Somogyi Hírlap, 2012. november (23. évfolyam, 256-280. szám)

2012-11-02 / 256. szám

EGY PERCBEN Tovább csökkentek a tarifák Még tovább süllyedtek a tarifák a biztosítók tegnap meghirdetett díjai alapján. A kampány nyertesei a na­gyobb biztosítók és a Köbe. ► 6. oldal ........... a. í rSíP IDOJA- ' * RÁS Gyenge hideg­front mellett gyakran alakul ki zápor. A hőmér­séklet kora dél­utánra 9-12 fok között alakul. ► 13. OLDAL Energiapazarlók a családi házak A hazai családi házak egyharma- da mind szigetelé­si mind épületgé­pészeti szempont­ból korszerűtlen. ► 7. OLDAL Visszamenőleges nyugdíjemelés November elsejétől - január elsejéig visszamenőlegesen - 1,6 százalékkal emelik a nyugdíjak, és egyes szociá­lis ellátások összegét. ► 8. oldal Hiszen ebben nincs is hús! A rakottasba ál­talában kerül egy réteg hús, a rán­tott ételek bundá­jában is megbú­jik. Most kihagy­tuk. ► 9. OLDAL ÜGYELET OLVASÓSZOLGÁLAT 9 20/8689-444 TERJESZTÉS ______■ 40/510-810 HIRDETÉS ______9 88/888-113 E­MAIL: (onllne9sonllne.hu PILLANATFELVÉTEL Ön szerint mi kellene a jobb közbiztonsághoz? VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy hiába érkezett meg a hideg, a fagy és a fogcsikorgató mí­nuszok, vannak, akik ezt meg sem érzik! Barcson sétáltam, téli kabátban és sálban, kezeimet mélyen a zsebem­be mélyesztve, amikor egy harmincas férfira lettem figyelmes: térdnadrág­ban és bakancsban kutyát sétáltatott. Kedvence mögötte sétált, szaglászott, kíváncsian nézett meg minden nyo­mot. Emberünk néha megállt, füttyen- tett egyet és cseppet sem sietve, látha­tóan nem zavarta a hideg. Valamiért a skótok jutottak róla ekkor eszembe: a nadrágjához hasonlatos hosszúsá­gú, a télen is kötelező kis szoknya vi­selet, a kilt. És elmerengtem rajta: va­jon hőseink tényleg nem viselnek al­sónadrágot a mínuszokban sem? J. G. 111(111) llllllllll 9 770865 912053 12256 Négynapos országos temetojárás halottak napja Óriási különbségek a virágárakban, s egyelőre akció sem várható Száz. Százötven. Kétszáz. És így tovább ötvenesével egészen há­romszázötvenig. Mintha csak licitálnának egymásra a virág­árusok a kaposvári nagypiacon: az őstermelői sorok elején egy százasért kínálják az árusok a kertjükben nevelgetett nagyfe­jű krizantémot, s a kisvirágos csokra is csak háromszáz, ben- tebb a kofák árain viszont mind erősebben érződik, hogy a nagy­baniról szerezték be portékáju­kat, akad ugyanis stand, ahol éppen három és félszer annyiba kerül egy szál a Halottak Napja klasszikus virágából, mint a be­járatnál. S ugyanígy kúszik fel a csokrok, cserepes krizanté­mok - legalább egy Uyen teme­tői hangulatú ünnepre lehetne elfelejteni a fülbántó krizizést... -, koszorúk ára. A hosszabb életű, három-négy szál virágos cserepesekért 650-900 forin­tot kémek el, a koszorúk közöt­ti különbség pedig akár tizenöt­szörös is lehet. A néhány fenyő­tobozból, némi mohából és egy szál gyertyából kötött már két­százötven forintért is gazdát cse­rél, a hagyományos fenyőgally Temetővirágzás megyeszerte. Illyés Gyula verse jut az ember eszébe, elnézve ezekben a napokban a somogyi sírkerteket alapú, s krizantémmal, vagy az újabb idők divatjának megfele­lően rózsával, esetleg liliommal díszítettet viszont háromezer fo­rint körül kínálják. A piaci kofaárak nagyjából megegyeznek a virágárusoknál városszerte tapasztaltakkal, a te­metőknél viszont úgy tíz száza­lékot még rá mernek tenni az ál­landó, vagy csak az ünnepre ki­települt árusok. Akik számára valódi áldás a négynapos ünnep, hiszen a korábbi évekkel ellentét­ben az idén nem kellett a munka­szüneti nap, azaz Mindenszen­tek estéjére levinni az árakat, hi­szen a hosszú hétvége következő három napja is a temetőjárás je­gyében telik majd. ► 4. OLDAL Határszél: három taposóaknát találtak a kutatók kutatás Aknamentesített a magyar-horvát államhatáron a Dél-dunántúli Vízügyi Igaz­gatóság. Mindezt a déli or­szághatárt metsző és alkotó vízfolyások rendezésekor vé­gezte el. ► 3. OLDAL Háztáji képzések a foglalkoztatás érdekében start Tizenegy településen összesen 185 résztvevővel in­dultak el Somogybán a köz­foglalkoztatás START mező- gazdasági projektjének kép­zései, a háztáji növényter­mesztő és tartósító, valamint a háztáji növénytermesztő és állattartó képzések. A mun­káltatói igényre épülő orszá­gos programok képzéseiben jelenleg vízügyi fenntartókat, kisgépkezelőket és erdőmű­velőket képeznek, ezekben csaknem százan tanulnak. A megyei kormányhivatal ked­den arról tájékoztatott: So­mogybán is elindult az uniós támogatású „Újra Tanulok” program. ►3. oldal Barcs az első digitális város ÁTÁLLÁS Új fejezet nyílt a hazai televíziózás történetében Barcson indult el az országos digitális átállás. Szerdán 12 óra 20 perckor a barcsi Ml-es átjátszó adón megszűnt az analóg műsorszórás. Egyetlen gombnyomással állította át Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke, Pillér And­rás az Antenna Hungária ve­zérigazgatója és Karvalics Ot­tó polgármester. Az eseményt bárki élőben követhette, mert a Magyar Televízió is közvetí­tette. A Digitális Átállás teszt- program tavasszal kezdődött el Barcs térségében, ahol az országos digitális átálláshoz kapcsolódó állami gondosko­dás gyakorlatát tesztelték a szakemberek. ►2. OLDAL Az ősz színei, a héten mindennap más-más színt öltöttek a kaposvári bölcsődék. Fotósunk a sárga napot örökítette meg; az ételek, a teríték, a gyerekek és nevelőik ruhája egyaránt ebben a színben pompázott Véget ért a viharjelzés a Balatonon szezon Október 31-én véget ért a balatoni viharjelzés: az április elsején indult szokáso­san héthónapos szezon során kétezer órán át volt fenntart­va viharjelzés hosszabb-rövi- debb ideig. ►a. oldal Lulla-Endréd: nem Illés Zoltán szólt közbe ezúttal ÖSSZEKÖTŐ út Sokan Illés Zoltán kezét vélték felfedez­ni abban, hogy elhalasztották a Lulla-Balatonendréd össze­kötő út e hét keddre tervezett átadását. Kiderítettük azon­ban, hogy bár a szaktárca szerint az államtitkár két év­vel ezelőtti építkezésleállítá­sa „precedens értékű” beavat­kozás volt, ezúttal a Somogy Megyei Kormányhivatal égi­sze alá tartozó közlekedési felügyelőség „szólt közbe”. Is­mét talált valaki környezetvé­delmi problémát, netán maga Illés Zoltán? - tudakoltuk a halasztás okát a Nemzeti Inf­rastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél (NIF). ►2. OLDAL ▲ ■L _______ Ár a: 150 Ft. Előfizetve: 102 Ft •flAPOSN^* WWW.SONLINE.HU Somogyi HírlarM 2012. november 2., péntek • XXIII. évfolyam, 256. szám ^0 KÖZÉLETI NAPILAP by W KERESSE A SONUNE.HÜ OLDALON: FEHÉR GYŰRŰ'MILLIÓS A HARISNYA NAGY ERŐKKEL KERESIK AZ ELTŰNT cconv a iiiimÍcttfdtai ÖLTÖZTETI xfet KISFIÚT KAPOSVÁRON ► WWW.SONLINE.hu OtutLY A MlNloZlhKlUL ►4.0LDAL A FORMÁS LÁBAT ► 15. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom