Somogyi Hírlap, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-13 / 264. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2001. November 13., kedd Repülőszerencsétlenség: 255 halott Felszállás után lezuhant az American Airlines egyik járata A hajtómű a repülőgép törzsétől távolabb csapódott a földbe (videofelvétel) fotó: europress/epa Két hónappal az Amerikát ért terrortáma­dás után, helyi idő szerint hétfő reggel ne­gyed tízkor, kevéssel a felszállást követően a New York-i. Kennedy-repülőtér közelé­ben, a város Queens negyedében lezuhant az American Airlines 587-es számú járata. New York - Queens Az Airbus 300-as típusú gép Bostonból ér­kezett, és a menetrendhez képest kevés ké­séssel emelkedett a magasba. A Dominikai Köztársaságba, Santo Domingóba tartott, fe­délzetén 246 utassal és 9 főnyi személyzet­tel. A rajt után mintegy tíz perccel azonban - szemtanúk beszámolója szerint - hirtelen lángba borult, majd orral előre lezuhant. Rudolph Giuliani, New York távozó polgár- mestere - aki késlekedés nélkül a helyszín­re sietett - a CNN hírtelevíziónak elmondta: a repülő egyik hajtóműve a törzstől távo­labb csapódott a talajba. Tekintettel arra, hogy a nemzeti ünnep miatt igen sokan voltak az utcákon, illetve a lakásokban, szinte a csodával határos, hogy a gépen tartózkodókon kívül senki nem sé­rült meg. A veszélyhelyzetet fokozta, hogy a becsapódás helyszínén több épület kigyul­ladt, és a közelben benzinkút is található, amely a nap folyamán ugyancsak leégett. A terület - Rockaway Beach - a queensiek egyik kedvenc kirándulóhelye, sok szabad­téri szórakoztató létesítmény helyszíne. A szerencsétlenség hírére New Yorkban a legmagasabb fokozatú készenléti riadót ren­delték el, részlegesen lezárták az Egyesült Nemzetek Szervezetének épületét, a JFK, a LaGuardia és a Newark repülőteret, vala­mint a város hídjait és alagútjait. Ez utóbbi­akat, valamint a JFK-t később újra megnyi­tották, mivel a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI és a Szövetségi Légügyi Hivatal, az FÁA közölte: a szeptember 11-i tragédia óta minden titkosszolgálati információt ellen­őriznek, nem bukkannak-e valamilyen ter­rortámadással kapcsolatos utalásra. Egy órá­val a szerencsétlenség után ilyen jelet nem találtak. A Pentagon is megerősítette, hogy New York légi közlekedésében semmiféle rendellenességet nem tapasztaltak, de a vá­ros légterére a Sky News jelentése szerint katonai repülőgépek vigyáznak. Egyúttal azt is hozzáfűzték: a szeptember 11-én eltérített négy repülőgép közül kettő az American Airlinesé volt, akárcsak a mostani Airbus. * Vlagyimir Putyin orosz elnök a nap folya­mán közölte: nem változtat programján, és hétfő este elutazik amerikai tárgyalásaira. A Malév New Yorkba tartó 090-es járatát viszont1 á repülőterek lezárása miatt vissza­fordították. GYULAY ZOLTÁN A szerencsétlenség helyszíne Hazánk Amerika mellett áll Martonyi János külügyminiszter magyar idő szerint hétfő hajnalban a New York-i városháza épületében találkozott Rudolph Giuliani polgármesterrel, majd megtekintette a Vi­lágkereskedelmi Központ romjait. New York A magyar diplomácia vezetője ki­fejed együttérzését a terrortá­madások miatt, és megerősítette Magyarország támogatását, szo­ros együttműködését a terroriz­mus elleni küzdelemben. Elisme­rését fejezte ki Giulianinak és a város vezetésének azért a komoly munkáért, amelyet a barbár tá­madásokat követően az élet hely­reállítása terén végeznek. Martonyi János megtekintette a Világkereskedelmi Központ romjait, és meglátogatta azt a kö­zeli templomot, amely humanitá­rius központként működik, és ahol a mentésben és a romeltaka­rításban részt vevő önkénteseket, rendőröket és tűzoltókat segítik. A külügyminiszter istentiszte­leten vett részt, és felszólalt Har­lem baptista gyülekezetében. Be­szédében hangsúlyozta, hogy Magyarország a terrortámadáso­kat követő legelső pillanatban ki­nyilvánította támogatását a szö­vetséges Egyesült Államokkal és az amerikai néppel. A terrorizmus elleni harcban való további szoros együttműkö­dés és a nemzetközi kapcsolatok­ban kibontakozó új tendenciák áttekintése állt Martonyi János és Marc Grossmann amerikai kül­ügyi államtitkár hétfői megbeszé­léseinek homlokterében. ■ Martonyi János a romoknál A tálibok feladják Kabult A Világbank elnöke már Afganisztán újjáépítéséről tárgyal Pakisztán szerint Colin Powell amerikai külügyminiszter ja­vaslata, Kabul nyílt várossá nyilvánítása jelenti „a legjobb meg­oldást” az afganisztáni válságra. Az amerikaiak által támoga­tott afgán ellenzéki erők közben folytatták előrenyomulásukat. Teherán Karím Halili, a Hizb-i-Vahdat af­gán síita szervezet vezetője azt közölte az ÍRNA iráni hírügynök­séggel, hogy az ellenzéki erők a középső Bámiján tartományt is elfoglalták. Mint mondta, előző­leg Ses-Pol és Kahmard körzete volt még a tálibok kezén, de (he­lyi idő szerint) „hétfő reggel azo­kat is bevették” az ellenzéki erők. Halili szerint a harcban összesen ötven tálib vesztette életét, és száz esett fogságba. E híreket füg­getlen források még nem erősítet­ték meg. Az iráni fővárosban 120 tagú, többpárti afgán tanács jött létre, hogy segítse a tálibokat majdan felváltó ideiglenes kormány létre­hozását - adta hírül az afgán el­lenzék egy magas rangú teheráni küldötte.. Hangsúlyozta, hogy a tálibok utáni ideiglenes kormány­ban minden afgán etnikai és val­lási csoport képviselve lesz, így a pastuk is, a tálibok azonban nem. Iszlámábád „Az a legjobb, ha Kabult demilita- rizálják, és egyetlen csoport sem foglalja el” - jelentette ki Aziz Hán pakisztáni külügyi szóvivő, amikor újságírók a Powell- javaslatról kérdezték. Mint mond­ta, azoknak, akik meg akarják szerezni a katonai hatalmat Afga­nisztánban, tanulniuk kellene „a múlt történelméből és a közel­múlt tapasztalatából”, amely egy­értelműen megmutatta, hogy egyetlen csoport vagy hadúr sem tudja ellenőrzése alá vonni az or­szágot. Csak egy széles alapokon nyugvó, sok nemzetiségű entitás teremthet békét és stabilitást Afganisztánban. Kabul Az ellenzéki Északi Szövetség előrenyomuló erői mintegy en­nek szellemében megálltak, és az afgán fővárostól körülbelül hat ki­lométerre foglaltak el állásokat, parancsnokaik további utasításait várva - közölte egy ellenzéki szó­vivő. A tálib harcosok ingóságaik­kal megrakott járműveken me­nekültek hétfőn a fővárosból, Kandahár felé fordulva. A minisz­tériumok és más középületek előtt jelentősen csökkent a tálib őrség létszáma. Hétfőn helikopteren a szom­szédos Tádzsikisztán fővárosába, Dusanbéba szállították annak a két francia és egy német újságíró­nak a holttestét, akik vasárnap vesztették életüket Északkelet- Afganisztánban, az ellenzéki erők és a tálibok közötti frontvonalnál - közölte az afgán emigráns kor­mány külügyminisztériuma. A három tetemet Dusanbéból haza­szállítják Franciaországba, illetve Németországba. London Afganisztán újjáépítéséről tárgyal a brit kormány képviselőivel, köztük Gordon Brown pénzügy- és Jack Straw külügyminiszterrel James Wolfensohn. A Világbank elnöke kijelentette, hogy találko­zóin meg kívánja vitatni azt is, miként lehet széles körű refor­mok segítségével átalakítani a vi­lággazdaságot oly módon, hogy csökkenjen a szakadék a gazdag ipari és az elmaradott szegény or­szágok között, amely táplálja a ki- látástalanság érzését és a bűnö­zést világszerte. ÁLLÁSPONT VARGA ANDREA Valamit visz a víz Magyarország sajátos hidrogeológiai helyzete folytán a víz­ellátás szempontjából a világ legkiszolgáltatottabb országai közé tartozik: felszíni vizeink 95 százaléka külföldről érke­zik. Ha szerencsénk van, viszonylag tisztán, ha nincs - ezt jól bizonyítja a tiszai ciánkatasztrófa - szennyezetten. Tenni túl sokat nem tudunk ez ellen, „keserűvizes” tény: szomszé­daink a hasznot lefölözik, a savó nálunk marad. A józan észen felülkerekednek a rövid távú gazdasági érdekek. Aki már járt a zákányi Látóhegyen, és a lemenő nap a szeme láttára vonta narancsos fénybe a Dráva-partot, nem felejti el. Amint átlépi a horvát határt a szabályozatlanul kanyargó, ter­mészeténél fogva szeszélyes Dráva, örvényei megszelídül­nek. Megszelídítették. Vízlépcsők miatt nyugodt, energiáit vízerőművekben vezeti le. Huszonhét épült eddig a Dráván, talán a Novo Virje-i lesz a huszonnyolcadik, határunktól 8 ki­lométerre. A szemléletesség kedvéért képzeljünk el egy kilo­méternyi széles, 27 kilométer hosszú fürdőkádat, a víztáro­zót, ahova energiaigénytől függően kisebb-nagyobb víz- mennyiséget áramoltatnak. Hazai szakértők szerint a folyó vízjárásának megváltoztatá­sával jóvátehetetlen károkat okoznak a Dráva menti nemzeti park páratlan értékű élővilágában. A magyar kormány ellen­zi a beruházást, a természetvédők tiltakoznak, ennek ellené­re teljes lendülettel folytatódik az építés előkészítése. Jogsze­rű-e egyáltalán, hogy a horvát hatástanulmányt készítő és az építő cég ugyanaz? A drávai helyzet kísértetiesen hasonlít a dunai konfliktushoz. Mindkét helyen a határfolyó túloldali szakaszán, a szomszé­dos ország területén terveznek olyan vízerőművet, amely közvetlen hatással lenne a folyó magyarországi szakaszára. Bős megépült? Igen. A szlovák környezetvédelmi miniszter márciusban ezt nyilatkozta: a kormányokat az érdekli, ho­gyan lehet kibújni a kötelezettségek alól, számos nemzetközi környezetvédelmi megállapodás csak írott malaszt. De ki mondja meg ezt a Dráva kavicszátonyain fészkelő kis lilének? EGYETÉRTEK: 06-90430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. AZ OLVASÓ MONDJA SZABAD LÁTOGATÁS (NOVEMBER 3.) Női hang: „Harminc éve kórházban megfordult, 54 éves nő vagyok. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy régebben sem­milyen gyógyszert nem lehetett bevinni a kórházba, most még mindenki azt Szed, amit akar: De még föl is írják neki a receptet, ha eltérő a gyógyszerezés, és kiválthatja a kór­házi patikában.” PÉNZ A GYERMEK UTÁN (NOVEMBER 8.) Női hang: „Elég baj, hogy sokan attól teszik függővé a gyer­mekvállalást, hogy milyen hasznuk lesz egyszer belőle...” Női hang: „Tóthné vagyok, és nem értek egyet a cikkel, mert egyrészt még soha senkitől nem hallottam, hogy azért vál­lalt volna gyereket, mert később vissza akarja kapni tőle a rá költött pénzt, másrészt mi lesz azokkal, akiknek önhibá­jukon kívül nincs gyerekük?” Női hang: „Tóthnénak hívnak, és nagyon nem tetszik ez az össznépi koldulás, ami tíz éve folyik ebben az országban. Mert kik adományoznak? Csakis a kispénzűek.” Férfihang: „Abban egyetértek, hogy aki többet vállalt, az többen is részesedjék, de szerintem nem ez a megoldás.” Férfihang: „Mi egy nyugdíjas házaspár vagyunk, s ha volna tíz gyermekünk, akkor is legföljebb havi 4 ezer forintot kapnánk összesen. A családtervezést szerintem nem ez határozza meg.” Női hang: „Szerintem a legtöbb szülő, amint megkapja ki­csinyke nyugdíját, még ha csak egyszer eszik is egy nap, a legszívesebben máris visszaadná a pénzét a gyerekeinek, mert azok is nélkülöznek.” ÍGÉRGETÉSEKBŐL VÁRAT (NOVEMBER 10.) Női hang: „Egymásnak feszülő ideológiák, a magyar társada­lom teljesítőképessége: ilyen közös társadalmi problé­máink vannak, amelyeket mindenkinek, nemcsak a kor­mánynak kellene vállalnia, megoldania.” Hírek SZÁMÍTÓGÉPES HIBA folytán hétfőn nőtt a zűrzavar Bulgáriá­ban a meglepő eredményeket hozó elnökválasztás hét végi első for­dulója körül. A közvélemény-kutatások és nem kormányzati szer­vezetek felmérései ugyanakkor arra utalnak, hogy Petar Sztojanov eddigi államfő Georgi Parvanov szocialista jelölttel verseng majd a második fordulóban, sőt Parvanov hajszállal vezet. JASSZER ARAFAT palesztin elnök üzenetet küldött arab és muzulmán vezetőkhöz, amelyben támogatást kért a palesztin nép Izrael elleni harcához - adta hírül a Wafa palesztin hírügynökség. Arafat hétfőn ismertetett üzenetében a hét végén kezdődő iszlám szent hónap, a ramadán idejére kért segítséget. A palesztin vezető leszögezte: a palesztinok eltökélték, hogy nem szüntetik be har­cukat Izrael ellen. OROSZORSZÁG sürgős humanitárius segélyt küld Kubának, hogy a karibi szigetország megbirkózhasson a Michelle hurrikán pusztí­tásainak következményeivel. Hétfőn két II-76-os orosz repülőgép indul útnak, hogy 27,5 tonna húskonzervet, 14 tonna tejport, 10 tonna rizst, 4,5 tonna gyermektápszert, valamint ablaküvegeket szállítson a szigetországba. _________________________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom