Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1911. (30. évfolyam 1-52. szám)

F ár megye Hivatalos Lapja 1911. évfolyamának rgy mutat ó j a. fl Anyakönyvvezető helyettesi kinevezések és felmentések 39, 73, 84, 96, 135, 172, 200, 210, 216, 236J265, 348, 387, 393, 417, 418, 426, 450, 457. 468, 469, 479, 496, 528,a'548, 562, 594, 599, 604, 605, 626, 636, 643, 656, 667, 717, 723, 737, 758, 766, 774, 775. Adó és haddijháiralékosok körözése 40, 62, 90, 159, 177, 211, 257, 290, 355, 402, 429, 452, 453, 460, 480, 499, 555. 566, 587, 602. 609, 656., 719, 740, 746. Ambrus József ifjú somogyviszlói 1. járlatainak érvénytelenítése. 48. Ademik Anna körözése 48. Antal István haddijnátralékos körözése 62. Apaállatoknak állami kedvezmény mellett való beszerzése 71. Adóiratok által az útadó és pótadó nyilvántartások pontos vezetése 72. Analfabéta tanfolyamok bejelentése 80. Anyakönyvi felügyelet helyszíni gyakorlása, — s általán az anyakönyvi törvény végre­hajtása 80, 146, 475, 591. Alispáni évnegyedes jelentések 101, 299, 501, 671. Attala községben posta ügynökség felállítása 237. Ambrus József körözése 273. Andor Katalin cselédkönyvének érvénytelenítése 273. Adóhivataloknál a hivatalos órák megállapítása 333, 654. Acetyléngaz előállításáról és világítási vagy más célokra való felhasználásáról miniszteri szabályrendelet 347. Arnold Flóris sikota pusztai lakos vizslájának körözése 396. ». Astralit nevű robbantószer veszélytelensége tbani körrendelet 415. Ambrus István és neje körözése 421. Albert György inikíósi lakos járlat érvénytelenitése 429, 460. Anyakönyvi kivonati dijaknak rendeltetése 475. Alkoholizmus elterjedésének meggátlása 493. Auguszt Ferencz ny. vm. Írnok segélyezése 517. Antal Mihály döbröközi lakos járlat érvénytelenítése 587. Aichorn Amália és szülei körözése 650, 658. Albrecht Ferenez szorosadi lakos járlat érvénytelenitése 657. Állami telepeken elhelyezett méneknek a fedeztetési állomások részére leendő kiosz­tása 34. Állategészségügyi kimutatás Somogymegye területén előfordult ragadós állatbetegségek állásáról 38, 42, 59, 70, 82, 94, 133,' 150, 167, 189, 214, 234, 251, 263, 278, 288, 293, 332, 344, 374, 386, 392, 398, 417, 425, 435, 447, 455, 465, 478, 495, 527, 546, 561, 576, 582, 593, 598, 604, 625, 635, 643, 654, 667, 717, 723,736, 746, 758, , 766, 774. Állami anyakönyvekben a község nevek megváltoztatásának feljegyzése 41. Allatvásárterek legeltetésének tilalmazása 67.

Next

/
Oldalképek
Tartalom