Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1909. (28. évfolyam 1-52. szám)

II. Árpási Lajos körözése 462. Adlovics József körözése 462. Aszódi Mária körözése 463. Ázsiai kolera elleni védekezés 480. Állategészségügyi kimutatás Somogyvármegye területén előfordult ragadós állat­betegségek állásáról 482, 493, 499, 523, 535, 544, 552, 559, 569, 578, 586, 592, 617, 640, 653, 664, 677, 684, 693, 707. Álsófehérvárrnegyei Tövés község tüzkárosultjai javára könyöradománygyiijtés 498. Állami anyakönyvvezetők hivatalos kézikönyvében a „pótlékok“ keresztülvezetése s ennek a felügyelő hatóságok által való ellenőrzése 507, 508, 613, 661. Alsórépás község tüzkárosultjai javára gyűjtés eszközlése 520. Aisósegesd községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 537, Alikó Mária cselédkönyvének megsemmisitése 547. Ádándi körállatorvosi állásra pályázati hirdetmény 554. „Állategészségügyi törvények rendeletek és elvi határozatok (1905—1909.)“ cimü munkának megrendelésre ajánlása 589. Adler Herman szabási lakos munkakönyvének érvénytelenítése 594. Állattenyésztés fejlesztéséről szóló törvény végrehajtása 625. Anyakönyvi kivonatok és családi értesítők kiállítási dijainak kezelése illetve az anyakönyvi törvény végrehajtása 646, 648, 661. „Alkoholizmus“ cimü folyóirat megrendelésre ajánlása 651. Árpás Mária körözése 657. Állati hullák vasúti szállítása körüli eljárás 669. Állami erdőkezelési költségeknek a III. ötéves (1910—1914) időszakra való kivetése 671. Almamellék községi iskolánál istálló és pajta építésére vonatkozó hirdetmény 685. B Bálint Mihály körözése 19. Bálványos község korcsmaépületének bérbeadása 49. Babai Mária körözése 50. Bajusznás József körözése 84 Bálványos község korcsmaépületének bérbeadása 126. Balogh János magyaregresi lakos járlat érvénytelenítése 157. Bartus György körözése 158. Barcs község által beszerzendő Írógépre vonatkozó hirdetmény 169, Balogh Józsefné körözése 192. Balogh Károly somogyszilli lakos elszaladt sertésénék körözése 192. Barcs község által létesítendő villamos köz és magán világításra vonatkozó hir­detmény 195. Banya Irma cigánynő körözése 215. Barbositz (Barbocsik) Teréz körözése 331. Bank János kaposvári lakos járlat érvénytelenítése 341. Bárdudvarnok község bábái állásra pályázati hirdetmény 359. Balatonlelle közjegyzői székhelynek Balatonboglárra történt áthelyezése 389. Baromfitenyésztés fölvirágoztatása tbani közlemény 426. Baromfitenyésztők lapjára előfizetés 450 Badány Ádám és neje körözése 454 Balassa Antal elveszett jegyzői oklevelének körözése 462. Baranya-, Somogy- és Tolnamegyei erdészeti és vadászati egyesület galamblövő versenyére 100 korona kiutalása 471. Balikó Gyuláné teleki körjegyző özvegye kegydij kérelme 472. Barcs kisközségnek nagyközséggé leendő átalakulása 474. Bábaképző tanfolyamra vonatkozó hirdetmény 485 Balatonlelle község ingatlanának eladása tbani árverési hirdetmény 486. Barcs theresienfeldi közúti Drávahid kincstári vámszedési jogának bérbeadása 497. Balatonfüredi „Erzsébet“ szeretetház főépületének tetőfedési munkálataira vonatkozó hirdetmény 509. Balogh Ferenc berzenczei lakos járlatérvénytelenltése 515.

Next

/
Oldalképek
Tartalom