Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1913. (32. évfolyam 1-52. szám)

in. Állatgyógyászatban használt vérsavóknak Allatbirtokosok részére való közvetlen kiszolgáltatása 472. Állami állatorvosok szakelőadói Írásbeli teendőinek mikénti ellátása 519. Ádándi körállatorvosi állásra pályázati hirdetés 550. Ásványvizek palackjainak ónkupakkal való elzárására vonatkozó ministeri rendelet ha­tályon kívül helyezése 649. Árvái József Szörényi 1. járlatérvénytelenitése 710. Árvízkárosultak segélyezése 724. Angel Sára körözése 756. Állati megbetegedések és elhullások bejelentése tban F. M. rendelet 782 Állami egyenesadó alapok apadása következtében községi pótadókivetési kulcs meg­változtatása 789, 844. Árok Mihály szőllőskislaki 1. járlatérvénytelenitése 796. Állami dijnokok utadómentessége 830. Ádándi községház eladása 870. Állatvásárokon raarhalevélkezelői teendők ellátására kellő számú személyzet alkalma­zása 953. Állatvásártereken átvonuló közutak a vásári időn kívül rendes forgalom c djaira hasz­nálhatók 963. Állatbetegségek megszűntéről szerkesztendő végjelentések mikénti kiállítása 982. „Állatbiztosítás“ cimü lap ajánlása 1036. ß. Babócsa község vadászati jogának bérbeadása 10. Bálint János koppánymegyeri 1. járlatérvénytelenitése 15. Bábákról alkotott szabályrendelet 33. Bábaképző tanfolyamokra pályázati hirdetmény 66. Bardócz Pál egészségügyi ismereteket terjesztő fali tábláinak ajánlása 116. Balatonszentgyörgyi rendszeresitett segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 122. Baranyai István körözése 126. Balatonszemesi „Hableány“ szálloda bérbeadása 156. Bankó Emilia körözése 159. Balatoni Szövetség segélyezése 182, 923. Baán Lajosné özv. kérelme neveltetési pótlék folyósítása iránt 187. Balog Pál körözése 234. Balázsi József körözése 235. Bajács János kuruzsló működésére hatóságok figyelmének felhivása 241. Baján gyümölcsészeti tanfolyam 252. Balog Gyula gigei 1. munkásigazolványának érvénytelenítése 254. Balatonszemesi szálloda melléképületeinek tatarozási munkálatai 261. Balatonlellei gyógyfürdőben a gyógydijak megállapítása 263. Balázs Julianna körözése 278. Balog Julianna körözése 280. Balatonendrédhez tartozó Tóköz puszta egy részének Zamárdihoz csatolása 289. Balatonendrédi korcsmaépület és községi földek bérbeadása 291.

Next

/
Oldalképek
Tartalom