Somogyi Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

6 SOMOGYI HÍRLAP GAZDASÁG 1997. február 1., szombat Hirdető is a bizalomra épít Vélemények a SOMOGYI HÍRLAP-ról, mint reklámhordozóról Nagy a söradó. Továbbra is a sör fogyasztási adójának csökkentését sürgetik a sör­ipar képviselői. Most már minden hektoliter sör után 2300 forintot, plusz a nettó termelői ár további 15 szá­zalékát fizetik. A söripar sé­relmezi, hogy a bor fogyasz­tási adója alacsonyabb, az üdítőitalokon pedig - ellen­tétben az európai gyakorlat­tal - nincsenek ilyen terhek. Energiafogyasztók Díja. A Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. és a Közép-dunántúli Gázszol­gáltató Rt. kapta meg az Energiafogyasztók 1996. évi Díját. A DÉMÁSZ azzal érdemelte ki az elismerést, hogy humánus magatartást tanúsított az illegális fo­gyasztók iránt, a KÖGÁZ pedig a mezőgazdasági ter­ményszállítók különleges igényeinek rugalmas keze­lésével. Amerikai segítség. Az elmúlt hat évben az ameri­kai kormány 220 millió dol­lárral járult hozzá Magyar- országon a demokratikus átmenetet, a gazdasági át­alakítást segítő programok­hoz, a többi között a mun­kaközvetítők és a döntőbí­rók továbbképzéséhez. Az MNB hivatalos valutaárfolyamai (1 egységre, forintban) (középárfolyamok) Angol font 273,29 Görög drachma (100) 66,10 Német márka 103,81 Olasz líra (1000) 105,47 Osztrák schilling 14,75 Spanyol peseta (100) 122,83 USA-dollár 169,85 A tömegkommunikációból is, de a köznapi beszélgetéseink során is hallhatunk arról, hogy csak azt a terméket (dolgot) kell reklámoznunk, mely sem­miképpen nem ismert, vagy nem kél el a piacon. Ezt erősíti az a régi magyar szólás is, hogy „a jó bornak nem kell cégér. ” A fenti vélekedést is és a mondás egykori tapasztalatát azonban jelentősen megcáfolta napjaink piacgazdasága! Manapság, amikor egy-egy áruféleségből már számtalan márka jelenik meg a vásárlók előtt, a háttérben egyre kiélezet­tebb harc folyik az ügyfélért, a fogyasztóért. A Nyugaton már óriási iparágként működő rek­lám ma már Magyarországon is egyre növekvő iparág lett. Új értelmezést kapott tehát a fentiekben idézett mondás, nap­jainkban reklám nélkül nem le­het hatékonyan értékesíteni semmit sem. Egy világkereske­delmi óriás, az Unilever például 5,6 milliárd dollárt költ rek­lámra évente (Advertising age), ugyanakkor ma már a legkisebb cégek haladó szellemű vezetői is belátják, hogy nem lehetnek meg termékeik, tevékenységük népszerűsítése nélkül. Mi is az a reklám? A válasz egyszerű. A fogalom nem mást takar, mint egy serkentő szert, egy katalizátort, amelynek se­gítségével az áru gazdára talál. A reklám hasznosulásának nagyon fontos eleme, hogy el­jusson a „címzetthez”. Ehhez nem elegendő érdekessé tenni a hirdetést, minden eszközzel fel kell keltem a fogyasztó, az ügy­fél célirányos érdeklődését. Tudatosítani kell az emberek­ben, hogy a hirdetések és rek­lámok figyelemmel kísérésének óriási előnyei vannak egy-egy mai polgár számára. A belőlük származó infor­mációk nemcsak gazdagítják a tudást, hanem gyakorlatiasabbá tesznek, javítják a megítélőké­pességet, és ez mind mind pénzt ér. Megtudható, hogy mit, hol, mikor lehet olcsóbban, előnyösebben vásárolni, s mindehhez az információhoz az férhet hozzá, aki nem dobja félre a lapon keresztül megka­pott reklámot, nyitott szemmel jár, más pénzéért tanul. A pros­pektusokkal, az ingyenes hirde­tési újságokkal, termékekkel szemben az újságreklám elő­nye, hogy ez garantált kézbesí­tői hálózaton keresztül eljut megrendelőjéhez, az előfizető­höz. Ezzel szemben az emberek jelentős része zaklatásnak, lép­csőházi szemetelésnek tekinti a beszórt anyagot. A napilapot sajátjának tekinti - hiszen kifizette, megrendelte, s a különféle információk la­pozgatása közben - észrevétle­nül is -, „átfésüli” a hirdetése­ket, reklámokat. A gyakorlat szerint az állítást, aminek iga­záról meg akarunk győzni va­lakit, többször ismételni kell. A lapok mindennapos megjele­nése eszközül szolgál erre az ismétlésre is, így a sajtóreklám a szuggesztív hatás felértéke­lésre rendkívül alkalmas. A hírlapokban elhelyezett reklám kiváló hordozóját teste­síti meg a Somogyi Hírlap. Hogy miért szeretnek e lapban hirdetni az emberek, erre a kér­désre maguk az érdekeltek ad­ják a leghitelesebb választ. Széles József, a Balaton Fü- szért vezérigazgatója:- A Somogyi Hírlap vélemé­nyem szerint nagyon hatékony reklámhordozó. A megye leg­nagyobb példányszámú lapja, amely eljut a háztartások nagy részébe. A Balaton Füszértnél fontosnak tartjuk, hogy közis­mert versenyelőnyeink mellett ráirányítsuk a figyelmet rend­szeres akcióinkra. Erre kitű­nően alkalmas a lap, amely a cégünk fő működési területé­nek két megyéjéből az egyiket teljesen lefedi. A napi munkában nagyon fontos, hogy hirdetéseinket igen rövid átfutási idővel adhat­juk fel, így napra kész informá­ciókat közvetíthetünk vevőink felé. Üzletvezető kollégáimnak is az a tapasztalata, hogy a vá­sárlók keresik a Somogyi Hír­lapban meghirdetett akciós termékeket és szolgáltatásokat. Franci János, az ARIEL ügyvezető igazgatója tömöreb­ben így summázta véleményét:- Mi a Somogyi Hírlapot azért választottuk cégünk hirde­téseinek megjelentetésére, mert a területen lévő más hirdetési és egyéb újságokkal szemben, a termékeink megismertetésére ezt gondoljuk a leghatéko­nyabbnak. Äz ár és a hatékony­ság így valósul meg együttesen. Borongics Józ.se/balatonbog- lári márkakereskedő:- A Somogyi Hírlap a legol­vasottabb újság megyénkben, ezért szívesen és rendszeresen hirdetünk benne. A hírlapban elhelyezett hir­detés után sok érdeklődő - az olvasóközönség valamennyi ré­tegéből - keres meg minket. Mi úgy látjuk, hogy_az olva­sók nagyobb bizalommal van­nak a Somogyi Hírlapban meg­jelenő hirdetések iránt, s ez a siker és egyben a hatékonyság fontos feltétele. PIACI KÖRKÉP Kaposvár Siófok Nagyatád Marcali Burgonya 25 25-30 20-30 20 Káposzta 35 30 30 40 Paprika 50-120/db 35-40/db 30-50/db 160 Paradicsom 400 280 350 180 Uborka 500 280 400-500 90 Zöldség 80 50-60 80 70 Tojás 15-16 14 15-16 14 Sampinyon 240 250-280 250-300 280 Hagyma 45 30 25-50 40 Banán 200 175 200-220 180 Alma 50-70 40-60 40-80 60 Karfiol 350 100 200 90 Saláta 75 40 50-60 40 Kelkáposzta 80 40 60 80 Karaláb 30/db 25/db 35/db — Mák 450 400 400 — Dió 500 500-600 550-600 — Savanyú­káposzta 100 90 90 110 FELVÁSÁRLÁSI ÁRAK ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS Kaposvár, Éden kereskedés Vitái 96 Bt paprika 40-70 Ft/db 10-80 Ft/db paradicsom 220 220-270 káposzta 13-15 12-20 burgonya 12 14 v. hagyma 30 20-30 tojás 13-14 12.5-14 alma 40-80 40-80 körte — 95 sav. káposzta 50 50 A múlt héthez képest ■ A múlt héthez képest aA múlt héthez képest változatlan ár ^ csökkent az ár I nőt az ár Felvásárlók Árak: Ft/kg ser,és marha növendék selejt juh nagyüzemi háztáji a a bika, üsző Kapos Ternero Bt 0195 0170 0130-135 0190 0130-135 Tab, Kaveczki Kft 4) 180 (95-130 kg) _ 4) 150 (130-180 kg) ^ 130 (180 felett) Kaposvár /K nagytermelői sertés 1 105-135 kg 195 Ft alapár +1-10% min. felár + 12% áfa /K 170 Ft alapár + 5,10,15,30 Ft/kg min.felár I kistermelői sertés +7% komp. felár 150-210 kg 165 Ft alapár +12 vagy 7% komp. felár nagy súlyú és tenyésztésbe fogott Plni Hungary Számítógépkezelő kezdő (40 óra) 8,000 Ft Számítógépes titkárnői (40 óra) 15,000 Ft Excel vagy Word for Win'95 (40 óra) 15,000 Ft Excel és Word for Win'95 ( 60 óra) 20,000 Ft 3 0 1 © délelőtt © délután ® este © hétvégén © Kismamáknak, munkanélkülieknek: részletfizetés, 10% kedvezmény! számítógépes Tanfolyam Kaposvár Petőfi u. 47 882/319-550 Vásároljon naposcsibét Bábolnáról! Fajtaválasztékunk: ARBOR ACRES • TETRA-H Bábolna TETRA-SL • Bábolna HARCO Bábolna Rt. Brojlertenyésztés, 2943 Bábolna Tel.: 34/369-111, Fax: 34/369-800. Telex: 27-638 lOOOdb alatti megrendelés Naposcsibe Márkaboltjainkban: 7400 Fűzi Tibor Kaposvár. Táncsics Mihály u. 37. Tel: 82/315-753 7400 Bábolna Bio Gazdabolt Kaposvár, Füredi u. 22, Tel.: 82/315-811 BÁBOLNA .....................................— ' 1780' ....■■ A siófoki Vásárpsarnok emeletén 68 m2-es üzlethelyiség kiad«» vendéglátás, szolgáltatás vagy üzleti tevékenység céljára. Érdeklődni: Vásárcsarnok, Siófok, tel.: 84/311-679. (40382) MILCH-TECHNIK Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 7431 Juta, Dózsa Gy. u. 49. Tel./fax: 82/320-228, 60-368-841 FEJŐBERENDEZÉSEK SZARVASMARHA, JUH, KECSKE Háztáji, kisüzemi alkatrészek, villanypásztorok, magasnyomású mosók. Kivitelezés-felújítás-javítás-szerviz (40081 Figyelem! Víz-gáz-, fűtés-, villany szerelési anyagok. Gázkészülék alkatrészek kedvező áron kaphatók. 1997. február 1-tól gázkészülékek beüzemelését, javítását vállaljuk. Villanyszerelési anyagból 10% árengedmény! KEZOLA KFT Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b Tel.: 84/363-046 (39994) CONTEXT A SZÉP OTTHON VILÁGA február 1-től február 8-ig Paplanok 1950 Ft Cseh takarók 2200 Ft Egyes függönyök, műszőrmék, termő anyagok 20% engedménnyel. Kaposvár, Berzsenyi u. 1. Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig, 1 szombat 8-12-ig § A SIOKOM RT., SIOFOK, keres egy fiatal munkaerőt azonnali munkakezdési lehetőséggel TITKÁRNŐI beosztásba Fia Ön érettségivel, gyors és gépírói végzettséggel rendel­kezik, kezdeményező és munkabíró, számítógépes ismere­te van, akkor jelentkezzen nálunk. SIOKOM RT. Béres Józsefné személyzeti - munkaügyi csoportvezető Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. (4006: A BALATON FUSZ€RT RT. AKCIÓS AJÁNLATA FEBRUÁR HÓNAPRA Termék megnevezése Nettó nagyker. ár: Fogy. ár: régi akciós régi akciós TOMI kristály mosópor utt. 5,4 kg 9jl9,/0 *SIL áztatópor 300 g 5,77 TIX 3,6 kg mosópor lemon és blue T 9,88 KALIA tusfürdő 2 illatban ' 49, *DENIM after shave 100 ml 4 illat 52),38 ‘DENIM deo 4 illat 150 ml 371,51 Nova 100 lapos papírzsebkendő Hellmann's majonéz 400 g Maggi bolognai spag.szósz 60 g Completta kávétejpor üv. 200 g Sűrített párád, dobozos 160 g Hántolt rizs "B" 1/1 Törley muscateller 0,75 Paloma kávé 250 g ‘Duna szelet ét, tej 33 g ‘Stollwerck háztartási keksz 250 ‘Amorella díszdoboz 200 g 61,10 22! ,27 82 46 292 98 51,27 126, i0 249,; 0 247,í8 23,3) 45,9! 307,3 765,15 11389, 57,40 1 115 ­700,65 040, 107,29 199, 487,55 756, 323,14 601.­56,10 86, 185,17 298, 80,51 1D8.­250.49 354, 44,08 ffl, 115.50 14», 216,70 33, 186,94 31 (­20,42 32 ­38,37 62 ■ 269,28 415. 999, 79, 939, 144, 652, 432, 71, 249, 93, 299, 53, 134, 287, 248, 27, 49,50 357, *-gal jelzett termékeink február 3-tól kaphatók akciós áron! FIGYELEM! Február 7-én és 8-án (pénteken és szombaton) ingyenes buszjáratot indítunk a kaposvári Glória áruházba a távolsági autóbusz pályaudvar 1-es kocsiállásáról! Figyelje hirdetéseinket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom