Somogyi Hírlap, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-03 / 153. szám

HIRDETÉS MAIS SPÓROL ÖNNEK A Somogyi Hírlap VEGYE ÉSZRE! Vegye észté, hogy nincs könnyű helyzet­ben az, akinek az ízléséhez nem igazán illeszkednek a szegecsekkel kivert, vagy éppen strasszokkal gazdagon díszített táskák. Főleg, ha az apró kövek jókora mosolygós fejet, esetleg színes baglyot formáznak. Ha az ember lánya elmú­lott már tizenéves, nem feltétlenül erre vágyik, legfőképp akkor nem, ha alkal­mi táskát keres. Ilyenkor hiába erőlkö­dik az eladó. Azzal meg pláne nem tesz jót, ha a vásárló ízlését megkérdőjelez­ve megjegyzi: aki ennyiből nem tud vá­lasztani... Az elharapott mondat vége valahogy úgy hangozhatott, hogy an­nak úgy kell. Még jó, hogy vannak olyan üzletek, ahol akkor sem sértődik meg az eladó, ha a kuncsaft nem vásá­rol minden egyes alkalommal, (he) Somogy megyében is leállt az anyakönyvezés FEJLESZTÉS Akadozott vagy egyáltalán nem működött az országban, így Somogy­bán sem az anyakönyvezés új elektronikus rendszere an­nak első éles munkanapján. Az anyakönyvvezetők szer­dán egész nap kínos pillana­tokat éltek át, hiszen gyászo­ló családoktól kellett elnézést kérniük, mert nem tudtak ha­lotti anyakönyvi kivonatot ki­állítani. Az informatikai rend­szer hibaüzeneteket írt, és azt is idegen nyelven. Az anyakönyvvezetők a há­zassági kivonatért érkezők­től is türelmet kértek, és a jö­vő heti ügyintézést vagy az elektronikus levélírást java­solták. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgálta­tások Központi Hivatalának (KEKKH) fejlesztői egész nap dolgoztak a rendszerhiba el­hárításán, de azt nem tudták megmondani, hogy mikor áll helyre a rend. Júliustól elektronikus anya­könyvek váltották föl a hagyo­mányos papíralapú nyilván­tartásokat. Négy helyett egy­féle, személyhez kötött digi­tális anyakönyvbe vezetik az eseményeket. A születési, halotti, házassági és bejegy­zett élettársi dokumentumok korszerű kezelése alapvetően könnyíti meg a felhasználók életét. M. OLDAL Defibrillátort kapnak a barcsi intézmények életmentés Életmentő eszkö­zök érkeztek Barcsra, civilek jóvoltából. A munkahelyi ha­lálesetek csaknem 15 százalé­kát a hirtelen szívhalál okoz­za, az azonnali, deflbriUátorral történő beavatkozás azonban megmentheti egy olyan ember életét, akinek enélkül a túl­élési esélye tíz százalék alat­ti lenne. A Szív Egyesület „Adj esélyt az életnek" programjá­nak jóvoltából defibrillátort he­lyeztek el a Dráva Völgye Kö­zépiskola sportcsarnokában és a Móricz Zsigmond Művelődé­si Központban. A készülékek­kel nem hozzáértő emberek is életeteket menthetnek egy rö­vid képzés után. ■ J. G. Kölcsönből el a magyar, a fiatalt a család segíti adósság A magyar fiatalok zö­me már kért és kapott is köl­csönt élete során. Hogy kik segí­tették ki őket átmeneti pénzza­varukban és mennyivel, az vál­tozó, ám az általános: ha ilyes­mire kényszerülnek, attól kife­jezetten rosszul érzik magukat kortól és nemtől függetlenül. Ahogy Kovács Kristóf mond­ja: Ahányszor kölcsönre szoru­lok, azt mindig kudarcként élem meg. Képtelen vagyok beosztani azt, amim van, igaz, 110 ezer fo­rintos nettó fizetést nem is köny- nyű. Ha egy bulival több jut egy hónapra, az már gond, s egy-egy váratlan kiadás, mondjuk példá­ul egy esküvő a baráti körben - ami ebben a korban bizony elég gyakori - szinte kigazdálkod- hatatlan problémát jelent a szá­momra. Ilyenkor aztán nem te­hetek mást, mint kölcsön ké­rek, többnyire a nagymamám­tól S én még olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy van ki­től kémem, s általában kapok is. Bevallom, sokszor úgy, hogy aztán nem is kell visszaadnom. De ettől aztán még rosszabbul érzem magamat. Úgy próbálok kompenzálni, hogy segítek ne­ki cipekedni, vagy a ház körüli munkákban. Ettől függetlenül a kérdés ott motoszkál minden al­kalommal a fejemben: meddig mehet ez így, meddig szorulha­tok még szülői, nagyszülői segít­ségre? ► 3. OLDAL Hiány a stadionépítések miatt Az idei első negyedévben 256,6 milli­árd forint volt a kormányzati szektor deficitje - derült ki a Központi Sta­tisztikai Hivatal adataiból. A fő ok a stadionépítések költsége. ► b. oldal IDŐJÁRÁS Ma délelőtt gyen­ge szél fúj, futó zápor is előfordul­hat megyénkben. A legmagasabb hőmérséklet 25 Celsius-fok körül alakul. ►10. OLDAL Egyre több gyermek éhezik Az OECD-orszá- gokban a török és magyar szegé­nyeknek a legne­hezebb ennivaló­hoz jutni. ►6. OLDAL Nyakunkon maradhat a meggy Sokszor az okoz gondot, ha kevés a termés, idén a meggyel az a problé­ma, hogy túl sok. Az egyszerre beérő, 80 ezer tonnányi meggy negyede fe­leslegesnek tűnik a piacon. M. OLDAL Apróságok utazáshoz A fürdőruhát és a napszemüveget kevesen felejtik ki a bőröndből, de néha jól jöhet egy-két apróság. ►8. OLDAL ügyelet! OLVASÓSZOLGÁLAT ____» 80/M8S-444 TE RJESZTÉS ________« 40/810-510 HI RDETÉS _______« 82/888-118 E­MAIL: «nnlln<i>«nnllnii.hn Zavart kelt a külföldi tej SOMOGY Az elkeseredett termelők demonstrációt fontolgatnak PILLANATFELVÉTEL EGY PERCBEN Rövid up ingek most 33% kedvezménnyel! 2 830 Ft helyett most 1990 Ft Az akció az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik!®^ A Tej Terméktanács adatai szerint fejenként évente 67 liter folyadéktej fogy hazánkban. Volt már tüntetés, hogy minél több liter legyen magyar Az olcsó import tejtermék­kel képtelen versenyezni a hazai tejtermelők zöme, van­nak, akik már demonstrációt fontolgatnak. Somogyi jelent­kezője is lenne a tiltakozás­nak, hiszen a rendkívül ki­élezett piaci feltételek mellett zajló munkát egyre keveseb­ben bírják.- Szlovák és lengyel UHT-tej valamint az olcsóbb trappista jellegű importsajt jelent meg nagyobb mennyiségben az üzletek polcain - számolt be kedden Egyed Linda, a ka­posvári tejüzem ügyvezetője. - Utóbbit elsősorban Német­országból, illetve Lengyelor­szágból szállították Magyar- országra. Az alacsony nyers­tejárak miatt a hazai tejter­melők egyre nehezebben bír­ják a versenyt, ha a folyamat nem változik, könnyen elő­fordulhat, hogy később keve­sebb hazai tejet árulnak majd a boltokban. Egyed Linda szerint az alap gond az, hogy az egyes kül­földi országokban megter­melt tejfelesleget, illetve ne­hezen eladható árut Magyar- országra szállítják. S ez szin­te kivédhetetlenül lenyomja a magyar késztermékek árát. így számos gazdaságban az a kérdés: eladják vagy levág­ják a teheneket? A cégvezető rámutatott: gyors, határozott intézkedésekre volna szük­ség, s jó lenne, ha ez a növek­vő termelési és tejfogyasztási mutatókon mihamarabb lát­szana. ►2. OLDAL Munkahelyeket védenek a vásárlók- Alkalmanként lehet, hogy olykor jobban járnak az akci­ós importtejet vásárlók, ám a hazai termék vásárlásával a belföldi munkahelyeket védik- hangoztatta több somogyi szakember. Egyúttal az is lé­nyeges: aki magyar tejet, tej­terméket emel le a polcról, biz­tos lehet abban, hogy szigorú­an ellenőrzött árut visz haza a családjának. Beváltható: 2014. július 3-9-ig VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ Másolt vagy egyéb módon sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni. ■ Kuponok nem vonhatók össze. ■ Kupon csak a megjelölt időpontban használható fel. ■ Az akció a készlet erejeig érvényes Vagja ki az itt latható kupont, es 2014. julius 3-9-ig a feltüntetett kedvezménnyel vásárolhatja meg az akciós termékeket az Ingeshazban. {Somogyi Hírlap MA IS SP0R0L 0NN 4 \ 8 A-/ vcvV'l r-ÁLAT. * £ Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft -ttlUlQftfl?.* WWW.SONLINE.hu 2014. július 3., csütörtök • XXV. évfolyam, 153. szám g0 KÖZÉLETI NAPILAP « BMgJH KERESSE A SONLINE.HU OLDALON: BEZÁRULT A NAGY ONLINE ADESADÁN |||g UNDORÍTÓ! HÁHYTATÁSSAL REKLÁMOZ HANGOLTAK A VILÁGMÁRKA ►www**.™,, BEOLVASOKÖNYV M.OU..L AZ IRONMANRE IIIIIVNUI 111 9 770865 912046 14153

Next

/
Oldalképek
Tartalom