Somogyi Hírlap, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Hírek Kis csúcs Az EU „kis tagországai” (Lu­xemburg, Belgium, Hollandia, Finnország, Ausztria, Írország és Portugália) ma Luxemburg­ban tartják meg az eredetileg március 19-re tervezett, de az iraki válság miatt elhalasztott csúcstalálkozójukat, amelyen arról egyeztetnek: hogyan véd­hetik meg érdekeiket az Unió reformjai során, mti Szrebrenicai temetés Tegnap megemlékeztek a nyolc évvel ezelőtti mészárlás áldoza­tairól a boszniai településen, ahol szerb csapatok nyolcezer muzulmán férfit és fiút gyilkol­tak meg. Az emlékhelyen sírba helyezték a vérengzésben meg­gyilkolt emberek első azonosí­tott csoportjának, közel hat­száz muzulmánnak a földi ma­radványait. A boszniai szerb kormány máig kétségbe vonja a tömeggyilkosság tényét, mti Cáfolat Milosevics felesége cáfolta, hogy köze lenne Sztambolics egykori szerb elnök meggyilko­lásához. A hágai ENSZ-tör- vényszék előtt Milosevics volt jugoszláv elnök azzal vádolta a belgrádi hatóságokat, hogy „médiakampányt folytatnak” ellene és felesége ellen. Belg- rádban ugyanakkor kész tény­ként kezelik, hogy az egykori elnöki házaspár utasítására öl­ték meg a szerb államfőt, mti Békefenntartás Az Európai Unió átvette a NATO-tól a macedóniai béke- fenntartás műveletét. Három­százhúsz katona és nyolcvan civil kezdte meg tevékenységét francia vezénylettel a balkáni országban, amelynek belpoliti­kai helyzete jelentős mérték­ben stabilizálódott 2001 óta. mti Összecsapás Izraeli katonákkal vívott ösz- szecsapásban két palesztin fegyveres életét vesztette, ami­kor egy csapat palesztin tüzet nyitott az izraeliek egyik ellen­őrző pontjára. A lövöldözés ki­törésekor nyolc harckocsit és két Apache helikoptert küldött a védelmi vezetés az izraeli állás megsegítésére, mti Rakéták, bombák Afganisztánban lázadó harco­sok több mint egy tucat rakétát és aknát lőttek amerikai kato­nai állásokra. A támadásban a lövedékek célt tévesztettek, és egyetlen amerikai katona sem sérült meg. mti Vádaskodás Moszkva szerint fel kell tárni a csecsenföldi tömegsírokat, és meg kell állapítani az áldozatok személyazonosságát. Groznij- ban az orosz hadsereget vádol­ják tömeggyilkosságokkal; a szövetségi erők szerint viszont a szakadár fegyveresek terrori­zálják a polgári lakosságot, mti Tüdőgyulladás Hongkongban újabb 88 ember betegedett meg atípusos tüdő- gyulladásban. Kanadában már négy halálos áldozata van a be­tegségnek. Franciaországban és Belgiumban továbbra is meg­figyelés alatt tartanak olyan személyeket, akiknek esetében felmerült annak a gyanúja, hogy megkapták a kórt. mti Szerencsétlenség Gázrobbanás történt egy kínai szénbányában; 16 bányász meghalt, tíz eltűnt. A robbanás pillanatában 45 bányász tartóz­kodott a mélyben, tizenkilenc embert sikerült kimenteni. Csehországban két bányász életét vesztette, egy pedig súlyosan megsebesült, amikor Észak-Morvaországban egy feketeszénbányában beomlott egy tárna, mti _____________________________■ 20 03. Április 1., kedd Egyre több a szövetséges halott Bagdad Állóháborúvá változott a szö­vetségesek küzdelme Irak­ban. A helyi katonaság elke­seredetten védekezik. Bomba­találat érte Szaddám Húszéin egyik bagdadi palotáját, vala­mint a tájékoztatási miniszté­rium épületét. A szövetséges csapatok hétfőn egész nap folytatták támadásai­kat. Az iraki fővárost folyamato­san bombázták. Egy harci gép Bagdad fölött mélyrepülésben tá­madott, és Szaddám Húszéin egyik elnöki palotáját lőtte. A Tig­ris folyó nyugati partján álló épü­letet, amelyet az elnök fia, Kuszaj használókét rakétatalálat érte és kigyulladt. Szaddám Húszéin hétfőn is­mét megjelent az iraki állami tele­vízióban. A tudósítás azt mutatta, amint közvetlen munkatársaival megbeszéléseket folytatott; az ülésen idősebb fia is megjelent. A háború tizenegy nappal koráb­bi megkezdése óta ez volt az első alkalom, hogy Udaj szerepelt a televízióban, bár a felvételről nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mikor is készülhe­tett. (Emlékezetes: az a hír járja, hogy Udaj az első bombázás al­kalmával életét vesztette.) Találatok érték az iraki tájé­koztatási minisztériumot is. Egy Tomahawk típusú cirkálórakéta magyar idő szerint éjjel 1 órakor csapódott be az épületbe. A táma­dás célja az volt, hogy Szaddám Húszéin rezsimjének parancsno­ki és ellenőrző kapacitását korlá­tozzák - jelentették be Katarban, az el szajilijahi amerikai fő­parancsnokságon. Az iraki hadsereg Bagdadból származó adatok szerint az el­múlt másfél napban 43 brit és amerikai katonát ölt meg, 4 Apache helikoptert pedig lelőtt. Mohammed Szaid el-Szahaf tájé­koztatási miniszter emellett kö­zölte: iraki csapatok megsemmisí­tettek 13 ellenséges páncélost, 8 csapatszállító és 6 páncélozott jár­művet. Az információit azonban független forrásból nem erősítet­ték meg, és az amerikaiak által ve­zetett erők sem kommentálták. Amerikai tengerészgyalogosok Naszírijánál vegyi fegyverek elle­ni védőeszközökre bukkantak: az iraki 11. gyalogos hadosztály által korábban megszállt házban 300 védőöltözéket és gázmaszkot, to­vábbá mustárgáz elleni oltóanya­got foglaltak le. EUROPRESS Taszár bezár Taszár Miközben egyre több iraki ön­kéntes jelentkezik a háború­ban álló feleknél, aközben ki­derült: Taszár teljesítette kül­detését, s. a kiképzésre szánt mintegy háromezer iraki önkéntes helyett mindössze 76-an sajátították el a nekik szánt feladatok alapjait. A katonai bázis lényegében befe­jezte küldetését. Ezt az Amerikai Egyesült Államok kormánya tu­datta Juhász Ferenc magyar hon­védelmi miniszterrel, aki a leg­újabb fejleményekről tegnap dél­után tájékoztatta Medgyessy Péter miniszterelnököt. Értesülésünket megerősítette Gál J. Zoltán kormányszóvivő, aki azt is elmondta: a Taszáron felépített kiképzőbázis további sorsáról később születik majd döntés. Tény, hogy a magyar kor­mány hozzájáruló nyilatkozata a korábban már megismert feltéte­lekkel az év végéig érvényes. Mint azt korábban már megír­tuk, a magyar és az amerikai kor­Befejeződött az önkéntesek kiképzése mány közötti megállapodás értel­mében a volt jugoszláviai békete­remtésben szerepet vállaló Taszár új feladatot kapott a terrorizmus elleni küzdelemben. Ennek ré­szeként amerikai kérésre a ma­gyar kormány hozzájárult ahhoz, hogy két turnusban, legkésőbb 2003. december 31-ig háromezer irakit képezzenek ki úgynevezett közigazgatási, rendfenntartó és tolmácsolási feladatokra. Az első iraki „különítmény”, amely mint­FOTÓ: SOMOGYI HÍRLAP/LANG RÓBERT egy 50 tagot számlált, február vé­gén távozott Taszárról. Meg nem erősített források szerint ők Umm Kaszr dél-iraki kikötővárosban vártak arra, hogy feladatot kapja­nak. Szerkesztőségünk úgy tudja, hogy a most Taszáron levő 26 ta­gú csoport is hamarosan elhagyja a bázist. Az ő feladatuk vélhetően az lesz, hogy segítsenek az ENSZ humanitárius segélyszállítmá­nyainak az elosztásában. TELEKI JÓZSEF Kerékkötő gyerekek A népesség legfrissebb statisztikai adatait nézve igencsak messze van már (vagy még) a jelszóba is foglalt álom: „három gyerek, három szoba, négy kerék”. A statisztikai hivatal most közzétett 2001. évi demográfiai adatai szerint ugyan terhessé­gi-gyermekágyi segélyt majd másfél ezerrel többen igényel­tek, mint az előző években, de a gyermekgondozási segély­ben részesülők száma tízezerrel csökkent. A családi pótlékra és az iskoláztatási támogatásra kifizetett átlagos összegek pe­dig nem érik el a két gyermek utáni járandóságokat. Nincs ki a négy kereke annak, aki harmadik gyereket vállal? A statisztikák szerint úgy tetszik, nincs. A magyarság fogyat­kozása évtizedek óta nyomon követhető folyamat. A társada­lom ugyanis a gyermekvállalás tekintetében is szétszakadni látszik. Egy jelenleg kisebbségben lévő, de mindinkább szé­lesedő nyolcszázezres-egymilliós csoport megélhetése alap­jának tekinti a gyermekeket, illetve az utánuk járó támogatá­sokat. A megkapaszkodottak jelentős részének viszont a gye­rek teher, amely éppen a család anyagi gyarapodását veszé­lyeztetheti. Ez a gazdaságszempontú gondolkodásmód bár nagyon modernnek hat, cseppet sem új keletű. Már a múlt század elején megfogalmazták egyes írók, közírók: a gyer: mekkel csak a szegénység szaporodik. Sovány vigasz, hogy ez nem magyar probléma! Erre enged következtetni, hogy néhány hete a hírügynökségek világgá repítették a hírt: egy német városka vezetői ezer eurót, azaz mintegy negyedmillió forintot fizetnek minden családnak, ahol még idén harmadik gyermek születik. Nálunk a három gyermek nagy családnak kicsi, kis családnak pedig nagy; másképpen megfogalmazva: a tisztes megélhetéshez sok, az éhenhaláshoz kevés. Amíg ez így van, addig a családok több­sége úgy érzi, három gyerek mellett nem telik négy