Somogyi Hírlap, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

2. oldal - Somogyi Hírlap 2001. Január 2., Kedd Nemes tettekre szólított a pápa 2001 a kultúrák közötti párbeszéd esztendeje Pápai csók a zarándok gyermeknek fotó: europress/epa Folytassunk párbeszédet a békéért, ami az együttélés alapfeltétele, e nélkül nincs jövő - hangsúlyozta II. János Pál az Úrangyala imádságá­ban a római Szent Péter téren, ötvenezer hívő jelenlétében. ______Vatikánváros A katolikus egyházfő felhívta a figyelmet a dialógus nehézségeire egy olyan korban, amikor különböző kultúrák szembesülnek egymással. „Nem lehet úgy felemelni sza­vunkat a békéért, ha ezzel párhuzamosan semmibe vesszük az élet értékeit” - muta­tott rá a Szentatya, aki felhívást intézett a világ összes állam- és kormányfőjéhez, s bejelentette, hogy az ENSZ együttműködé­sével a 2001-es esztendő a kultúrák közötti párbeszéd éve lesz. A pápa hangsúlyozta, hogy az idén még közelebb szeretne lenni a Szentföldön élőkhöz. Minden nemzetnek békét, igazságot, testvériséget és felvirág­zást kívánt az új évezredre, s külön kiemel­te az ifjúságnak, a jövő reménységének a szerepét. k k k Látványos rendezvényekkel, felszabadult ünnepléssel lépett át az emberiség szilvesz­ter éjszakáján az új évezredbe. A berlini Brandenburgi kapunál egymillió ember ünnepelte a 2001-es év eljövetelét. Éjfélkor nagyszabású tűzijátékot rendeztek, s hatal­mas érdeklődést keltett a jégből faragott bár az Adlon Hotel előtt. Rengetegen kor­tyolgatták itt a forralt bort és a koktélokat. A francia főváros sugárútján, a Champs- Élysées-n a jeges eső ellenére félmillióan figyelték az éjféli óraütéseket. Párizs neve­zetessége, az Eiffel-torony kék színbe öltö­zött, s a sugárút egyik végpontját jelentő Concorde téren félórás fény- és hangjáték gyönyörködtette az ünneplőket. ...Rómában három helyszínen várták a szilv eszterezőket: a város déli részén rock­koncertet, a köztársasági elnök rezidenciá­jánál operahangversenyt tartottak, míg a Szent Péter téren tízezrek gyűltek össze, hogy fáklyák lángjainál virrasszák át az éj­szakát és meghallgassák a pápát. A londoni Trafalgar téren nyolcvanezren voltak. Oroszországban - hosszú idő után most először- újra a régi szovjet himnusz dalla­mával, igaz, új szöveggel köszöntötték az emberek az új esztendőt. Lengyelország­ban két helyen is a föld alatt, sóbányákban tartották meg a szilveszteri bálokat. New Yorkban a szilveszteri mulatságok hagyományos helyszínén, a Times Square- en félmillióan dacoltak a hideggel, hogy szemtanm lehessenek az új év beköszöntét jelző eseménynek, a híres kristálygömb leeresztésének és a tűzijátéknak. Rio de Janeiróban, a Copacabana-strandon pedig két és fél millióan várták az új esztendőt. Önfeledt ünnepléssel köszöntötték a 2001. évet Ázsia, valamint a csendes-óceáni térség államaiban is: Kínában 2000 diák mászta meg a nagy falat, Sydneyben szín- pdmpás tűzijátékot láthattak az érdeklő­dők, Malajziában pedig százezer ember nézte, ahogyan 15 ejtőernyős leugrott a világ legmagasabb épületéről. Az ezredfordulót egyébként nem csak a mulatságok jellemezték: számos tragédia is történt. Nápoly közelében két ember meghalt, tucatnyian pedig megsebesültek petárdarobbanás miatt, a Fülöp-szigeteken pedig a szilvesztert megelőző tíz napban egy ember életét vesztette, több mint 450- en pedig megsebesültek az önfeledt ünnep­lés, a petárdázás és a levegőbe leadott lövések miatt. Törökországban, Isztambul központjá­ban pokolgép robbant: tíz ember megsebe­sült. A