Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1903. (22. évfolyam 2-53. szám)

1903-01-08 / 2. szám

Somogy vár megye Hivatalos Lapja 1903. évfolyamának tárgymutatója. A Anyakönyvi törvény végrehajtása 1. Angol basset biztosítás tárgyában m. kir. állam­vasutak központi menetjegy irodájának ajánlata 2. Anyakönyvi törvény 10. §-án alapuló kiküldetések, s" a: azokból eredő költségek felszámítása tárgyá­ba! belügyminiszteri körrendelet 3. 42. Ausztriába készülő kereskedelmi utazók részére kiállí­tandó igazolványok tárgyában kereskedelmi minisz­teri körrendelet 3. Allatelhullási esetek bejelentése járások részéről 5, , 7, 23. Allatelhullási esetek szomszédos vármegyékben 5. „Állatok emésztését elősegítő táppor11 forgalomba , hozása tárgyában földmivelési miniszteri rendelet 5. Árvíz elleni védekezés tárgyában földmivelési minisz­teri rendelet 5. 7. Állatorvosi szerek Wehle Emil által forgalomba hozot- , tak betiltása tárgyában 5. Állatelhullási esetek elleni védekezés tárgyában föld- mivelési miniszteri rendelet 6. Adó és haddij hátralékosok körözése 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, , 37, 38, 40, 43, 47, 48. Árvaszéki elnök úti átalányának megállapítása tár- , gyában közgyűlési határozat 7. Állatorvosnak iroda átalányban részesítése tárgyában kgy. határozat 7. Anyakönyvvezetés összes szabályainak rendszeres gyűjteménye cirnü szakkönyv ajánlása tárgyában belügyminiszteri körrendelet 7. Anarchisták Németországból kiutasítottak körözése 7, 19, 23, 26, 31, 34, 45, 50. Acetylén-gáz előállítása és világítási vagy más cé­lokra való felhasználása tárgyában kereskedelem­ügyi miniszteri rendelet 8, 11. Aracsi Katalin gyékényesi lakos elveszett járlatának , megsemmisítése 8. Állatoknak tavaszi legelőre hajtása előtti megvizsgá­lása 8. Alispáni évnegyedes jelentés 9, 22, 35, 48. Anyakönyvi adatok gyámhatóságot érdeklőknek a községi elöljáróságokkal, illetőleg árvaszékkel köz­lése tárgyában belügyministeri körendelet 10. Andocs köségi szülésznői állásra pályázati hirdet­mény 11, 12, 13. V Andrásovits István diakovári adóhivatali segédvégre­hajtó körözése 11. Anyakönyvvezetők és anyakönyvvezető helyettesek tiszteletdijainak utalványozása tárgyában alispáni rendelet 12. Arnold Emil volt marcali lakos körözése 13. Ajtai K. József volt kórházi ápolt körözés'e 14. Anzinberger József elveszett igazolási jegyének meg- , semmisítése 16. Árvaszéknek a gyámoltak és gondnokoltak személyi viszonyaikról jelentő-lapok pontos kitöltése tárgyá- bani körrendeleté 17. Apáti köség tulajdonát képező úrbéri telek" bérbeadása tárgyában árverési hirdetmény 17. Anyakönyvi utasításnak a halálesetekről hivatalból adandó érsesitésről szóló 79§-ának módosítása tár- , gyában belügyminiszteri körrendelet 18. Áriejtési hirdetmények közzététele 20. Allatforgalom szabályozására nézve Ausztria és Ma­gyarország közt fennálló megállapodások alapján Budapestre állatorvos kirendelése tárgyában föld- , mivelésügyi miniszteri rendelet 22. Ábrahám Jakab kismezői illetőségű és lakos megva­kult napszámos részére könyöradomány gyűjtés , elrendelése 22. Állatoknak külföldre való szállításának korlátozása . tárgyában földmivelésügyi miniszteri körrendelet 22. Állami gyermekmenhelyek önnállosítása tárgyában . belügyminisztériumi körrendelet 23. Állatorvosi köszolgálat államosításáról szóló törvény végrehajtása tárgyában földmivelésügyi miniszteri körrendelet 25. Aratási munkálatok zavartalan menetének biztosítása tárgyában földmivelésügyi miniszteri körrende­. let 28. Aratómunkásoknak a fegyvergyakorlat alól való fölmentése tárgyában honvédelmi miniszteri ren- , delet 29. Állami felső ipariskolának a közép iskolákkal és a budapesti állami felső építő ipariskolákkal egyen­rangú tanintézetek közé sorolása tárgyában belügy- , miniszteri körrendelet 32, 33. Allamipénztárnak átengedet helyiségekre nézve kö­tött szerződés 34. Alsósegesd község vadászati jogának bérbeadására vonatkozó árverési hirdetmény 35. Angyal Péter volt szigetvári lakos körözése 38.

Next

/
Oldalképek
Tartalom