Somogyi Hírlap, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-11 / Vasárnap Reggel, 2. szám

A valóságtól a győzelemig A fiatalember magasra ugrott örömében. Ez volt a győzelem pillanata. Odarohant a szurkolókhoz, megölelték egymást, és ugráltak. A bajnok és a többiek, akik azért jöttek el, hogy győzni lássák. Azután átkapcsoltak egy másik helyszínre, ahol a meghatott anyuka állott, egyenesen, ahogy egy anyu­kának állnia kell, ha a fia győz. A nyilatkozat olyan volt, mint korábban annyiuké, Szöul, Barcelona, Atlanta, Sidney után. „Büszke vagyok a gyerekre, óriási eredménynek tartom, amit elért, végig nagyon bízott magában. Nagy dolog ez.” H Ha valamely kedves olvasó úgy vélné, hogy végigaludta az év első nyolc hónapját, s egyből az athéni olimpia egyik nagy magyar sikerének tudósítását ol­vassa, gyorsan megnyugtatnám. Nem Balogh Gábor, Kolonics György vagy Ferjancsik Domo­kos, esetleg Fazekas Róbert ara­nyát közvetítette a televízió, ha­nem valami mást. A diadalmá­mor és a meg­ható győzelmi nyilatkozat az­után született, hogy egy kedve­sen hadarós fia­talember beke­rült a Való Világ Villára! Végigküzdött néhány castingot, azután legyűrte két kolosszális ellenfelét, az unatko­zó úriasszonyt és a debilis tüne­teket mutató rádióst. Itt a siker nyitja. Becsüljük meg ebben az ott­hontalan, csupa csősz világban, hogy újra VAN. Annyi minden nincs. Nincs nemzeti közmeg­egyezés, nincs jóléti semmi sem, nincs tévéelnök és közbizton­ság. De legalább van újra ne­künk egy darabka való világ. Régen az lehetett sztár, aki legalább két viccet tud mondani részegen valamelyik gusztuso­sabb műsorban, és legalább kö­zepes kabarészínésznek illett lenni a korszakos karrierhez. Enni, inni, böfizni, egy kis pikk, egy kis pukk, ez azóta elég. Szerencsére a jó példa ragadós, így ezt biztosan visszük magunk­kal az Európai Unióba, ha már Bartók Béláról a fele sem tudja, hogy kicsoda. E véletlenek kö­vetkeztében a kiválasztottak nagyjából modellálták a kortárs magyar ifjúságot, legalábbis an­nak kevésbé barázdált háromne­gyedét. Nem feltétlenül kell rajongani Horváth Zsanett elé­giáiért azoknak, akik még min­dig inkább Adyt szeretik, de két­ségtelen, abszolút életszerűt ala­kított a szép fenekű falusi disz­kólány hálás szerepében, aki nem tudja, vajon melyik fiúját szeresse, ha már nem szerelmes egyikbe sem. Ágika életszerű, Pongó művész úr, a névtelen Kállai Ferenc méltó utódja nap mint nap élte meg a nagyot aka­ró kisember figuráját. A helyzet azóta sokat válto­zott. A míves műkedvelés kora lejárt. Olyan ez, mint a futball. Sárosi György doktor, a harmin­cas évek világklasszisa azért fo­cizott, mert szeretett..., egyéb­ként jogi munkájából élt. A Juhár-Dragóner villámikerpár vérbeli profiként nem éri utol az épp velük szembe futót. így van jól, ilyen a világ, éljen a profiz­mus! E profizmus érkezett el kö­zénk a W3-mal. Ezek a fiatalok már nem azért mennek oda, mert jó hecc. Másért. Karriert akarnak csinálni. Pedig... az arányok nem túl biztatók. Mert az előbb már em­lített Horváth kisasszony ugyan tavaly ilyenkor kollégánk lett, de azóta mintha elfogyott volna kö­rülötte a levegő. En magam bíz­tam benne, hogy nem tűnik fel a sok hasonlóan képességes új­módi írnok között, de mégis. Ma már nem ír. Olvasni eddig sem, így marad az idegesítőbb vára­kozás. OKI hatalmas idolnak in­dult, aktusát egy peremkerületi adakozóval egy nemzet figyelte visszafojtva. Most hol van? Szag- lok a levegőbe, de nem érzem il­latát, csak a frissen lehullt hó mással össze nem téveszthető aromáját. Ágika kazettájából sem lett világsláger, a slágerlista élmezőnyében továbbra is azok állnak, akik tavaly ilyenkor, a va­lóságos listán meg azok, akik húsz, ha nem harminc éve. A többiek? Kínoznom kell az agya­mat. Még Évi, a magyar Ballivud csillagszórós leánya is lassan a pénze végére ér. Marad a darab szomorú vége, az a bizonyos né­ma csend. Ámde a mi Majkánk viszi a zászlót, és amíg az kéz­ben van, addig akad alá huszár. Hisz lottózni is egynek érdemes igazán, a többi azért teszi, mert hisz önmaga egyedülvalóságá- ban. Jönnek tehát a félprofik, a karriert kikapni akarók. Elmúltak a túlsúlyos évek! Nincsenek elnagyolt csípők, késsel metszett arcok. Fitness- termek reklámfüzeteinek cím­lapjai elevenednek meg, egyre profibb tálalásban. A mai bemu­tatkozó klipek hivatásos termé­kek, zavarba ejtően egysíkú tar­talommal. Úgy tűnik, korunk emberének a fitnessterem épp­úgy kötelező, mint a nagymamá­nak volt a Szabad Nép-félóra. Enélkül nincs jelentkező. Hajlé­kony nők, izmos férfiak. Vállal­kozók és színésznők. A vállalko­zókról nem igazán tudjuk meg, mire vállalkoztak, a lányokról inkább, bár ez nem a színészet. Színésznőnek lenni úgy tűnik is­mét vonzó mesterség, ha nem kell szerepet tanulni hozzá. Ne feledjük a játék úgy kezdő­dött, hogy beszavaztunk egy ki­tartott színésznőt. E mutatós lány maga a műfaj állatorvosi lo­va. Büszkén újságolta, hogy őt egy olasz tartja el, ezzel kiment­ve őt az éjszakából. Becses őszinteség, de ennek a létállapot­nak van a magyar nyelvben egy olyan szava, amely nem szerepel a Kosztolányi-féle TOP 10-ben. Maradjunk annyiban, először fordult elő, hogy a tisztelt publi­kum nem fejezte ki rosszallását a hölgy életformájával szemben, inkább a meztelen zuhanyozás ígéretét választotta. Kérdés, mi lesz szegény olasszal? Egy ekko­ra sztár- utána már nem éri be vele. Siposhegvi Péter A semmi, mint karrierszervező erő a valóságsóval jelent meg az újkori magyar történelemben A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal. |— ,...... ...........—.........——------spsw-----------r--------------'—»—«-----------»--------------------------------- 4 ÉVES sodrott kanca, 4 éves fás kanca, 2 éves Holt-tengeri kozmetikum! Tel: 30/589-4442 8 JÖJJETEK hozzám mind, akik elfáradtatok! fT fTI * ,------Cj---------* kanca, 5 éves almásderes sodrott csődör, min- éhezésmentwni M'ért vársz még? Meghallgatlak, segítek a hit ere­.J ‘ ZJ y ( i r , ? M ^ i | denórás jól tejelő nagy tehén eladó v. anyabirka- *™:LDNFSS . l°ö™a' jévei! 24/515-505.20/436-8442 1________________^ -r---------^_________________________________________________________ csere. 30/445-7868. ^ Tokámé Bakony, Mana. 30/62-79-875 ^ _ 1M <SATi LAKATOS-, illetve lemezmunkában jártas 8 RENDKÍVÜLI családi és nyugdíjaskedvezmény ---------------------;-------------------- pn»mnT*c RENDEZVÉNY ____________________________ szerelőpárokat keresünk betanított légtechnika- Zsóry fürdőn! Szeretettel várjuk családos, nyugdí- SZOLGÁLTATÁS ________www 7CM„,D „„„„hjwí nc onmCí,c CS ALÁDI házak hagyományos és könnyüszerkeze- szerelésre. Érdeklődni: 30/234-5721 vagy jas vendégeinket üdülőnkben 2004. április 30-ig. Aizwirnn éc daram-Umi onnzA.ZQRK S A SZENT Erzsébet Idősek Otthona várja 1-2 megren e eo. tes tervezése rövid határidővel. Télen terveztet, ta- 76/548-113 telefonszámokon lehet. _ , 7 nap/6 éjszaka félpanziós ellátással, fürdőszo-----------------j>--------;—i------.I3231. ágyas apartmanszobákba idős, gondozásra szó- ------- - — •umü* vassza l építhet! 76/494-904,20/9669-229 s Mnnn, rK t ti fin-sto-sek várunk tite bás szobákban 18 800 Ft/fö aim 06-23/501- s ADÓSSÁGBEHAJTÁS törvényesen és egyéb spe- ruló nyugdíjasok jelentkezését teljes ellátással. g ÉNEKELJ, komponálj! Slágerötleteidet megva­® ÉNEKELj71<omponálj! Slágerötleteidet "meg- 53^-_ __ — <^^^^=30/6^70^ Takson, Tele 06-24/478-880 _________ .ósítjuk, hangfelvétel, hangszerelés. újSztár valósít juk, hangfelvétel, hangszerelés. ÚjSztár inkái FHmKFn mthnnáhan vpamhptfi * ÜDÜLJÖN Gyulán, gyógyfürdőnél, a családias FÜRDŐKÁDAK újrazománcozása! Telefon: 06/20- ELTARTÁSI szerződést kötne fiatalember egye- Hangstúdió! 06-20/9646-289 ZjmSGmS__” SSKffiJSKS2 ______ ______- -­KÉ SZPÉNZÉRT vennék jó állapotú könyveket és Érd.: 20/521-2697 *ZALAKAR0S0N családi ház udvarán zárt parko- KÖLTSÉGVETÉS készítése 1 nap alatt 76/494- qoq/qarber 1 ltp BÉLYEG könyvtárakat 30/9161-279 lóval,különbejáratú,fütött33nm-esapartmanok 904,20/9669-229. juj/j. lei../u/qou-jjjz--------------i"--" ^—~_ — ------- - -------------- 800 m-re a fürdőtől kiadók. 2500 Ft/fő. —-------------------------chm- _____________________________ a MAGANGYUJT0 regi képeslapokat, papirpenze­8 ŐRSÉG-VENDVIDÉKEN erdős, tavas környezet- MMMjHHHHM wvw.karosinfo.hu/katihaus alatt képeket is talál, KÖNYVELÉST vállalok társaságok és egyéni vállal- VÁLLALKOZÁS ket- P°st3t,szta bélyeggyűjteményt keres megvé­ben, gyönyörű panorámával, természetvédelmi te- ljt|í|lm vagy telefonáljon: 06-20/983-6574 Horváth Ka- kozók részére. 06-20/48-02-014. ------------------------------------------- telre. 1/405-7330,20/543-0446 rületen 158 nm-es, összkomfortos, kúria jellegű talin , , ,,, ... , . 'j3™* 8 BUDAPESTEN fióktelephelyet bejegyezhet. Tel.: _________________________‘am‘ pa rasztház eladó. Videofelvételről megtekinthető. - ',3181' MINDENFELE lakatosmunkat vállalunk. 20/221- 30/955.3731 ikreit www 360dh hu T'30/9393185 ; I " 2936,20/475-3167. ___________JMI ctv___________ ■■ 7 ----------13192- ALBÉRLETET KÍNÁL ------------t-----------------------•“*' RNOMHARISNYA-kötöde eladó! 20/354-4890 _____ „ ... ------------- -------------------------------------------------------------------------------------13196- 8 DARTScelbadobot kihelyeznek. 30/253-3094 SA RUDON 9 szó. 3 szint panzió ea.30/263-7155 ^_ „imiD ,„.,„„,„7, ....... M3im­-­------------------------------------13170* KERTVÁROSBAN 2 szobás üres lakas azonnal ki- __________BÚTOR__________ HARISNYAFELET gyártótól! 1/250-2096 _____________________________ JÁ RMŰ ad0-T- 30/2044-111 >mi;. 3 SZEGEDI és nyíregyházi bútorgyártó üzem vi- a KIS- és középvállalkozások forráshiány-gond- RÉGISÉG------------------------------------------- SÁRBEREKBEN szoba kiadó 15 E Ft 30/527-2805. szonteladókat keres. 6724Szeged, Vértói út 18/A. jait megoldjuk Széchenyi-kártya hitellel, követeié- -------------------------------------------­BÉ RAUTÓK LEGOLCSÓBBAN ---------------------------------------13J26, Tel.: 30/279-7437 seikfaktorálásával. Tel.: 30/970-5109 FIGYELEM! Mindennemű régihoImiját, hagyatékát, Személyautó naoi 3000 Ft-tól 9 fős kisbusz naDi TATAI pékség gyakorlattal rendelkező férfi pék ---------------* ’13151' . . - . ; “régiségét, gyűjteményét, különlegességeit megvá­60 00 Ft-tól. Tel.: 06-20/3871-871. 7m7U7nkást keres! -------------- -------------- VEGYES ^^rnttSScsoSSend. g^-V.373-0355,30/236-3414,70/311­MT Z-82 HW-8011 pótkocsi E-514 kombájnra, ^ji18-”-20/4218777------- TELEK, ház, autó, vállalkozói hitelek, pályázatok ———----—--------------— szerrel. 1/3677841,30/2366872 -------­TOSStrá gvaszóró eladó. 20/247-8240. ’ 18-100 éves korig kreatív munkatársat keresek, intézésé. 30/661-1744,72/438-879 CSAPDA kártékony állatok, patkány, menyet elfő- 13225* HANGSZER-------------------—3-------------mar- európai csatlakozás előtt megalapozható stabil gásaraeladó.T.. 20/448-4588 _ ^ _________HANGSZER_________ válla lkozói munkára, egészségvédelem területén, r "■ “ ™ ™ ™ Ti ------------------b.............................. ..............— YAMAHA PSR-37 szintetizátor: 77/457-132. val, T-088 tragyaszoro, HW billenős pótkocsi, Tel.: 06-20/227-7800 - , EGESZSEG --------------------------------------isii­Weimar rak odógép eladó. 20/3355-358. ------------------------------------’i3'33, | | -------------------—a-----— ---------— _____________________________ PA RANCSNOKI UAZ, VW platós kistgk. eladó. TÁRSKERESÉS 4^. ? Jl ■ ^BwÍISKÍMMÍIIM HASZONGÉPJÁRMŰ-132W- FIATALOS, 50-es derűs természetű német cégtulaj- I HÓTOLÓ. HÓEKE^- • donos, szenvedélyes vadász 168 cm, karcsú, na- ■ targoncára, ___________________________ gyón sportos, keres max. 40 éves asszonyt akivel i Béke Mezőgazdasági ■ tohorrfénUnrcira EO-26-21 t olólapos nagyfülkés árokásó eladó. | SZ°lg|S^S‘e*et | ItS2(lS5aT*2 traktorra - a gyártótéi!--------- -------’------------------ *13223* kedélyes, kellemK otthont felépíteni tudó. Szeres- lékhatás nélküli, szabadalmazott találmányomról HIRDETMÉNY 8 JAPÁN traktorokat az importőrtől! Tel.: sen szeretetet szívből adni. Csak fényképes leve- I Az alábbi szövetkezeti üzletrész, mintszövet- I (mely Genfben Medoscar-dijat, itthon Géniusz- ------------------------------------------- 8400 Ajka, Zagy tér 3. 30/986-3481 lekre reagálok! „Nyelvi problémák áthidalhatók" kezeti értékpapír értékesítésére vonatkozó hir- dijat nyert), ingyenes tájékoztatót küldök. Megren- 8 GYERMEKMODELLEKET keresünk 0-14 évig. Tel: 88/311-640, Z Á3!.-‘ ielieére a kiadóba I detés nem tartozik a szövetkezed törvény-tagi I deléseket teljesítek. 56/429-620 ...... 70/532-7566, Bánkyné 30/946-6620,621 MD 800adagolóprobapadeladó.30/913-5657 J_i---------------------------------•uas* ■ uni-nnoth hirrtPtP^títtnwn'Y íúiíikI tői * , , , 13,141 -------------------------------------•r3191,------------------------------------- -13205* kölcsön stb.hirdetóstbitozuud.juiius i-toi a PIKKELYSÖMÖR, ekcema, reumás panaszokra ST ILL targonca R70- 16-os, gázüzemű, 1996-os OKTATÁS I érvényes módosításának hatálya alá. ■ évjárat 1,6 tonna, villa oldalmozgatóval, újszerű ------------------------------------------- 1 Béke Szövetkezeti Értékpapír állapotban eladó. Ár: 1590 000 FL Cserét beszá- 8 FILMSZÖVEGFORDÍTÓ, műfordító, könyvszer- ■ A Béke Szövetkezetajánlata tagjai részére ■ HjjHLxíiiEiX'.lJt llU ijWiÁnhi'iit ‘ I ‘ L'Á" 11 í 1. J I i L-l! I A-J I L! L-J L J ki. 11L J l_M mítunk. 06 30/270-2693. kesztő tanfolyamok. Tel.: 1/340-0859 ■ Az értékpapír értékesítéséből elértietó I ___-­------------------------------------13129- --------------------------------------13171- árfolyami különbözet HirdBtesI araink: VÁSÁROLNÉK TARGONCÁT üzemképtelent is, de 8 ISMERJÉTEK meg a divat világát 0-24 évig! I 50-1,5NHg 15NHÓI I aínapi ^-------- Lakosság| hirdetések: Tjgo R/sor ^ 4 t , ._____________ „om ;xi rn onn c ctto/kot 7»» ■ „ . „Vú ^ ÍZ, ■ ■*=»• 8P"1 Közületi hirdetések és közlemények: 890 R/sor, 1 sor « 4Z betűhely ko mplettet (elektromos nem jo) 50-200 E Ft-ig. 70/532-7566, Bánkyné__________n3U4, 1 hónapén 16% 17% Kis keretes hirdetés: 390 Ft/hasábmllllméter * áfa. 06-30/270-2693.. Ao«irocc(v-«nAi __r I 3hónapéi* 19% 20% I A hirdetés árát postai utalványon vagy személyesen. 0R 0KBEF0GAD0I tanfolyam! Orokbefogadashoz I ^ ?% I \Jr* készpénzzel fizetheti bel------------------------------;----------- szükséges, a gyermekvédelmi törvény által előírt n Z, P ■ Z/2 Í-Z m ÍC ..................................................................................................... ME ZŐGAZDASÁG 21 órás kötelező akkreditált tanfolyamot indítunk I . nna/ „„ _ I Miu. miunmrh k, , . ■ " Bp-enjanuárban(17,23,24).Adó-visszaigénylés- - 12>)onapew 22% 22'5% New................................................................................................................................................................... KUKORICÁT, búzát, árpát, zabot vásárolnék kész- sgi; AVKF Felnőttképzési Központ, T.: 1/201- I Részletes információ a „Béke” irodáiban. | Cím: ............................................................................................................................................................... pé nzfizetéssel.30/9432-472. ^ 2441,fax: 1/201-1570 ^ 1 Budapest,Jókai u. 40. (nyugatiátjáró) ■ irányítószám: ............................................... Telefon: ................................................................ KU KORICÁT, búzát vásárolok. 30/9838-263.^ PÁLYÁZATÍRÁS és projektmenedzselés az EU-ban | DebreceMákócáu.^O. I A hirdetés szövege: * MADÁRRIASZTÓ „müsas” 1-4 hektár területre. 50 órás tanfolyamot hirdetünk január 14-től há- Telefon: 52/533-433 _ — -----­Ár : 7990 Ft+ÁFA. Telefon: 06-30/946-7970 rom héten keresztül szerdán és csütörtökön. Rész- h mm ■ mm ^m J ...t...i...i...l..X..l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...i...l...l...l...l...l...l...l...l...l...i...l...l...l...l...l...l...l...l-13138- vételi díj 38500 Ft. Jelentkezési lap kérhető a ------------------------------------------- ^ , .............................................................,,,,,,,........................., , , SZ ALMÁT nagytételben vennék. 20/9369-957 201-2441 telefonon vagy személyesen a Krisztina ÁLLAT ...l...l...l...l...l...l...l...f...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...l...i...l...l...l-.l...l...l...l...l...l...i-1-l-l-l.-l " '13215' krL 59/B alatt a portán. --------:---------------------------------- ...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I-­-----------------------------------•'3196, 8 BERNÁTHEGYI kiskutyák, rövid és hosszú sző- ,,,,,,,,,,............................................................................................... .......................... , , ÁL LÁST KÍNÁL 8 SIKLÓERNYŐS képzés! Ernyőkiárusítás! Tel.: rüek eladók. 30/341-9310 -l-.l.-l...i...l..-,.-'.-«...l...l...'...l...l...|..„i...l...'...|...l...l..-l...l...|-i-.l„..l...i-..l.-l.-l-.l-l-l„„.l-l-l...i-.l...l...l...l„.l .......... 0fi-3finfi7-999 ----------------------------— *13233* ______________________________ 8 HA KÜLFÖLDÖN szeretne dolgozni es közben u<Kro/J ---------------:------------ HÍZÓ-és malacfelvásárlás! 30/6397-405. llUMUlgll|fJWI PPW/WiilW^ f1 nyaralni, akár nyelvtudás nélkül: 30/585-0553. ------------------------------------------­30/516 5829 UTAZÁS a MASTIN0 napoletano Kiskutya- eladók. Tel.:------------------------------------------- 30/361-1288 4- 10 E Ft. — — - — —---— -13206- ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom