Somogyi Hírlap, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2002. November 2., szombat Természeti csapások Itáliában FOTÓKi EUROPRESS/EPA A pénteken ismertetett adatok szerint huszonkilencre emelke­dett a San Giuliani di Puglia olasz városban csütörtökön tör­tént földrengés halálos áldozatainak száma. _______ Róma ______ A földrengés áldozatainak többsé­ge gyermek, ők húszán vannak. Eközben péntek reggel folytatód­tak a mentési munkálatok: újabb mentőalakulatok érkeztek a hely­színre, hogy megpróbálják ki­emelni a romok alatt rekedt sze­mélyeket. Az oktatási intézmény 1953-ban épült szárnya dőlt össze a rengés következtében, az idén szeptemberben átadott épületrész viszont kibírta a földmozgást. Az ott tartózkodott gyerekeknek nem esett bántódásuk. Péntek délután újabb földlöké­sek rázták meg a dél-olaszországi Molise tartomány több városát és települését ugyanabban a körzet­ben, ahol az előző napon a föld­rengés - a legutóbbi összesített adatok szerint - huszonkilenc ha­lálos áldozatot követelt. Heves viharok és felhőszaka­dások akadályozták a forgalmat az Olaszország közlekedési ütőeré­nek számító legfőbb autósztrádán csütörtökön, a rossz idő péntekre özönvízhez hasonló állapotokat Folyik a mentés . Az 1953-ban emelt épületszárny romjai A VILÁG HÍREI LEGALÁBB HATEZREN tüntettek pénteken Szófiában a bolgár kormány szociálpoliti­kája ellen, a munkavállalók helyzetének javítását, valamint a bérek 40 és a nyugdíjak 12 százalékos emelését követelve. Piámén Dimitrov, a tüntetést szervező legnagyobb bolgár szakszervezet, a KNSB alelnöke a megmozduláson rámutatott: ma a bolgárok 40 százaléka nyomorban él. mti CSEHORSZÁGBAN péntek délután kettőkor megnyíltak a szavazóhelyiségek, megkez­dődött a helyhatósági válasz­tás, illetve a részleges szená­tusi választás 2. fordulója. A helyhatósági választáson több mint 62 ezer községi és városi önkormányzati kép­viselői hely sorsa dől el. A je­löltek száma mintegy 194 ezer. A pártoknak helyi szin­ten is túl kell lépniük az öt- százalékos küszöböt, hogy be­jussanak a testületbe, mti ÚJRA MEGSZAKÍTOTTA Szlobodan Milosevics volt jugo­szláv elnök perének tárgyalását pénteken a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket kivizsgáló hágai ENSZ- törvényszék a vádlott kimerült­ségére hivatkozva. A törvény­szék tagjai most azért aggód­nak, hogy időben sikerül-e befejezni az eljárást Milosevics ügyében, mti HOSSZAS VITÁT követően a macedón parlament pénte­ken megválasztotta az ország új kormányát, amelyben az egykori albán felkelők is helyet kaptak: az ellenzék ezért boj- kottálni kívánja a parlamenti munkát. A 120 tagú macedón törvényhozás tizenkét órás vita után hagyta jóvá az új kor­mány összetételét, 72 képvise­lő igen és 28 honatya nem sza­vazatával. A hárompárti koalí­ciós kormány miniszterelnö­kének Branko Crvenkovszkit, a Macedón Szociáldemokrata Szövetség elnökét választották meg. mti OKTÓBERBEN mérséklődött a németországi munkanélküli­ség: a Die Welt című jól értesült lap munkaerő-piaci szakértőkre hivatkozva pénteken azt írta, hogy a regisztrált állástalanok száma a szeptemberi 3,942 mil­lióról 3,92 millióra süllyedt, mti Egyetértenek az erőszakkal Moszkva Egy közvélemény-kutatás pénteken közzétett eredménye sze­rint a moszkvaiak 89 százaléka ért egyet azzal, hogy az Alfa kommandó a múlt hét szombat hajnalban megrohamozta a csecsen terroristák által elfoglalt Dubrovka színház épületét. negyedük szerint azonban túl nagy volt a mennyiség. Egy másik, pénteki, orosz- országi expresszfelmérés szerint a megkérdezettek 86 százaléka érté­keli úgy, hogy éppen Putyin az az ember, akinek vezetnie kell az or­szágot. Egy független intézet csü­törtökön közölt adatai ezzel szem­ben Putyin 10-12 százalékos presztízsveszteségét rögzítették, igaz, csak a nagyvárosokban. A pénteki nap legfontosabb hí­re, hogy Sámil Bászájev hadúr a A megkérdezettek 47 százaléka azonosul azzal a véleménnyel, hogy elkerülhetetlen volt a - hiva­talos adatok szerinti - 120 ártatlan áldozat az ostrom során, míg 37 százalék elfogadhatatlanul magas­nak tartja ezt a számot. A felmé­résben résztvevők kétharmada véli úgy, hogy az akció szervezői annyi kábító gázt vetettek be, amennyi szükséges volt a terroris­ták semlegesítéséhez, alig egy­Kavkaz-Centr csecsen szakadár sajtóügynökség internetes oldalán elismerte: ő állt a moszkvai túsz­szedő akció mögött. Állítása sze­rint ugyanakkor Aszlan Masz- hadov, a szakadár mozgalom poli­tikai vezetője nem tudott a Dubrovka színház elfoglalásának tervéről. Bászájev és emberei foglalták el 1995-ben a bugyon- novszki kórházat is, ahol a terror- támadásnak 166 - többségében civil - áldozata volt. Az orosz ha­tóságok Bászájevet és az időköz­ben az orosz Szövetségi Biztonsá­gi Szolgálat által likvidált arab származású Hattab hadurat gya­núsítják az 1999. évi moszkvai lakóházrobbantásokkal is. ■ Letartóztatások, leépítések Hét palesztint tartóztatott le az izraeli hadsereg pénteken a ciszjordániai Dzsenín közelében lévő al-Arakan faluban, miközben egy szóvivő bejelentette, hogy Izrael leépíti a pa­lesztinokkal kapcsolatot tartó biztonsági összekötő irodákat. Izrael - Palesztina Palesztin biztonsági források sze­rint az őrizetbe vettek között van Fajez Tubaszi, az Iszlám Dzsihád radikális szervezet egyik körözött vezetője. A katonák egy házat is felgyújtottak a faluban. Az izraeli hadsereg egyelőre nem erősítette meg a letartóztatások hírét. Az iz­raeli közszolgálati rádió ugyanak­kor bejelentette, hogy a hadsereg leépíti a palesztinokkal kapcsola­tot tartó irodák tevékenységét, amelyek az intifáda 2000 szep­temberi kitörése óta gyakorlatilag nem működtek. Ennek értelmében 2003. ja­nuártól az összekötő irodákat az eddiginél alacsonyabb rangú tisz­tek irányítják, és nem helyi pa­rancsnokoknak, hanem közvet­lenül a legfőbb katonai vezetés­nek rendelik őket alá. Egy palesztin emberi jogi szer­vezet pénteken felszólította a nemzetközi humanitárius szer­vezeteket, hogy járjanak közbe Izraelnél 200 palesztin ügyében, akiket egy Gáza-övezetbeli út­elzárásnál tartóztattak fel, és nem engedik őket hazatérni. Az eset még kedden történt Han Junesz városnál. Új Szojuz, új feladat Sikeresen kikötött közép-európai idő szerint pénteken kora reggel a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) az a Szojuz TMA-1 jelzésű orosz űrhajó, amelynek fedélzetén két orosz és egy belga űrhajós utazott a Föld körül keringő bázisra. Bajkonur A TMA jelzésű űreszköz a Szojuz- család TM jelű hajóinak némileg módosított változata, amely most került először bevetésre. Az űr­hajót pályára juttató Szojuz-FG ra­kéta ugyancsak újdonságnak szá­mít. A hordozó a Szojuz-U kor­szerűsített változata, és most első ízben emelt a világűrbe, embere­ket szállító űrhajót. A űrhajó dokkolása a Nemzet­közi Űrállomáshoz automata üzemmódban történt. Az űrhajó­sok tudományos és műszaki be­rendezéseket szállítottak az űrál­lomásra, és egyhetes programjuk­ban tudományos kísérletek .elvég­zése is szerepel. Az űrhármas a je­lenleg az ISS mentőűrhajójául szolgáló Szojuz TM-34-essel tér vissza majd a Földre, és a mostani űrhajójuk veszi át a következő fél évre azt a szerepet, hogy vész­helyzet esetén - mintegy mentő­hajóként - az űrállomás 3 tagú jelenlegi állandó legénységnek a rendelkezésére álljon. Szergej Zaljotyin és Jurij Loncsakov, illetve a második belga űrhajós, Frank De Winne közérzete jó, az új típusú űr­hajó fedélzeti rendszerei pedig előírásszerűén működnek - kö­zölték a repülésirányító köz­pontban Tíznapos ott-tartózkodásuk alatt a legénység tagjai tudomá­nyos kísérleteket végeznek a Nemzetközi Űrállomáson, ahol jelenleg az ötödik állandó A belga* űrhajós Loncsakov (felül) és Zaljotyin között fotó: europress legénység dolgozik. Személy­zetnek két orosz férfi és egy amerikai nő a tagja.__________■ LENGYEL JÁNOS Tudásmunkás Nem értem, mit nem értenek az oktatáspolitikusok, amikor az iskola feladatáról vitatkoznak. Tudhatnák, hogy amióta ez az intézmény létezik, azóta tart a vita a mibenlétéről. Az is­kola és a vita örök, mint ahogy a kollektív válaszkeresés is rendre előre vitte az iskolát. (Vörösmarty is kérdezte: jutott-e a könyvek által a világ elébb?) Ma eljutottunk a lehető leg­messzebbre, az életen át való tanuláshoz. Nincs az az okos politikus, aki többet kihozna a dologból. Az igazi vita persze nem is az előbbi fejtegetésről szól. Sokkal inkább arról, mit tanuljunk, mit tanítsunk az iskolában. Ember legyen a talpán, aki igazságot tesz az álláspontok kö­zött. Van, aki több lexikális tudást adna, míg mások már a mai mennyiséget is soknak tartják. Hiller István, az oktatá­si tárca politikai államtitkára például legutóbb azt mondta, hogy a tudás átadása mellett a nevelésre, a toleranciára és a tényleges egymás mellett élésre lényegesen nagyobb hang­súlyt kellene fektetni az iskolákban. Ha pedig egy vezető oktatáspolitikus ezt mondja, akkor ennek az Álmoskönyv szerint is következményei lesznek. Az államtitkár álma nem jár messze a valóságtól. Egy nem­zetközi felmérés ugyanis azt mutatja, hogy Magyarországon alapvetően lexikális ismereteket kapnak a gyerekek; az okta­tási intézmények többségükben a mechanikus tudás átadás­átvétel helyszínei. (Pedig Szent-Györgyi Albert is azt mondta anno a tévében: ami a könyvekben van, az csak szecska; ar­ra kell a gyerekeket megtanítani, hogy hová forduljanak in­formációért...) Ez az intelligens társadalom kialakulásának időszakában több mint figyelmeztető jel. Az új kihívások sze­rint ugyanis az embereket nem az információval való rendel­kezés különbözteti meg egymástól, hanem az, hogy a min­denki számára hozzáférhetőből hogyan építenek új tudást. A tudás viszont gyorsan elavul, folyamatosan frissíteni kell. A korábbi munkavállaló ma már tudásmunkás, akinek na­gyobb az önállósága, a döntési és az alkotói szabadsága. A la­zuló kötelékek a tudás fölértékelődése irányába hatnak. A modern, vüágpiacon versenyképes termékekben a tudás- tartalom eléri vagy meghaladja a 60-70 százalékot. Milyen legyen hát a jövő iskolája? A kérdésre bizonyára sok­féle válasz létezik. Tény, hogy a tudásalapú társadalomban a hangsúly a materiális termelésről a tudás létrehozására és hasznosítására tevődik át. S ekkor már nem az a cél, hogy megfelelően végezzük a dolgunkat, hanem az, hogy a meg­felelő dolgokat végezzük el. Ez hát a legfőbb tudás, s az, hogy tanulni kell mindhalálig. Mindenkinek. Az oktatáspolitikusoknak is. EGYETÉRTEK: 0640430403 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90430-304 GYULAY ZOLTÁN A padlásember Azt kérdezi tőlem a legjobb barátom, Marci (aki éppen a mi­nap lépte át életkorának tizenegyedik küszöbét), hogy akkor most majd a padláson fogok-e lakni. Egymásra nézünk, ösz- szemosolygunk az édesanyjával, pontosan értjük ugyanis, hogy miről van szó. Egy idő óta ugyanis azt tervezem, hogy bővíteni vidéki háza­mat; magyarán: saját magam feje fölé költözöm. Föl, beépít­ve a padlást. Mivel a család akkora (számban-korban egy­aránt), hogy lassan illendő együtt is maradnunk, meg a lehet­séges módon külön is válnunk. Kell egy háló, egy fürdő (a kapcsolt részeivel), egy új konyha, no meg egy dolgozó. Csakhogy az ember életútjának felén (vagy tán már azon is túl) hogyan, miből? Jól hangzó reklámok, jól hangzó ígéretek bombáznak, de ha odáig jutok, hogy adott esetben némi hitelt vegyek föl, a vá­lasz enyhén szólva is lelombozó. Adjam tehát föl a terveimet, a reményeimet? Még azért bizakodom. Azt kérdezi tőlem a legjobb barátom, Marci, amikor el­mondom a kételyeimet, hogy ezt is megírom-e. Édesanyjára nézek, majd az ő szemébe, s megígérem neki, hogy igen. De amit valójában gondolok, babonából még magam előtt is tit­kolom. Abban reménykedem ugyanis: neki már nyugodt éle­te lesz, s nem fogják ilyen gondok soha megzavarni. En pedig maradok, ami vagyok: a padlásember. EGYETÉRTEK: 0640-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640430423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az Itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. __________________ÁLLÁSPONT Was h:ngton Joschka Fischer német kül­ügyminiszter szerint hazája és az Egyesült Államok bará­tok és szövetségesek marad­nak, de Németország nem támogatja az Irak elleni kato­nai fellépést, és nem vesz részt benne. Joschka Fischer háromnegyed­órás tárgyalást folytatott Colin Powell amerikai külügyminiszter­rel. Ez volt az első külügyminisz­teri találkozó a két ország között. azóta, hogy a német szociál­demokrata-zöld koalíció meg­nyerte a parlamenti választásokat, amelynek kampányában sokat lendített esélyeiken Amerika iraki politikájának bírálata. A német külügyminiszter a ta­lálkozó után túlzásnak nevezte, hogy megmérgezett légkört emle­gessenek a két ország viszonyá­ban. Fischer látogatása előtt az amerikai külügyminisztérium illetékese jelezte, högy George Bush amerikai elnök még mindig neheztel a német szociáldemok­raták választási kampányának Amerika-ellenes felhangja miatt. (Különösen zokon vették Wa­shingtonban, hogy Gerhard Schröder kancellár előző kor­mányának igazságügy-minisztere Bush elnök iraki politikáját Hitler politikájához hasonlította, amellyel a náci vezér elterelte a figyelmet a belső bajokról.) Fischert nem hív­ták meg a Fehér Házba, ami más körülmények között nem maradt volna el. ■ idézett elő a fővárosban is. Egyes helyeken jégeső is hullott, amitől jégpályává vált az aszfalt. Péntekre virradóra valóságos vízözön sújtotta az olasz fővá­rost, egyes kerületeket teljesen elárasztott a csapadék, az alacso­nyabban fekvő városnegyedek némelyikében a víz a házak első emeletéig ért. A szicíliai Etna minapi kitörése óta a szó szoros értelmében egy­más után sújtják Itáliát a természe­ti csapások. ■ Neheztel a Fehér Ház

Next

/
Oldalképek
Tartalom