Somogyi Hírlap, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-26 / 97. szám

12 SPORT Somogyi Hírlap — 2016. ÁPRILIS 26„ KEDD HÍREK Házi váltotta Pusztait a Rákóczinál LABDARÚGÁS Házon belül talál­ta meg új vezetőedzőjét a Ka­posvári Rákóczi BFLA együt­tese. A Somogy megyei I. osz­tály listavezetőjénél Pusztai László helyett Házi László fe­lel a szakmai munka sikeres­ségéért.- Szerkezeti átalakulás mi­att és nem szakmai okokból neveztük ki Házi Lászlót, hi­szen a hétvégén is magabiz­tos győzelmet aratott a csapat- mondta Herczeg Erik, a Ka­posvári Rákóczi BFLA elnöke.- Már építjük a jövő csapatát és nem akartunk egy huszár­vágással a nyár közepén új ve­zetőedzőt hozni. Egyelőre ide­iglenes Házi László kinevezé­se, de nem elképzelhetetlen, hogy az NB III.-ban is ő irá­nyít majd. A jövőben a szak­mai stábot és a játékoskere­tet is tovább szeretnénk erő­síteni. Házi László korábban már irányította vezetőedző­ként a kaposvári zöld-fehére­ket. Egy évvel ezelőtt, Tamási Zoltán távozását követően ült le az akkor még másodosztá­lyú klub kispadjára. Pusztai László csak a felnőtt csapattól távozik, a jövőben továbbra is marad a Bene Ferenc Labda­rúgó Akadémia szakmai igaz­gatója. További hír az akadé­miával kapcsolatban, hogy Opalkó Tibor személyében ki­neveztek egy gazdasági igaz­gatót. Klein P. Söpréssel ment tovább a Cleveland KOSÁRLABDA A Cleveland Cavaliers 100-98-ra nyert a Detroit Pistons-nál, így 4-0- s összesítéssel továbbjutott az NBA rájátszásának első köréből. LeBron James (ké­pünkön) 22 ponttal zárt. MTI Kitűnően kezdtek a csokonyavisontaiak ASZTALI LABDARÚGÁS Nyolc meccset nyerve, egyet elve­szítve a Csokonyavisonta ve­zeti a II. osztályú bajnoksá­got holtversenyben a Rózsa­domb BSE-vel. A fővárosban rendezett első fordulóban Primon Csaba, Primon Lász­ló, Bedecs Attila, Németh László, Éder Csaba és Jónás István játszott. G. A. Nem volt telis szelvény a totón TOTÓNYEREMÉNYEK A 16. fo­gadási heti totó második fordulójában sem 13 plusz egyes, sem 13-as szelvény nem volt. A 12-esek 27 ezer 050, a 11-esek 2110, a 10- esek 550 forintot érnek. A Góltotón sem 6-os, sem 5-ös szelvény nem volt. A 4-esek- re 3890 forintot fizetnek. ■ HIRDETÉS Kikapott a kaposvári Tigris KK Szombathelyen Vereséggel folytatták HIRDETÉS CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ 14.30 Jancsi és Juliska Szivárvány Kultúrpalota 19.00 Amadeus A Pécsi Nemzeti Színház vendégjátéka ‘Kapocs előadás Bérletszünet www.csiky.hu KOSÁRLABDA NB II. NYUGATI CSOPORT, FÉRFIAK Idegenbeli mérkőzéssel folytatta szereplé­sét a kaposvári Tigris KK csa­pata a férfikosárlabda NB II. Nyugati csoportjának ráját­szásában. Az 1-4. helyért zaj­ló pontvadászatban a hazai di­adal után ezúttal kikapott Pa- lócz Tamás együttese, így har­madik mérkőzés dönt a dön­tőbe jutásról. Az összecsapást április 27-én, szerdán este 18 órakor rendezik Kaposváron, a Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnokában. SZOMBATHELYI EGYETEMI SE- TIGRIS KK 85-68 (24-16,18-14,19-14, 24-24) Szombathely, Egyetemi csar­nok, vezette: Török, Esztergá­lyos. Szombathelyi Egyetemi SE: Simon (4), Mészáros (13/9), Földesi (16/3), Novák (11/9), Szabó (20/6). Csere: Gábor (7), Kozma (5/3), Perák (5), Szanati (4), Balogh (-), Horváth (-). Tigris KK: Horváth (17/3), Hernesz (7/6), Déri (4), Fodor (15), Mihalics (7). Csere: Mes­ter (7/3), Király (6), Tóth (5/3). Edző: Palócz Tamás. A másik ágon is harmadik mérkőzést rendeznek, mivel az első találkozót megnyerő Dom­bóvári KSE 78-52-re kikapott a Göcsej Sport Klub otthonában. Ott április 30-án szombaton 18 órakor csapnak össze a felek a Dombóvári Városi Sportcsar­nokban. Kun Z. Az indulás előtt nagyon fontos volt a megfelelő egyeztetés ■ az egyes csapattagok közt ■ Győzelemmel rajtolt a veretlen Oázis LABDARÚGÁS Az első fordu­ló mérkőzéseivel folytatódott Nagybajom a Szántó hús mű­füves labdarúgó-bajnokság.