Somogyi Hírlap, 2001. november (12. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-13 / 264. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap Wllllllllllllillllll iiíiiii \JJ X 'Jll77«865»9 1 202 2H XII. Évfolyam, 264. Szám. Ára: 66 ft, Előfizetve: 42,50 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2001. November 13., Kedd MEGYEI KORKÉP Hermész-díj a könyvesboltnak 4. oldal ALMANACH Kertvárost építenek Zselickislakon 6. oldal KRÓNIKA Görög napok Balaton­bogláron 12. oldal Bemutatósziget a Dráván Hírek BARCS. Már több mint 450 di­ák, hat évfolyam, húsz általános és középiskolai osztály vesz részt a barcsi rendőrkapitányság DADA-programjában, amellyel a kábítószer-fogyasztás elterjedé­sének megelőzése a céljuk Bar­cson és környékén. A rendőrök eredményesnek tartják az isko­lai felvilágosítást, és idén tovább szeretnék szélesíteni ennek kö­rét. (ni) KAPOSVÁR. Az olasz vasuta­sok hétvégi sztrájkja miatt újabb vagonhiány okozott gondott. Kaposváron tizenöt vagont töl­töttek meg kukoricával, a szerel­vény szlovén és horvát kikötők­be indult. A kaposvári csomó­ponti főnökség területén 47 va­gont indítottak útnak. NAGYKANIZSA. Augusztus bán avatták az egymilliárd forin­tos költségvetéssel épült Halis István Városi Könyvtárt Nagyka­nizsán. Az impozáns, csaknem 4000 négyzetméter alapterületű épületben 41 szakember és üt­vén számítógép áll a látogatók rendelkezésére, működésével azonban elégedetlenek az em­berek. Az intézmény csak dél­után látogatható, nem zökkenő- mentes a regisztráció, s egyelőre hiányzik az internetszolgáltatás. A vezetőség most azt ígérte: a panaszokat hamarosan orvosol­ják. A könyvtárnak sok somogyi látogatója van. (va) SIÓFOK. A megyei és közokta­tási közalapítványok mintegy hatvan képviselője és szakértők vettek részt tegnap az országos értekezleten. Környei László, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára és dr. Gyenesei Ist­ván, a megyei közgyűlés elnöke is szólt hozzájuk. Somogybán 1997 óta működik a közalapít­vány, azóta a kuratórium 610 millió forint felhasználásáról döntött. A megye és Kaposvár önkormányzata évi két-két mil­lió forinttal támogatja a közala- pítvány működését, (ca) ■ Drágul a hurka és a parizer is Élelmiszer-áremelésre számítanak a somogyi feldolgozók, kereskedők és az üzletláncok. A Somogyi Hírlap tegnap úgy értesült: a somogyi vállalkozók átlagosan 5-8 százalékos élelmi­szer-drágulást prognosztizálnak. Megyei körkép Az idén eddig több mint húsz százalékkal drá­gult a párizsi, a hurka és a kolbász. A zsiradék és a szalonna ára ennél is jobban felment. Olyan, hagyományosan olcsónak számító élelmiszerek, mint a tepertő, már hovatovább csak füs- töltkolbász-áron kap­hatók. Ezzel együtt többet fizetünk - egyebek mellett - a tejért és tejtermékért, a kenyérért és a cuko­rért. Á piac azonban kiszámíthatatlan, s olykor a szereplőket is „megtréfálja”. Késik az áremelés, ezzel el­esnek a többletbevé­teltől. Francz Rezsőné, a barcsi Dráva Tej Kft ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: szükség van a 6-7 százalé­kos áremelésre. Eredetileg decemberre tervezték, csakhogy nem sikerült időben dűlőre jutni a part­nerekkel, így nem kizárt, hogy januártól módo­sulnak az árak. - Egyre drágább az energia, a cu­Többe kerül az üzemi koszt Somogybán mintegy 10 ezren veszik igénybe a közétkezte­tést. Az utóbbi tizenkét hónap alatt kétszer emeltek árat, a leg­közelebb januárban vagy februárban várható drágulás. A kalku­láció még tart, de a két-három fogásos ebéd az eddigi mintegy 280 forint helyett 310-330 forintba kerülne. Nagyfi Józseftől, az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének vezetőségi tagjától megtudtuk: a somogyi menzák közepes árszintűek. kor és a kakaó, a csomagolóanyag ára is az égbe szökött - mondta. - Kénytelenek vagyunk dönte­ni, s ez jócskán függ az alapanyagár-változástól. Brnnner Róbert, a kaposvári Brunner pékség vezetője mintegy 8-10 százalékos kenyér- és pék- süteményár-emelést tart kivihetőnek. Ennyit még elvisel a piac, többre viszont nincs esély. Mint mondta, az utóbbi hónapokban drágultak az alapanyagok és a járulékos költségek. Ezt erősítet­te meg tegnap Horváth Zoltán, az SKIK pékklub­jának képviselője is. Elmondta: egy kiló fehér ke­nyér bolti átadási ára 110-130 forint, a pékek árré­se .jó esetben 7-10 százalék. Ahhoz, hogy fejlesztésre is maradjon pénzük, mintegy tízszázalé­kos általános emelés­re van szükség. A mélyhűtött ter­mékek ára mostaná­ban nem változik. Igaz, októberben 5-10 százalékkal drágult - többek között - a zöldborsó, a spenót és a zöldbab. A húsfé­lék közül viszont ol­csóbb lett a baromfi. A húsfeldolgozók nem titkolták: a túlkínálat nyomán egyelőre nem változnak az árak. Kovács László, a Kometa '99 Kft vezérigazgatója lapunk­nak azt mondta: legkevesebb 7-8 százalékos ár­emelésre lenne szükség, ám a piaci helyzet miatt a következő három hónapban árváltozás nem várható. Az országosan is meghatá­rozó húsipari vállalat az idén kétszer emelt árat, s jövőre legfeljebb 7-8 száza­lékost drágulással számolnak. Hasonló­an vélekedett Ponekker László, a Privát­hús Kft tulajdonos ügyvezető igazgatója is. Szerinte nem kizárt, hogy a piaci vál­tozások miatt több húsféleséget olcsób­ban adnak. (A témához kapcsolódó kör­kérdésünk a 4. oldalon) harsányi miklós Megjelent a Tempó Péntek óta új lap színesíti a hirdetési újságok piacát: a Tempó. Az ingyenes apróhirdetések lapja, ezután minden pénteken három megyében, Somogybán Tol­nában és Baranyában jelenik meg. Ha az olvasó kézbe veszi a lapot, rögtön látja: a Tempó más, mint a többi hasonló kiadvány. Színes borítója elegánsabbá, mérete kezelhetőbbé, elrendezése pedig olvashatóbbá teszi. Ráadásul a hirdetések mellett olvasnivalót is talál benne. De van még egy zsebbe vágó érvünk is: a piacon a 95 forintos árával a Tempó a legolcsóbb. A Tempó abban is egyedülálló a piacon, hogy nemcsak az újságárusoknál és a rikkancsoknál lehet megvásárolni. A Somogyi Hírlap előfizetői akár a postaládájukban is megtalál­hatják. Ehhez nem kell mást tennie, mint a kézbesítőnek jelez­ni, hogy a Tempót is dobja be mostantól. De ha felhívja a Somogyi Hírlap ingyenes zöld számát - 80/200-434 -, ott is megrendelheti, akár hosszabb időre, akár egyetlen alkalomra. Hirdetést feladni is a Tempóban a legegyszerűbb: minden lapszámban található hirdetési szelvény, ami postán vissza­küldhető. Természetesen a Somogyi Hírlap hirdetésfelvételi irodájában - Kaposvár, Kontrássy u. 2/a - is várjuk hirdetőin­ket, valamint megyeszerte több partnerünknél, akik listáját szintén megtalálhatja a Tempóban. Tempó - a gyors és hatékony hirdetések lapja. Keresse minden pénteken! Barcs Újabb vízi járművek érkeznek a Drávára és új látnivalókkal bővül a folyó idegenforgalmi kínálata. A vízitaxinak szánt kishajót már megvásárolták és előszerződést kötöttek arra a hajóra is, amely turistaszállóként szolgál majd a barcsi kikötőben. Emellett tár­gyalnak egy új bemutatóhely ki­alakításáról is, amelyet a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Drávatours közösen hozna létre a folyó egyik szigetén. - A most vásárolt Idshajóval már csa­ládokat, kis létszámú csoporto­kat is ki tudunk vinni a folyóra, nem kell a nagyobb turistacso­portokhoz igazodniuk - mondta Torma József, a Drávatours ügy­vezetője. - Emellett vízitaxiként is működik majd, hiszen néhány perc alatt elfuvarozza a jelentke­zőket a barcsi Dráva-szakasz kü­lönböző pontjaihoz. Ezt a szol­gáltatást főleg a strandolóknak és a horgászoknak szánjuk: á jelent­kezőket elszállítjuk a szabad­strandra és a horgászhelyekre, és a megbeszélt időben értük me­gyünk. A messziről érkező hor­gászoknak a kikötőbe telepített szállóhajón tudunk majd szállást biztosítani. Az ügyvezető elmondta: de­cemberben hozzálátnak a szálló­hajó teljes felújításához, hogy márciusban nyithasson. 12 szál­láshelyet alakítanak ki a 25 méter hosszú hajón, és ideköltözik az utazási iroda, emellett egy kávé­zó is nyílik rajta. Új látnivalóval is bővül a kínálat: a Barcs és Drávatamási közötti folyósza­kasz egyik szigetén szeretnének megállót kialakítani. - A Duna- Dráva Nemzeti Park védett terü­lete ez, ahol kisebb bemutatóhe­lyet alakítunk ki a természetvé­delmi szakemberekkel közösen, hogy a látogatók megismerked­hessenek a sziget értékes nö­vényvilágával. A bemutatóhely kialakítása és működtetése során a legfontosabb szempont tovább­ra is a természet védelme marad - mondta Torma József. n. l Menesztették Kiss Lászlót Két és fél hónap után új edzőt keres a Rákóczi Kaposvár A mai nappal Kiss László edző és a Rákóczi FC közös megegyezés­sel szerződést bontott. A klub in­téző bizottsága tegnapi rendkívü­li ülésén döntött a válásról, s egy­ben arról is, hogy az idei hátrale­vő három mérkőzésen az eddigi pályaedző - a csapat egykori NB I-es játékosa - Prukner László di­rigálja az együttest. Szilvási József klubelnök elmondta: nagy vára­kozás előzte meg Kiss László ér­kezését - aki köztudottan a Mar­calitól augusztus 18-án elszenve­dett súlyos, hazai vereség után váltotta fel Őze Tibort. Eleinte meg is felelt a várakozásoknak, hiszen az ér­kezését köve­tő első négy mérkőzésen győzelemre vezette a Rá­kóczit. Ezt kö­vetően azon­ban érthetetle­nül megtor­pant a csapat és az azóta lejátszott újabb hét ta­lálkozón mindössze egyszer sike­rült győznie. Az együttes - amely Kiss László érkezésekor mindösz- sze kétpontos hátrányban volt a listavezetővel szemben - ma tíz ponttal marad el a dobogó tetejé­től. (Továbbiak a 10. oldalon) LEZUHANT EGY AMERIKAI GÉP. Felszállás után néhány perccel, helyi idő szerint hétfő délelőtt negyed 10-kor mintegy 10 kilométerre a New York-i John F. Kennedy-repülőtértől lakott területre zuhant az American Airlines 587-es számú, Santo Domingóba tartó járata, fedél­zetén 255 személlyel. Az Airbus 300-as gép 1988 óta volt forgalomban, legutóbb októberben esett át időszakos átvizsgáláson. A szerencsét­lenség helyszínén 44 tűzoltóautó és 200 tűzoltó végezte a mentést. Az FBI és a Pentagon, valamint a Szövetségi Légügyi Hatóság első értéke- lése kizárja a merényletet. (További részletek a 2. oldalon.) ■ I—"" Legyen vendégünk vacsorára!------1 A w jövv WK\ap „0 * , // // \ ^ „ A Somogyi Hírlap meghívja ELŐFIZETŐIT egy gyertyafényes vacsorára. jjl “ l v A mai nyertes: Zadrovecz Miklós, kaposszerdahelyi előfizetőnk, aki partnerével romantikus ty«2I21aUraí\r Somogybán estét tölthet el a kaposvári Jazztaurant Étteremben. Figyelje hirdetésünket, talán holnap otthon vagyunk! Ön lesz a vendégünk. Fizessen elő Ön is! Hívja a 06-80/200-434-es INGYENES telefonszámot! K\peie?om82752g-il?/32menrk°fc

Next

/
Oldalképek
Tartalom