Somogyi Hírlap, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01 / 205. szám

EGY PERCBEN Mehet Brüsszelbe a csomag Elfogadta a kormány a konvergencia­programot balatonőszödi ülése első napján. A kabinet tárgyal az egészség- ügyi reformokról is. Az átalakítás min­den bizonnyal nem lesz zökkenőmen­tes: az ellenzék máris a társadalom el­leni merényletről beszél. ►6. OLDAL Pozsony akarja a nyilatkozatot A szlovák kor­mányfő-helyettes felvetette, javítana az elmérgesült magyar-szlovák helyzeten egy „megbékélési nyi­latkozat" a két fél között. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 SOMOGYVÁMOS 4 PANORÁMA e GAZDASÁG 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 GAZDASÁG 11 SPORT 12 KRÓNIKA 10 Ma életbe lépnek a megszorítások Számos termékért és szolgáltatásért kell többet fizetni mától. Elsősorban azért, mert a 15 százalékos áfakulcs 20 százalékra emelkedett. Ebbe a kör­be tartoznak az élelmiszerek, a tűzifa, a faszén, a szemüveg és a gyógyászati segédeszközök. ►8. OLDAL r időjárás Édes élet Ma már süteménnyel nem esik eső. Süteményből so­Mérsékelt északi, sem elég. Az édes északnyugati szél falatokat minden­fúj. Melegszik a ki nyakló nélkül levegő. A legma- szereti habzsolni, gasabb hőmérsék- Pedig a mértékte­let 21 fok körül len torkoskodás alakul. ►18. OLDAL elhízáshoz ve­zethet. 9. OLDAL Németh parádés vébéfutama Élete legjobb eredményét érte el Németh Kornél az Írországban ren­dezett MXl-es vébéfutamon. A somo­gyi krosszozó összesítésben hetedik lett. Ez azért is nagy bravúr, mert sorozatos sérülések hátráltatták az elmúlt időszakban. 13. OLDAL Kétmilliárdos tanévkezdés beruházás Megújult környezetben az élelmiszeriparis diákok Ellopták a siófoki MSZP-s jelölt autóját, benne ajánlószelvényeit Diákgyűrűben a miniszter. Lamperth Mónika szerint nagy eredmény, hogy egy újabb oktatási intézményt avathattak a megyeszékhelyen Kétmilliárd forintból valósul­hatott meg az a beruházás, amelynek köszönhetően a ka­posvári Kinizsi Pál Élelmiszer- ipari Szakközépiskola és Gim­názium diákjai európai körül­mények között tanulhatnak. Ez az egykori Baross kollégium­ból átalakított új épület átadá­sán hangzott el, ahol egyúttal a városi tanévnyitót is ünne­pelték csütörtökön. Harminchárom helyiséget alakítottak ki a közel hétezer négyzetméteres területen, va­lamint egy 1200 négyzetméte­res szabadtéri sportpálya és | egy csaknem 600 négyzetmé- J teres tornaterem is épült. Ba- i lázs Tibor igazgató legalább annyira örült az új épületnek, mint a diákok. Elmondta: is­mét feléledhet az alma mater szelleme, a tanulók pedig vég­re újjászervezhetik a sport- és diákéletet a több mint ötven­hat éve alapított élelmiszeripa­ri iskolában. Az igazgató emlé­keztetett: amióta közel ezer di­ák tanul az intézményben, sem tornaszobájuk, sem udva­ruk nem volt a tanulóknak. Lamperth Mónika önkor­mányzati és területfejlesztési miniszter a középiskolai évek alatt megszerzett biztos alapú tudásra hívta fel a figyelmet, majd a tanárok felelősségéről beszélt. Mint mondta: a tudás a legeslegjobb befektetés. Bármi­lyen szakmát választ egy diák, az a fontos, hogy professzioná­lis szinten végezze el a munká­ját - ehhez ebben az iskolában már minden körülmény adott - mondta a miniszter. Idén szakítva a hagyo­mánnyal, Szita Károly polgár- mester helyett Szőke Attila, az iskola korábbi igazgatója nyitotta meg a 2006/2007-es tanévet Kaposváron. Az ün­nepséget követően a megye- székhelyen közel tizennégy- ezren kezdik meg a tanévet, Somogybán pedig több mint negyvenhétezer diáknak csen­gettek be. OLDAL A DIÁKLÉTSZÁM ALAKULÁSA SOMOGYBÁN 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Általános Iskola l.o. 3 640 3 600 3 570 3 500 ÖSSZESEN: 30 680 30 000 29 940 29 500 Középisk. 9. évf. 3 830 3 910 3 940 ____3 860 ÖSS ZESEN: 17 560 17 810 17 850 17 750 Ellopták csütörtökön kora reggel Kelemen Péter siófoki MSZP-s polgármesterjelölt gép­kocsiját Budapesten a benne lévő ajánlószelvényekkeí és az összes kampányiratával.- Hajnali fél négyig dolgoz­tunk a kampánycsapattal a fő­városban a 12. kerületben, a Szabadság-hegyen; ezen idő­pont és reggel hét óra között tűnt el az Opel Corsám egy jól kivilágított környékről - mond­ta Kelemen Péter. - Ezt a két napot szántam arra a kampány során, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban és több minisztéri­umban is tárgyaljak. S mivel éppen a következő négy hét stratégiájának a véglegesítését végeztük segítőimmel, vala­mennyi szükséges dokumen­tum nálam volt. Az elmúlt há­rom hétben készített anyagok, többek közt egy 250 oldalas elemzés Siófok elmúlt nyolc évéről. Ez most mind elveszett. Persze minden pótolható és sok minden a fejemben van, de a hátralévő idő már nagyon ke­vés. Kelemen Péter szerint a szeptember 8-i határidőig ösz- szegyűjti a szükséges ajánló­szelvényt. ■ Fónai I. VEGYE ÉSZRE Vegye észre, hogy a legtöbb somogyi szülőnek nincs pénzverdéje otthon. Egy édesanya mesélte, hogy szeretne ő egészségbarát termékeket venni a gyerekének, bőrből készült tolltartót meg favonalzót a műanyag helyett, és azt se bánná, ha kevesebb kínai do­loggal indítaná iskolába a csemeté­jét, mert úgy hallotta, hogy a távol-ke­leti termékekben levő festék nem ép­pen emberbarát. De nincs miből. Egyébként az interneten olvasott erről a témáról éppen a napokban, amikor az álláspiacot is böngészte. A párja már külföldön dolgozik, valószínűleg követik. A gyerek megtanul angolul és egészségbarát cuccokat is kap. Tiszta haszon. Csak a nagyi ne eresz­tett volna olyan mély gyökeret a so­mogyiföldbe... (va) Nem ismeri a faluhatárt a járvány hepatitisz Valószínűleg nem áll meg a fertőzés Istvándi határában Még törvényt is módosítanának a tabi városatyák Várhatóan nem tudják István- din belül tartani a hepatitis-jár­ványt. Eddig 36 beteget kellett elszállítani a pécsi és kaposvá­ri kórház fertőzőosztályaira A típusú májgyulladással a falu­ból, ezek 90 százaléka gyerek. Mára a lakosság kétharmadát beoltották gammaglobulin-vé- dőoltással, ennek ellenére azt várják, hogy októberben ismét lesz egy megbetegedési hullám. A tanévkezdést követően nem kizárt, hogy a környékbe­li falvakban is megjelenik a be­tegség. Istvándiból sok gyerek jár ugyanis a szomszédos Da- rány körzeti iskolájába, ahol rajtuk kívül még négy falu gye­rekeit fogadják. ^2. OLDAL Szomorú nyárutó a kórházban. A járványban eddig megbetegedettek kilencven százaléka gyermek Törvénymódosítás-felterjesztés­ről is döntött csütörtöki ülésén a tabi képviselő-testület Szerin­tük nem helyes, hogy a fegyve­res szervek hivatásos állomá­nyú tagjai - a hatályos törvény szerint - szolgálati nyugdíjra jo­gosultak, ha 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkez­nek. Érvként hozták föl, hogy a munkaképes korú, 40-50 év kö­zötti megfelelő szolgálati idővel rendelkezők teljes jogú nyugdíj­ban részesülnek. Függetlenül munkájuk veszélyességi és ne­hézségi fokától... A testületi ta­gok úgy döntöttek, hogy felter­jesztéssel fordulnak az Igazság­ügyi és Rendészeti miniszter­hez az ügyben. ■ Krutek ]. Scháfer SKODA Márkakereskedés NYÍLT HÉTVÉGE szeptember 2-3. Skoda Fabia Start 2.198.800. - Ft-tól_ II III I Ilii IJ li II : 9<770865 9 12053 0 6 2 0 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom