Somogyi Hírlap, 2016. április (27. évfolyam, 76-101. szám)

2016-04-27 / 98. szám

EGY PERCBEN Karriernap az egyetemen KAPOSVÁR Karrier napot tartot­tak kedden a kaposvári Egyetemen: programok, előadások, kiállítók vár­ták az érdeklődőket. A közvetítő és tanácsadó cégek a munkaerőpiac je­lenlegi helyzetével ismertették meg a fiatalokat. A résztvevők interaktív beszélgetéseken vehettek részt, ta­nácsokat kaptak, s játékos felada­tokat próbáltak ki, melyek mind a munka világának megismeréséhez vezetnek. ^ 6 Botránnyal a botrány ellen BUDAPEST Medgyessy Péter volt mi­niszterelnök szerint nincs semmi kivetnivaló abban, hogy cége utód­jának tanácsadói szerződése volt a nemzetközi korrupciós botrány­ba keveredett Alstommal. Adózott a 180 millió forintos bevétel után, több embert foglalkoztatott, tehát minden rendbén. Medgyessy szerint a jegy­bank botrányáról akarják elterelni a figyelmet, azért írt az Alstomtól ka­pott gyanús pénzekről a kormány­közeli lap. ► 7 Lecke a középszernek AUSZTRIA Lekörözte a szélsőjobb a megcsontosodott nagy pártokat, mi­után Ausztria képtelen hiteles politi­kusokat nevelni és felmutatni.Az el­nökválasztáson győztes szélsőséges szabadságpárti Norbert Hofer ellen­felei ugyanis csupa, a választók előtt már leszerepelt aggastyán volt - így látja a helyzetet egy régóta Bécsben élő magyar kommentátor. ► 7 Jó reggelt! A vakvezető kutyák világnapja április 27., betanított négylábú bará­taink fontosságát hivatott jelezni a nap. Különösen lényeges a figyelem- felhívás - egy olyan élethelyzetre mu­tat rá, ahol a vakvezető kutya nem csak hű barátja gazdájának, hanem első számú segítője is. Tapasztaltam, mikor megvető pillantásokat ereget­tek emberek vak társuk bizonytalan lépteire, ám segítséget nem nyújtot­tak neki. A vakvezető kutya az utol­só lépésig kíséri gazdáját. Aligha lesz képes erre egy eszköz vagy gép, mely lehet, hogy funkcióját jól ellát­ja, ám Murphy törvényét mindenki ismeri: ami elromolhat, az el is rom­lik. A vakvezető kutya nem fog, kö­lyök korától arra készül, hogy segít­séget nyújtson! Gy. Zs. KAPOSVÁR Egy, kettő, három... tizenhét! Számolt visz- sza hangosan a boldog és roppant elégedett szur­kolósereg hétfőn este úgy fél tíz környékén, a férfi­röplabda bajnoki döntő harmadik, utolsó felvonása után. Ez volt a Fino-Kaposvár 17. bajnoki elsősége, döntő hőse a februárban Erden rendezett Magyar Ku amellyel az örökrangsorban megelőzték a 16-szoros pa-finálé legjobbja, a 35 éves Dávid Zoltán volt: a Fi­aranyérmes Csepelt, s ezzel abszolút egyeduralkodó- no-Kaposvár rangidős játékosa a három aranymecs- vá léptek elő a magyar röplabdasportban. A bajnoki csen összesen 55 pontot termelt. ► 1€ Megsérült a gázvezeték, kiürítették az iskolát ANDOCS Földmunkák köz­ben megsérült a gázvezeték az andocsi iskola udvarán, kedden a déli órákban. Az intézményből 107 diákot és húsz pedagógust, valamint a szomszédos épületből két la­kót a közeli játszótérre kísér­tek a munkálatok idejére. A tabi önkormányzati tűzoltók egy védősugár fedezete mel­lett elszorították a vezetéket, á megszüntették a szivárgást. A mentést a Somogy megyei katasztrófavédelmi művele­ti szolgálat irányított és húsz perc után a diákok és taná­raik visszatérhettek az isko­lába, ahogy a közeli lakóház tulajdonosai is hazamehet­tek. Molnár Gábor Kiemelt figyelem BALATON A Balaton kiemelt sze­repet és figyelmet kap a Magyar Turisztikai Ügynökségen belül, alakul egy külön szervezet, bizott­ság a balatoni turizmus segítésé­re - mondta lapunknak kedden Csapody Balázs azok után, hogy Seszták Miklós fejlesztési minisz­ter hétfőn bejelentette: mostan­tól a tárcájához tartozik a turiz­mus, elkezdődött a Magyar Tu­risztikai Ügynökség kialakítása, s Bienerth Gusztáv személyében kormánybiztos felügyeli az ágaza­tot. Csapody Balázs szemesi ét­teremtulajdonos az állami turiz­musirányítási rendszerrel kap­csolatos terveket ismertető mind­két tanácskozáson jelen volt, me­lyekre a sajtóhírek szerint csak az ágazat szereplőinek egy szűk kö­rét invitálták, de ott volt Andy Váj­ná és Orbán Ráhel is. ► 4 Negyvenöt éve vált várossá Nagyatád NAGYATÁD Mezővárosi cí­met és vásártartási jogot Má- • tyás királytól kapott Nagy­atád 1475-ben. Várossá 1971- ben avatták. Ennek évfordu­lóját, a város napját ünnepel­ték hétfőn, felidézve történe­tét és tervezve jövőjét. Közös otthonát, múltját és jelenét ünnepelte a nagyatádiak kö­zössége, a Város Napján ren­dezett ünnepségen. Újra el­hangzott a város díszpolgá­rának, a Kossuth-díjas Ber- tók Lászlónak Nagyatád című verse, melyben a Rinya parti szép és élő kisváros minden­napjait írta meg. -Őrizzük az elődeink emlékét, becsüljük örökségünk - mondta Ormai István polgármester. ► 2,3 HIRDETÉS » Bordázott - szalonna 2290 Fí/kg helyett Akcióban résztvevő mintaboltok: ílffosmérő, Hunyadi úti pavilonsor (Gazda Húsbolt) Kaposvár, Szent l-Somssich sarok Iggp^Mérői Pékség) ;' Kaposvár, Rippl-Rónai tér 2. htoa^Somogy Üzletház) VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ Másolt vagy egyéb módon sokszo­rosított kupont nem áll módunkban elfogadni. ■ Kuponok nem vonhatók össze. ■ Kupon csak a megjelölt időpont­ban használható fel. ■ Az akció a készlet erejéig érvényes. ■ Egy kuponnal maximum 5 kg termék vásárolható. Vágja ki az itt látható kupont és 2016. április 27-29-ig a feltüntetett kedvezménnyel vásárolhatja meg a terméket. Beváltható: 2016. április 27-29-ig! Somogyi Hírlap SZERKESZTOSEG: Email: sonline@sonline.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 20/9689-444 TERJESZTÉS 8-16 óráig - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS 8-16 óráig - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 82/528-113 MA HOLNAP ^ 13 14 ^ Marad a hűvös, szeles idő, néhol eső is előfordul, azonban egyre több helyütt és egyre hosszabb idő­szakokra süt ki a nap. ► 10 Boldog névnapot kívánunk Mariann és Zita nevű olvasóinknak! *

Next

/
Oldalképek
Tartalom