Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1905. (24. évfolyam 1-52. szám)

Somogyvármegye Hivatalos Lapja 1905. évfolyamának tárgymutatója. A Adó- és haddijhátralékosok körözése 14, 65, 101, 167, 173, 292, 306, 307, 315, 318, 346, 368, 377, 386, 397. Arviz elleni védekezés tban F. M. körrendelet 29. Anarchisták, Németországból kiutasítottak körözése 34, 104, 169, 185, 234, 246, 259, 289, 316, 398, 431, 472, 517. Alispán! évnegyedes jelentések 1905. évben 69, 175, 323, 433. Árvaszéknél 2 kisegítő erő alkalmazása tban kgy. határozat 77. Acetyléngáz előállítása és világítási vagy más célokra való felhasználása tban K. M. körrendelet 81. Adókivetés ellen benyújtott felebbezések elintézésére megalakított felszólamlási bizott­ság elnökévé Kovács Seb. Gyula kinevezése 135. . Árfer József kéthelyi 1. elveszett járlatának megsemmisítése 147. Árvíz Lina körözése’ 148. Alföldről a kapós vár—barcsi vasút mentén fekvő községekbe kubikos lovak által be­hurcolt ríihkór állati betegség elterjedésének meggátl. 156,165,209,251,302,351,380. Aranka irtásának szigorú ellenőrzése than F. M. körrendelet 164, 171. Artézi kutak — Barcs, Csurgó és Nagyatádon létesítendőkre árlejt. felh. 174. Állatorvosi Vili. nemzetközi congressusnak Budapesten tartása 181, 319. jtai Mária kkoru illetősége ügyében anyja, Rostás-Ajtai Karolina körözése 188. uguszt Ferenc nyug. várm. Írnok segély iránti kérelme tban kgy. hat. 194. Anyakönyvi kerületeknek a körjegyzőségekkel való összhangzásba hozatala tban kgy. határozat 194. Ádánd és Juth községek által a mocsolád—tab—siófoki vasút segélyezésére fölve­endő kölcsön tban kgy. határozat 200, 334. Ártéri területeken levő néptanítók javadalmához tartozó földeknél a vizszabályozási költségelv viselése tban V, M. körrend. 202. Ács Sándor hentes-segéd körözése 207. Árvatári kölcsönök kamatainak 5u/o-ra leszállítása 208, 212, 220. Almaitin Borbála Erzsébet nevű gyermeke illetősége iigyébeni körözése 215. “Állategészségügyi törvények, rendeletek és elvi határozatok“ c. munka ajánlása 216. Állati szőrnemüeket feldolgozó ipartelepeken alkalmazott munkások egészségének megvédése 227. Ausztrián át útnak indítandó toloncok irányítása és vasúti szállítása 255. Antal János körözése 276. Alkotmányvédő actióba való lépés iránt tett intézkedések 281, 319, 379. Alkoholizmus elleni védekezés 286, 357. Árvaszéki elnök előterjesztése a községek által 15 éven aluli gyermekek részére tartásdijak megállapítására nézve 293. Árch Anna nagybajomi 1. elveszett cselédkönyvének megsemmisítése 346. Anyakönyvvezetők által a védkötelesek teljes összeírása céljából kiszolgáltatandó anyakönyvi adatok tbani körrendelet 351.

Next

/
Oldalképek
Tartalom