Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1913. (32. évfolyam 1-52. szám)

„Az Est" c. lap utcai árusítási engedélyének megvonása 548. Aiso'.i rendszeresitett segédjegyzői állásra pályázati hirdetés 553, 572. Attala község vadászati joginak bérbeadása 554. Anyakönyvi Utasítás 69. és 129. §-ainak módosítása 563. Andocsi adóügyi állásra pályázati hirdetmény 591, Aratás idejére a katonaság szabadságolás: 620. „Argentinische Republik im Jahre i911.“ c. könyv elkobzása 663. Alsok-csurgósarkadi körszü észnöi állásra pályázati hirdetmény 685. „Adók utáni 5 százalékos kamatszámitási táblázatok“ c. mű ajánlása 763. Albert Margit körözése 786. Anyakönyvvezetőhelyettesi teendők ellátása, rendszeresitett segédjegyzői állásra kise­gítő munkaerő alkalmazása esetén 810. Arad vármegye monográfiájának ajánlása 821. Analfabéta tanfolyamok szervezése 830, 844. Automobiloknak (külföldiek) belföldön való közlekedése 845. A nautovics Mehmed körözése 851. Ambrus Ferenc szomajomi 1. pásztorkönyvének érvénytelenítése 885. Adókönyvekben a kivetési százalék feltüntetése 933. Anyakönyvi törvény végrehajtása 933, 955 Anyakönyvvezetők utasitása hadkötelesek összeírására 955. Ajtai Karolina köiözése 1055. Állami mének szétosztása fedeztetés! állomások részére 9, 1045. Állatbetegségek állásáról heti kimutatás 10, 29, 45, 121, 132, 147, 197, 216, 247, 259, 271, 289, 304, 317, 332, 362, 374, 384, 399, 447, 478, 520, 535, 548, 570, 589, 607, 627, 650, 669, 683, 697, 740, 754, 764, /76, 783, 790, 802, 814, 822, 833, 846, 856, 866, 937 958, 972, 992, 1001, 1041, 1053. Állami elemi iskolákban egyhuzamban való tanítás engedélyezése 18. Arvatári kölcsön adások beszüntetés. 44, 800. Állati hullarészek és kóros szervek postai illetve vasúti szállítása 118. Árviz elleni védekezés 118, 128, 212. Ádánd községben a Koppány patakon levő hid javítási munkálataira versenytárgyalási hirdetmény 122. Állami gyermekmenhelyek gondozása alatt lévő gyermekeknek a helyi óvodákba díj­talan felvétele 145 Állatösszeirás 1913. tavaszán 214, 242. Állatok védőojtásának államköltségen végzése 269, 842. Ávrám Mária körözése 308. Állami gyógyfürdőkben rendelkezésre álló kedvezmények 313. Állandó választmányi ülésre meghívó 331. Állami elemi iskolák évzáró vizsgái napjának megállapítása 357. Árvái György körözése 364. Állami és vármegyei alkalmazottak illetményeinek kifizetése kivételes tényleges katonai szolgálatra behivásuk esetén 267, 288, 368, 373, 392, 519, 845. Ágothai János és Ilona körözése 388. AÜatvásárlásokra az állam által nyújtott kedvezmények 415. Állategészségügyi ebadóa ap 1912. évi jövedelmének felhasználása 435.

Next

/
Oldalképek
Tartalom