Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1912. (31. évfolyam 1-51. szám)

’ Jt ■- totód aval ■ : Rt .C» ./ •• •. .b ^ ímn-v? .'«1.« Somogyvármegye Hivatalos Lapja A. Automobil közlekedés tbani K. M. körrendelet 1, 745. Apaállatoknak községek részére beszerzése 2. Aranka elterjedésének megakadályozása 4, 120, 789. Apaállatvizsgálatok alkalmával alkalmasnak talált eladó apaállatokról szóló kimutatá­sok 6. Anyakönyvvezető és anyakönyvvezető-helyettesi kinevezések és felmentések 23, 54, 113, 227, 228, 246, 337, 461, 484, 508, 542, 611, 6l2. 623, 655, 697, 708, 725, 726, 738, 748, 760, 774, 812, 823, 838, 871, 903, 904. Adó és haddijhátralékosok körözése 40, 212, 222, 229, 264, 427, 463, 489, 535, 543, 629, 645, 691, 692, 701, 730, 764, 817. Alkohol elleni védekezés 68. Alispáni évnegyedes jelentések 79, 283, 555, 783. Adómentes motorbenzin piaczi és mérsékelt eladási árának szabályozása 119, 635. Anyakönyvi bejegyzéseknél követendő eljárás, s általán az anyakönyvi törvény végre­hajtása 124, 667, 901. Androsovits József karádi lakos munkásigazolványának megsemmisítése 156. Apolloner Antal csavargótól a szokásos segély megtagadása 166. Adóhivataloknál a hivatalos órák megállapitása 275, 758. Auguszt Ferenc nyugalmazott vármegyei Írnok segélyezése 307. Aviatikusok támogatására alakult országos bizottság segélyezése 311. Ambrus József körözése 338. Aszódi főszolgabírói hivatal működésének megkezdése 400. Acetylén gáz előállításáról és felhasználásáról szóló szabályrendelet egyes szakaszának hatályon kívül helyezése 459. „Alkoholizmus“ czimü lapnak a törvényhatóság és főszolgabírói hivatalok részére meg­rendelése 494. Analfabéták oktatása illetve tanfolyamok szervezése 537, 768. Adótörvények (uj) népszerű ismertetése cimü mű ajánlása 612. Antal Sándor munkakönyvének érvénytelenítése 616. Alsók községben posta ügynökség felállítása 626. Albrecht Magda körözése 662. Austriába irányított marhalevelek németforditással ellátásáért szedhető dijak 807. jj' : .■ :3.5?«:.ífjijai .i ih"'>‘s:'tyen 1912. évfolyamának , v a ^ Tárgymutatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom