Somogyi Hírlap, 2012. október (23. évfolyam, 230-255. szám)

2012-10-01 / 230. szám

Kirabolták az ékszerboltot elkapták az elkövetőket? Egy buszsofőr levideózta a tetteseket PILLANATFELVÉTEL VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy egy kis szemfülességgel olcsón utazhatunk belföldön pihenni, ráadásul segítjük a somogyi szállásadó­kat, vendéglátóhelyeket is. A minap egy tanácskozáson beszélgettem a tulajdono­sokkal, akik meglátták a lehetőségeket a speciális honlapokon, melyeken kedvez­ményes csomagajánlattal csábítanak vendégeket Az árkedvezmények mértéke szinte hihetetlen negyven, ötven, de akár hetven százalékkal olcsóbban is elutaz­hatunk három vagy négy napra, amihez ráadásul kapunk extra szolgáltatást is, például félpanziót, korlátlan szauna­használatot, hajózást, borkóstolást vagy fördőbelépőket Mindez talán prognoszti­zálhatja a kormányzati törekvéseket, miszerint rekordévet zárhat idén az ágazat. És még mi is jól jártunk, (jg) Információnk szerint a Fejér megyei rendőrök elfog­ták a szombat reggeli siófo­ki rablás feltételezett elkö­vetőit, de nem mindegyikő­jüket, van(nak) tehát még, aki(k) menekül(nek). Úgy tudjuk, a rablók Balatonsza- badi felé robogtak el. Ott egy cserjés területen autót vált­hattak, mert felgyújtották a járművüket, mielőtt Enying irányába folytatták volna út­jukat. Karsay Kornél, a So­mogy Megyei Rendőr-főkapi­tányság sajtószóvivője nem erősítette meg az értesülése­inket. Karsay Kornél a rablással kapcsolatban elmondta: több személy, felfegyverkezve - egyiküknél egy feszítővas volt - ment be a siófoki busz- pályaudvarnál található ék­szer- és zálogházba. - A rab­lók megfenyegették az alkal­mazottakat és jelentős meny­nyiségű arany ékszert zsák­mányolva egy autóval mene­kültek el a helyszínről. Karsay Kornél hozzátette: tekintettel az időpontra és a helyszínre, a szemtanúk, akiknek ezúton is köszönik a segítséget, sokrétű, pon­tos információkkal látták el a helyszínre riasztott rend­őröket. Sőt, egy buszsofőr vi­deofelvételt is készített a rab­lásról. A megyei főkapitány­ság, valamint a Siófoki Rend­őrkapitányság, kiegészülve a szomszédos megyék kapi­tányságaival, nagy erőkkel kezdték meg a nyomozást.- A pontos kárérték meg­állapítása folyamatban van - tette hozzá a sajtószóvivő. - Az ügyben felfegyverkezve | elkövetett rablás miatt indult j eljárás. ■ Molnár Gábor ; Kevesebb kéz, kevesebb papír: a létszám leépítése IMF-hitel-feltétel? közszféra Nyugtalanítják a közszférában dolgozókat a szektor létszámleépítéséről ki- szivárgott, bár hivatalosan se­hol meg nem erősített hírek: országosan hat-nyolcezren vál­hatnak fölöslegessé az állam számára januártól. A nyugta­lanságukra legkevesebb két nyomós okuk van. A bürok­rácia csökkentésének IMF ál­tal megfogalmazott igényére gyakran hivatkoznak egyetér­tőén kormányzati szereplők, és az államigazgatás járási rend­szerének kialakítása, a köz- igazgatás önkormányzati szín­tereinek átszabása is kifejezet­ten alkalmas létszámvágásra. „Már nagyon unjuk: ha vala­hol kiadást csökkent az állam, akkor rendre előkerülünk, rá­adásul kollégáink kirúgását a jó állam építésének eszköze­ként kommunikálja a végre­hajtó hatalom, ami, mit mond­junk, nem esik jól.” Az érthető­en neve elhallgatását kérő har­mincas somogyi kormányhi­vatalnok szerint mindannyian féltik az állásukat. A kormány céljaival egyetértve a hatékony és ügyfélbarát államigazgatá­son dolgoznak ők is, és nem tartják ördögtől valónak, ha ezeket a célokat feszesebb lét­számmal kívánja elérni az ál­lam. ► 3. OLDAL Szobrot és teret kapott Csurgón II. János Pál pápa felavatták és megáldották va­sárnap Boldog n. János Pál pá­pa mellszobrát Csurgón. A vi­lágszerte népszerű katolikus egyházfő nevét viseli a szobor­nak helyet adó tér is a Jézus Szíve templomnál. Szászfalvi László miniszteri biztos mél­tatta a pápa életútját, a szobrot és a templomot Balás Béla me­gyés püspök áldotta meg. A ce­remónián Andrzej Kalinowski lengyel konzul és Ljiljana Pan- cirov horvát főkonzul is részt vett. * 2. OLDAL HIRDETÉS CSAK J iöfoítöihkhb További részletekért keresse egészség oldalunkat! Pötyi Trafik f/P , (Irányi D. u. 21.) % iT K *. Ára: 150Ft.Előfizetve: 102 Ft Szponzorálja. ' WWW.SONLINE.HU Somogyi Hirlajf k 2012. október 1., hétfő • XXIII. évfolyam, 230. szám J KÖZÉLETI NAPILAP Akt. V ulg| K? bíj«0 keresse a SONLINE.HU oldalon: GÖMÖRI MESÉBE GYALOGLÓ döntetlenek & Jé/ i|ÉÍ KIDOBTA A BARÁTNŐJE, BOSSZÚBÓL HÉTVÉGÉJE W Hjk sjEt^iSa BETÖRT HOZZÁ ► www.sonline.hu VALUwAu ► 5.oldal AZ NB l'BEN ► w. oldal i időjárás Se hitelezés, se Még kitart növekedés : a kellemes idő, : a hőmérséklet A kormány nem : elérheti a 24 Cél- képviseltette ma­• sius-fokot, de zá- gát az 50. Közgaz­porokra, zivata- dász-vándorgyű­ST—’ lésen. A gazdaság ► 13 oldal százalékot nő? ► 6. OLDAL Túlélésre ügyeletTBI : játszanak OLVASÓSZOLGÁLAT : : Tájékozatlanok a -------* zo/9689-444 ■ devizahitelesek a terjesztés : helyzetük rende-----------» 40/510-510 : zését lehetővé té- hirdetés : vő megoldásokkal --------g sz/sas-ns : kapcsolatban e-mail: ^ 7. OLDAL ■onllne3aonllne.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom