Somogyi Hírlap, 2009. augusztus (20. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

EGY PERCBEN Szigorodtak a táppénzszabályok Augusztus elsejétől jóval kedvezőtle­nebb feltételekkel lehet táppénzt kér­ni. A szigorodás itt nem ér véget: ja­nuártól az üzemi balesetre vonatkozó szabályok módosulnak. ►7. oldal Draskovics pontatlan volt Elnézést kért az igazságügyi mi­nisztérium, mert pontatlanul tájé­koztatott a Ma­gyarok Nyilai-fel- vételről. ►8. oldal MEGYEI KÖRKÉP^ GAZDASÁG 6 KÖZÉLET _________8 ÉL ETMÓD 9 SPORT 10, 11 TV-MÜSOR 18, 13 KRÓNIKA 16 Gond van az uszodák körül A hazai uszodák 70-80 százaléka biz­tonsági szempontból felülvizsgálatra szorul, ezeket ugyanis gyakran uszo­datervezési jogosultsággal nem ren­delkezők tervezték. IDŐJÁRÁS j£ Napközben gyenge szél fúj, napos, száraz idő várható. A hőmér­séklet 32 Celsius- foklg emelkedik. ►14. OLDAL ►6. OLDAL Legalább öt barát kell Kinek a vállán sírhatja ki ma­gát? Ki locsolja meg a virágait, ha elutazik? Kire számíthat a baj­ban? ►9. OLDAL----------------'v •A 'áposvá^* Népek tánca Marcaliban eurofolk fesztivál Az égész várost felforgatták a vendégek Tucatnyi ország néptánce­gyüttese csábította táncba a marcaliakat és a városba láto­gatókat az ötödik alkalommal megrendezett Eurofolk Feszti­válon, s mellettük több fúvós- zenekar, mazsorettcsoport és ütőegyüttes fokozta tovább a jó hangulatot. A néptánccso­portok nemzetközi fesztivál­ján jól megfért egymás mellett a görög, az olasz vagy a horvát népzene, s az ezekre pergő-for­gó táncos párosok. Ebben az évben még indiai táncosokat is láthatott a szépszámú ér­deklődő. Akinek a kánikulában a für­dőzés helyett inkább kedve szottyant megismerkedni a szlovák táncok valamelyiké­vel, megtehette a marcali für­dőben. Egy szlovák együttes közreműködésével játékos tánctanítás is színesítette ugyanis a marcaliak hagyo­mányos fesztiválját pénteken. A csütörtökön kezdődött és vasárnap záruló nemzetek fesztiváljának különlegessége, hogy Marcali forgalmas helye­in is láthatók a produkciók. Pénteken a Künzelsau és a Pi­ac téren lépett fel az indiai, a görög, az olasz és a horvát együttes. Esténként a külföldi néptánccsoportok vezetésével táncházban mulathattak a ven­dégek. A fesztivál egyik fény­pontja a szombati gálaműsor lesz a szabadtéri színpadon, amit aztán a népek bálja követ. Vasárnap menettánc és felvo­nulás kezdődik a városban, * majd ezt követően megválaszt- | ják a fesztivál szépét is. A ha- | gyományos fesztiválra a Bala- | tonnái nyaralók közül is sokan e kíváncsiak. M. OLDAL India színei és lányai a marcali utcán. A nemzetek fesztiválján tucatnyi ország képviselői vesznek részt Még mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni, ha vétünk Szigorúbb büntetésekre szá­míthatnak mától a közlekedők, alaposan a zsebükbe kell nyúl­niuk a szabálysértésekért. El­nézés pedig nincs! Az objektív felelősség és az ittas vezetők­kel szembeni zéró tolerancia után újabb szigorú szabályok­kal kell megismerkedniük au­gusztus elsejétől az autósok­nak. Közigazgatási eljárás ke­retében bírálják el ezután pél­dául, ha valaki vezetés közben mobilozik, nincs gyermekülés, nem használ biztonsági övét, bukósisakot. ►a. oldal Nemes gesztus: olvasónk segített a bajbajutottakon Megérkezett a segítség. Friesz Károlyné zamárdi olvasónk teg­nap ötvenezer forinttal segítet­te meg a Varga családot, amely egy inkasszó miatt az utolsó fil­lérjét is elveszítette. A család kálváriájáról tegnapi lapszá­munkban számoltunk be, és szerencsére akadt olyan olva­sónk, akit megérintett az elszo­morító történet. ^3. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, néha nem árt hallgatni. A letenyei határátkelőhely telefonszámát akartam megtudni a telefonos tudako­zótól. Hiszek a reklámoknak, így azt is elhittem: itt mindent megmondanak ne­kem. Azt mondja a hang, hogy Letenyén nincs határátkelő. De van, bi­zonygatom. Mire ő a jól értesültek fölé­nyével: itt megszűnt a határ Szlovénia felé, és csak mélységi ellenőrzések van­nak. Noha kioktathattam volna föld­rajzból meg Schengenből, de újra csak annyit kértem: keressen valami számot Mire felcsattant: miért lenne telefonvo­nala egy nem létező átkelőhelynek? Di­cséretes nyugalommal köszöntem el a fickótól, s meghagytam hitében. Bizto­san őt is csőbe húzták a reklámmal el­hitették vele, hogy a tudakozóban min­denki okos. Pedig nem is... (va) lllllllll 770865 912060 0 9 17 9 Siófok a fő építésvezető Somogybán alag-sors A somogyi visszaesést egyedül a Balaton tompítja kissé Szeméthalmok Lellén: a kamera az utolsó remény Mélyponton az építőipar: az év első öt hónapjában az ipari ter­melés 23,3 százalékkal, ezen belül az építőipari 6,9 száza­lékkal maradt el az előző évi­től, tudtuk meg a Központi Sta­tisztikai Hivatal (KSH) tájékoz­tatásából. Az iparági válság mélyülni látszott a tavasz végén: az áp­rilisi 8,4 százalékos csökkenés után májusban még nagyobb - 10,1 százalékos - visszaesés következett be az egy évvel az­előtti időszakhoz képest. Májusban egynegyeddel ke­vesebb épületet húztak föl, míg az egyéb építményekben - üt­és közmű - 7,8 százalékos a növekedés. >2. oldal Minden ötödik lakás nem épült fel idén: ha ez a tendencia marad, sok vállalkozás lehúzhatja a rolót Áldatlan állapotok, igénytelen­ség - ezekkel a szavakkal jel­lemezte egy balatonlellei üdü­lőtulajdonos az egyik szelek­tív hulladékgyűjtő körüli hely­zetet. A szezonban egyre több balatoni településen hágnak tetőfokukra az indulatok azok miatt, akik szemétlerakónak használják a gyűjtőszigetek környékét. Az önkormányza­toknak is nagy bosszúságot - és jelentős többletköltségeket - okozó illegális szemetelés el­len több településen kemé­nyen felléptek idén. Balaton- fenyvesen egy hónapja két gyűjtőszigetet kameráztak be, Bogláron is figyelik a legkriti­kusabb helyszínt. ^2. oldal ÁRA: 120 n'ELŐRZETVE: 77 R 0 nBT W ^" *111 www.sonline.hu Somogyi Hírlap 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT XX. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP A A keresse # SONUNLhu ouMioit HATALOkT BŰNRE CSÁBÍT ÉLMÉNYTÚRA NAGYCENKI LÁNYÉ A NAP . uV«D, uniTAPm TARZANOKNAK BALATONI DEKOLTÁZSA ►wwwso«u»e«u H N THITI VHMU/IU io„ (12 0L0A, A BALATONNAL, ■ ■■ M*P# m—m—mm* Szervizeltesse I autóját! I Kaposvár, í Toponári u. 2. 82/529-260 I a SONUNLhu olvasóitól Fél az új influenzától? Nem, szerintem ez Nem, ugyanolyan, csak médiahiszti; mint egy sima Igen, de ^ bízom az Igen, mint lmmunrendsav^JQÉK^,^;i# minden erősségében forrás: somjne.hu halálos kórtól

Next

/
Oldalképek
Tartalom