Somogyi Hírlap, 2012. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-01 / 127. szám

2 2012. JÚNIUS 1, PÉNTEK MEGYEI KÖRKÉP HÍRSÁV 64 százalékon a kormány félidőben 64 százalékban teljesítette vállalásait a kor­mány - áll a Nézőpont In­tézet tanulmányában. Sze­rintük a legsikeresebb te­rület 83 százalékkal, a „rend” című fejezet célkitű­zéseinek teljesülése, mö­götte 75 százalékkal a „de­mokratikus normák” ígére­teinek megvalósulása áll. Nézőpont kérdése...(fi) Helyi vállalkozásokat ellenőriztek A fogyasztóvédelmi ellen­őrzések szempontjairól és gyakorlatáról tartott elő­adást szerdán Brantmüller Zsoltné, a megyei kor­mányhivatal fogyasztóvé­delmi felügyelőség vezető­je. A SKIK központban a munkaügyi vizsgálatokról is szó esett, (hm) Erdősítésre pályáznak a somogyi gazdák ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI a m&- zőgazdasági erdősítéshez. Július másodikéig igényel­hető uniós támogatás az agrárterületek erdősítésé­hez, valamint az agrár-er­dészeti rendszerek mező- gazdasági területeken való kialakításához, (hm) Emléktábla a cigányprímásnak rigó Jancsi cigányprímás­nak kíván emléktáblát állí­tani Kaposvár önkormány­zata. A Kapós Szálló cuk­rászdájának oldalfalán he­lyezik el a táblát, melyet kizárólag szponzori adako­zásból kívánnak elkészít­tetni. (mk) Évet értékeltek a kaposvári iparosok KÜLDÖTTGYŰLÉST TARTOTT csütörtökön az Ipartestüle­tek Országos Szövetsége (Iposz) kaposvári szerve­zete. Székelyfi József, a csoport elnöke értékelte a gazdasági helyzetet, s felvázolta a közeljövő főbb szakmai feladatait, (hm) Maratonivá vált az ügyintézés túlórázó ügyfelek Több mint hatórás várakozás a kaposvári okmányirodán Hat óránál is többet kel­lett várni egy személyi igazolvány cserére a ka­posvári okmányirodán - olvasóink nem értik, hogy mi tart ennyi ideig, lapunkhoz fordultak. F. Szarka Ágnes- Az emberek többsége órák óta vár az ügye intézésére - így a ka­posvári Nagy Ferenc. - Nem hi­szem el, hogy ennyit kell várni egy lakcímkártyára. Negyven­nyolcán vannak előttem, hat órát kell vámom.- Délelőtt 11 óra óta várok, most fél kettő van - mondta egy másik ügyfél -, akkor az 1012-es sorszámú ügyfelet hívták be, most az 1023-ast, ami annyit tesz, hogy még egy tucatnyian vannak előttem. Egy-egy ügyfél jó, ha öt percet van bent A jelző­lámpa szerint mindössze két pénztár működik, lehet, hogy több, de akkor váltják egymást az ablaknál ülők, mert mindig csak a kettes és a hármas ablak­hoz mehetett ügyfél. Egyszerűen felháborító, hogy így bánnak az ügyfelekkel, ők a hatóság, mi pedig a kiszolgáltatott ügyfelek, nekünk fontos, hogy el tudjuk intézni a dolgunkat Gondolom délben ebédelni is elmentek, mert akkor nem mozdult a sor. Várakozók a kaposvári okmányirodán. Volt olyan ügyfél, akinek a hívószámán az állt: 337 percet kell kivárnia a bejutásra A hívószám szerint 337 percet kell vámom! Miért nem ültetnek be több ügyintézőt? Az útlevele- seknél állítólag két hölgy dolgo­zik. Az első ügyfelet dél körül hívták be, azóta egyet sem. Ez ma az okmányiroda. Zolnai Xénia az okmányiroda vezetője állítja: az iroda teljes ál­lománnyal üzemelt szerdán és üzemel mindennap. - Minden kollégánk folyamatosan dolgo­zik - mondta az irodavezető -, s nem kettő, hanem küenc ablak van nyitva. Az ügyintézők a hét minden napján, ha kell munka­KOMMENTÁR Vidéki ellenszer a hosszú kaposvári várakozásra Kaposváriként a megoldást vi­déken találtam meg; egész pon­tosan a Balaton partján, amikor ott ért utol sürgős okmányirodái elintéznivalóm. A fonyódi irodán perceken belül sorra kerültem, az ügyintéző kedves volt és segí­tőkész, s villámgyorsan magam mögött hagyhattam a hivatalt. Ezután „rászoktam" a vidéki ok­mányirodákra. A gyerek személyi igazolványát a barcsiban