Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1904. (23. évfolyam 1-52. szám)

Ill Bonnyai önsegélyző szövetkezet 1904. évi január hó 20-án tartandó közgyűlésére meghivó 18. Bogárdi Mária nevére kiállított s Luka Ferenc csurgói lakos nevére átirt s elveszett járlatok megsemmisítése 22. Berg (Perg) Péter volt Rókus kórházi ápolt körözése 24. Betegsegélyzőpénztári járulékok után késedelmi kamat szedése than K. M. körren­delet 32. Borbás János viszlói lakos nevére átirt és Hunyadi András muravidi lakos nevére kiállitott s elveszett járlat megsemmisítése 33. Berzenezei közbirtokosság vadászati joga bérbeadására vonatkozó árverési hirdetm. 34. Beck Adolf lakatos segéd illetősége ügyébeni körözése 44. Boglár község fürdő telepéhez vezető ut kiépítése tban árlejtési hirdetmény 44. Bitang jószágok tulajdonosainak körözése 45, 61, 164 166, 325, 503, 519, 529, 532, 602, 615, 682, 812, 841, 859. Buzsáky Károly csokonyai lakos és társai porrogi illetőségű közig. tanf. hallgatók segély iránti kérelmük ügyében kgy. határozat 49. Ballai János vm. horvátforditó fizetés felemelés iránti ügyében kgy. határozat 53. Berzsenyi Gerő th. biz. tag indítványa a vm. tisztviselők, segéd- és kezelő személy­zet munkaszünete tban 56. Bírságpénzeknek községek által a községi bíróságokhoz leendő beszállítása alkal- mávali portómentesség tban B. M. körrendelet 57. Borsik Elek görgetegi lakos nevére átirt és Kari János u. o. lakos nevére kiállitott s elveszett járlat megsemmisítése 62. Berzencze község vadászati joga bérbeadására vonatkozó árverési hirdetmény 112. Baromfi kolera elleni védekezés tban F. M. körrendelet 153. Borászati és szöllőszeti gazd. tanfolyamok tartására vonatkozó közlemény 157, 216. „Brassói Általános Takarékpénztár“ által kibocsátott zálogleveleknek biztosítékul és bánatpénzül elfogadása tárgyában B. M. körrendelet 158. Boros János molnár csurgói lakos elveszett munkakönyvének megsemmisítése 162. Buszi János csurgói lakos elveszett munkakönyvének megsemmisítése 164. Büssüi községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 172. Bélyegjegyek elárusitása tárgyában miniszteri rendelet 181. Burenic Anna volt kórházi ápolt körözése 214. Balatonszentgyörgy községi iskolaterem és tanítói szoba építésére hirdetmény 222. Borbás Pál ihárosberényi lakos elveszett járlatának megsemmisítése 225. Barta Albert vízbe fűlt tengerész illetőségének megállapítása 245. Bodó János volt kőröshegyi kádár segéd körözése 268. „Buziás fürdő igazgatósága“ által a vármegyei tisztviselők részére adott kedvezmény tárgyábani közlemény 304. Borbás Illés görgetegi lakos elveszett járlatának megsemmisítése 306. Berzenezei körorvosi állásra pályázati hirdetmény 309. Brencz Salamon és Vilmos nevű fia cirkusz művészek körözése 322. Boldogasszonyfa község vadászati joga bérbeadása tárgyában árverési hirdetmény 324.

Next

/
Oldalképek
Tartalom