Somogyi Hírlap, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-11 / Vasárnap Reggel, 2. szám

SPORT KOSÁRLABDA NB I, FÉRFI „B” CSOPORT Sípmesterek főszerepben Siókosár UK-Pápai KC 73-77 (18-19, 26-21, 16-15, 13-22) Parázs hangulatú mérkőzésen vitatható bírói döntés(ek)nek köszönheti siófoki győzelmét a férfi kosárlabda NB I „B” cso­portos bajnokság második he­lyén álló, elsősorban körmendi játékosokra épülő pápai együt­tes. Már csak 22 másodperc volt hátra a siófoki találkozóból, amikor egypontos (71-72) pápai vezetés­nél a siófokiak támadhattak, a já­tékvezetők azonban lépéshiba miatt elvették a labdát a hazaiak­tól. így a vendégek jöhettek, és egy hazai szabálytalanság után Hencsey büntetőivel három pont­ra (71-74) növelték az előnyüket. A siófokiak viszont nem adták fel; csupán egyetlen másodperc volt már csak vissza, amikor Kovács dobása a gyűrűben landolt. A sió­foki vezetők, játékosok és szurko­lók szerint a hárompontos vona­lon túlról, a játékvezetők szerint viszont a vonalról dobta el a lab­dát Kovács. Emiatt három helyett csak két pontot ért a kosár, így el­maradt az egyenlítés (73-74) és a hosszabbítás. A hátfalévő egy másodpercen aztán négy büntetőt is dob­hattak a vendégek Lánczos szabályta­lansága, illetve Ker­tész Tamás edző rek­lamálása miatt. A négy büntetőből há­rom a gyűrűben lan­dolt, így végül négy ponttal (73-77) nyert a vendég pápai gárda. A történtek után a já­tékvezetői kettős nem igazán lopta be magát a siófoki szurkolók szívébe. Hát ha még azt is hozzátesszük, hogy a záró 10 perc­ben a vendég pápaiak 14, ugyanakkor pedig a házigazda siófokiak egyetlen büntetőt sem dobhattak... Amúgy nem kell szégyenkeznie a vere­ség miatt a Siókosár UK alakulatának, hi­szen a pápaiak - az egriekhez hasonlóan - kiemelkednek ebből a mezőnyből. A siófoki­ak dolgát az is nehezí­tette, hogy sem Születőben egy siófoki kosár fotó: gáti körnél Nunez, sem pedig Magyar Viktor nem léphetett pályára; előbbire sé­rülése miatt várhatóan jó másfél hónapig nem is számíthatnak. A vendégeknél játszott viszont egy korábbi siófoki játékos, Hor­váth. A bajnokság kezdete előtt szóba került a leigazolása, a Sió­kosár UK anyagi lehetőségei azon­ban nem tették lehetővé a vissza­térését. A siófokiak jól őrizték Horváthot, amit jól bizonyít, hogy mindössze csak öt pontig jutott. így játszottak Siófok, Foki-hegyi Általános Isko­la tornacsarnoka, 100 néző. V.: Vé­tek, Domonkos. Siókosár UK: Lánczos (5/3), Ko­vács (6), Laczházi (16), Tömösváry (14), GocLena (24). Csere: Bukics (8/6), Kepli (-). Edző: Kertész Tamás. Az ellenfél legjobb dobói: Hencsey (27/9), Ferencz (15/12), Ács (12/3), Kolonics (10). Keszthelyi Zoltán A Marcali VSZSE-Lenti TE NB Il-es férfi kosárlabda-mérkőzés el­maradt, mivel a házigazda marca­liak - és a játékvezetők - hiába várták a lentieket. 45. KOVÁCS REZSŐ KUPA FELKÉSZÜLÉSI RÖPLABDATORNA Tizenhárom csapat a pályán Immár 45. alkalommal rendezik meg a somogyi megyeszékhelyen az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő mérkőzéssorozatát, a Kovács Rezső Kupa (női és férfi) téli felkészülési röplabdatornát. A hagyományos kaposvári mérkő­zéssorozaton ezúttal öt női és nyolc férfi alakulat csatázik egymással ma, és egy hét múlva a Táncsics Mi­hály Gimnázium tornacsarnokában egyszerre három pályán. A hölgyek körmérkőzéseket játszanak, az urak pedig két csoportba osztva kezdik meg a küzdelmeket, ame­lyet jövő vasárnap a keresztjáték, majd a helyosztók követnek. Az ér­deklődők mindkét vasárnap 15-15 derbi közül választhatnak kedvük­re; az első meccsek 8.45, az utolsók pedig 12.45 órakor kezdődnek. Míg a gyengébbik nemnél kaposvári házicsaták lesznek, addig a férfiak­nál egy-egy siófoki és hetesi gárda is bekapcsolódik a küzdelmekbe; sőt, a szomszédos Tolna megyéből, Dombóvárról is érkezik egy együt­tes. A résztvevő csapatok. Nők: Kaposvári Sportiskola USE-BITT Női RC gyermek, Kapos­vári Sportiskola gyermek, Kaposvá­ri Táncsics Mihály Gimnázium DSE, Autóscentrum SE Kaposvár és Búzavirág SC Kaposvár. Férfiak - „A” csoport: Hetes SE, Donner SK Kaposvár, Búzavirág SC Kaposvár 11. és Búzavirág SC Ka­posvár III. „B” csoport: Dombóvár, Siófoki VSE, Kométa-Kaposvár ser­dülő és Búzavirág SC Kaposvár I. A mai első játéknap programja Nők (III. pálya): Kaposvári Sportis­kola USE-BITT Női RC gyer- mek-Kaposvári Sportiskola gyer­mek 8.45 órakor; Kaposvári Tán­csics Mihály Gimnázium DSE- Búzavirág SC Kaposvár 9.45 órakor; Kaposvári Sportiskola USE-BITT Női RC gyermek-Autóscentrum SE Kaposvár 10.45 órakor; Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium DSE-Kaposvári Sportiskola gyer­mek 11.45 órakor; Búzavirág SC Kaposvár-Atóscentrum SE Kapos­vár 12.45 órakor. Férfiak - „A” csoport (I. pálya): Búzavirág SC Kaposvár II.-Búza- virág SC Kaposvár III. 8.45 órakor; Donner SK Kaposvár-Hetes 9.45 órakor; Búzavirág SC Kaposvár II.- Donner SK Kaposvár 10.45 órakor; Búzavirág SC Kaposvár III.-Hetes 11.45 órakor; Búzavirág SC Kapos­vár III.-Donner SK Kaposvár 12.45 órakor. Férfiak - „B” csoport (II. pálya): Kométa-Kaposvár serdülő-Dom- bóvár 8.45 órakor; Búzavirág SC Kaposvár I.-Siófoki VSE 9.45 óra­kor; Búzavirág SC Kaposvár I.- Dombóvár 10.45 órakor; Kométa- Kaposvár serdülő-Siófoki VSE 11.45 órakor; Siófoki VSE-Dom- bóvár 12,45 órakor. Fenyő Gábor RÖPLABDA NB I - NŐK Alaposan visszavágtak Atlant-Angyalföldi DRC-BITT Kaposvári Női RC 0-3 (-16, -14, -10) Emlékezetes marad a BITT fővárosi évnyitója Rangadóval kezdődött az új év a női röplabda NB I- ben: a listavezető Atlant-Angyalföldi DRC csapata az őt üldöző BITT Kaposvári Női RC gárdáját fogad­ta, s miután a somogyiak alaposan visszavágtak az őszi ötjátszmás vereségükért, így a két alakulat he­lyet cserélt egymással a bajnoki táblázaton.- Igencsak emlékezetes marad számunkra az év­nyitó, hiszen ebben a bajnoki szezonban most ját­szottunk a legjobban - mondta-a fővárosi találkozó után Halász Márta, a BITT Kaposvári Női RC játékosedzője. - Remek volt a sáncmunkánk, s tökéle­tesen működött a nyitásfogadásunk; így a csapat fel­adója, Géllé Petra jól tudta osztogatni a labdákat, a többiek pedig kíméletlen ítéletvégrehajtók voltak. A lányok végig elképesztő lendülettel és elszántsággal játszottak, nem engedtük kibontakozni az ellenfelün­ket; mint a játszmák alakulásából is kitűnik, a főváro­siaknak egy pillanatig sem volt esélyük ellenünk. A jövő hét végén, szombaton este 17 órakor az egykor szebb napokat megélt, annak idején bajnok ' és Magyar Kupa-győztes Tatabányai Volán SE csa­patát fogadja a városi sportcsarnokban a kaposvári társulat - immár az NB I listavezetőjeként. így játszottak Budapest, Csata utcai sportcsarnok, 100 néző. V.: Újházi, Pőcze. Atlant-Angyalföldi DRC: Juhász G., Bonczos, Botos, Antoni, Balczó, Várnái. Csere: Rónyai, Demcsák, Co­li ász. Edző: Dobos János. BITT Kaposvári Női RC: Géllé, Lantos, Kondor, Czmerk, Benedek, Halász M. Csere: Molnár K. (libe- I ró). Játékosedző: Halász Márta. Jók: a házigazda Atlant-Angyalföldi DRC csapatá­ban nem akadt kiemelkedő teljesítmény, illetve Géllé, Lantos, Kondor, Czmerk, Benedek, Halász M., Molnár K. A junior mérkőzésen: Atlant-Angyalföldi DRC-BITT Kaposvári Női RC 1-3 Fenyő ORSZÁGOS EGYEN1 LABTEN ISZ-BAJNOKSAG Akárcsak egy évvel korábban, az idén is Pál Tamás nyerte a régi, hagyományos szabályok szerint lebonyolított országos egyéni lábtenisz-bajnokságot. Erre a hétvégére Kaposfőre „költö­zött” a hazai lábteniszsport színe- java: az általános iskola tornater­mében rendezik meg ugyanis a ré­gi, hagyományos szabályok sze­rinti országos lábtenisz-bajnoksá­got. Az első napon az egyéni indu­lók voltak a főszereplők; ma a pá­rosok lépnek pályára, egy hét múl­va pedig - ugyancsak Kaposfőn - a hármasok következnek majd. A szombati nyitányon az egyéni versenyben összesen nyolcán - a négy kaposvári lab­dazsonglőr mellett még két fo- nyódi, továbbá egy-egy miskolci és fővárosi lábteniszező - pró­báltak szerencsét. Szegedről is vártak indulókat, ők azonban még Mélykút környékén elakad­tak a sűrű ködben. Ahogy arra számítani lehetett, a hazai kör­nyezetben játszó kaposváriak játszották a főszerepet, akik ne­mes egyszerűséggel kibérelték maguknak a dobogót. Pál Tamás végig esélyeshez és címvédőhöz méltóan szerepelt, valamennyi ellenfelénél jobbnak bizonyult; a második hely a szekszárdi, de kaposvári színekben versenyző Vincze Zoltánnak jutott, a har­madik pedig a korábbi sokszo­ros bajnok Korányi András lett. A negyedik kaposvári induló, Földi Mihály - akárcsak a két fo- nyódi, Csermely Sándor és Dömyei Gábor - a csoportmér­kőzések során búcsúzott. Ma 9 órától a párosok veszik át a hatalmat a kaposfői általá­nos iskolában, ahol nyolc egy­ség csatázik majd egymással. A somogyi színeket képviselő, bajnoki címre pályázó Pál Ta­más, Juhász Tibor duónak és a fonyódi Csermely Sándor, Dörnyei Gábor párosnak - Vincze Zoltán egy siklósi spor­tolóval párban lesz érdekelt a küzdelmekben - budapesti, miskolci, szombathelyi és sik­lósi ellenfelekkel kell felvennie a harcot. Fenyő MAI SPORTAJANLATUNK Ma újra asztalhoz ülnek a megyei sakkbajnoki címért fotó: kovács Röplabda 45. Kovács Rezső Kupa téli felké­szülési röplabdatorna (5 női és 8 férfi csapat részvételével) - első játéknap. Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarno­ka (három pálya). Csoportmér­kőzések: 8.45 órától. Kosárlabda Opel-Fag Kupa megyei férfi kosár­labda-bajnokság - Rulez csoport. Kaposvár, Eötvös Loránd Műsza­ki Középiskola tornacsarnoka. Mérkőzések (9. forduló): Agri- consult-Baglyok KSE 8 órakor; BC Zselictech-Karg-Autó TKK 9.30 órakor; Kaposvári Sportisko­la kadett-Füredholding Meló- Diák KK 11 órakor; Pörölycápa KK-SH Tempó Ólé KK 12.30 óra­kor. A Kapós Hidro csoportban (9. forduló): BBSC-Építőipari. Balatonboglár, 11 óra. Kézilabda Országos serdülő kézilabda­bajnokság/Délnyugati csoport (leányok): Marcali VSZSE-Tol- nai KC. Marcali, városi sport- csarnok, 11.30 óra. Sakk Megyei egyéni sakkbajnokság. Kaposvár, Sefag-székház. Mér­kőzések (3. forduló): 10 órától. Lábtenisz Országos páros lábtenisz-bajnok- ság. Kaposfő, általános iskola tor­naterme. Mérkőzések: 9 órától. Kispályás teremlabdarúgás Barcsi városi és körzeti kispályás teremlabdarúgó-bajnokság a Sprint Sport Kupáért (20 csapat részvételével). Barcs, Deák Fe­renc Általános Iskola tornacsar­noka. Mérkőzések (12. forduló): 10 órától. Kaposvári városi és körzeti kispályás teremlabdarú­gó-bajnokság az Irodagép Kupá­ért (14 csapat részvételével). Ka­posvár, Táncsics Mihály Gimná­zium tornacsarnoka. Mérkőzé­sek (7. forduló): 17 órától. Siófo­ki városi és körzeti kispályás te­remlabdarúgó-bajnokság (12 csapat részvételével). Siófok- Balatonkiliti, Somogyi József Ál­talános Iskola tornaterme. Mér­kőzések (5. forduló): 7.50 órától. Fenyő Gábor EHH 2004. JANUÁR 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom