Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1904. (23. évfolyam 1-52. szám)

Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1904. évfolyamának tárgymutatója. A Alispáni és marcali főszolgabírói állásokra pályázati hirdetmény 5, 16, 21. Állami mének szétosztására nézve F. M. rendelet 10. „Állategészségügyi Rendeletek“ cimü munka ajánlása tban F. M. körrendelet 12. Anyakönyvvezető és anyakönyvvezető-helyettesi állások üresedésbe jötte esetén azonnali betöltése tban 15. Adó és hadm. dij hátralékosok körözése 18, 148, 343, 371, 379, 380, 381, 392, 393, 403, 404, 423, 426, 427, 439, 464, 465, 467, 470, 503, 504, 515, 517, 529, 578, 581, 614, 630, 638, 653, 669, 670, 671, 672, 677, 678, 679, 685, 686, 699, 709, 711, 716, 721, 776, 777, 798, 802, 811, 823, 825, 850, 857, 858, 861. Anarchisták, Németországból kitiltottak névjegyzéke körözés végett 25, 321, 334, 370, 376, 424, 425, 437, 527, 622, 628, 643, 804. Árvíz elleni védekezés tban F. M. körrendelet 39, 71. Ártézi kutaknak a vármegye területén létesítése 48, 815. Alispáni évnegyedes jelentés 1904. évben 89, 272, 533, 735. „Átnézet“ cimü mű községi és körjegyzők, elöljárók részére megrendelésre aján­lása tárgyában 95. „Állatok emésztését elősegítő táppor“ forgalomba hozatalának betiltása tban F. M. körrendelet 103. Aschenbrenner János molnár, volt mezőlaki lakos adóhátralékos körözése 148. Antal Pálné özv. volt kórházi ápolt körözése 178. Anna Ferenc körözése 178. Anyakönyvvezetők által a fegyveres erő és csendőrség ideiglenesen szabadságolt és nem tényleges állományú egyéneinek elhalálozására vonatkozólag kiadandó tanúsítványok kibővítése 193. Állati szőrnemüeket feldolgozó ipartelepeken alkalmazott munkások egészségének megóvása tban K. M. körrendelet 241. Állami gyermekmenhely (pécsi) működésének megkezdése 247 454.

Next

/
Oldalképek
Tartalom