Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1907. (26. évfolyam 1-53. szám)

II. Álem vagy Halem Dávid körözése 334. Anarchisták körözése 334, 335. Állami anyakönyvvezetők hivatalos kézi könyvéhez tartozó betűrendes .tárgymutató hiányzó példányainak pótlása 337. Ajtai Pál kóborcigány körözése 350. Aszaló község ingatlanainak bérbeadása 379. Ángyán József balatonberényi lakos járlatérvénytelenitése 411. Alsósegesdi hegyközség kérelme fegyverengedély iránt 430. Auguszt Ferenc nyugalmazott várm. Írnok segély iránti kérelme 436. Alispáni lakás villanyvilágítása 437. Amerikában alakult „első magyar kőolaj és ércbánya r.-t.u részvényeinek megvételé­nél óvatosságra való intés 438. Alkohol elleni mozgalomra vonatkozó intézkedések 455. Adamcsik Józsefné körözése 480. Aranka irtása 506. Alispáni állásra pályázati hirdetmény 514, 519. Állati hullarészek, illetve állati kóros szervek postai szállításának szabályozása 515. Ambrus János viszlói lakos járlatérvénytelenitése 527. Aszaló község korcsmaépületének bérbeadása 529. „Államsegély-kérvények szerkesztése és felszerelése az 1907. évi XXVII. t.-c. alapján“ című füzet ajárdása 537. Állami (erdei) facsemeték adományozása 539. Alsó Káró István merenyei lakos járlatérvénytelenitése 547. Anyakönyvi szervezeti változások közzétételére vonatkozó közlemények 558. Anyakönyvekben foganatosított utólagos bejegyzésekről kiállított kivonat hátlapjára történt feljegyzések bélyegkötelezettsége 569. Állategészségügyi felügyelők és helyetteseik kinevezése 571. Állattenyésztési felügyelőségnek Somogyvármegyében leendő felállítása 571. Anyakönyvi kivonatok és családi értesítők kiállításáért járó dijak kezelése 586. Árpád fejedelem emlékszobrára gyűjtés eszközlése 592. Alispán temetési költségeinek megtérítése 594. Acetyléngáz gyártása és felhasználása körüli eljárás 610. Amerikából hazatérő munkások részére munkaszerzés 621. Amerikába irányított levelek bérmentesítése 632. B Bizottsági tagok 1907. évi névjegyzékének megállapitása 1, 18, 63, 84. Bitangságban talált jószágok tulajdonosainak körözése 8, 92, 172, 175,214, 255, 269, 276, 285, 362, 411, 466, 468, 534, 613, 647. Barcs községből ismeretlen helyre távozott adóhátralékosok körözése 13. Balázs Ignácz útlevél ügyé’beni körözése 14. Babócsa község vadászati jogának bérbeadása 15. Barcs községben talált pénzerszény tulajdonosának körözése 27. Balog Benő körözése 32. Bors Gyula gondnokolt ingatlanainak elárverezése’tárgyábani hirdetmény 34. Bikali György szenyéri lakos járlatának érvénytelenítése 40. Berzence község vásár áthelyezése 40. Buzinkai Jenő istvándi lakosnak az istvándi állami anyakönyvi kerületbe anyakönyv­vezető helyettessé' kinevezése 42. Böhönye községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 43. Bablich Ferenc körözése 44. Brandiszek Anna és testvérei körözése 45. Bogdánovics János kihágási ügyébeni körözése 49.

Next

/
Oldalképek
Tartalom