kerékre. EGYETÉRTEK: 06-9043(^303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 _________________ÁLLÁSPONT____________________ CZENE A TTILA A csörgő pénz hangja Évek óta visszatérő probléma a Balaton-parton, hogy a vendégek egy része pihenni, a többi viszont szórakozni érkezik. Nyilván több pénzt hagy itt, aki éjszakánként nem alszik, hanem iszik és táncol. Ezt az igényt sokan igyekeznek kiszolgálni; milliókat költenek létesítményre, berendezésre, hogy aztán még több kerüljön vissza a bukszába. Lehet-e, kell-e, szabad-e a jelenség ellen tenni? Lassanként nyitnak az üzletek a Balaton-parton, ami biza­kodást jelent, hogy van még turista, aki a magyar tengert választja, amely sekély, édes vizű és nincs benne cápa. Sokan családi üdülőhelynek látnák szívesen, egyes vendégfogadók viselkedése viszont azt sugallja: ne is jöjjön az idegen, csak küldje el postán a pénzét. A Balaton az utóbbi időben az éppen felnőtté váló fiatalok gyűjtőhelye; Hollandiában például nyíltan reklámozzák, mint jó bulizóhelyet. Az így toborzott leányok és legények közül aztán sokan úgy viselkednek, ahogyan a saját hazájukban sem mernének. Ezért a siófoki Fürdőegylet tagjai nyilvánvalóan jó szándékkal ajánlást tettek egy házirendhez hasonlatos város­rend bevezetésére. Pontokba szedték a követelményeket, a többi között a következőket: közterületen tilos inni, s ezzel összefüggésben pisilni; a kölcsönzött bringóhintók és kismo­torok csak kijelölt útvonalakon közlekedhetnek... Aki nem tartja be a városrendet, szabálysértési eljárást indítanak ellene. Ha tudnak, mert fontosabb dolgokat sem képes mindig betartatni a jegyző, a rendőr, a közterület-felügyelő. A Balatonra érkező vendégek ma már nem arra költenek, mint korábban. A fiatalok fittyet hánynak a hagyományra: operett-előadás helyett diszkóba, magyaros étterem helyett pubba járnak, hajókirándulás helyett pedig inkább „drogban utaznak”. Mindez persze zajjal jár; de a zajok közt ott a pénz csörgő hangja, ami egyáltalán nincs ellenére annak, aki közelről hallja... EGYETÉRTEK: 06-90030422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja; 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj ___________________A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről.___________________ A bővítés Verheugen szívügye Az EU bővítésével létrejövő egység példa nélküli földrészünk történetében - mondta Günter Verheugen, az Európai Bizott­ság bővítésért felelős biztosa tegnap Budapesten a Minden­tudás Egyetemén tartott előadásában. A politikus szerint a csatlakozási tárgyalásokon hazánk delegációja teljesítette az elérhető optimumot, és olyan előnyökhöz jutunk a csatla­kozással, amelyek pénzben nem mérhetők. Budapest „Az Európai Unió bővítése szá­momra nem csak technikai folyamat, a szívügyem is” - mondta a bővítési biztos. Verheugen közölte: a szabadság nem magától értetődő, meg kell érte küzdeni. Magyarország se­gélykiáltást hallatott 1956-ban, de a Nyugat akkor nem reagált, és ez a csalódás még ma is jel- zőtűzként ég Európában. Nem kvótákról, szabályzatokról és direktívákról van szó, a törté­nelmi tapasztalatokat kell meg­őriznünk kollektív emlékeze­tünkben. Az Európai Unió tagállamai­nak közös politikai feladata, hogy lezárják a múltat anélkül, hogy elfelejtenék - mondta a politikus. A csatlakozással „Ma­gyarország egy épülő házba költözik be - fogalmazott -, sok lesz még a tennivaló, de a befe­jezésről már önök is dönthet­nek.” A decemberben Koppen­hágában lezárult tárgyalásokról szólva azt mondta: nem telje­sülhetett minden kívánság, de úgy véli, mindkét fél számára kielégítően zárultak le, és ezért köszönetét mondott minden közreműködőnek. Fontosnak nevezte, hogy a csatlakozás kapcsán nemzeti konszenzus született hazánk­ban. Mint mondta, egy nép életében ritkán van olyan al­kalom, amikor ekkora hord­erejű döntést kell meghoznia, és ez felemeli a kérdést a napi politika szintjéről. Kossuthra hivatkozva a biztos közölte: az, hogy valaki európai, nem jelen­ti azt, hogy nem magyar. Ma már senki sem lehet egyik sem a másik nélkül. A bővítéssel olyan Európa születik, amely azelőtt sohasem létezett - mondta. „Kevés magyar szót is­merek, az egyik ezek közül az igen” - zárta beszédét a bővíté­si biztos. STEINER KATA A bővítési biztos Kovács László külügyminiszterrel fotó; europress/kerék ágnes

Next

/
Oldalképek
Tartalom