Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1905. (24. évfolyam 1-52. szám)

III. Berta János káimáncsai lakos elveszett járlatának megsemmisítése 149. Bárdszerászlói jegyzői lak építésére árlejtési hirdetmény 158. Bódis Ferenc alsósegesdi lakos elveszett járlatának megsemmisítése 159. Bárdszerászló nagyközség területén Bárdon a nagyárkoir építendő vasúti átjáróra árlejtési hirdetmény 159. Baracsi Lajos őrei lakos elveszett járlatának megsemmisítése 160. Bayer Erzsébet ápolt illetősége ügyében szülei körözése 207. Bencze János görgetegi lakos elveszett járlatának megsemmisítése 208. Balatonberény község piaci helypénzszedési jogának a fürdőidényre történendő bér­beadása 212. Bürger József verőcei korcsmáros megszökött János nevű fiának körözése 215. Bakos Márton ifj. simonyi jama-ptai lakos elveszett pásztorkönyvének megsemmisí­tése 215. Bogancsik Ilona Viktor nevű fia illetősége ügyébeni körözése 218. Bogdán Károly teknővájócigány körözése 220. Budapesten tartandó tűzoltói tiszti szaktanfolyam 225, 247, 251. Bosznanovics Franjo illetősége ügyébeni körözése 234. Büssü község által a szili—répási vic. utón építendő hidra árlejtési hirdetmény 235. Belevári István misevoselói lakos elveszett járlatának megsemmisítése 236. Borbás Mihály körözése 236. Brüsselben tartandó nemzetközi lövészverseny 241. Berkes János zshiieszentpáli lakos elveszett járlatának megsemmisítése 244. Bognár Ferenc körözése 160. Buzási József adorján-ptai lakos elveszett cselédkönyvének megsemmitése 161. Battiste Angelika illetőségi ügyébeni körözése 168. Barcs, Csurgó és Nagyatád községekben tervezett ártézi kutakra vonatkozó árlejtési felhívás 174. Budapesten tartandó Vili. nemzetközi állatorvosi congressus 181, 319. Budapesti egyetemhez benyújtandó szegénységi illetőleg vagyontalansági bizonyít­ványok kiállítása tbani B. M. körrendelet 183: Bükkösd községi vadászati jog bérbeadása tbani árlejtési hirdetmény 185. Botykai György hatvani lakos elveszett járlatának megsemmisítése 188. Baló János ácslegény körözése 188. Bartók Zsuzsanna férj Varró Istvánná és gyermekei körözése 189. Badoloczky Juliánná illetősége ügyébeni körözése 189. Bárdszerászló községnek a kaposvár—barcsi h. é. vasút segélyezésére fölveendő kölcsöne tban kgy. határozat 196. Bal.-földvári fürdő-részvénytársaságnak a bal.-föidvári hajó-állomáshoz vezető útnak a that úthálózatba való fölvétele iránti kérelme than kgy. határozat 201. , Baján Károly magyaratádi 1. elveszett járlatának 'megsemmisítése 244. Bognár Mihály nevű komédiás körözése 249. Balatonföldváron és Balatonfüreden a „Magyar Gazdaszövetség“ által f. évi június hó 26. 27-ik napjain tartandó nagygyűlés 249. Budapestről Ausztriába és Ausztrián át útnak indítandó toloncok irányítása és vas­úti szállítása tbani B. M. körrendelet 255. Bergman Regina illetősége ügyébeni körözése 257. Berger Miksa marcali 1. elveszett igarigazolványának megsemmisítése 257. Bajna Ferenc drávafoki 1. elveszett járlatának megsemmisítése 264. Balatoncsehi község tulajdonát képező 4/s telek bérbeadására vonatkozó árverési hirdetmény 265. Benedek Mária és hozzátartozói körözése 273. Bőke István illetősége ügyében atyja, Bőke János körözése 277. Babies Lajos elveszett munkakönyvének megsemmisítése 278. Bárdszerászlói segélyszövetkezet által tartandó rendkívüli közgyűlésre meghívó 288.

Next

/
Oldalképek
Tartalom