- Az Oázis Fagyizó-Vése meccsen mindkét csapaton látszott, hogy a pályával is­merkednek pedig már a soka­dik mérkőzésüket játszották ezen a játéktéren - tájékoztat­ta lapunkat Véber László fő­szervező. - A mérkőzés végén aztán minden maradt a régi­ben, nyert az Oázis, s tovább tartja a veretlenségi soroza­tát. A folytatásban a Vásár­tér Falábúak-Segesdi Öregfi­úk utóbbi csapat vezetett, de a Falábúak gyorsan fordítot­tak, majd, hogy maradjon ez a forgató könyv egy perc alatt visszaállt a korábbi állapot, s a Segesd kezdte győzelemmel a bajnokságot. A záró mérkő­zésen is potyogtak a gólok, de a rutinosabb játékosokból álló Kolping kiharcolta a győzel­met a fiatalok ellen. Eredmények: Oázis Fagyi­zó-Vése 5-3; Vásártér Falábú­ak-Segesdi Öregfiúk 2-3; Ifi- kör-Kolping Iskola 3-4. A Szántó hús műfüves lab­darúgó-bajnokság második fordulójának programja (ápri­lis 26., kedd, 18 óra: Vése-Kol- ping Iskola. 18.45 óra: Vásár­tér Falábúak-Ifikör. 19.30 óra: Oázis Fagyizó-Segesdi Öreg­fiúk. Kun Z. Déri Dominik diákolimpiái bajnok BIRKÓZÁS A III-IV. korcsopor­tos kötöttfogású diákolimpia országos döntőjén a budapesti Kruj Iván Sportcsarnokban kö­zel hétszáz versenyző lépett sző­nyegre. A Kaposvári Sportköz­pont és Sportiskola tizennyolc birkózóval képviseltette magát és a csapat ismét gyarapította diákolimpiái bajnoki címeinek számát. Eredmények - III. kor­csoport (2003-2004) 29 kg: ...5. Kondi Milán. 50 kg: ...7. Kole- szár Gábor. 54 kg: 1. Déri Domi­nik. 85 kg: ...3. Tóth Zsombor. IV. korcsoport (2001-2002), 42 kg: ...5. Szekér Áron. 50 kg: ...7. Fáth Henrik. 100 kg: ...3. Rézműves Patrik, ...7. helyezett: Horváth Levente. Kun Z. Déri Dominik a kötöttfogásúak számára rendezett diákolimpiái döntőn is aranyérmet nyert Klein Péter sonline@sonline.hu SZABADIDŐSPORT - Érdemes kipihenten érkezni, egy tér­kép, egy jó elemlámpa, s tarta­lék elem elengedhetetlen - fog­lalta össze tömören Fitos József főszervező, hogy mivel is lehet „túlélni” a Hamahama egyesü­let által szervezett túrát. Negyvenöt csapatban 170 igen lelkes és elszánt túrázó vá­gott neki péntek éjszaka, szom­bat hajnalban az erdőnek, hogy tizennyolc óra alatt, több mint egységén. Évente két alkalom­mal, tavasszal és ősszel. A má­sik pedig a vízi szakosztály.- Nagyjából tíz éve voltunk ezen a környéken, így jött az öt­let, hogy érdemes ellátogatni a Zselicbe - folytatta Fitos József. - Péntek tartottunk egy eligazí­tást, amikor ismertettük a tér­képet, felhívtuk a hibákra a fi­gyelmet, bár ez a GPS-ek vilá­gában kezdi aktualitását veszí­teni. Mindenki kapott egy úgy­nevezett pontmegadási felada­tot, amely alapján kialakult az útvonal. Ezt mi előre bejártuk, így választottuk ki a pályát. Öt­ven őrizetlen és öt őrzött pon­tot alakítottunk ki. Előbbinél kérdésekre kellett válaszol­ni az ^doft hellyel kapcsolat­ban, utóbbin különböző logi­kai és ügyességi feladatokat kell megoldaniuk a túlélőknek. Közel kétszázan indultak el pén­tek éjszaka Szennáról, hogy a Hamahama Természetjáró Egye­sület szervezésében, részt ve­gyenek egy tájékozódási, straté­giai, kötetlen pályás csapat tú­raversenyen. ötven ellenőrző pontot felkutat­va „túléljék” a Zselicben.- Már a tizenkilencedik alka­lommal szerveztünk túlélőtúrát - mondta Fitos József, a Hama­hama Természetjáró Egyesület tagja. - A kezdeményezés régről ered: egyik tagunk, Debrei Atti­la nevéhez fűződik, aki pont Ka­posváron szervezett egy hason­ló túrát. Amikor megalakult az egyesület, az volt a fő csapás­irány, hogy túlélőtúrákat szer­vezzünk az ország minden táj­Rutinos csapattagok indultak Már tizenkettedik alkalommal vettünk részt túlélőtúrán - fogal­mazott Bender Balázs, aki csa­patával együtt hajnal óta rótta a kilométereket a zselici erdőben. - Mindig olyan tájegységekre ju­tunk el, ahol eddig még nem jár­tunk, s ezeket remekül megis­merjük egy-egy ilyen alkalom­mal. A túrán két csapattal indul­tunk el, a gyermekeinket is ma­gunkkal hoztuk. Hat éve járjuk együtt a természetet, s ez idő alatt nagyon remek közösség alakult ki. A Hamahama Termé­szetjáró Egyesület egyéjszakás kaland néven még szervezett egy túrát azoknak, akik nem ta­láltak maguknak csapatok, vagy lekésték a nevezést, de minden­képp szeretnék magukat kipró hálni egy ilye n helyzetben. Az út­vonal ez esetben is titkos volt. de nagyon hasonló pályán vezetett a nagykaland 45, és a kiskaiand 30 kilométere is. Corner pénzváltó ® Kaposvár, Money Gram rí. -49 nemzetközi pémtamzfer lU U. \ Cm. Pénznem 1 egységre Vétel Eladás EUR 309.50 312,50 USD 275,00 277,99 CHF 280,00 285,99 ÉRVÉNYBEN: április 25. Közületeket is kiszolgálunk! Telefon: 82/312-951 www.cornergroup.hu Nyitva mindennap: 8-21 óráig BEFEKTETÉSIARANY-ÉRTÉKESÍTES Újabb fontos meccset nyert a CD BOX együttese KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS A hár- madik tavaszi forduló mér­kőzéseit rendezték a Prémi­um Ablak Kupa városi kispá­lyás öregfiúk labdarúgó baj­nokságban. - Az első játékna­pon rendezett egyetlen mér­kőzésen ezúttal főszerepet kapott a napsütés - tájékoz­tatta lapunkat Böröczi Zoltán főszervező. - Az első félidő­ben a nappal szemben véde­kező GI Fann Focitársulásnak nem sok babér termett, így ellenfelük könnyedén vehe­tett 4-0 arányban. A fordulás után a kocka is fordult és ezút­tal a Cutler FC kapusa volt ne­héz helyzetben, így ellenfelük rögtön fel is jött 4-3-ra. Jó tíz percig a levegőben is lógott az egyenlítés, de ez nem történt meg, pedig erre nem egy lehe­tősége volt a GI Fann gárdájá­nak. A kihagyott helyzetek vé­gül megbosszulták magukat és a végjátékban már könnye­dén lőtte a góljait a Cutler ÉC, így magabiztosan nyerték a sportszerű mérkőzést. Folytatta menete­lését a Prémium Szuromi Ablakok gárdája és maga­biztosan verték az Izomlázat. Folytatta menetelését a Pré­mium Szuromi Ablakok gár­dája és magabiztosan verték az Izomláz együttesét, így to­vábbra is nyílt a csata a ne­gyedik helyért folytatott küz­delemben. A forduló utolsó meccse a várakozásnak meg­felelően nagy csatát, helyen­ként kemény küzdelmet ho­zott. A mérkőzés elején a Ka- csógép húzott el három gól­lal, majd innen fordított a CD BOX együttese. A végjátékban aztán már őrizték előnyüket, tördelték a játékot, mely sok szabálytalansággal is páro­sult. Az utolsó percekben, így több kisbüntetőt is rúghatott a Kacsógép, de fordítaniuk már nem sikerült. Kun Z. Eredmények A Prémium Ablak Kupa 14. fordulójának eredményei: GI- Fann Focitársulás-Cutler FC 4-6: Prémium Szuromi Abla­kok-Izomláz 5-1: CD BOX- Kacsógép 6-4. Az Öreg- szem-Joker Sport Pub és a Logisztika-POMEG ABC mér­kőzést későbbi időpontra ha­lasztották. A bajnokság állása: 1. P0- MEG ABC (33 pont), 2. Cut­ler FC (28), 3. Joker Sport Pub (25), 4. Izomláz (24), 5. Pré­mium Szuromi Ablak (21), 6. CD BOX (16), 7. Öregszem (15), 8. Kapos Atlas (9), 9. Lo­gisztika (8), 10. Gl-Fann Foci­társulás (7), 11. Kacsógép (6). A követke­ző forduló párosítása, ápri­lis 28., csütörtök 17.30 óra: Öregszem-Cutler FC, 18.15 óra: Joker Sport Pub-Prémi­um Szuromi Ablakok, 21 óra: POMEG ABC-Kacsógép. Áp­rilis 29., péntek. 19.15 óra: Izomláz-CD BOX, 20 óra: Ka­pos Atlas-GI Fann Focitár­sulás. t I *

Next

/
Oldalképek
Tartalom