Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1904. (23. évfolyam 1-52. szám)

II Auguszt Ferenc ny. vm. Írnok segélyezése tban közgyűlési határozat 260. Acetylen-gáz előállítása és világítási vagy más célokra való felhasználása than K. M. rendelet 294, 301, 368. Alispáni lakásban szükségessé vált átalakítások költségeinek fedezése tban közgy. határozat 312, 781. Ángyán István bal.-berényi lakos elveszett járlatának megsemmisítése 323. Állami beruházási kölcsönökből nyerendő segélyösszeg terhére kiépítendő közutak szakaszainak megállapítása 383. Andrnskó József illetőségi ügyébeni körözés 422. Anyakönyvvezetők részére szabadság engedélyezése tban alispáni körrendelet 434. Apaállatok, községek tulajdonát képezőknek elhullás elleni biztosítása tban B. M körrendelet 446, 458. Aczél Györgyné illetősége ügyébeni körözése 448. Apáti körjegyzői állásra pályázati hirdetmény 450. Almási József elveszett jzői képesítési bizonyítványának megsemmisítése 467. Aratás idején útadó természetben való leszolgálása és közmunka nem teljesitése tban K. M. rendelet 487. Állami gyermekmenhely (veszprémi) szervezése tban B. M. körrendelet 524, 611. Állami gyermekmenhely (marosvásárhelyi) szervezése tban B. M. körrendelet 525, 611. Aszterbaum Regina illetősége ügyébeni körözése 612. Antoni András Kovács nevű egyén anyakvi nyomozása 612. Arany János arcképének megvételre ajánlása tbani közlemény 619. Aradi Lajos kárára elkövetett lopás tetteseinek kinyomozása 652. Amerikai hatóságok által a bevándorlás megnehezítése céljából tett újabb intézke­dés tban B. M. körrendelet 657. Adóknak, illetve mindennemű tartozásoknak a rendes havi adószállitási napokon történendő szállítása tban alisp. körrendelet 705. Árvaszéki utalványra a községek elöljáróságaihoz kézbesítés végett kiküldött pénzek átvételéről szóló nyugtákhoz mintalap használata tbani felhívás 714. Ágoston József nemesdédi lakos elszaladt üsző borjújának körözése 733. Ádándi körállatorvosi állásra pályázati hirdetmény 778, 798. Adók kivetésénél a kitűzött határidő pontos betartása tban alisp. körrendelet 817. Albert Borbála szigetvári lakos elveszett cselédkönyvének megsemmisítése 819. Bors János volt ihárosberényi lakos körözése 7. Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság hajójáratainak beszüntetésére nézve érte­sítés 7. Bogdán József ifjú teknővájó cigány illetősége ügyébeni körözése 7. Bogyó János kéthelyi illetőségű egyén körözése 7. „Belügyi Közlöny“ hiv. lapra leendő előfizetés tban alispáni körrendelet 11.. Bába ösztöndíjak kiosztása — s általán. 16, 613.

Next

/
Oldalképek
Tartalom