Somogyi Hírlap, 2001. augusztus (12. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-29 / 201. szám

2001. Augusztus 29., Szerda S P O R T 9. OLDAL ________Labdarúgó-NB l/B _____ Őz e távozik, Kiss jön ■ Kaposvár Őze Tibor edző és a Rákóczi FC Contimex augusztus 27-i dátum­mal, közös megegyezéssel szerző­dést bontott. A hír egy héttel koráb­ban a Marcalitól otthon elszenve­dett 7-2-es vereség után egyáltalán nem lett volna meglepő, ám a szombati siófoki győzelmet követő­en kissé annak tűnik, különösen annak ismeretében, hogy NB-s mérkőzésen először nyert Siófokon a Rákóczi. Kérdésünkre Illés János, a Rákóczi ügyvezető elnöke el­mondta, hogy a Marcali elleni fias­kó után nagyon megrendült edző és klub között a bizalom, ám ők sze­retnének elkerülni minden olyan sárdobálást, amely manapság szin­te törvényszerű velejárója egy eh­hez hasonló válásnak.- Mi bizonyítani szeretnénk, hogy korrekten is el lehet köszönni egymástól - hangsúlyozta az ügyve­zető. Ezt a korrektséget emelte ki Őze Tibor edző is, aki nem titkol­ta, hogy a siófoki győzelem után kissé meglepte az egyesület kez­deményezése, s bár szerződése 2002. június 30-ig szól, mégis hozzájárult a közös megegyezés­sel történő szerződésbontáshoz. Feladatát, mely szerint a mostani bajnokságban az élre kellene ve­zényelni csapatát, sajnálatára már nem tudja megvalósítani, ám el­mondta, hogy tartja olyan jónak a jelenlegi játékos anyagot, hogy az ő irányításával is’ versenyben le­hettek volna a dobogó tetejéért. Távoztában mi mást tehetne, szív­ből azt kívánja, hogy valósuljon meg a kaposváriak elképzelése. S, hogy ki az ő utódja? Mint tegnap megtudtuk, a jövőben Kiss László irányítja a Rákóczi FC együttesét. Többek közt a Ferencvárosnál is kitűnő munkát végző szakember, aki a szomszédos Pécsen is ered­ményesen dolgozott, legutóbb pe­dig külföldön ért el sikereket. Az egyik legfelkészültebb hazai edzőnek tartott szakvezetővel hét­főn felvette a kapcsolatot a Rákó­czi, s hogy nem eredménytelenül az bizonyítja, hogy tegnap már meg is egyeztek. JUTÁSI Előkészületi férfi kosárlabda-mérkőzés Klíma-Vili -Sportok Szt. Pétervár 11065 (37-16, 32-13,20-23,21-13) Kaposvár, 400 néző. V.: Nagy II. L., Pestality. Klíma-Vili Kaposvári KK: Varga R. (-), Dznnics (30/6), Szőke (4), Ivkovics (23), Bukva (26/6). Cse­re: Bencze (13/9), Filipovics (14) Beck (-). Vezetőedző: Földi Sán­dor. Spartak Szentpétervár: V. Malcev (4), Bazalevszki (5), Korobov (6), Andrianov (2), Kisszurin (13). Csere: A. Malcev (10/6), Szilantyev 13/6), Na­szennik (8), Kuziakine (4). Veze- \ tőedző: Alexander Kartcsenkov. Jók: Varga R„ Dzunics, Ivkovics, Bukva, illetve Szilantyev, Kisszurin. Újabb előkészületi mérkőzé­sén magabiztos, helyenként kö­zönségszórakoztató játékkal nyert a kaposvári csapat, amely | holnap 16.30 órakor a MAFC együttesét fogadja a kaposvári [ városi sportcsarnokban. II. KÖTÖTT GÉPOSZTÁLYÚ MŰREPÜLŐ Eb Siófok-Kiliti-Ságvár Az egyeüen magyar versenyző, Ve­res Zoltán volt a legjobb a kötött géposztályú műrepülő Eb első szá­mában, a kvalifikációban a Siófok- Kiliti-Ságvári repülőtéren. A kvalifi­kációs program elvileg az indulók megrostálására szolgál. A további három versenyszámban ugyanis csak az a pilóta szállhat föl a leve­gőbe, aki ebben teljesít egy előre meghatározott szintet. A vasárnap kezdődött kontinensbajnokságon azonban gyaníthatóan kiválóan fel­készült versenyzők álltak rajthoz - szám szerint 33-an, hiszen vala­mennyien teljesítették az alsó pont­határt. A kvalifikáció nem számít az Eb összesítésébe, ezért aztán „csak” az ellenfelek riogatására volt jó,hogy amúgy az egyetlen magyar püóta, a 38 éves Veres Zoltán mutatta be a legjobb produkciót a tíz ponto­zóbíró szerint. A könnyű mflrepülő gépek a szélre nagyon érzékenyek, s még kora délután is csak remény­kedtek a pilóták abban, hogy a me­teorológia által előre jelzett szél­enyhülés valóan be is következik. A szabad gyakorlatokra került volna ekkor sor, a pilóták által meg­tervezett kotta alapján. A repülő­sport hazai szerelmesei egyébként azt várják, hogy Veres Zoltán ott lesz a végén az éremelosztásnál; a kvalifikáció minden esetre igazolta reményeiket. Már csak egy kis szél­csend kellene...II. kötött géposztá­lyú műrepülő Eb, kvalifikáció: 1. Veres Zoltán, 2. Soubrane (francia), 3.Roy (francia). __________ fónai __________________________Teke Szuperliga - férfiak ______________ Új csapattal korszerűbb csarnokban Kaposvár A holtszezonban több változás történt a Közutasok Kaposvári Teke Klubnál. Örömteli hír, hogy több, mint két évtized után felújí­tották a csarnokot. Kijavították a hiányosságokat, újjáépítették a szociális helyiségeket. Korszerű­sítették a fűtést és elkészült a fes­tés, mázolás is. Mind a négy pá­lyán az alaptól kezdve átépítették a gurítódeszkákat. Az ezeket kö­rülvevő, eddig parkettás részeket pedig lecserélték sportpadlóra. Üröm az örömben, hogy az átala­kítások miatt a csapat csak három hete tudta megkezdeni a felké­szülést. A Szuperliga küzdelmei szombaton kezdődnek meg. A két kaposvári élcsapatból létreho­zott Közutasok KTK legutóbb el­érte célját, sikerült a helyüket biz­tosítani a legjobbak között. A nyári szünet alatt a csapat meg­változott. Mándli János visszavo­nult, Oláh Krisztián az NB III-as Kaposvári Teke Klubban folytatja pályafutását, míg Kiss Norbert a Szegedi Tekézők Egyesületét fog­ja erősíteni. Székelyi Zoltán sérü­lés miatt csak a tavaszi szezon­ban léphet pályára. A fiatal és te­hetséges Fuisz Béla az NB 11-es Nagyatádi VSE-ből a kaposvári csapathoz érkezett, valamint Mettner Zoltánt visszaigazolták az NB II-s Nagyberki-Attala együttesétől. A Szolnoki MÁV Járműjavító ifjúsági válogatott já­tékosa, Bíró Ervin is a somogyi csapat tagja lett. A közutasokkal edz még Tóth Balázs a Pince TK ifjú tehetsége. A megállapodás ér­telmében, ha szükség lesz rá, bár­mikor átigazolható. A gárdát erő­síti még: Horváth László, ifjabb Horváth László, Miklós Gyula, Lapat Krisztián, ifjabb Magyar József, Kiss Tamás, Doma Ta­más. Az együttes célja a biztos bent maradás. A gárdának na­gyon nehéz dolga lesz, ugyanis az országos szövetség úgy hatá­rozott, hogy ismét nyolc csapatra szűkíti a Szuper Liga mezőnyét, így öt (!) kieső lesz. A játékosok abban bíznak, hogy hazai pályán a lehetséges tizenegyből nyolc találkozót megnyernek és leg­alább kétszer tudnak diadalmas­kodni idegenben is. Szombaton már bizonyíthatnak a fiúk, ugyanis a tavalyi bajnok Buda­pesti BKV Előre otthonába láto­gatnak. A klubvezetésben is történtek változások. Az ügyvezetői és in­tézői teendőket a továbbiakban Kiss Csaba helyett Miklós Gyula és ifi. Magyar József látja el. Az edzéseket Mucsi Sándor helyett Horváth László játékosedző és Schleining Endre szakosz­tályvezető irá­nyítja. SCHLEINING ENDRE * -k * A Nagy- berki-Attala- Tengeri-szem tekecsapata az 1997-es megalaku­lása óta, ha apró lépésekkel is, de felküzdötte magát az NB 111-ból az NB II középmezőnyébe. A csa­pat tagjai: Herr Ferenc, Lelovics Zoltán, Lukács Pál, Molnár Lász­ló, Németh Tibor, Péter Zoltán.A gárda célkitűzése az idei évre az NB I-be jutás, ami a kiváló játékos kerettel nem látszik elérhetetlen­nek. Németh korábbi csapatában vezéregyéniség volt, Péter amatőr bajnok volt míg Lelovics páros­ban nyolcadik helyen végzett. A működéshez szükséges pénzt ne­héz előteremteni, de eddig min­dig sikerült. A Dunántúl egyik legszebb tekepályáján a különbö­ző viadalokon nemcsak profik, hanem amatőrök is összemérhe­tik a tudásukat. A havonta meg­rendezett egyéni és az éves csapat- verseny népszerűségét igazolja az alkalmankénti 25-30 induló. _______________________________ MOLNÁR VI I. Székelyi János nemzetközi teke emlékverseny Kaposvár Csak közepes eredmények születtek a VII. Székelyi János nemzetközi tekeversenyen. Meglepő, hogy az úgynevezett „nagycsapatok” nem használták ki az utolsó felkészülési lehetősé­get a bajnoki rajt előtt. Egyéniben csak Pintér György eredménye közelítette meg az élvonal szint­jét, pedig ebben a mezőnyben több versenyző is elérheti a ki- lencszáz fás eredményt. Az ama­tőröknél a Császárok nemcsak csapat szinten remekeltek, ha­nem egyéniben is. Eredmények: Csapat: 1. Herendi Porcelán (3447 fa), 2. Közutasok TKK (3420 fa), 3. Soproni Sör (3375 fa). Egyéni: 1. Pintér György (Ka­posvári Teke Klub, 903 fa), 2. Ti­hanyi Péter (Kaposvári Teke Klub, 885 fa), 3. Kaphegyi Zoltán (Herend, 879 fa). Amatőrök, csapat: 1. Császá­rok (1006 fa), 2. Dámázók-Heat Team (865 fa), 3. Csíkszereda (835 fa). Amatőrök egyéni: 1. Császár György (Császárok 274 fa), 2. Án­gyán János (Császárok 263 fa), 3. Hász András (Csá­szárok, 240 fa). Vigaszdíjasok: A legjobb teliző: Raschler Emil (He­rendi porcelán, 557 fa). A legjobb taro­ló: Lapat Krisztián (Kaposvári Teke Klub 305 fa). A leg­több kilences ütő: Illés Richárd (Ka­posvári Teke klub, 10 darab). A leg­jobb hazai: Tóth Balázs (Kaposvári Pince Teke Klub, 859 fa). A legjobb a Ka­posvári Teke Klub­ból: Páll Andor (857 fa). A legjobb ifjúsági: Bors Attila (Soproni Sör 816 fa). A legjobb hazai ifjúsági: Oláh Krisztián (Kaposvári Teke Klub 816 fa). A legjobb nem kaposvári NB III.: Hájas Gábor (Bellémcs, 837 fa). „Vízhordó”: Csendes József (K. Postás, 723 fa). A legjobb NB Il-es csapat: Dombóvári SE (3230 fa). A legjobb NB III-as csapat: K. Fáklya (3270 fa). A legjobb NB Il-es játékos: Tóth Er­nő (Inota, 893 fa). A legjobb NB III-as játékos: Né­meth Tibor (K. Fáklya, 847 fa). Tiszteletdíjasok: A legjobb teliző: Bömdi József (Qupers, 164 fa). A legjobb taro­ló: Horváth Tibor (Dédász, 77 fa). A legtöbb kilencet ütő: Pássá Attila (Dédász, 3 darab). ■ Hírek LABDARÚGÁS. Kaposhomo- kon rendezték meg a 3. Homok kupa női és férfi kispályás labda­rúgó tornát. A férfiak mezőnyé­ben a Kaposhomok SE szerezte meg az első helyet, a Taszári Arc FC és a Kercseliget FC előtt. A legjobb kapusnak Dezső Istvánt (Kaposhomok), a legjobb játé­kosnak Vadócz Ferencet (Kercseliget), míg a gólkirálynak Somogyi Tivadart (Taszári Arc FC) választották meg. A nőknél az első helyen az Alsómocsoládi FC, a másodikon a Kaposhomok SE, a harmadikon a Ráksi SE végzett. A legjobb kapus Laskai Andrea (Kaposhomok), a leg­jobb játékos Tress Kornélia (AJsómocsolád) és a gólkirály Schmidt Krisztina lett. (mg) ATLÉTIKA. Annus Adrián 77.73 méteres dobással bronzérmet nyert kalapácsvetésben a Pe- kingben zajló Universiadén. A világranglistán második, az edmontoni vb-n 9. helyezett szombathelyi atléta 68 cm-rel maradt el a győztestől. Az első helyen az olasz Nicola Vizzoni (78.41 m), míg a másodikon az ukrán Vjagyiszlav Piszkunov (77.99 m) végzett. KÉZILABDA. Mekito kupa elne­vezésű női felkészülési kézilabda tornát rendeznek a Marcali városi Sportcsarnokban szeptember 1- jén. Résztvevő csapatok: PEAC, Nagyatádi KK, Tolna SE, Marcali VSZSE. Szombaton reggel fél tíz­től a Marcali VSZSE csapata küzd meg a PEAC-cal, majd 11 órától a nagyatádi gárda csap össze a tol­nai együttessel. A döntőt délután3 órakor játsszák, (mg) TEKE. A közutasok KTK teke­csarnokában rendezik meg a 2001. évi Somogy megyei felnőtt tizenkettek bajnokságát augusz­tus 30-án (csütörtök). A viadalon az elmúlt évben legjobban szere­pelt tizenkettő versenyző indul­hat. A megmérettetés kétszáz ve­gyes dobásból áll. A versenybi­zottság elnöke Magyar József, a titkár pedig Steinbacher Veronika lesz. A nagyberki tekecsamokban rendezik meg a 2. teke Szent Ist­ván kupa amatőr tekeversenyt augusztus 31-én (péntek). Nevez­ni a helyszínen lehet, (mg) RÖPLABDA. A Donner SK a legutóbbi közgyűlésen megala­kította a röplabda szakosztályát. A tíz fővel induló egyesület ve­zetője Károly Róbert lett. A csa­pat a megyei röplabda bajnok­ságban fog szerepelni. Az együt­tes hetente egy alkalommal tart edzést. A nem titkolt célkitűzés, a bajnoki cím