Somogyi Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

1997. február 1., szombat SOMOGYI HÍRLAP BELPOLITIKA 1 Tóm Lantos Hornnál. A mi­niszterelnök tegnap fogadta Tom Lantost, az amerikai kongresszus emberi jogi bizott­ságának társelnökét. A megbe­szélésen az európai integrációs folyamatról, hazánk EU-tagsá- gával kapcsolatos 'kérdésekről folytattak eszmecserét. Határőrtervek. A határőr­ségnél megszüntetik a sorkato­nai szolgálatot és az ezredfor­duló után már csak hivatásos határőrök dolgoznak majd a testületnél. Ezt Kuncze Gábor belügyminiszter jelentette be, a Határőrség Országos Parancs­nokságán tett látogatásakor. Agrárfórum. A magyar me­zőgazdaság válságban van ugyan, de nem az ellehetetlenü­lés állapotában - állapította meg Nagy Frigyes földműve­lésügyi miniszter a Magyar Szocialista Párt országos agrár­fórumán. A tárca vezetője ele­mezte az ágazat helyzetét és ismertette a mezőgazdaság előtt álló idei feladatokat. # Ellenzik a kölönalknt. A Kereszténydemokrata Néppárt tegnap kinyilvánította: ellenez minden különalkut Szlovákiá­val a dunai vízlépcső ügyében. A párt szerint a különmegálla- podás ronthatja Magyarország esélyeit a hágai perben. Rendkívüli kogresszus? Lehetséges, hogy dr. Kiss Pé­ternek, a szocialisták központi pénzügyi ellenőrzőbizottsági elnökének hirtelen halála miatt összehívják a párt rendkívüli kongreszusát. Az alapszabály szerint ugyanis e poszt betöltő­jének személyéről csak a kong­resszus dönthet. Az MSZP al- elnökei kedden tárgyalnak a képviselő halálával kialakult helyzetről. Belépés maszkban, köpenyben A súlyos betegek és a kismamák tilalom idején is látogathatók Változatlan erejű az influenzavírusok támadása: tegnap az ország szinte minden részéből érkeztek jelentések arról, hogy a járvány megjelenése, illetve terjedése miatt a kórha­zakban és más egészségügyi intézményekben korlátozták, vagy megtiltották a beteglátogatásokat. Nincsenek szabályok arra, hogy pontosan mikor, milyen részlegekben lehet és kell lá­togatási tilalmat elrendelni - mondja dr. Mikola István, tiszti főorvos, a Nemzetközi Kórházszövetség alelnöke.- A gyakorlat az, hogy jár­vány idején a megyékben és a fővárosban is külön szakbi­zottságok kísérik figyelem­mel, milyen ütemben terjed a járvány, milyen a veszélyezte­tett körzetekben a lakosság összetétele, milyen arányt képviselnek a fertőzésnek ki­tett gyerekek és idősek.- A látogatási tilalmat egyébként elsőként a szülé­szeti és koraszülöttosztályo­kon rendelik el, de később a kórházak teljes területére ér­vényesítik. Ha a megbetege­dések száma indokolja, a szo­ciális gondozókban a felvételt is szüneteltethetik.- Karanténról persze nincs szó; a súlyos betegek vagy a szülő nők hozzátartozói men­tesülhetnek a tilalom alól. Eh­hez azonban az érintett egész­ségügyi intézmény igazgatójá­tól, osztályvezető főorvosától vagy ügyeletes orvosától kü­lön engedélyt kell kérni. A betegszobába a rendkí­vüli látogatóknak is csak óvin­tézkedések megtétele után szabad belépniük. Amíg a jár­ványveszély el nem múlik, a klóros-vizes kézmosás ugyan­úgy kötelező, mint a cseppfer­tőzés terjedését megakadá­lyozó maszk viselése, vagy a köpenyhasználat. (Takács) Emberéleteket követelt a robbantás. A Nagy Fal nevű fővárosi étterem női mos­dójában péntekre virradóan kézigránátokból fabrikált szerkezet robbant, amely megölte a kínai tulajdonos feleségét és lányát. A tettes egyelőre ismeretlen. fotó: feb/diósi Lotz Károly: Túl optimisták voltunk Nem az útdíj csökken, hanem a kedvezményezettek köre nő Az EU-hoz való csatlakozás feltétele és a növekvő forga­lom követelménye, hogy ha­zánk egy évtizeden belül leg­alább ezer kilométernyi au­tópályával rendelkezzen. Je­lenleg azonban csupán 400 ki­lométer a sztrádák hossza, s ezek üzemeltetésével is gon­dok vannak.-Amikor a koncessziós szer­ződéseket megkötöttük, túl op­timistán ítéltük meg a lakosság teherbíró képességének és a közlekedés helyzetének alaku­lását - mondta Lotz Károly, a közlekedési tárca vezetője teg­napi tájékoztatóján. Szóba került, hogy korábban az volt az elgondolás: az autó­pálya-hálózat további bővítésé­nek anyagi fedezetét az útalap növelésével biztosítják. Ez azonban a miniszter szerint ké­tes értékű megoldás lenne, mert az alap emelése „átgyűrűzik” a benzinárakba, majd onnan sok egyéb területre. Amint azzal sem operálhatnak, hogy a sztrádaépítések javára megkur­títják az egyéb utak karbantar­tására, üzemeltetésére elő­irányzott összegeket. A minisz­ter úgy foglalt állást, hogy a pá­lyaépítéshez a költségvetésnek kellene jelentős támogatást nyújtania, s ehhez célszerű tár­sítani az útalapból és a pályadí­jakból befolyó pénzeket. Az autópályadíjakkal kap­csolatos gondok Lotz szerint nem a tarifák mérséklésével, hanem az utak környékén levő települések lakóinak nyújtott kedvezményekkel enyhíthetők. De nemcsak a kedvezménye­zettek körét, hanem az enged­ményes tarifaváltozatok számát is növelni kellene. Az M5-ÖS díjtételeiről egyébként a tárca vezetője a napokban tárgyal Lajosmizse polgármesterével. (Koós) Átadták a film- és tévékritikusok díjait A MÚOSZ Film- és Tévékriti­kusi Tagozata idén is díjazta a kiemelkedő magyar játék- és dokumentumfilmeket, valamint a tévés alkotásokat. A filmkritikusok B. Nagy László díját a Boise Vita című film kapta (rendező: Fekete Ibolya), a legjobb rendezésért járó elismerésben Gothár Péter részesült a Haggyállógva Vászka című alkotásáért. A leg­jobb dokumentumfilm díját Almási Tamásnak ítélték, a leg­jobb tévéjátéknak járó kitünte­tést pedig Dömölky János és Mihályfy Imre érdemelte ki. Dí­jat kapott Kamondy Zoltán és Sas Tamás is. A legjobb szí­nésznőnek járó díjat Eszenyi Enikő, a legjobb férfi színész kitüntetést Benkő Gyula kapta. HÉTVÉGI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓ MŰSOR SZOMBAT Csiky Gergely Színház 19 órakor BOLHA A FÜLBE Ódry bérlet Kaposvár, Szivárvány du. 3, nő és f8: VÁLTSÁGDÍJ (am.) TELEVÍZIÓ Budapest 1 5.40: Gazdatévé 6.00: Nap-kelte 8.10: Cartoon Network 9.15: Hó­fehérke 9.40: Égből pottyant-dél- előtt 10.10: Dzsúz 11.05: Váratlan utazás 12.05: Kaláka-fesztivál 1996. 12.30: Família Kft. 13.00: Vész­helyzet 13.50: Szomszédok 14.30: Azok a csodálatos állatok 14.55: Hyppolit és a többiek 16.20: Divat '97 17.00: "...az én váram” 18.00: Panoráma 18.35: Szerencsekerék 19.00: Süni és barátai 19.15: MC 19.30: Híradó 19.50: Sport 20.00: Szerelmes ellenfelek I. 21.40: Uborka 22.25: Neon City Budapest 2 7.30: Welcome to Hungary 8.30: Hrvatska krónika 8.55: Unser Bildschirm 10.10: Nasa obrazovka 10.35: Patrin - Üzenet - Vorba 11.00: PC abc 11.30: Papilio expedí­ció - Perui keresztmetszet 12.00: A Tisza 12.30: Körkép 13.05: Kard­szárnyú vadászok 14.05: Erdészház Falkenauban 15.00: Dallamról dal­lamra 15.35: Kisftlmek a nagyvilág­ból 17.00: Sportműsor 19.05: Famí­lia Kft. 19.35: Nemzeti park lehetne 20.10: Kerengő 20.50: Áz arani em­ber 22.05: Plautus: A hetvenkedő ka­tona 0.25: MC Tv 3 13.15: Ments meg! 15.20: Az őran­gyal 17.35: Baywatch 18.30: Asz­faltbetyár 19.15: Gyerek az éjszaká­ban 21.00: Cinema 21.40: Második lehetőség 22.45: Halálos ima Duna Tv 8.05: Pumukli kalandjai 8.30: Tesz-vesz város 8.55: Kicsoda a micsoda 9.25: Molly 9.50: Betű­vető 10.15: Világtörténet 10.45: Harmónia 11.15: Ritmus '91 12.20: Közép-európai magazin 13.00: Esti kérdés 13.15: Popeye 13.40: Felme­gyek a miniszterhez 15.20: Kutya­portrék 16.00: Kedves 16.40: Ös­vény a világ tetején 17.00: Az óceán lánya 17.25: Kimba, a fehér oroszlán 18.00: Híradó 18.15: Én és a kis- öcsém 19.55: Az Univerzum fotog­ráfusa 21.00: Híradó 21.20: Sport 21.30: Folytassa... 22.55: The Band 24.00: Berda József: Elégia HBO 8.00: Lois és Clark 9.30: Jó bará­tok 10.30: Egyről a kettőre 11.00: A három testőr 12.50: Bolond idők 14.25: Melrose Place 15.45: Tom­boló ököl 17.30: Táncos szafari 18.40: Rendőrakadémia 7. 20.00: Glengarry Glen Ross 21.40: Csal­étek 23.15: Otthonom, Idaho 1.00: Jelige: Vörös cipellők Szív Tv 16.05: A delfinek élete 17.45: RPS News 18.00: Konyhashow 18.30: Mi van vele? 19.30: Coca-Cola Rock City 20.00: Hívd Andreát! 21.00: Terror a jachton 23.00: Szerelmi út­mutató 23.30: Tabuk nélkül Spektrum Tv 18.30: Az ezredfordulón túl 19.30: Egy új világért 20.00: Bolygónk vé­delmében 20.30: A Himalája 21.00: Ciprus Kapos Tv 18.30: Kisasszony VI. 19.00: Hírek 20.10: Meseautó 21.40: Napfény a jégen MŰHOLDPROGRAMOK RTL 9.20: Aladdin 9.45: Rajzfilmshow 10.15: Disney-játék 10.40: Gargoy­les 11.35: Hol van Carmen Sandi- ego? 11.55: Clever és Smart 12.55: Bír-lak 13.25: Egyről a kettőre 14.45: Borzasztó kedves család 15.45: Beverly Hills 90210 16.45: Melrose Place 17.45: Central Park 19.10: Robbanékony hétvége 20.15: Soundmix show 22.00: Szombat éj 24.00: Stranglehold SAT 1 10.00: Esernyő, sárm és keményka­lap 11.00: Az időalagút 12.00: Szív­tipró gimi 13.00: Rex felügyelő 14.00: Űrszekerek 15.00: Baywatch 16.45: Schwarz közbelép 18.00: Labdarúgás 18.30: Szuperagy 19.30: Fritz és társa 20.00: őrület 22.00: A világ legviccesebb hírei 22.30: Wac- zak szálló 23.00: Tett vagy halál PRO 7 9.40: Scooby Doo 10.00: Félix, a kandúr 10.30: Tapsi Hapsi 10.55: Flintstone család 11.20: Simpsonék 11.45: Igazi vadon élő állatok 12.45: Nincs előttük akadály 14.30: Dagály 15.25: MacGyver 16.25: Új lehetet­len küldetés 17.25: Starflight One 19.45: Baldy Man 20.15: Nicsak, ki beszél még 22.00: Függő játszma 24.00: Comedy Factory Kossuth rádió 4.40: Határok nélkül 8.26: Kopog­tató 9.35: Rádiókabaré 11.05: Szombat délelőtt 12.00: Krónika 12.30: Kontinensek, szántóföldek 13.05: Új Zenei Újság 13.40: Öt kontinens száz botránya 14.05: Oxi­gén 15.05: Irodalmi újság 16.00: 16 óra 17.30: Népzene 18.00: Krónika 18.25: Szemle 19.05: Sportvilág 19.30: Mese 20.05: Rádiószínház 22.00: Krónika 22.20: Válogatás 23.05: Saját hangja, vigye haza Petőfi rádió 4.33: Hajnali dallamok 6.00: Pax rádió 6.35: Ugródeszka 9.03: Iránytű 9.30: Operettparádé 10.00: Szórakoztató antikvárium 11.35: Emberek és egyéb állatfajták. 12.00: Nóták 13.14: Daráló 14.00: Szív küldi. 14.40: Tangó 15.20: Filmda­lok 16.00: Szuper show-s! 17.45: Sztárparádé 18.00: Szórakoztató műsor 19.03: Slágerlista 20.00: Sportkoktél 22.00: Dzsessz 23.03: Sport 23.10: Rádiószínház - Kecs­kemét 0.15: Éj szaka Bartók rádió 6.03: Muzsikáló reggel 8.10: Pó­dium 9.00: Új Zrinyiász 10.05: Hangfelvételek felsőfokon 12.05: Repríz 14.05: A Philharmonia Zene­kar lemezeiből 15.00: Opera-mű- vészlemezek 16.05: Hangraforgó 17,00: Új lemezeinkből 18.05: Aranyalbum 19.05: Magyar zene­szerzők műveiből 19.35: Kapcsoljuk a bécsi Staatsopert 22.50: Összkia­dás 23.43: Kórusmuzsika Somogy rádió 5.30: Jó reggelt! 9.00: Horgász­műsor 13.20: Sport 13.30: Deutsche Welle 14.00: Kívánságműsor 18.00: Poliphónia 19.30-20.00: Mese Juventus rádió 6.00: Turgyán Tamás 13.00: Csak zene 14.00: Sony óra 15.00: Suri Imre 18.00: DJ Service újdonságai City rádió 8.15: Hétvégi délelőtt 13.00: DL- Stúdió 14.00: Oldies és Country 17.15: Beindító 18.00: Salgótar- ján-Balatel-VIS Siófok SC kosár­labda-mérkőzés Radio Jam Balaton 6.00-tól 20.00 óráig szórakoztató, magazin Az FM 91,8 MHz-en. Kapos rádió 6.00: Napindító 7.45: Sportvonal 9.00: Hétvége 10.00: Listázva 11.00: Negyvenesek 12.45: Sport­vonal 14.00: CD-Box óra 15.00: EMI Quint-lista 16.00: Happy Birthsday 17.00: Az Ön tetszésére 18.30: Mixes Mix 19.30: Sportvonal Pécsi rádió 9.00: Jó pihenést 12.00: Szerb nyelvű műsor 13.30: Horvát műsor 15.00: Zenés műsor 18.00: Német nyelvű műsor 19.30: In der Muttersp­rache 20.30: Na matemjem jeziku VASÁRNAP Kaposvár, Szivárvány du. 3, n6 és f8: VÁLTSÁGDÍJ (am.) TELEVÍZIÓ Budapest 1 7.30: Tesz-vesz város 7.55: „így szól az Úr!” 8.05: Fecsegő tipegők 8.30: Hófehérke 9.00: A fekete város 9.45: Matiné 10.35: A vad ló 12.05: Szerencsepercek 12.30: A homok titkai 15.00: HT 15.30: Örömhír 16.00: Walt Disney bemu­tatja 17.05: Durrell, a bárkaépítő 18.00: Négyszázezer nap 18.30: Sze­rencsekerék 19.00: A Hét 20.00: Pe­tőfi Sándor: János vitéz 20.15: Sze­relmes ellenfelek II. 21.50: MC 22.00: A bomlás virágai 22.40: Min­denki másképp csinálja Budapest 2 7.35: Hol-mi? 8.00: Mérce 8.30: A magyar irodalom képes története 9.00: Űrgammák 9.30: Ombudsnő - Nőmagazin 10.00: 12 hónap az er­dőn 11.00: Sportműsor 13.00: Nóták 14.05: Vidéki Anglia 14.30: Csel­lengők 15.05: McKenna 15.55: Ke­rekek és lépések 16.40: Musica His- torica 17.05: Szívtipró gimi 18.30: Úton 19.00: Paffka, Klaff és Majszi 19.15: Őszi utazás 21.00: Szó van róla 21.55: Telesport 23.25: MC Tv 3 12.55: Miért? 13.50: Emilie 15.00: Tim 16.45: Automobil 17.25: Csen­getett, Milord? 18.25: Profitvadász 19.15: A rossz nő 21.25: Egy rossz lépés 23.20: Porzsoló Duna Tv 8.05: Vallási műsor 8.45: Az ókor mediterrán városai 9.40: A Fehér Agyar legendája 10.05: Popeye, a tengerész 10.15: Cimbora - Tallózó 11.15: Kincsesház 12.00: Déli ha­rangszó 12.05: Nótacsokor 12.25: Vándormozisok 13.00: Popeye, a tengerész 13.05: A cipész fia 1445: Sportképek 16.30: Színházi Élet 17.00: Emlékképek - Régi híradók 17.15: Postabontás - Levélváltás 17.40: Mese 18.00: Heti hírmondó 19.00: Az utolsó metró 21.10: A pá­rizsi Musee D'Orsay 22.05: Sport­percek 22.15: Tűmé 23.45: Sziveri János: Álompolgárok HBO 10.00: Állati élet 11.00: Óvóbácsi 12.25: A 44-es évfolyam 14.00: Fal­con Crest 14.50: Mozimánia: A hollywoodi módi 15.50: Nagyfőnök 17.30: A megtörhetetlen 19.05: Mo­zimánia: Roger Moore 20.00: Mennyi? 30! 20.35: Jég veled! 22.10: A hatodik érzékcsalódás 23.50: X polgártárs Szív Tv 17.00: Egészségmagazin 18.30: Ké­pes recept 19.00: X-treem 20.30: Zsaruszív 21.00: TC 2000 23.00: „Párosán szép.” 23.30: Konyhashow Spektrum Tv 18.30: A gyógyulás művészete 19.30: 16 nap Lillehammerben 3. 20.30: Vonatozás Nagy-Britanniá- ban 21.30: Hihetetlen!? Kapos Tv 19.00: Fuss, hogy utolérjenek 20.40: Exterminátor Balaton Tv 19.00: Diplomáciai védettség - am. film; Ez a fiuk sorsa - am. film. 22.00: Terefere Kovács Katival MŰHOLDPROGRAMOK RTL 9.05: Rajzfilmshow 9.45: Aladdin 10.35: Galaktika 12.25: Disney- filmparádé 11.40: A szülőcsapda 14.10: A csapat 15.10: Szerencseva­dász 16.55: Xena 17.45: Állatmaga­zin 19.10: Drámai mentőakciók 20.15: Felix, az életre szóló barát 22.10: Spiegel Tv 22.50: Össztűzben 0.05: Négyes csatorna SAT 1 7.00: Baywatch 7.50: Űrszekerek 8.40: A szenvedély virága 10.25: Férfi Laramie-ból 12.20: Heintje- Útrakelt szív 14.15: Fiiser bácsi- Űjabb csibésztörténetek 16.05: Ég és pokol 18.00: Villám 19.00: Csak a szerelem számít 20.00: A tölzi zsaru 22.00: Talkshow 23.00: Spiegel Tv 23.30: Riporterek bevetésen PRO 7 9.35: Tapsi Hapsi 10.00: Droopy 10.50: Kutya, családdal 11.20: Flintstone család 12.35: Parker Le­wis 13.00: Nővér, nővér 13.30: Egy fedél alatt 13.55: Alf 14.20: MacGy­ver 15.15: így készült a Space Jam 15.45: Cool World 17.30: Babilon 5 18.30: Lois és Clark kalandjai 19.45: A csodák világa 20.15: Wayne vi­lága 22.05: Fókusz tévé 23.00: Ne­mesis 0.35: Kettő kettő ellen Kossuth rádió 6.00: Vasárnapi Újság 8.40: Mű­sorszemle 9.05: Világóra 10.05: Római katolikus szentmise közvetí­tése 11.05: Gondolat-jel 12.00: Déli krónika. Sport 12.25: Harmincöt perc alatt a Föld körül 13.05: Szel­lemtörténetek 14.35: Népdalkörök pódiuma 15.05: Művészlemezek 16.05: Dokumentumműsor 17.00: Terasz 19.05: Sportvilág 19.30: Mese 19.40: Klasszikus operettekből 20.05: Egy rádiós naplójából 21.05: „Egy hang, mely nem talál nyugal­mat” 22.00: Késő esti krónika 23.40: Régi híres énekesek műsorából 24.00: Hírek. Időjárás. Totó Petőfi rádió 6.08: Végre vasárnap! 7.45: Euro- sportreggel 8.00: Jó reggelt, Eu­rópa! 9.03: Neveletlenek 10.00: Gordiusz magazin 11.07: Vasárnapi koktél 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 13.03: Szuper-nova 14.00: Forgó­színpad 16.00: Poptarisznya 18.30: Sportösszefoglaló. Totó 20.00: Pon­tozó 21.03: A Rádió Dalszínháza 22.38: Dzsessz 23.03: Sporthíradó 23.10: Ennyi. 0.15: Éjszaka Bartók rádió 6.03: Népszerű muzsika - korán kelőknek 8.03: Peter Planyavsky orgonái 9.05: Eurorádiós Schubert- nap 12.00: Új Zenei Újság 13.10: A kamarazene kedvelőinek 14.00: Eu­rorádiós Schubert-nap 15.00: Ég­övek 16.00: Eurorádiós Schubert- nap 18.05: Jubilate Deo 19.35: Kap­csoljuk a Zeneakadémia nagytermét 22.05: Eurorádiós Schubert-nap 23.05: K. u. Confusionarius Somogy rádió 5.30: Jó reggelt! 7.00: Vallási mű­sor 11.00: Kívánságműsor 13.20: Sporttükör 13.30: Deutsche Welle 16.00: Country-rock 18.00: Warner Music 18.45: Mese 19.20: Heti sportösszefoglaló 20.00: Műsorzárás Juventus rádió 13.00: Csak zene 14.00: World Chart Show 17.00: Horváth Bob 19.00: Juszt László műsora 20.00: Dibusz Éva 24.00: Parkoló pálya City rádió 8.15: Hétvégi délelőtt 10.00: Kí­vánságműsor 13.15: Örökzöldségek 14.15: BBC-kaleidoszkóp 15.00: Oldies 17.00: Country 18.00: Sport­óra 19.00: BBC-hírmagazin Radio Jam Balaton 6.00-tól 20.00 óráig szórakoztató, magazin. Az FM 91,8 MHz-en. Kapos rádió 6.00: Napindító 7.45: Sportvonal 8.00: Vendégváró 12.45: Sportvo­nal 13.00: Vasárnap délután 17.00: Játékosan 18.00: Kívánságára 19.30: Sportvonal Pécsi rádió 8.30-10.00: Vasárnapi magazin 12.00: Szerb nyelvű műsor 13.30: Horvát nyelvű műsor 15.00: Regi­onális német nyelvű műsor 16.00: Zenés műsor 19.00: Magyar nyelvű zenés sportmagazin 19.30: In der Muttersprache 20.30: Na matem­jem jeziku

Next

/
Oldalképek
Tartalom