Somogyi Hírlap, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy az állattartás már a városi panelrengetegekben is virágzik. A minap egyik ismerősömet látogattam meg egy nyolcemeletes házban. A har­madikon lakik, mi az erkély melletti nappaliban beszélgettünk Egyszer csak furcsa hangokra lettem figyelmes. Mint­ha tyúkok mondták volna, hogy „kot- kot-kot”. Azt hittem, hallucináltam, de aztán újra hallottam. Ekkor már gya­nússá vált Kérdeztem is az ismerősöm­től, „vajon kinek jut eszébe, hogy tyúkot tartson a panelban?” Persze beindult a fantáziánk, és elképzeltük ahogy kuko­ricát szór a gazdasszony a kanapéra, és a tyúkot is, amely a panelben szalad­gál. Eszembe jutott, hogy idén más­félmilliárdos kerettel indul újra a tanya­fejlesztési program. Talán be kéne dob­ni egy tájékoztatót a szomszédhoz... (jg) iiiIliül iiiiii 9 770865 912039 12027 Mosoly arcra, áru standra fagy nagypiac Vevőiket és árujukat is féltik a nagy hidegtől a kaposvári kereskedők Somogy is felkészül A VÁRHATÓ RENDKÍVÜLI idő­járásra készülnek a szak­hatóságok A megyei védel­mi bizottság (VEB) keddi ülésén tekintette át a fel­adatokat Juhász Tibor kor­mánymegbízott elnök veze­tésével Erről szokásos köz­leményében adott hírt a kormányhivatal, majd a Somogyi Hírlap kérésére konkrétumokkal is segítette a somogyi embereket a tá­jékozódásban. ' ►s. OLDAL Elfogy a tüzelő TAHINÉK VOLTAK AZ ELSŐK, akik szerkesztőségünk köz­benjárásával a kaposvári önkormányzathoz fordultak segítségért hétfői felhívásu­kat követően. - Egykét na­pi tüzelőnk van még - mondta Tahin Józsefeié -, s elfogy a fánk. Ha nem ka­punk segítséget, a koszt­pénzből kell elvenni a tűzi­fára valót Amire nem sok marad; 87 ezer forintból élünk négyen. ►s. oldal Van takargatnivalójuk! Már ha nem akarják a kereskedők, hogy milliós árukészletük a kemény mínuszok miatt a kukában végezze Esetleg fagyott karalábéval, karfiollal fizethetünk? Ezzel a kérdéssel fogadta Rádóczi Im­re kereskedő kedden reggel nyolc óra körül a kaposvári nagypiacon a helypénzszedőt.- Mínusz kettő-három fok van itt a régi csarnokban, félünk, hogy minden árunk megfagy - panaszolta Rádóczi Imre. - Ki fogja megtéríteni a kárunkat, ha a milliós áru­készletünket kidobhatjuk, mert megfagy? S ha fagyott árut kap eseüeg a vevő, s töb­bet nem jön hozzánk vásárol­ni, majd emiatt csökken a for­galmunk, azt hogyan kompen­zálják nekünk? Havonta száz­ezres nagyságrendű helypénzt fizetünk, közben meg ilyen kö­rülmények közt kell dolgoz­nunk? Mint egy hűtőkamrá­ban. ►5. oldal Kilátszanak a Dráva zátonyai, apad a folyó Húsz év fegyházat kapott ü£éff£e a kiskorpadi gyilkos a Toidi-ügyet Távozik, leszerel a siófoki rendőrkapitány Szabadon lévő zátonyokkal tar­kított folyómedret lát, aki végig­tekint a Dráván: alacsony a fo­lyó vízállása. A Dráva Őrtilosnál folyik össze a Murával, utóbbi tavaly november óta folyamato­san apad. A helyzet mégsem rendkívüli. ►15. oldal Húsz év fegyházra ítélte nye­reségvágyból elkövetett em­berölés, rablás kísérlete és súlyos testi sértés miatt a Ka­posvári Törvényszék a tavaly áprilisi kiskorpádi gyilkos­ság elsőrendű vádlottját. Tár­sa lopás kísérlete miatt tíz hónap börtönt kapott. Az ügyész mindkét ítélet ellen súlyosbításért - az elsőrendű esetében életfogytiglani fegy- házért -, a vádlottak és védő­ik enyhítésért, illetve az első­rendű vádlott felmentésért fellebbezett. ►15. oldal Ügyészségi törvényességi felül­vizsgálatot kezdeményezett a kaposvári Toldi gimnázium ügyében Osztolykán Ágnes, az Országgyűlés oktatási, tudomá­nyos és kutatási bizottságának LMP-s alelnöke, tudatta a párt kedden. ki. oldal Mergancz Sándor megyei főka­pitány január 31-i hatállyal fel­mentette beosztásából Lengyel Róbert alezredest, a siófoki ka­pitányság vezetőjét Indokolni nem kívánta a felmentést a megyei főkapi­tányság. ►3. OLDAL Szegény diákot még az adó is húzza kényszer Somogybán tíz százalékkal többen dolgoznak a tanulás mellett Megszüntetné a halászatot a Balatonon Egyre több a diákmunkás és még több lesz. Áz adóváltozás viszont rosszul érinti őket Akár 30 százalékkal is nőhet a diák­munkások száma, vélik-szak- emberek. Tóth Gábor, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet kapos­vári képviselet-vezetője azt mondta: logikusnak tűnik, hogy az államüag támogatott felsőok­tatási helyek csökkentése mi­att várhatóan több diák keres majd munkát Hogy lesz-e mun­ka, azt nehéz év elején megjó­solni, amikor a cégek a bérkom­penzációval és az áremeléssel vannak elfoglalva, ►a. oldal Minden pénzkereset jól jönne most a diákoknak. Sok fiatal segítene szüleinek a tandíj előteremtésében Szűnjön meg a halászat, ke­rüljön önkormányzati kézbe a Balaton halászati joga - ezt javasolja Kocsis Miklós keszt­helyi önkormányzati képvi­selő. Úgy vélelkedik, hogy a természetes élővizekben semmi keresnivalójuk a halá­szoknak. A keszthelyi képviselő sze­rint - aki egyébként maga is szenvedélyes horgász - a Ba­latoni Halgazdálkodási Non- profit Zrt. január elsejétől ér­vényes új horgászrendje pe­dig ellentétes a horgászturiz­mus érdekeivel. *2. oldal szponzorálja. *.------_ ÁR A: 140 FT, ELŐFIZETVE: 96 KÖSZÖríjÜk! 0 W A ^WWW.SOlMílŐ^VAb* Sonurnyi Hirlama: 2012. FEBRUÁR 1., SZERDA XXIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM gffF KÖZÉLETI NAPILAP Jtf TA keressei S0NUNE.hu ohm: PATIKÁBA ZÁRT TERMÉSZET tora M Tj ÍGY SZABADULT KI A VISZKIS12 EV umnnniínnu VA1ASZT r- v M BÖRTÖN UTÁN, FOTÓK ► www.sonline.hu llflrUoVflnUN A GYEREKNEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom