Somogyi Hírlap, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-01 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 18. szám

Vili. évfolyam 18. szám 2005. május 1. Ara: 95 Ft www.vasarnapreggel.hu Miniszter és playboy Nem a legjobb idő­pontban játszik play­boyt Kóka János gaz­dasági miniszter, a kormány második leg­gazdagabb tagja, 7. oldai Vasárnapi MP0SV& Magánügyek a köztévénél Gigantikus lemezjátszóvá alakí­tott színpadon tér vissza nosztal­giakoncertre a Puskás Ferenc- stadionba a Neoton Família. Tagjai saját gyerekeikkel együtt játsszák el a nagy nótákat. A Magyar Televízióban megszondáztatják a hír­adós főszerkesztőt, kül­dik el az embereket, viszont egymillióval emelik Pálffy fizetését. Neoton csalad a Népstadionban 4 oldal 16. oldal Köszöntjük az édesanyákat Ismeretlen holttestet találtak a fővárosban BUDAPEST: Női holttestet találtak Budapesten, a Buda­örsi út fás-bokros részén teg­nap reggel. A rendőrök állampolgári bejelentésre érkeztek a helyszínre, az ide­genkezűséget nem zárták ki. Füredi karambol: két Idős nő meghalt BALATONFÜRED: Ismeret­len okból áttért az úttest túl­oldalára Balatonfüred belte­rületén egy személygépkocsi, ahol frontálisan ütközött egy másik személyautóval. Két idős asszony a helyszínen életét vesztette. Nem volt öttalálatos A 4 találatos szelvények 2 millió 310 ezer 571; a 3-asok 25 ezer 585; a 2-esek 1 409 forintot nyertek. A Vasárnap Reggel bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával, ésfeldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. l!7| Értesüléseket átvenni csak a LüJ -re hivatkozva lehet. iiiiii ^ Vészhelyzet, műhibák A kormányfő és az egészségügyi minisz­ter váratlan és előre be nem jelentett kór­házlátogatásai során millió problémával találkozott. Ám arra feltehetően ezen él­mények birtokában sem számítottak, hogy az utóbbi hetekben számos halálos kimenetelű műhiba sokkolja az országot. Azok a családok, amelyek tragikus körül­mények között vesztik el családtagjukat, az első órákban természetesen csak az iszonyú fájdalmukkal néznek szembe, később azonban a felelőst is keresik. Áb­rahám László, az ilyen ügyekre speciali­zálódott ügyvéd szerint a tízmillióktól sem csökken a fájdalom, ám a pénz lehe­tőséget teremt arra, hogy más irányba for­duljon egy család élete, vagy például a végtagját vesztett ember a megítélt jára­dékból alkalmazhasson magának valakit, aki segíthet neki. Gyurcsány hadat üzen a trükkös Magyarországnak E gyre többet lehet megtudni arról, mit fog tartalmazni a Gyurcsány Ferenc által beje­lentett száz lépés. A hírek sze­rint már holnap is kiderülnek újabb részletek, hiszen a miniszterelnök a Parlamentben is beszél az elképzelé­seiről. A kormányfő egy lapinterjújá­ban adott választ arra, mi az oka an­nak, hogy már két hete nagy .dérrel- dúrral beharangozta, készül egy ilyen programcsomag, de csak később hoz­zák nyilvánosságra a részleteket. Azt mondta, hiába próbálták volna eltit­kolni, hogy milyen munkához fogtak, úgyis kikerült volna néhány részin­formáció, s akkor kontrollálatlan kö­rülmények között folyt volna róla a vita. így célszerűbbnek tartotta, ha először rögzíti az alapelveket, az érté­keket, a megoldandó legfontosabb fel­adatokat, megadja a kereteket, majd ehhez politikai támogatást szerez. Szüksége is lesz rá, mert - mára IS] kezd már kör­EH vonalazódni ­W&L ' Ml ezek az intéz­ÜK B kedések soka­kát fájdalma- ^B san fognak ^H érinteni. A mi­XI k B niszterelnök W •' 1 Ugyanis a wmm '4 ..trükkös Ma­-~**i Kim-* 1 gyarország- nak” üzent hadat, a társadalmat át­szövő mutyizásnak szeretne véget vetni, aminek döntő oka az, hogy mi, magyarok szeretünk ügyeskedni, bár az is igaz, gyakran az illogikus, be­tarthatatlan jogszabályok kényszerí­tenek rá bennünket. Különösen a foglalkoztatás, az oktatás, az egész­ségügy, a családtámogatás területén figyelhetők meg ezek a jelenségek. Eddig például reménytelen küzdel­met folytattak a hatóságok a fekete­munka ellen, a munkanélküliséggel kapcsolatos rendelkezéseket köny- nyebb kijátszani, mint betartani, de hasonló problémákkal küszködik a segélyezés rendszere is. S a gyesen lévő kismamák foglalkozási tilalma is értelmetlen. Ha igaz, amit a kor­mányfő mond, ezekben radikális vál­tozás várható. Gyurcsány abban bí­zik, hogy az emberek jelentős része elfogadja majd ezeket a lépéseket. Er­re jó példa az eva sikere. Az egyéni vállalkozók, bt.-k korábban minden törvényes és törvénytelen eszközzel megpróbálták mérsékelni adójukat. Az új adónem bevezetése óta erre nem kényszerülnek rá, több pénz maradhat náluk, mégis magasabb az ebből a körből származó adóbevétel. Az új programcsomag arra min­denképp jó lesz, hogy a következő he­tekben erről szóljon a belpolitika, vi­szont minden meghirdetett lépés új le­hetőséget biztosít az ellenzék számá­ra, hogy megfogalmazza kritikáit. Somogyi mazsorettek első megyei versenyét rendezték Siótokon nagy sikerrel. A menetelé ifjú hölgyek meghökken­tő bemutatókkal kápráztatták el a közönségüket. •MKB- Nálunk a magas kamat Lekötött Betét "j A r* sem luxus Kamat: /^ /O j|p: «,■ 7,55%" I

Next

/
Oldalképek
Tartalom