Somogyi Hírlap, 2005. július (16. évfolyam, 152-177. szám)

2005-07-01 / 152. szám

\---------------------------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu ------------------------------------------------------------------------------------------­Somogyi Hírlap :_______________________________________________________________________ , V ”_________________________________________________________ :XVI. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM. ÁRA: 85 FT, ELŐFIZETVE: 61 FT KÖZÉXíE^i NAPILAP r x ■ rí?'­Tescós rablót csíptek fülöa A negyedik tescós rablót fogták el a kommandósok Siófokon a rendőrség által meg nem erősített információk szerint. A különleges alakulat egy súlyos bűncselekménnyel gyanúsí­tott férfit fülelt le. Az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzeti Nyo­mozó Irodájának munkatársa elmon­dta: a jövő héten ismertetik az ügy részleteit. ►10. oldal Kaposvári statisztikus elismerése Horváth József, a KSH pécsi igaz­gatóságának igazgatója a statisztiku­soknak adható legmagasabb szakmai elismerést, a Fényes Elek emlékérmet kapta meg. Pukli Péter, az országos hatáskörű szervezet elnöke adta át a díjat Budapesten a köztisztviselők napja alkalmából. A kaposvári szak­ember 1982 óta dolgozik a KSH-nál. Kevesebb pénz a bűnüldözésre Megnyitottak a balatoni bűnmegelőzé­si irodák; a tó déli partján Somogybán négy településen - Balatonföldvár, Siófok, Balatonlelle, Fonyód - nyolc- vanan láttak munkához. Idén az észa­ki parton is beindult a munka a dél­balatoniak útmutatója alapján. Ám emiatt a déliek a tavalyi 32 millió he­lyett 18 millió forintból gazdálkodnak. IDŐJÁRÁS Futó záporok a kellemes napsütésben 16. OLDAL MIKE ..........2 AK TUÁLIS 3 MEGYEI KÖRKÉP 4 KAPOSVÁR 5 VILÁGTÜKÖR ___z ÍN YENCSÉGEK 9 KÉK TÜKÖR 19 SPORT 11-12 SZOLGÁLTATÁS 13 APRÖHIRDETÉS ___15 Milliókba került az ítéletidő romeltakarítás Felmérték a károkat a vihartépte településeken Tájkép églcsata után a kaposvári Nyugati temetőben. A leszakadt faágak síremlékeket döntöttek le és törtek össze FOTÓ: LÁNG RÓBERT Harsányi Miklós A romeltakarítás és a kárfel­mérés napja volt a csütörtök Somogy viharsújtotta telepü­lésein. A szerda éjszakai vi­har gyökerestől csavart ki fá­kat és házak tetőzetét, parkoló gépkocsikat rongált meg. Ka­posváron a Keleti és a Nyuga­ti temetőben leszakadt faágak tettek kárt a síremlékekben. Szennában villám csapott a trafóba, Bárudvarnokon és Lipótfán közútra dőlt fa aka­dályozta a közlekedést. Sok­helyütt a 80-110 kilométeres szélvész vezetékeket rongált meg és ezért áramellátási za­varok keletkeztek. Több óráig szünetelt a szolgáltatás töb­bek között Kaposváron, Nagy­bajomban, Nagyatádon és Barcson. Az autóbuszok átla­gosan negyedórás késéssel közlekedtek a kora reggeli órákban. Az éjszakai égzengés sok munkát adott a biztosító- társaságoknak is, ahol egész nap folyamatosan csöngtek a telefonok a kárbejelentések miatt ►3. OLDAL Mától a legifjabb somogyi város Kadarkút Vas András Nagy nap a mai Kadarkút éle­tében: Mádl Ferenc köztársa­sági elnök szerdán este aláírta a nagyközség , várossá nyilvá­nítására tett javaslatot - a so­mogyi mellett még 14 telepü­lés kapta meg a hőn áhított rangot. Négy esztendeje már, hogy Nagybajom tizenharma­dikként a megye történetében városi rangra emelkedett, ám a legifjabb somogyi város titulus mától Kadarkutat illeti, ahol az internetről értesültek a régen várt hírről. ►4. oldal Több szálláshely, kevesebb vendég a Balaton partján Füleki Tímea Tizenhat százalékkal nőtt a vendégszám a Balatonnál az év első négy hónapjában, a vendégéjszakák száma 3,5 százalékos emelkedést muta­tott. A nyári szezon tapaszta­latairól és várható eredmé­nyeiről Balatonkeresztúron tanácskozott tegnap a Balato­ni Regionális Idegenforgalmi Bizottság. Elhangzott: jelentős mértékben nőtt az elmúlt években a kereskedelmi szál­láshelyek száma a Balaton partján, ám júniusban kevés a vendég. ►4. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy le vagyunk sajnálva! A tévéreklámban japán turistáknak mutogatják azt, akinek csak betárcsá- zós internetre telik. A rádióban a gye­rekeinken élcelődnek, mert csupán a szomszéd rozzant kismotorját tudta megvenni. Közben a valóság az, hogy egyetlen számítógép alkotja a tele- házat, s a somogyi falvakban nagyság­rendekkel több Babetta és Simson pö­fög ma is mint méregdrága robogó. A reklámok csak idegesítik azt, akinek a termék elérhetetlen. A reklámkészítők erről nem tehetnek: ők igyekeznek el­juttatni a terméket a célcsoportnak. A baj ott van, hogy ma az országnak a nagyobbik része még mindig nem cél­közönség. NAGY LÁSZLÓ Jutalmat kaptak a határőrök Varga Andrea A nagykanizsai határőr-igaz­gatóság száz munkatársa ka­pott elismerést a Határőrség Napja alkalmából. Füredi Gá­bor sajtóreferens elmondta: a jutalmazottak közül tizennyol­cán a somogyi határszakaszon teljesítenek szolgálatot. A leg­rangosabb elismerést a záká- nyi határrendészeti kirendelt­ség vezetője, Ősz János kapta, akit a belügyminiszter munká­ja elismeréseként soron kívül alezredessé léptetett elő. A ha­tárőrség napját hagyományte­remtő szándékkal most vidé­ken, Letenyén tartották. Várha­tóan somogyi helyszíne is lesz a rendezvénynek. Leértékelték a nemzeti parkot Nagy László Hatóságosdi helyett szemlé­letformálással védik tovább a természetet a Duna-Dráva Nemzeti Parkban. Tiltás he­lyett inkább azt mondják: gye­re, nézd meg, hogy mit szeret­nénk megvédeni! Többek kö­zött a barátságos természetvé­delemről tájékoztatták három megye civil szervezeteinek képviselőit a DDNP drá- vaszentesi fórumán. - To­vábbra sem tömegturizmust akarunk. A cél alapvetően nem változott: a lehető legki­sebb kárt okozva ismertessük meg a természeti értékeket - hangsúlyozta Iványi Ildikó, a DDNP igazgatója. Háborús történelem Babodon Takács Zoltán Szlovákiából, Szerbia-Monte- negróból, Ausztriából és Né­metországból is érkeztek kü­lönleges veterán katonajármű­vek az Első Magyar Veterán Hadi- és Gépjármű-technikai Egyesület balatoni találkozójá­ra. Lőrinc Ferenc szervező el­mondta: több ezer vendégre számítanak az egyedülálló rendezvényen, amelynek kü­lön aktualitást ad a II. világhá­ború befejezésének hatvana­dik évfordulója. A ma induló négynapos esemény túrája Somogybabod mellett érinti Balatonlellét, Balatonszemest, Balatonfóldvárat, Tihanyt és Alsóörsöt is. A motorok mellett terepjárók és lánctalpasok Is vannak a lajstromban MÉG 3 NAP, ÉS LICITÁLHAT! vásároljon naponta a Somogyi Hírlap-PALI IBIZA1.4 klímával 2.499.000 Ft-tól CORDOBA 1.4 klímával 2.699.000 Ft-tól ALTEA 1.6 klímával 3.699.000 Ft-tól Mír 10% SnerötSl, akir 84 havi részletre! A raktárkészlet erejéig! Zsillé Kft. Kaposvár, Zaranyi u. 6-8. 15} Tel.: 82/510-510 EJ fax: 82/410-013 E-mail: seat@zsilleauto.hu www.zsiUeauto.hu 2005. JÚLIUS 1., PÉNTEK JIIIIJIIIIIII Ilii

Next

/
Oldalképek
Tartalom