Somogyi Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-29 / 201. szám

10. OLDAL KÉK 2001. Augusztus 29., Szerda TŰKOR Szökött fegyenc lőtt a rendőrökre A kemény bűnöző külső munkahelyről „lépett olajra” Rövid időn belül megállapították annak a férfinak a személyazonosságát, aki a hétfői zálogházrablás után rendőrökre nyitott tüzet. A kemény bűnöző tavaly novemberben szökött meg, miután a bör­tönben engedélyezték neki, hogy külső munkahelyen dolgozhasson. Miskolc Mint arról tegnap beszámoltunk, két férfi hétfőn kirabolta Miskolcon a Győri kapu­ban lévő zálogházat. Menekülés közben a lillafüredi úton tűzharcba keveredtek az őket üldöző rendőrökkel. Az egyik bűnöző - miután több lövés is eltalálta - sérülten esett össze, így nem tudott meglépni. Tár­sa után hajtóvadászatot indított a rendőr­ség. A kórházba szállított férfit többször megoperálták, a rendőrök kérdéseire vi­szont nem válaszolt, és csak annyit mon­dott, hogy Lászlónak hívják. A nyomozók gyorsan kiderítették sze­mélyazonosságát. Gombos László 33 éves debreceni lakos - aki az utóbbi időben már inkább a fővároshoz kötődött - valójában szökött fegyenc. Legutóbb kilenc és fél év­re ítélték fegyveres rablás miatt. A többszö­rösen büntetett, kemény bűnözőnek te­kinthető férfinak azonban mégis engedé­lyezték a börtönben, hogy külső munkahe­lyen dolgozhasson büntetésének ideje alatt, és ő meg is „hálálta” ezt a bizalmat. Tavaly november megszökött a munkahe­lyéről, és azóta sem jutottak nyomára a ha­tóságok. Úgy tudjuk, hogy több mint 10 éve követett már el bűncselekményt Mis­kolcon, azért el is ítélték, és - hivatalosan meg nem erősített - információink szerint az akkor őt elítélő bíró is felismerte a sajtó­ban megjelent képek alapján. Felvetődhet a kérdés, hogy egy ilyen bűnöző - súlyos ítélet után - miként kaphatott engedélyt börtönön kívüli munkavégzésre? Társát még mindig keresik a rendőrök, megfogalmazásuk szerint a „szükséges” erővel. Mivel nem zárható ki, hogy az or­szág területén több hasonló bűncselek­ményt követett el Gombos és társa (i), a nyomozásba bekapcsolódtak több megye rendőrei, akik borsodi kollégáikkal össze­A merénylők nyomába eredő rendőrök jól tették, hogy golyóálló mellényt vettek föl fotók: jeney lajos hangolva próbálják felgöngyölíteni az ügyet, és elfogni a tetteseket. Továbbra is érvényes a díjkitűzés: aki érdemleges in­formációval segíti a lövöldöző rabló elfogá­sát, ötszázezer forint jutalomra számíthat. A keresett férfi személyleírása: 30 év körü­li, 180-185 centiméter magas, erős testalka­tú, barna „tüsi” hajú. A rabláskor fehér pó­lót és világos farmert viselt. Szintén keresik a rendőrök a HSG-136-os, bordó Mercedes E290 TTD gépkocsit. A bejelentéseket a 46/514-500-as, vagy az éjjel-nappal hívható 107-es segélyhívóra várják. A rendőrök tegnap már ki tudták hall­gatni a kórházban ápolt férfit, ám ennek részleteiről semmit sem árulnak el a nyo­mozás érdekeire való tekintettel. A férfit - az eddigi adatok alapján - jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablással, és több emberen, hivatalos személy sérelmére el­követett emberölés kísérletével gyanúsít­ják. A Büntető törvénykönyv jelenlegi elő­írása szerint ezért életfogytig tartó bünte­tést is kaphat. H. SZ. A rablók golyói célt tévesztettek Hogyan tovább? Ha bebizonyosodik, hogy a rablók több megyében is „dolgoztak”, felvetődik majd a kérdés: hol folytatják le a büntetőeljárást? Az ilyen esetekben - a jogszabály meg­fogalmazása szerint - a célszerűség alapján kell dönte­niük az illetékeseknek, ám hogy milyen szempontok alapján döntenek, az még kérdéses. Minderre csak ak­kor lehet választ adni, ha sikerül elfogni a rabló társát vagy társait, és pontosan tisztázni lehet, hol és milyen súlyú bűncselekményeket követtek el. ÜGYELETI NAPLÓ ESTE 6-TÓL ESTE 6-ig Nem nyomoznak Feljelentett városatyák KÚTRABLÁS. Kedd hajnalban Szerencsen kirabolták az egyik benzinkutat. A kapucnis férfi 180 ezer forintot vitt el, de a forró nyomon elindult rendőr­ség hamarosan elfogta. Felkuta­tásában segített a benzinkút videofelvétele is. KISKORÚAK. Rablás bűntette miatt indított eljárást két fiatal­korú ellen a XV. kerületi rend­őrség. A gyanúsítottak letépték egy iskolás fiú nyakláncát, le­szedték róla az arany medált, majd mobiltelefonját akarták el­venni. A sértett védekezett, erre a két tettes feladta. A fiatalkorú rablókat a játszótéren fogták el. ÜTKÖZÉS. IFA-nak ütközött tegnap délben a 84-es főúton egy vele szemben közlekedő német rendszámú Opel. A hát­só ülésén ülő 69 éves asszony életét vesztette, két utasa meg­sérült, noha mindhárman be voltak kötve. Budapest Bűncselekmény hiá­nyában megtagadta a nyomozást az ügyészség a hivatali visszaélés miatt fel­jelentett óbudai pol­gármester ellen. Nem indít nyomozást a 1I-III. kerületi ügyészség Tarlós István óbudai polgármester ellen, akit hivatali visszaélés miatt július 12-én jelentett fel a Habeas Corpus Egye­sület valamint 12 ma­gánszemély - tudtuk meg tegnap Borbély Zol­tántól. A Fővárosi Fő­ügyészség szóvivője la­punknak elmondta: a hivatali visszaélés cél- zatos bűncselekmény, amelyet kifejezetten jog­talan előny vagy hát­rány okozása miatt kö­vetnek el. Tarlós István viszont a gyermek al­kotmányban rögzített egészséges testi, lelki, erkölcsi fejlődéshez való jogára hivatkozott, ami­kor be akarta tíltani a homo szexualitás sál kapcsolatos rendezvé­nyeket. A Sziget Kft. július 13-án nyilvánosan bo­csánatot kért a meleg szervezetektől és sem­misnek nyilvánította az általa aláírt szerződést. Ennek ellenére a Habeas Corpus Munkacsoport feljelentette Tarlóst. Az ügy most nyug­vópontra jutott, bár az ügyészség döntése ellen panasszal lehet élni... Szeged Félmilliárd forintos hűtlen kezeléssel vá­dolja a szegedi pol­gármestert és tizen­hét városházi kép­viselőt a Polgári Sze­gedért Egyesület. A szervezet feljelentette a politikusokat. Az egyesület elnöke sze­rint Bartha László pol­gármester a közgyűlés jóváhagyása nélkül kö­tött előszerződést a lu­xemburgi Cranium Kft.- vel. Csapó Balázs azt ál­lítja, hogy a megegyezés értelmében a csongrádi megyeszékhely maros­tői városrészében fekvő telkeket negyedáron ad­ta el az önkormányzat, és ezzel 600 millió forin­tos kárt okozott a vá­rosnak. A külföldi vállalat az adóhivatal által ajánlott 3400-3800 forintos négy­zetméterenkénti ár he­lyett mindössze 980 fo­rintot fizetett a húsz­hektárnyi föld egyetlen négyzetméteréért.- Az önkormányzat pályázat útján értékesí­tette a területet, és már 1999 novemberében döntött a nyertesről. 2001 májusában végül a közgyűlés - az összes városatya helyeslése mellett - engedélyt adott Bartha Lászlónak a vég­leges szerződés aláírásá­ra a győztes luxemburgi, ám magyar bejegyzésű céggel - mondta a város jegyzője.- UG ­mm I Erőszak a klinikán A beteget az operáció után kitolták a műtőből, s elhelyezték a megfigyelőben. A 35 éves Dr. Dietntar K. ekkor lépett akcióba. Többször is magáévá tette a fiatal pácienst. Stuttgart HARAKIRI. Az a zalai férfi, aki pénteken ismeretlen támadóra fogta súlyos sérülését, tegnap bevallotta, hogy maga szúrta hasába a kést. Augusztus 24-én éjjel egy asszony hívta fel az ügyeletet, hogy 32 éves fiát a strandon megszúrták. A kés a hasüregbe hatolt, ezért a műtét elkerülhetetlen volt. A nyomo­zás során a sérült története egy­re bizonytalanabbá és zavaros­abbá vált, végül kiderült: a hara­kiri elkövetője összeveszett fele­ségével, s alkoholos állapotban követte el tettét. ŐRIZETBEN. Fél tucat gépkocsi feltörésével gyanúsítható tizen­éves fiúkat fogtak el tegnap éj­szaka a pécsi rendőrök. Az elkö­vetőket őrizetbe vették. ■ A férfi nemrég dolgozott a baden- württembergi központi kórház­ban, s nem tudott róla, hogy a kli­nika helyiségeit videokamerák pásztázzák. Másként nyilván nem • követi el rémes tettét. K. doktort jó munkaerőnek, kellemes kollégának tartották, aki előszeretettel vállalt éjszakai be­osztást. Este most is jó apaként, puszival búcsúzott el gyerekeitől és feleségétől. Másnap azonban igencsak meglepődött, amikor ott­hon letartóztatták a rendőrök. A vád: szexuális bűncselekmény. Éj­jel ugyanis felügyeletére bíztak egy nyitott szívműtéten átesett, 24 éves török nőt, aki még nem éb­redt föl teljesen a narkózisból. Az orvos „kezelésbe vette”: először csak simogatni kezdte a formás, meztelen testet, majd fölbátorod­va néhányszor magáévá tette. A frissen operált nő félálomban bor- zaljnas fájdalmakat érzett, ám vé­dekezni nem tudott. Másnap a nő­vérnek mesélte el a történteket, s a bizonyítás nem okozott gondot. Két kamera is rögzítette az orvos brutális bűncselekményét. Dr. Dietmar K. nem számíthat enyhe büntetésre, már csak azért sem, mert Németországban a köz­vélemény az ilyen bűncselekmé­Letartóztatták a doktort nyék példás megtorlását sürgeti. Több mint kétszáz nemi erőszak­kal kapcsolatos esettel foglalkoz­nak jelenleg a nyomozóhatósá­gok, bíróságok. Elkövetőik között nem egy a visszaeső, és a jelek szerint az ügyészségek a múltban meglehetősen elnézően bántak az esetekkel. Kelendő zsákmány a fém Kaposvár Néhány éve úgy tűnt: Kaposvá­ron és a környező településeken lehetetlen megfékezni a fémtolva­jokat. Olyannyira elszemtelened- tek, hogy mindent loptak, volt, hogy egy teljes autóbuszváró tűnt el, de a közlekedési jelzőtáblák, sorompók, kábelek sem voltak biztonságban. Mostanra, a szigo­rú ellenőrzéseknek köszönhető­en valamelyest sikerült visszaszo­rítani ezeket a bűncselekménye­ket, de még most is hetente több bejelentés érkezik a rendőrkapi­tányságra. A közelmúltban volt olyan eset, hogy egy pénzintézet pincéjéből radiátorokat vittek el a tolvajok, egy vállalkozó szellemű jómadár pedig a kaposújlaki rep­tér mellől egy repülő darabjait próbálta elhurcolni. De mostaná­ban sláger a vörösréz csatorna is, az új építkezéseket előszeretettel látogatják a tolvajok, a szőlőtőkék közül pedig a drótokat rángatják ki. Leszoktak viszont a vasúti ká­belekről, sorompókról, a közúti jelzőtáblákról - ezeket ugyanis könnyű azonosítani egy ellenőr­zés során. S vélhetően az is ked­vüket szegte, hogy nemrég egy kábeltolvaj banda bukott le, akik­nek a számláján jó néhány fémlo­pás szerepelt. A rendőrök szerint a megoldás az volna, ha sokkal szigorúbban szabályoznák a felvásárlóhelyek működését. Ka­posváron öt-hat engedéllyel ren­delkező vállalkozás van, az egyet­len hivatalos felvásárló mellett. Néhányan ugyan együttműköd­nek a rendőrséggel, és jelentik, ha valaki gyanús, vélhetően bűncse­lekményből származó fémhulla­dékot visz oda - mint legutóbb például egy félig szétszedett lo­pott autót -, de nagyobb szigor kellene... A rendőrség szerint a fémlopá­sok felderítése a legnehezebb fel­adatok közé tartozik. Jellemzően néhány tízezer forint, de akár száz­ezres nagyságrendű is lehet az okozott kár. A rendőrök tudják, hogy van egy kör, akik vélhetően ilyen bűncselekményekből élnek. Ezeket a jómadarakat folyamato- san figyelik. ________________j.e. Cs ereberecsalás Csalókat keres a kaposvári rend­őrség. Az egyelőre ismeretlen személyazonosságú férfi és nő minden eddiginél rafináltabb trükköt eszelt ki, hogy megkáro­sítsa az üzleteket. A módszerük, hogy bemennek a boltba, vásá­rolnak valami apróságot, filléres dolgot, majd a pénztárnál tízez­ressel, húszezressel akarnak fi­zetni. A nagy címletű bankjegyet először átadják a pénztárosnak, aztán némi keresgélés után köz­ük, hogy mégis tudnak apróval fi­zetni. A bankjegyet visszakérik, s végül addig csereberélnek, hogy végeredményként jelentős ösz- szeggel megkárosítják az üzletet. Egyelőre egy feljelentés érkezett ilyen esetről a kaposvári rendőr- kapitányságra, ebben az ügyben el is indította a nyomozást a rendőrség. Feltételezhetően azonban több üzletben is alkal­mazta a két csaló ezt a módszert, úgyhogy további károsultak je­lentkezésére is számít a rendőr­ség. A férfi és a nő valószínűleg külföldi állampolgárok lehetnek, mert nem beszéltek, hanem úgy mutogatták el, hogy mit szeret­nének. ■ Honfitársaikat fosztották ki Siófok Németekből álló csapat fosztott ki szintén német turistákat Siófo­kon, a Bakony utca végénél levő strandnál. A négyfős társaság tagjai három honfitársukat vették célba: megfenyegették, bántal­mazták a három német turistát, akik a bántalmazás során köny­nyebb sérüléseket szenvedtek. A támadók mindössze 450 forintot tudtak elvenni áldozataiktól. Az elkövetéssel alaposan gyanúsít­ható négy személyt a rendőrség elfogta és őrizetbe vette. Az ügy­ben csoportosan elkövetett rablás bűntett elkövetésének alapos gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség.______________ ■ Vi zsgálat az állítólag verekedő rendőrök ügyeben Hollád-Fonyód Ferincz József, Fonyód rendőrka­pitánya lapunkból értesült arról, hogy a kapitányságához tartozó területen egy holládi férfit állítóla­gosán rendőrök bántalmaztak. Alapos vizsgálatot rendelt el az ügyben, amelynek végéig nem kí­ván nyilatkozni. A holládi férfi azt állította, hogy augusztus 20-án kerékpárjával Balatonberénybe tartott, amikor a település határában három rendőr megverte. A férfinek eltörött az áll­kapcsa. Az ügyészségi nyomozó- hivatalhoz egyébként tegnapig nem érkezett feljelentés az ügy­ben. Mivel azonban a fonyódi ka­pitány vizsgálatot rendelt el, a hi­vatalnak a sértett bejelentése nél- kül is nyomoznia kell. _______te. Az Axel Springer - Magyarország Kft. Somogy Megyei Irodája, a Somogyi Hírlap Kiadója működő, jelentős forgalmat bonyolító üzlethelyiséggel rendelkező együttműködő vállalkozókat keres. Ajánlatunkkal forgalomnövekedést és reklámlehetőséget biztosítunk partnereinknek. Feladatuk: ra- Új hirdetési újságunk árusítása üzletükben ra- Hirdetések felvétele jutalékos rendszerben További információ: 82/528-162 Jelentkezni 2001. szeptember 14-ig a következő címen lehet: Axel Springer - Magyarország Kft. Somogy Megyei Irodája, 7401 Kaposvár, Pf. 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom