Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1911. (30. évfolyam 1-52. szám)

11. Árviz elleni védekezés 68, 166. Állami adók után that. és közs. pótadók leírása 79. Állategészségügyi ebadó alapra vonatkozó költségvetések, határozatok és zárszámadások felterjesztése körüli eljárás 81. Árvaszéki irodaigazgatói állás szervezése 101. Állattenyésztés fejlesztésénél az állatorvosok fokozottabb mértékbeni foglalkoztatása, — s általány 144, 149. Ázsiai kolera elleni védekezés 246. Állatgyógyászatban használt védő-oltó gyógyító és kórismészeti szerek előállítása, forgalombahozatala és állami ellenőrzése 261. Állategészségügyi főfelügyelői állások szervezése 283. Állategészségügyi teendők végzésével kaposvár város rendőrkapitányának megbízása 293. Állatorvosok orsz. egyesületének kérelme segély iránt 323. Ándics Mari cselédkönyvének érvénytelenítése 389. Állami egyenes adók 19l2. évi kivetése 631. Ábel Stefán és Mari körözése 658. Ádándi körállatorvosi állás javadalmának rendezése 705, 768. Állatbiztosító szövetkezet szervezése 765. Ágoston Ferencz kenesi lakos cselédkönyvének érvénytelenítése 781. Ábrahám Ádám körözése 780. B Bábatanfolyamokra vonatkozó hirdetmények 46, 491, 499. Barcs község másodbábai állására pályázati hirdetmény 85. Balatonboglár község mázsaházának bérbeadása 99. Balatonboglár község vadászati jogának bérbeadása 99. Balatonboglár község helypénzszedési jogának bérbeadása 99. Bank Fcrencz böcör-pusztai lakos sertésének körözése 160. Bajna Mihályné körözése 161. Balani Eszter körözése 161. Balatoni szövetség kérelme az általa kiadandó Balaton térképéhez anyagi támogatás iránt 172, 291. Baranyai Borbála körözése 178. Baksa Vendel körözése 178. Balatonboglári jegyzői állásra pályázati hirdetmény 240. Barics Lőrincz körözése 240. Baromfikolera elleni védekezés illetve a baromfitenyésztés fejlesztése 275. Bakonynánai rk. plébánia gazdasági épületeinek átalakítási munkálatára hirdetmény 280. Balatonboglári kikötőhöz vezető ut fentartása 320. Bárány Ilona körözése 336. „Bártfagyógyfürdői Otthon“ igénybevételére vonatkozó felhívás 375. Balogh Géza körözése 380. Balatoncsehi község ingatlanainak bérbeadása 427. Baungartner Józsefné özv. körözése 452. Balatonfenyves uj fürdőtelep alapszabályainak jóváhagyása 456. Balog Vendel igazolási jegyének megsemmisitése 553. Bányai Samu körözése 555. Bachmann Anna körözése 565. Bazsánt Etel cselédkönyvének érvénytelenitése 566. Balog József körözése 596. Bárdudvarnok község szegényház épitésére vonatkozó hirdetmény 627. Baleset következtében elhalt munkások hátramaradottjainak kártalanítása céljából kiáll!* tandó bizonyítványok 642. Bajor kir. hatóságokhoz intézett levelezések portókötelezettsége 713.

Next

/
Oldalképek
Tartalom