Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1909. (28. évfolyam 1-52. szám)

K-ri.j Somogyvármegye Hivatalos 1909-ik évfolyamának tárgymutatója. Állami méntelepekeii elhelyezett méneknek az egyes fedeztetési állomások részére történendő szétosztására vonatkozó határnapok közlése 7, 19. Adó és haddi.j hátralékosok körözése 12, 20, 50, 51, 78, 83,84,93,125,132,166, 168, 222, 223, 227, 229, 242, 256, 316, 361, 369, 381, 399, 422, 431, 446, 452, 454, 461, 496, 503, 529, 539, 548, 562, 571, 578, 587, 595, 618, 655,666, 680, 686. Anyakönyvvezető és anyakönyvvezető helyettesi kinevezések és fölmentések 18, 19, 46, 87, 114, 115, 125, 165, '191. 238, 253, 254, 265, 266, 327, 340 347, 357, 387, 419, 429, 442, 460, 483, 494, 501, 509, 523, 544, 553, 560, 569, 578, 586, 594, .617, 640, 653, 677, 684, 693, 707. Állami anyakönyvek feletti legfőbb felügyeleti jognak gyakorlásával az egyes vár­megyék területére megbízott egyének neveinek közlése 26. Andocsi körorvosi állásra pályázati hirdetmény 47, 74. „Állattenyésztési felügyelők“ címeinek gazdasági felügyelői címre történt átvál­toztatása 72. Árviz elleni védekezés 73. Államsegélyt élvező tanítók esüü letételére vonatkozólag 85. Alispáni évnegyedes jelentések 95, 281, 465, 597. Állatherélés gyakorlása tárgyában kiadott körrendelet 109. Alsósegesd községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 132. Aranka irtása tbani alispáni körrendelet 140. Árvái Anna, cselédkönyvének megsemmisítése 196. Árvaloki József volt nagybajomi lakos körözése 206. Albrecht Károly gráczi illetőségű egyéntől a szokásos községi segély megvonása 209. Attalai segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 219, 231. Ádánd község vadászati jogának bérbeadása 229. Aluminiumhydratot és hangyasavat tartalmazó hús- és hurka konzerválószerek for­galombahozatalának eltiltása 250. Ausztriában iparigazolványt nyert iparosok és kereskedőknek Magyarországon tar­tani szokot országos vásárokon az árusitástól való eltiltásának megaka­dályozása 264. Alacsony Pál csavargó egyéntől a szokásos községi segély megvonása 265. Árpás Mária körözése 280. Aradi tizenhárom vértanú kivégeztetésével megszentelt földterület megvételéhez anyagi támogatás 306. Auguszt Ferenc nyug vármegyei írnok kérelme segély iránt 308. Árvatári kölcsönök kifizetésére vonatkozó körlevél 326. Aratás idejére a katonai legénység szabadságolása 355. Alkoholizmus elleni küzdelem tbani körrendelet. 357. Alsósegesd község vadászati jogának bérbeadása 358. Anger Mária cseléd körözése 370. Ásványolajok szállítására és tartására vonatkozó szabályzat szigorú betartása 419. Ambrus József körözése 435. Anyakönyvi nyomtatvány szükséglet bejelentése 439, 549. Állami anyakönyvvezetőknek felekezeti anyakönyvi ügyek előkészítésére való ille- téktelensége tbani körrendelet 441.

Next

/
Oldalképek
Tartalom