Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1917. (36. évfolyam 1-52. szám)

in. Bitangabban talált jószágok és tárgyak tulaidonosainak körözése 22, 98, 240, 267, 289, 31, 328, 338, 389, 435, 437, 457, 504, 505,' 538, 601, 608, 623, 624, 629, 662, 737, 738. Biborhere termelésének ajánlása 393. B>rtokosságok községiek vagyonkezelése 591. Bizei szülésznői állásra pályázati hirdetés 724. Bostai Mihály cselédkönyvérvénytelenitése 43. Bogyay Jenő áiv. ülnök rendkívüli segélyezése 63. * , Borissza József markóc! lakos jarlatérvénytelenítése i 62. Boldogasszenvfai szülésznői állásra pályázati hirdetés ISO'. Boros János és György gyámpénztári tömegében u.utaikozó hiány megté­rítése 220. v Bojtor Katalin körözése 277. Bogárdi Sándor körözése 371. Bogdán György körözése 428. Bognár Pálné körözése 537. Bogdán József körözése 538. Bot Juhász Jozefin körözése. 630. Böröczffy-Csaplovich-alapitvány kamataira Dályázat 21. Böhönyei körállatorvosi állásra pál/ázat 427. , Bőrcserzés! engedélyek kiadása 490. ' Borkereskedők ellpn hozott Ítéleteknek keresk. ministerhez felterjesztése 695, Bus Julia körözése 7. * Burgonya ára 19x7. jan. 1-től febr. 28-ig 10. Budapest—eszéki állami közúton végzendő javítási munkálatokra árlejtési hirdetmény 22, 162. ' ­Burgonya ujabbi rekvirálásának elrendelése 150. Budapest főváros által Erzsébet leány-árvaházbun tett al&pitványca pályázati hirdetmény 258. Burgonya korai árának megállapítása 290. Budapesti katonai bőráívételi intézet irodahelyiségének áthelyezése 332. Búzatermés 1917. évi zár alá vétele és igénybevétele 340. Búza legmagasabb árának megállapítása 365. Bukvics János körözése 390. Budapest —budafoki Erzsébet-Oltbon egyesület támogatása 419. . Bükkönymag legmagasabb árának' megáiiapitása 498. Bűzik Mária körözése 13!. Blatt Jozefa körözése 241. Brandovics István körözése 601. Brinner Ferenc közig, tanfolyam’hallgató segélyezése 657. * / C. / Cséplő József körözése 8. Cstcsemővédőnöi tanfolyam Szombathelyen 11, 35. Cseted és munkasösszeiras alkalmából felmerült költségek fedezése 66. Csurgói jegyzőgyakornoki állasra pályázati hirdetés. 105, 128. Csór Sándor körözése 190. Csapadékvizeknek a termőföldekről elvezetése 271,

Next

/
Oldalképek
Tartalom