Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1909. (28. évfolyam 1-52. szám)

m. Balatonberényi fogyasztási szövetkezet által a Balatonberényi tüzoltóegyesületnek adományozott tüzfecskendő 521. Bárácz Katalin körözése 530. Balogh József csavargó körözése 530. Balkovics Anna körözése 538. Balatonboglár község régi tüzoltószertárának eladása tárgyábani hirdetmény 561. Bandolya Ilona és ennek atyja Bandolya György körözése 587. Baumgartner Ferenc körözése 596. Balatoni szövetség kérelme a Balatonvidék ingyen szétosztásra kerülő leírásának kinyomatásához 2000 kor. segély megszavazása iránt 612. Bank György toponári volt lakos hagyatékát képező ingatlanok elárverezése 619. Baranyai Borbála körözése 642. Baksics Mári böhönyei lakos járlatérvénytelenitése 656. Balatonkeresztur község vadászati jogának bérbeadása 665. Barcs község rendőrbiztosi állására pályázati hirdetmény 678. Barcs község 4 közrendőri állására pályázati hirdetmény 678. Balázs József erdőcsokonyai lakos fegy vertarthatási engedélyének érvénytelenítése 679. Bárdudvarnok község vadászati jogának bérbeadása 685 Balogh Eszter cigánynő körözése 702. Berke József vámospércsi lakos kárára elkövetett lopás tetteseinek körözése 11. Benedek-Kőrösi-Tomcsányi-féle Magyar abc és olvasókönyvnek megrendelésre ajánlása 22. Beniezki Zsigmond körözése 84. Benzin piaci és mérsékelt eladási árának szabályozása 108. Békefi Pál újpesti illetőségű egyéntől a szokásos községi segély megvonása 124. Berkovics Zsuzsa körözése 165. Beke László ügyvéd körözése 168. Berzenczei segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 214. Beládi Mihály körözése 221. Benczúr Gyula festőművész által megfestett Petőfi Sándor arcképének megrende­lésre ajánlása 225. Beleg község vadászati jogának bérbeadása 243. Berta János körözése 312. Betegsegélyezési járulék hátralékokra eszközlendő fizetések körüli eljárás 347. Berényi Mária cseléd körözése 447. Benzinmotorok fölállításának engedélyezése alkalmával a tüzrendészeti szabályok figyelembe vétele 490, 533, 541. Berzencze község vadászati jogának bóreeadása 524. Bellus György műasztalos körözése 529. Bencsik Gergely szentai lakos munkásigazolványának megsemmisítése 547. Bereczky (Csereczky) Istvánná özv. körözése 555. Bernát Mihály körözése 556. Beleznai Istvánná özv. körözése 618. Bernát Anna körözése 656. Bernát Lajos és neje körözése 702. Binder Győzőnó özv nagyszebeni illetőségű egyéntől a szokásos hatósági segély megtagadása 24. Bitangságban talált jószágok tulajdonosainak körözése 50, 79, 88, 168, 215, 257, 331, 342, 370, 447, 487, 496, 555, 563, 642, 643, 656, 680, 687, 701. Bizottsági tagok legtöbb adót fizetők névjegyzéke 148, 533, 553, 561, 603, 694. Biharvármegyei magyar közművelődési egyesület kérelme anyagi támogatás iránt 308. Böröczffy Chaplovics-féle alapítvány 1909. évi kamataiból álló ösztöndíjra pályázati hirdetmény 47. Borza Todora vagy Todora Anna, máskép Melikána Todora körözése 50. . Böhönyei körorvosi állásra pályázati hirdetés 74. Boszniába levezényelt cs. és kir. 44 gyalogezredbeli katonák részére 200 korona karácsonyi ajándék megszavazása 100. Böhönyei segélyegylet folyó évi február 21-én tartandó közgyűlésre meghivó 131

Next

/
Oldalképek
Tartalom