kelet-franciaországi Strasbourgban és Mulhouse-ban szilveszter éjszakáján majdnem nyolcvan gépkocsit gyújtottak fel ismeretlen tettesek. Párizsban, a Champs- Élysées-n - a korábbi tapasztalatokból okulva - sok bolt fatáblákkal, acélkorlátok­kal védte kirakatait törő-zúzó huligánok csoportjaitól. ________________________■ Ber linben egymilllióan keresték föl a Brandenburgi kapu környékét fotó. europress/epa Tévés botrány Prágában Havel boldog új évet kívánt a szerkesztőknek ______ Prága To vábbra sincs nyugalom a közszolgálati Cseh Tele­vízióban, amelynek alkal­mazottjai nem hajlandók elismerni az új vezér- igazgató kinevezését. Jíri Hodac tegnap rendőrséget hí­vott az épületbe és segítségükkel igazoltatta a hírszerkesztőségben tartózkodó személyeket. A helyi­ségeket az új vézérigazgató által megbízott őrző-védő szolgálat le­zárta, és senkit sem engedett se ki, se be. Szilveszterkor az épület előtt több ezer gyertyát gyújtottak meg az alkalmazottakat támogató em­berek. A szerkesztők az általuk meghirdetett sztrájk ellenére el­készítik a hírműsorokat, amelye­ket azonban csak a műholdas, il­letve a kábeltelevíziós nézők lát­hatnak. A többi néző az új hír­igazgató csapata által készített híradókat láthatja, amelyek szín­vonala továbbra is eléggé amatőr. Vadav Havel viszont újévi te­levíziós beszédét a régi szerkesz­tőségi gárda tagjaival készítette. Szilveszter éjjelén a cseh elnök telefonon felhívta a tiltakozó szerkesztőket, s boldog új évet kívánt nekik. A közszolgálati televízió má­sodik csatornáján a cseh társa­dalmi és kulturális élet több is­mert személyisége is támogatá­sáról biztosította a tiltakozó tévés alkalmazottakat, s lehetőséget adott az általuk készített anya- gok sugárzására. ____________■ ____________________Hírek röviden____________________ Hé t év türelem Az osztrák alkancellárnak tetszik a német kormányfő ötlete, hogy az Európai Unióba belépő országok állampolgárai csak a csatlakozás után hét évvel vállalhassanak szabadon munkát az unió más tagálla­maiban. Susanne Riess-Passer szerint az időtartam pontos hossza attól is függne, hogy az új tagállamok szociális és bérszínvonala milyen gyorsan közelíti meg az ausztriai szintet. Szlovák vízumszigorítás Kölcsönös vízumkötelezettség lépett hatályba hétfőtől Szlovákia és Oroszország, valamint Szlovákia és Fehéroroszország között. Po­zsony tavaly márciusban határozta el, hogy vízum kiváltására köte­lezi a két ország Szlovákia területére érkező állampolgárait, mire Oroszország és Fehéroroszország a kölcsönösség elvére hivatkozva azonos lépéssel válaszolt. Egyébként e két országba utazó szlovák állampolgárok csak Pozsonyban, meghívólevél felmutatásával vált­hatják ki a vízumot. A diplomata, vagy szolgálati útlevéllel utazó személyek vízum nélkül is utazhatnak a jelzett országokba. Fejvesztés a bűnösöknek Lefejeztek két embert hétfőn Szaúd-Arábiában. Mindkét szaúdi fér­fit azzal vádolták, hogy személyes konfliktusok miatt agyonlőtték egy-egy honfitársukat. A bíróság bűnösnek találta őket, s a halálos ítéletet a fővárosban, Rijádban hajtották végre szablyával. 2000-ben legalább 113 embert végeztek ki Szaúd-Arábiában. A bíróságok halá­los ítéletekkel sújtják a gyilkosságot, a nemi erőszakot, a fegyveres rablást elkövető, vagy a hitüket elhagyó személyeket, illetve a kábí­tószercsempészeket és a visszaeső kábítószer-fogyasztókat. Letartóztatások Pekingben _ . „ . v A rendőrség szétverte a Falunkung szekta több száz fős megmozdu­lását a kínai fővárosban, és letartóztatta a vallási mozgalom mintegy kétszáz tagját. A hatóságok eddig minden alkalommal rendkívül ke­ményen léptek fel a misztikus tanokat hirdető szektával szemben. Ezerrubeles bankjegy Oroszországban január 1-jén megjelent az új bankjegy, az ezerrube­les. A központi bank a tavalyi több mint húszszázalékos inflációval indokolta az új legnagyobb címlet bevezetését. Eddig az 500 rubeles volt a legnagyobb papírpénz Oroszországban. ítéletidő újévkor Több európai országban is ítéletidővel köszöntött.be az újév. Spa­nyolországban hat embert öltek meg a lavinák és a viharok. Nagy^ Britanniában legkevesebb három áldozata van a rendkívüli hideg­nek. Svédországban több tízezer háztartás maradt áram nélkül a heves havazás és az ónos eső miatt. Tűz a kávéházban Hollandiában nyolc ember meghalt, 130 pedig megsebesült, amikor tűz ütött ki egy fiatalokkal zsúfolt volendami kávéházban. Harminc sérült állapota válságos. Az első feltételezések szerint tűzijátékhoz használt rakéták okozták a tragédiát._________________________■ Jóslat nyolcvanezer évre Az emberiség nyolcvanezer éven belül elhagyja a Földet, és településeket hoz létre a világűrben, mindenekelőtt a Marson - írja Ulrich Walter német fizikus és űrhajós. Berlin Az űrbe vándorlás fő okaként Walter bolygónk éghajlatának megváltozását jelöli meg, tudniil­lik új jégkorszak köszönt a Föld­re. Legalább két kilométer vastag jégpáncél borítja majd Európa, Ázsia és Amerika nagy részét, ezért az emberiség kénytelen lesz új hazát keresni magának. Egy másik ok is kivándorlásra kényszerítheti utódainkat, neve­zetesen az aszteroidok becsapó­dása, ami néhány százezer éven­ként elpusztítja a Föld állatvilágá­nak tetemes részét, illetve most már az embert is. Mintegy 1100 kisbolygó kering a Földhöz ve­szélyesen közeli pályán. A német fizikus szerint egyéb­ként akár még egymilliárd évig is létezhet élet a Földön, egészen ad­dig, amíg a Nap sugárzása nem éri el a gyilkos szintet. Csakhogy az emberiség nem fogja kivárni azt a pillanatot, amikor már lóhalálá­ban kell távoznia a „kék bolygó­ról”. Walter meggyőződése, hogy az embert a kíváncsiság, a megis­merés vágya már sokkal előbb a világűrbe űzi. Elsőként a Marsot teszi lakhatóvá, vagy valahol a „közelben” létesít a földi élet foly­tatására alkalmas űrállomásokat. A most kiépülő ISS nemzetközi űrkolónia máris e hatalmas vállal­kozás kezdetének tekinthető. Ulrich Walter megvalósítható­nak tartja az akár több millió em­ber számára alkalmas, a földiek­kel azonos életkörülményeket kínáló űrvárosok megépítését. Az ilyen űrbárkákon tehetnék meg sok-sok ezer év múlva utódaink azt a fantasztikus utazást, amely­nek végén egy „másik Földre” lel­nek majd a végtelenben, s bené­pesítik azt. Mindaddig azonban az ember legfontosabb feladata a leginkább „földszerű” Mars boly­gó meghódítása, otthonossá vál­toztatása. A Mars most még a Nap ökoszférájában kering, ezért a tu­dósok feltételezik, hogy a vörös bolygón víz is van. Walter szerint vegyi anyagokkal száz éven belül a földihez hasonló légkör, majd pedig folyók, tavak teremthetők a Marson. Ötszáz éven belül pedig az ember már szabadon mozog­hat a szomszédos bolygón, s há­romezer esztendő múltán akár az emberiség hazájává is válhat nap­rendszerünk első számú külső bolygója. _____________(kulcsár) PE ZSGOZES JÉGTÁBLÁK KOZOTT. A hideg sem tudta eltántorítani a két minszki sportembert attól, hogy ússzanak és pezsgővel köszöntsék az új évezredet._________________________fotó, europress/epa VI LÁG TÜKÖR

Next

/
Oldalképek
Tartalom