állítot­ták ki, az útleveleket Lengyeltóti­ban. Úgy hallom, nem én vagyok az egyedüli kaposvári, aki így tesz. Többen a nagybajomi ok­mányirodára viszik ügyeiket, nyilván hasonló okból, mint én. Persze időről időre megpróbál­kozom a kaposvárival is, de csakis olyankor, ha máshova nem vihető ügyről van szó. (ni) idő után is bent maradnak, hogy a sorszámmal rendelkező ügyfe­lek kérését teljesítsék. A hosz- szabb várakozás oka az, hogy so­kan most - nyaralás előtt - ve­szik észre, hogy lejárt az útleve­lük. így nem ritka, hogy négy-öt fős családok érkeznek egyidőben meghosszabbítani a lejárt útiokmányt. A nyári idő­szakon kívül az ügyfelek leg­rosszabb esetben 3040 percet várakoznak. Az iroda vezetője szerint so­kan a lehetőség ellenére sem kérnek előzetesen időpontot Négy év börtön gyújtogatásért közveszélyokozás Hat liter bor után milliós kár (Folytatás az 1. oldalról) Szerelmi bánatában folyamodott a drasztikus lépéshez - derült ki a 37 éves vádlott rendőrségi val­lomásából: a férfi a bíróságon ugyanis nem tett vallomást. Vi­szont legalább jelen volt, ellentét­ben az első, április közepi tárgya­lási nappal, melyre csak húga, az érintett lakás másik tulajdonosa érkezett meg. A vádlott ellen elfo­gatóparancs volt érvényben, ugyanis a barcsi rendőrök betöré­sek és lopások miatt körözték. A kaposvári bíróságon a lakás felgyújtása miatt viszont közve­szélyokozás miatt indult ellene eljárás, s a korábbi vallomásból kiderült, a férfi azért tett le ön­gyilkossági kísérletéről, mert nem bírta a házban gomolygó füstöt... Húga viszont arra is em­lékezett, a tesónak nemcsak sze­relmi gondjai lehettek, hiszen többször kijelentette, nem oszto­zik vele a ladi közösön, inkább felgyújtja a házat. A fenyegetőzést tavaly október­ben tett követte, a vádlott saját be­vallása szerint hat liter bor benya- kalása után csiholt tüzet - az ut­cafronti szobában meggyújtotta a takaróját -, mely milliós kárt oko­zott végül. Csak a szerencsén mú­lott, hogy nem lett komolyabb tra­gédia a gyújtogatásból, a három­lakásos faszerkezetű épülethez ugyanis valaki kihívta a tűzoltó­kat Míg ők a lángokkal és a pb- gázpalackkal bajlódtak, a ladi fér­fi egy barátjához ment, s nála töl­tötte az éjszakát. A vádlott a csü­törtöki tárgyaláson nem emlé­kezett semmire, s nem erősítet­te helyzetét a három barcsi be­törés vádja sem. A bíróság végül halmazati büntetésként négy év börtönre ítélte a férfit, aki különös visszaesőként ké­sőbb sem engedhető majd sza­badlábra. A verdikt ellen az ügyészség súlyosbításért, a vád­lott és védője enyhítésért felleb­beztek, így az nem jogerős: az ügy a Kaposvári Törvényszéken folytatódik. ■ Vas A. Hulladékból használati tárgyak. Az Együd művészeti Iskola harminc diák­ja hulladékból készített használati tárgyakat, amelyekből csütörtökön nyílt kiállítás Kaposváron az Együd kulturális központban. PROGRAMAJÁNLÓ nrgs BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. TgCS |S5=S ^ALApnv*.-i8»e^ 1 ÓRÁS SÉTAHAJÓ INDUL MIN­DEN NAP A SIÓFOKI KIKÖTŐBŐL a Kelén nosztalgiahajóval 11.00, 12.30, 14.00 és 16.00 órakor. 11 órakor a szülőkkel együtt utazó gye­rekek (0-14 év) ingyen hajózhatnak! 1 ÓRÁS SÉTAHAJÓ INDUL MINDEN NAP A BALATONFÖLDVÁRI KIKÖTŐBŐL a Szaturnusz kalandvitorlással 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 órakor. TEL./FAX: 84/310-050, E-MAIL: FORGALMI@BALATONIHAJOZAS.HU , www.balatonihajozas.hu PROMÓCIÓ PÉNTEK BALATONBOGLÁRON 17 órakor a Bogiári Zeneiskola növendékeinek Nyárköszöntő hangversenye az evangélikus templomban. BALATONLELLÉN 19.30 órakor ColorStar és Budapest Ska Nu-Jazz Orchestra koncert a Bábel kertben. BALATONSZEMESEN XVIII. Orszá­gos Latinovits Zoltán vers- és próza­mondó találkozó a művelődési ház­ban: 17.50-kor gyülekező