Somogyi Hírlap, 2006. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-01 / 152. szám

EGY PERCBEN Mélyponton a közhangulat A megszorító intézkedések bejelenté­se után drámai mértékben romlott a gazdasági közhangulat az országban; 49-ről 62 százalékra nőtt azok ará­nya, akik szerint az országban rossz irányba mennek a dolgok. Ez derül ki a Medián felméréséből. ►6. oldal Tele lesznek a magtárak Javában tart az aratás. Összessé­gében átlagos termés várható, de tájegységen­ként nagy eltéré­sekkel a becslé­sek szerint. ►8. OLDAL TARTALOM 1 SOMOGYIMÉGGYES 2 MEGYEI KÖRKÉP 4 PANORÁMA 6 GAZDASÁG 8 ÉLETMÓD 9 HÉTVÉGE 10 SPORT 11 TV-MŰSOR 12 KRÓNIKA 16 A házasság tomboló hurrikánjai Sokkos élmény, amikor a házasságot körülölelő rózsaszín ködfelhő felsza­kadozik és helyébe vészterhes, sötét fellegek telepednek. Különösen akkor nehéz ezt elviselni, amikor a ragyogó napsütést először zavarják meg rom­boló, viharos érzelmek. ►9. oldal IDŐJÁRÁS A felhők közül Időnként kF klsüt a nap. Szá­mottevő esőre nem kell számíta­ni. A hőmérséklet ma 25 Celsius-fok körül alakul. ►16. OLDAL Pedikűrözés a lovaknak Reneszánszát éli a lópatkolás. Bár egyre kevesebb az igás lovak száma, teret hódítanak a lovardák, a ver­seny- a hobbilovak és a lovastu-riz- mus. ►10. OLDAL Tömeges karambol Nagymarosnál Tömeges karambol történt pénteken Nagymarosnál. Egy ember meghalt, a balesetet okozó német férfi pedig el­menekült a helyszínről. A balesetet okozó BMW totálkárosra tört, miután egy autót az árokba lökött, eggyel pe­dig frontálisan ütközött. ►12. oldal Élményekben fürdőznek avató Vízfüggöny és trambulin az új kaposvári élményfürdőben Csábító habok. A három óriáscsúszdát és a különböző méretű trambulinokat is kipróbálhatták a kaposvári élményfürdő első vendégei Hiába a péntek reggeli zivatar, a kaposvári élményfürdő leg­nagyobb medencéjének hő­mérséklete igazán kellemes volt a délutáni átadó ünnepsé­gen. Erről Szita Károly polgár- mester személyesen is meg­győződhetett, hiszen közvetle­nül avatóbeszéde után mások jóvoltából megmártózhatott a habokban. Előtte még elmond­ta: egy álom vált valóra, hiszen a XXI. század kihívásainak megfelelő fürdőbe várhatja Ka­posvár a helybélieket és vendé­geiket. Hozzátette: a viszontag­ságos időjárási körülmények ellenére a kivitelező kiváló munkát végzett, így jogosan jár neki az elismerés. A 3500 négyzetméteres víz­felület egyszerre 1600 vendé­get fogadhat majd. Száz­húsz új parkoló épül, s a több mint 33 ezer négyzetméteres strandfelületen van gyermek- és élménymedence, sodrófo­lyosó, vízfüggöny, kamikaze- és barlangcsúszda, úszóme­dence és trambulin. A beruhá­zás 1,3 milliárd forintos költ­ségét az önkormányzatnak 15 év alatt kell kifizetnie mintegy évi 3,8 százalékos kamattal. Fürdőzés után. Szita Károly polgármester ruhástól is megmártózott Modern géppel gyarapodtak a nagyatádi lánglovagok Ötvennyolcán - köztük a barcsi tűzoltóság munkatársa, Job­bágy Norbert és a kaposvári Pfeifer Péter - vették át tiszti kinevezésüket pénteken Buda­pesten. Inmperth Mónika ön- kormányzati és területfejlesz­tési miniszter az ünnepség ke­retében 12 hivatásos, illetve ön­kéntes tűzoltóság számára új tűzoltó gépjárműveket adott át. ■ Az elkövetkező négy évben mintegy 12 milliárd forint fejlesztést ter­veznek. Az Országos Katasztrófavé­delmi Főigazgatóság (OKF) tá­jékoztatása szerint többek közt a nagyatádi önkormányzati tűzoltóság gyarapodott magas­ból mentő gépjárművel. A 37 méteres magasságban is meg­bízhatóan működő gépet tűzol­tási és életmentő feladatoknál használják. Szakértők jelentős technikai előrelépésnek minő­sítik a fejlesztést; az új berende­zés lehetővé teszi, hogy a régi gépjárművet fokozatosan ki­vonják. - Az elmúlt 24 órában több mint 700 alkalommal kér­ték segítségüket az emberek, az önkormányzatok - hangsú­lyozta köszöntőjében Lamperth Mónika. - A tűzoltók, a kataszt­rófavédelmi szakemberek s a polgári védelmisek mentek és tették a dolgukat. Nem vélet­len, hogy a magyar társadalom talán legnagyobb elismeréssel illetett csoportja a tűzoltóké. Megtudtuk: ezúttal közel egymilliárd forint értékben kaptak felszerelést a lánglo­vagok. ■ Harsányi Miklós VEGYE ÉSZRE Vegye észre, hogy ma már dolgozót is „rendelnek”, telefonon. Sürgősen munkaerőre volt szüksége az egyik Balaton-parti vállalkozásnak. Felhívta hát a vezető az ismert siófoki állásközvetítőt, s arra kérte: ha lehet, már másnap reggelre küldjön neki ta­karítót, portást és gépkocsivezetőt. Még a munkaer&közvetítés világában sokat látott szakember is meglepődött ezen. Nála ugyanis az a módi: legalább egy félórányit elbeszélget úgy a dolgozót kereső munkaadóval, mint a leendő munkavállalókkal. Azt vallja: a testbe­széd is sokat elárul kinek-kinek a való­di szándékairól. A vállalkozó, a modern kor embere máig sem érti, miért köszönt el tőle ud­variasan, de igen gyorsan a mi állás- közvetítőnk... (fi) Szászország darabja újra Kaposváron kiállítás Szász Endre hetven festménye látható a Vaszary Képtárban Vízzel telt meg a siófoki fürdő trafóháza is- Szász Endre mindig igye­kezett a tőle telhető legjobbat a legjobban megalkotni. Ez a ki­állítás egy kis része a Szász­országnak. Szabados János Munkácsy-díjas festőművész szavai a Szász Endre-emlék- kiállításon hangzottak el pén­teken a kaposvári Vaszary Képtárban. Az 1926-ban Csík­szeredában született festő­művész képeiből és dombor­műveiből megnyílott tárlaton Szita Károly polgármester mondott köszöntőbeszédet, majd Decsi Anna és Felde Re­beka kaposvári tanulók szó­rakoztatták a résztvevőket er­délyi népdalokkal. A képtár­ban hetven festmény, közöt­A megnyitón Szabados János festőművész beszélget Hajdú Katalinnal tűk a Don Quijote, a Rókavár, a Múzsa, a Kalevala és a Gyer­tyafény, számos dombormű, szőnyeg és kerámia őrzi a művész kezének nyomát. A művész 1971-től Torontóban, majd Los Angelesben élt. A 80- as évek végén azonban végleg hazajött. Hollóházán meg­alapította a Hollóházi Porce­lángyár stúdióját, és itt ismer­te meg későbbi feleségét, Ha­jdú Katalint, akivel előbb So­pronba, végül Várdára költö­zött, itt alkotott életének utolsó éveiben. A 2003-ban elhunyt várdai díszpolgár alkotásait augusztus 26-ig tekinthetik meg a képtárban az érdek­lődők. ■ Sasvári Katinka Befolyt a víz a trafóházba, meg­szűnt az áramszolgáltatás pén­teken reggelre a siófoki élmény­fürdőben. Az építők éppen mos­tanra készültek el a létesít­ménnyel, pénteken tartották volna a műszaki átadást - Az első felmérések szerint súlyos a kár, a befolyó víz tönkretette az elektromos berendezést - mondta tegnap reggel Gazdag László fürdőigazgató. - A szak­emberek keresik azt a megol­dást, amelynek segítségével működtethető a létesítmény, s nem szenved csúszást az át­adás. A több mint egymilliárd forintos aranyparti beruházás átadó ünnepségét a tervek sze­rint július 9-én tartják. ■ Fónai ! Ili i Ilii l| Ilii : 9770865 912060 06152

Next

/
Oldalképek
Tartalom