elhódítása. (mg) Körzeti labdarúgó-bajnokság - őszi sorsolások NAGYATÁDI KÖRZET 1. FORDULÓ Ez történt: Babócsa-Potony 2-0 Szabás-Bolhás 1-4 November 4., vasárnap (13): Bakháza-Porrog 2. FORDULÓ Szeptember 2., vasárnap (16.30): Porrog-Babócsa (16 órakor!) Szabás-Potony Bolhás-Bakháza 3. FORDULÓ Szeptember 9., vasárnap (16.30): Babócsa-Szabás (16 órakor!) Bakháza-Potony Porrog-Bolhás 4. FORDULÓ Szeptember 16., vasárnap (16): Bolhás-Babócsa Szabás-Bakháza Porrog-Potony 5. FORDULÓ Szeptember 23., vasárnap (16): Porrog-Szabás Potony-Bolhás Babócsa-Bakháza 6. FORDULÓ Szeptember 30., vasárnap (15): Potony-Babócsa Porrog-Bakháza Bolhás-Szabás 7. FORDULÓ Október 7., vasárnap (15): Potony-Szabás Babócsa-Porrog Bakháza-Bolhás 8. FORDULÓ Október 14., vasárnap (15): Szabás-Babócsa Potony-Bakháza Bolhás-Porrog 9. FORDULÓ Október 21., vasárnap (14): Babócsa-Bolhás Bakháza-Szabás Potony-Porrog 10. FORDULÓ Október 28., vasárnap (14): Szabás-Porrog Bolhás-Potony Bakháza-Babócsa ■ KAPOSVÁRI KÖRZET 1. FORDULÓ Ez történt: Osztopán-Somogyvár II. 2-5 Zimány-Bodrog 1-0 Somogyfajsz-Vityai Medosz 9-1 Szentgáloskér-Nagyberki 1-1 2. FORDULÓ Szeptember 2., vasárnap (16.30 óra): Somogyfajsz-Nagyberki Vityai Medosz-Zimány Bodrog-Osztopán Szentgáloskér-Somogyvár II. 3. FORDULÓ Szeptember 9., vasárnap (16.30 óra): Osztopán-Vityai Medosz Zimány-Nagyberki Somogyfajsz-Szentgáloskér Somogyvár II.-Bodrog 4. FORDULÓ Szeptember 16., vasárnap (16 óra): . Osztopán-Szentgáloskér Zimány-Somogyfajsz Bodrog-Nagyberki Somogyvár II- Vityai Medosz 5. FORDULÓ Szeptember 23., vasárnap (16 óra): Somogyfajsz-Somogyvár II. Szentgáloskér-Zimány. Nagyberki-Osztopán ' Vityai Medosz-Bodrog 6. FORDULÓ Szeptember 30., vasárnap (15 óra): Osztopán-Zimány Vityai Medosz-Szentgáloskér Bodrog-Somogyfajsz Somogyvár II.-Nagyberki 7. FORDULÓ Október 7., vasárnap (15 óra): Zimány-Somogyvár II. Somogyfajsz-Osztopán Szentgáloskér-Bodrog Nagyberki-Vityai Medosz 8. FORDULÓ Október 14., vasárnap (15 óra): Somogyvár IL-Osztopán Bodrog-Zimány Vityai Medosz-Somogyfajsz Nagyberki-Szentgáloskér 9. FORDULÓ Október 21., vasárnap (15 óra): Nagyberki-Somogyfaj sz Zimány-Vityai Medosz Osztopán-Bodrog Somogyvár IL-Szentgáloskér 14. FORDULÓ (Tavaszról előrehozott) Október 23., kedd (15 óra): Somogyvár IL-Zimány Osztopán-Somogyfajsz Bodrog-Szentgáloskér Vityai Medosz-Nagyberki 10. FORDULÓ Október 28., vasárnap (14 óra): Vityai Medosz-Osztopán Nagyberki-Zimány Szentgáloskér-Somogyfajsz Bodrog-Somogyvár II. 11. FORDULÓ November 4., vasárnap (13 óra): Szentgáloskér-Osztopán Somogyfajsz-Zimány Nagyberki-Bodrog Vityai Medosz- Somogyvár II. 12. FORDULÓ Március 10., vasárnap (14.30 óra): Somogyvár Il.-Somogyfajsz Zimány-Szentgáloskér Osztopán-Nagyberki Bodrog-Vityai Medosz 13. FORDULÓ Március 17., vasárnap (15 óra): Zimány-Osztopán Szentgáloskér-Vityai Medosz Somogyfajsz-Bodrog Nagyberki-Somogyvár II. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom