Somogyi Hírlap, 2009. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-02 / 1. szám

EGY PERCBEN Fordulat az ingatlanpiacon A tengerentúlról begyűrűző pénzügyi válság, valamint különböző törvény- módosítások fenekestül felforgatták a hazai ingatlanpiacot. A szakértők sze­rint 2009-ben a kis lakások iránt ug­rik meg a kereslet, de nőhet az albér­letbe költözők száma is. ►6. oldal Új év és a pénztárcánk Hiába csökken az áram ára, mégis többet kell fizetni érte 2009-ben. Hiába egyszerű­södik az adórend­szer, még bonyo­lult. ^7. OLDAL TARTALOMÉI MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR ÍO SPORT 11 KULTÚRA 12 KRÓNIKA 16 Nehéz volt a mentők szilvesztere Feltűnően sok közlekedési balesethez, utcai kihűléshez, rosszulléthez hívták a mentőket, és történt egy halálos pe­tárdabaleset is szilveszterkor. Győr- Moson-Sopron megyében egy kistele­pülésen éjszaka fejbe talált egy negy­venéves férfit egy rakéta. ►8. oldal IDŐJÁRÁS 0 Kezdje a napjait Továbbra bő reggelivel sem várható hava- x táplálkozási zás, kemény hideg szakemberek sze- azonban igen. A rint a reggeli a legmagasabb hő- nap legfontosabb mérséklet -3 Celsi- étkezése. Ennek us-fokig emelke- ellenére az embe­dik. ►15. OLDAL rek többsége ki­hagyja. ►S. OLDAL Milliós konténertűz Siófokon Teljesen kiégett egy több konténerből álló szelektív hulladékgyűjtő sziget Siófokon az újév második órájában - kaptuk a hírt a katasztrófavédelem ( gyeletesétől. A tüzet a siófoki tűzol- úk oltották el. A kárérték meghalad­ja a hárommillió forintot. FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: SONUNE.ÍÜT VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy az óév utolsó napján sem lazulhatunk önfeledten! Végül is elvárható szokást gyakorol a gázszol­gáltató. Az év utolsó munkanapján, te­hát az esztendő' utolsó 24 órájában si­került eljuttatniuk az elszámoló szám­lát 2008-ban, ahogy 2007-ben is. Ha esetleg felháborodna az udvariatlansá­gon, és zavarná a modortalan sárga csekk az esztendő legvégén, akkor ve­gye észre a kézbesítés mögött rejlő jó szándékot! Ezzel az egyszerű eszközzel takarékoskodásra, önfegyelemre, odafi­gyelésre szoktatják a fogyasztót, mie­lőtt meggondolatlanságból méregdrága pezsgőt rendelne a szilveszteri buliban. A jókedv hamar elillan, de ha ragasz­kodik hozzá, akkor kezdjen el spórolni már most: 2009 december 31-e csütör­tökre esik. (szt) (iiiniiniiiiii iiiiiii 9 770865 912053 09001 A boszorkány levette a kígyóátkot kártyából jósoltak Jó emberek kerülnek vezető pozícióba Somogybán is Már egy boszorkány sem közlekedhet 2009-ben seprűn... Felvételünkön a kaposvári Mészáros Mária, aki két másik somogyi társához hasonlóan szintén kártyát vetett A nagyberényi boszorkány visszaküldte a múltba az ősi rontásokat hozó kígyókat, a csúszómászók így már nem hajtanak végre több átkot. Kétezer-kilenc így a barátságok éve lesz. A lellei jósnő is kár­tyát vetett, s ámulatunk ide vagy oda, e szerint 2009-ben a jó emberek kerülnek vezető po­zícióba Somogybán is. S ka­paszkodjanak meg, de a kapos­vári boszorka is csupa jót lát az ördög bibliájában az új évre vontakozóan. Három munkatársunk kere­kedett fel, hogy a megye három ismert boszorkáját arra kérje: jövendölje meg, milyen lesz az új esztendő! Talán emlékeznek még rá, hogy egy évvel ezelőtt a „megye boszorkánya”, a nagyberényi lá­tó asszony azt jövendölte 2008- ra: vigyázzunk, mert lopakodik a szegénység, méghozzá sunyin, alattomosan. Ha jobban bele­gondolunk, és persze hiszünk az üveggömbnek, el kell ismer­nünk: lehet, hogy érdemes adni a jövendőmondó szavára. Ami­kor ismét felkerestük a fehér bo­szorkányt (Julika mindig fehér­ben jár), úgy fogadott: - Valami irtózatos dolgot fogok mondani neked! Nem tagadom, a tavalyi jóslat ismeretében szinte megfagyott bennem a vér, hogy mit fogok most hallani. Még szerencse, hogy Ursinyi Julianna hamar hozzátette: valami szuper jó do­logról akar beszámolni, mert tu­datom legmélyén már a leg­rosszabb jövőkép kezdett kör­vonalazódni bennem.- Szövetséget kötöttem a kí­gyókirállyal és a kígyókirály­néval, akikhez Isten vezetett el engem - bökte ki átható bol­dogsággal a hangjában a gyó­gyító asszony, aki rögtön meg is magyarázta, miért fontos az emberiségnek ez a paktum. ► 4. OLDAL ■ . Mm m IMMlll mm mm mmmamm Hetesi az ország első újszülöttje az Év első babáia A kaposvári kórházban jött a világra Bartek Milán Rendőr lőtte Qieg a társát Ortilosnái Kaposváron látta meg a napvilá­got az év első újszülöttje: a Ka- posi Mór Oktató Kórházban, szerdán éjszaka. Az 53 centimé­ter hosszú Bartek Milán 3440 grammal jött a világra éjfél után egy perccel, ezzel ő leú az ország első 2009-ben született kisbabá­ja. Édesanyja, Bayer Emese bol­dogan mesélte, hogy január 3- ára volt kiírva, de már szilveszter napján dél körül ötpercenként jöttek a fájásai. Eredetileg nővé­rét és családját várták az óévbú­csúztatóra, ám a közös vacsora így elmaradt Az édesapa végig bent volt a szülőszobában, de azt mondta, a következő gyermek születésénél nem szeretne jelen lenni. A 21 éves anyuka elmond­Bayer Emese január 3-ára volt kiírva, de Milán előbb érkezett ta: a kisfiú neve a férje ötlete volt, és már legalább tíz éve eldöntöt­te, hogy Milánnak nevezik majd el az elsőszülött fiát A nagyszü­lők ezzel szemben kicsit hábo- rogtak, mert szerintük nehezen lehet becézni. Milán amúgy rendkívül formás kisbaba, édes­anyja szerint az arcocskája kikö­pött édesapja, már most látszik a vonásain, mennyire hasonlít rá. A család Hetesen él, és az ifjú anyuka egy időre megszakítja pedagógiai tanulmányait Kaposváron Milánon kívül még két újszülött jött a világra az év első napján, de rajtuk kí­vül született még egy kislány Marcaliban, egy kisfiú pedig Siófokon. ■ Meiszterics Eszter Mégis rendőr lőtt rendőrre - ez derült ki a megyei rendőr-fő­kapitányság január elsejei köz­leményéből. Valószínűleg vé­letlenül lőtte meg az egyik jár­őr a másikat, de a gyanú sze­rint a két rendőr el akarta lep­lezni a történteket, ezért talál­ták ki, hogy rájuk lőttek az er­dő szélén Őrtilosnál. Felmen­tették őket a beosztásukból, a megyei főkapitány büntetőel­járást kezdeményez ellenük. December 31-i lapunkban ír­tuk meg a történeteket, leg­alábbis az első verzióját: hét­főn éjjel egy Őrtilos melletti er­dőből lövést hallottak szolgálat közben, s a hangforrás nyomá­ba eredtek. ►a. oldal ^tSVÁ/íc* ____\ So mogyi Hírlap 2009. JANUÁR 2., PÉNTEK XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP SSSHaSLT NYÚLTRAPP SOMOGYSARDON: acunyoros AKAD, AKI AZ AGYASRA ESKÜSZIK, _B _ » _____ SZŐKE MÁS A BIRSRE, A BARACKRA >20mAL RAJT-CÉL SZERELEM ,30lD>L SZEXBOMBA

Next

/
Oldalképek
Tartalom