Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1905. (24. évfolyam 1-52. szám)

II. Álkoliolellenes mozgalmat szolgáló képes fali táblák és Mádai Izidor hasonló célú könyvének ajánlása 352. Aszódi és kassai kir. javítóintézetek ipariskoláinak hova sorolása tbani körrend. 356. Ázsiai kolera ellen való védekezés előkészületei tbani B. M. körrendelet 359. Aranyás Péter szóládi 1. elveszett járlatának megsemmisítése 377. Asszony Zsuzsánna körözése 378. Anyakönyvi nyomtatványok szükségleteinek bejelentése 391. . „Állami Pénzügyigazgatás“ eimü tan- és kézikönyv Ill-ik kiadásának ajánlása 393. Árgyelán Mária illetősége ügyébeni körözése 396. Árvaleányház Cinkotán építendőre segélyadományozása 399, Anyakönyvi külföldi kivonatok, valamint halálesetfelvételek beszerzésére irányuló megkeresésekben az illető egyének vallásának megjelölése 401. Anyakönyvezés utólagosnál követendő eljárás tbani körrendelet 457. Andrejkó.István gyógydija ügyébeni körözése 462. Ásványolajok szállítása és tartására nézve kiadott B. M. körrendelet módosítása 473. Angebrandt Erzse és testvérei illetősége ügyében Barics Jánosné körözése 486. Árvák szegénysorsuaknak kisiparosoknál tanoncokul elhelyezése 492. Állandó tartózkodási hely nélkül elhalt egyének halálesetének fölvétele 492. Ásványvizeknek rendes vevőkhöz házhoz való szállitásánál a házalási szabályoktól való eltekintés tbani körrendelet 503. Anyakönyvi javadalmaknak J906. évben való kiszolgáltatása 503. Árvaszéki ülnöki állásra pályázati hirdetmény 527. Balatontavi gözhajózási részv. társ. hajójárata beszüntetése tbani értesítések 1, 523. Babai Sándor lengyeltóti lakos elveszett igazolványának megsemmisitése 2. Bitang jószágok tulajdonosainak körözése 2, 121, 124, 136, 159, 208, 245, 256, 259, 272, 297, 322, 354, 390, 416, 420, 432, 498, 520. Bábaképzői tanfolyam pécsire vonatkozó pályázati hirdetés 2' 10. Bogdán Juli Anna nevű törvénytelen leánya illetősége tban, Bogdán Imre és neje teknővájócigányok körözése 3. Babócsai körorvosi állásra pályázati hirdetmény 27. Bogdán Mari, Bogdán Károly és társai kóborcigányok körözése 27. Bonnyai önsegélyző szövétkezet 1905. febr. 20-án tartandó közgyűlésére meghívó 47. Baranya vármegye that. közutaira eszközlendő kőszállitás biztosítása tban verseny- tárgyalási hirdetmény 51. Bolhás község fecskendő-félszer építésére árlejtési hirdetmény 60. Banner Ottó illetősége tárgyában atyja, Banner Frigyes mérnök körözése 64. Balthes György kádár-segéd körözése 65. Besztercén létesítendő székely-magyar iparos-tanoncotthon javára gyűjtés 96. Balázs István görgetegi lakos elveszett járlatának megsemmisitése 100. Bőhm Zsófia, előbb özv. Brosseltné és férje csavargók hatósági segélyezésének mel­lőzése 112. Burgonyavetőmag szükségletnek kedvezményes áron való beszerezhetése 112. Budai Mihályné illetősége ügyében férje körözése 114. Betegápolási magánosokat terhelő költségek behajtása körüli eljárás tbani B. M. körrendelet 120. Bizse Vendel kaposvári lakos elveszett cselédkönyvének megsemmisitése 124. Bélyegzőkre nézve a megrendelések gyűjtése 133. Búza Józsefné körözése 137. Bottykay (fejes) Imre kadarkuti lakos elveszett járlatának megsemmisitése 142. Babócsai gazdaságban gr. Sornssich Bélánál eladásra kerülő 8 drb mangalica kansertés 147.

Next

/
Oldalképek
Tartalom