a művelő­dési házban, 18 órakor koszorúzás Latinovits Zoltán és Csonka Márta sírjánál, gyertyagyújtás, koszorúzás, 19-kor vacsora, ismerkedési est. CSURGÓN Vili. Csurgói csuszafeszti­vál a Millenniumi parkban (víztorony): 11-től Csurgói diáknap - parasztolim­pia, 18-kor „607” éves város Csurgó, 18.30-kor táncház a Bojtár Népzenei Egyesülettel, 20-tól helyi amatőr rockzenekarok bemutatkozása. PÉCSEN az ÁRKÁD-ban június 17-ig repüléstörténeti kiállítás nyeremény- játékkal (fődíj egy sétarepülés) és vetélkedőkkel - többek között papír- repülő-hajtogató és -reptető verseny­nyel. SZOMBAT BALATONBOGLÁRON a város napja: 10 órakor a város kitüntető djainak átadása és a pedagógusok köszönté­se a Lengyel-Magyar Barátság házá­ban, 17 órától a Fővárosi Gyermekott­hon és Lakásotthon „Csupa fősze­rep" színdarabja, 17.30-kor Artista is­kola, 17.45-kor Etűd Jazz-balett Egye­sület 18-kor „Bogiári huncutságok” - zenés ajándékkosár a kaposvári Dé­ryné Vándorszin-társulat előadásá­ban, 19-kor Gulyás Party, 20-kor utca­bál a Party Bánd részvételével az Urányi sportcsarnokban. BALATONLELLÉN 14 órától Leilei Gyermeknapok - családi rendezvény koncertekkel a Bábel kertben: 14 óra­kor Rubint tánccsoport, 14.30kor tör­ténelmi kvízjáték, 16-kor Ördöngős Jankó címmel a Grimask Színház me­sejátéka, 17.30-kor Ifjúsági zenész­verseny, 19.30-kor Makám zenekar, 21-kor Burgess Benji (Megasztár), 21.30- kor gyermeknapi diszkó; 14-től 20 óráig játszóház, babavár és tram- bulin. BALATONSZEMESEN XVIII. Országos Latinovits Zoltán vers- és prózamon­dó találkozó a művelődési házban: 10 órakor köszöntő, megnyitó, 10.30- kor versmondó verseny elődöntője, 17 órakor Tomanek Gábor és Nagy Erika színművészek műsora, 18.40: kiállítás a művelődési házban, 19 órakor szentmise Latinovits Zoltán emlékére a katolikus templomban. CSURGÓN Vili. Csurgói csuszafeszti­vál a Millenniumi parkban (víztorony): 8-tól főzőverseny, 10-kor csuszafészti- vál megnyitó, 11.30-tól vadászati szakmai fórum, 13-tól kutyaszépség­verseny, 14-kor a főzőverseny ered­ményhirdetése, 14.30-tól Wolf Kati koncert, 16.30-tól Máthé Péter em­lékkoncert, 19-től Az a varázslatos operett - Tihanyi Vándorszínpad, 20.30- tól bál. FONYÓDON 13 órától családi egész­ség nap a sportcsarnokban. SIÓFOKON a kulturális központban 17 órakor 135 éves a Siófoki Férfi Dalkör Egylet - jubileumi koncert. ZAMÁRDIBAN 9.30 órától Nemzet­közi Veterán Atlétikai Balaton Bajnok­ság és Dobribán Géza Emlékverseny a sportpályán. VASÁRNAP BALATONBOGLÁRON 10 órától kézi­labda juniális az Urányi sportcsarnok­ban. BALATONLELLÉN 14 órától Leilei Gyermeknapok - családi rendezvény koncertekkel a Bábel kertben: 14 órá­tól Etűd jazz-balett, 14.30: San- kolokan afrikai dob- és tánc show, 16 órakor operamesék kicsiknek, 17.30- kor ifjúsági zenészverseny: Exit, Polulation, Hot Chocolate Blues, 19.30-kor zenészverseny eredmény-” hirdetése, 20 órakor gyermek-musi­cal gála a Kaposvári Roxínházzal, 14- től 20 óráig játszóház, babavár és trambulin, 14 órától játékos kalandtú­ra (3-tól 14 éves korig). BALATONSZEMESEN XVIII. Országos Latinovits Zoltán vers- és prózamon­dó találkozó a művelődési házban: 10 órakor a verseny döntője, 13 óra díjkiosztó gála, eredményhirdetés. KAPOSVÁRON a MEOE Kaposvári Ku­tyaiskola területén (Zaranyi Ltp., a Vá­rosi Sportcsarnok mögött) 10 órától II. Kaposvári szuper-eb fesztivál, a Ku­tyatár Természet- és Állatvédő Esé­sűiét örökbefogadási napja rendőrku­tya- és vadászkutya-bemutatóval, gyermekprogramokkal, állatorvosi ta­nácsadással, kutyaszépségverseny- nyel - 10.15-kor és 12.15-kor az örökbefogadásra váró kutyák felvonu­lása. Ajánljon programot ön is! *82/528-153 Hirdesse meg rendezvényét! *82/528-113 4 l f A

Next

/
Oldalképek
Tartalom