Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1912. (31. évfolyam 1-51. szám)

II. Arczképes igazolványok megújítása körüli eljárás az állami és felekezeti tanítóknál 833. „Adótörvények Lexikona“ cimü mű ajánlása 871. Ajaky János által készített „Járási távolsági táblázat“ ajánlása 877. . Ambrus János alsósegesdi lakos járlatérvénytelenitése 899. Amerikai hagyatéki ügyek késedelmes elintézése tárgyában B. M. rendelet 901. Állategészségügyi kimutatás Somogyvármegye területén előforduló ragadós’ állatbeteg­ségekről, 10, 33, 53, 74, 111, 123, 136, 153, 168, 179, 118, 221,'227, 235, 246, 260, 276, 336, 366, 401, 411, 421, 436, 460, 468, 483, 508, 531, 541, 547, 611, 623, 639, 655, 684, 696, 707, 716, 725, 735, 748, 759, 774, G12, 822, 838, 858, . 871, 894, 903. Állami törölt adók utáni községi és megyei pótadók törlése 32. Árviz elleni védekezés 50. Állatvédelem érdekében kiadott rendeletek szigorú végrehajtása 123, 226, 227, 233, , 466. Állatbiztosításra vonatkozó értesítése a „Hungária“ biztosító társaságnak 244. Állami gyógyfürdőkben rendelkezésre álló fürdőkedvezmények 254. Árverési csarnokokban árverés alá kerülő zálogtárgyak értékesítése körüli eljárás sza­bályozása 332. Arnold Anna szigetvári lakos cselédkönyvének érvénytelenítése 428. Állategészségügyi körök alakításáról és a körallatorvosckról rzóló szabályrendelet 582. Államadóssági kötvények értékének (melyek kötményezés alól feloldattak) helyrepótlása körül követendő eljárás 608. Állatoknak vásárterekre marhalevél nélküli felhajtásának eltiltása 619. Államadóssági kötvények kamatainak idejében való felvétele tárgyában bdügyministeri rendelet 695. Állami elemi iskolákhoz szükséges tanító helyettesítésekre felhivás 705. Ágh János és Ferenc kk. vései lakosok ingatlanainak elárverezése 718. z-\llami gyermekmenhelybeli költségeknek csekklspon befizetése tárgyában B. M. kör­rendelet 879. B. Bábaképző tanfolyamokra pályázati hirdetmények 5, 6l2. Balatonberény község vadászati jogának bérbeadása 24. Balatonboglári segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 25, 37, 509, 532. Balaton mentén készült kikötők fentartása 33. Balogh Jánosné özv. körözése 39. Bábák díjazása 48. Babócsai segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 55, 237. Balatoni Szövetség segélyezése 103. Bárány Sándor tb. főszolgabíró kérv. korpótlék iránt 105. Barcs-theresienfeldi Trávahidon kincstári vámszedés beszüntetése 171, 423. Babonák és népszokások összegyűjtése Somogyvármegyében 225. Bakos Erzsébet cselédkönyvének érvénytelenítése 249. „Bártfagyógyfürdői Otthon“ igénybevételére felhivás 275. Bajzik Imre körözése 404. Bakos Károly sümegi 1. elszaladt tehenének körözése 414. Balázs István darányi 1. elveszett tehenének körözése 474,

Next

/
Oldalképek
Tartalom