Somogyi Hírlap, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-12 / 162. szám

4 SOMOGYI HÍRLAP MEGYEI KÖRKÉP 1996. július 12., péntek HÉTVÉGI ÜGYELET Orvosi ügyelet Kaposvár, Ezredév u. 13. Tel: 311- 005. Kaposvár, Somogya- szaló, Magyaregres, Őrei, Zi- mány felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet reggel 7-től másnap reg­gel 7-ig. Fogorvosi ügyelet 14- től 22 óráig tart. Városkörnyéki hétvégi ügyelet: Kossuth L. u. 53. Tel.: 319-397, 06/60/369- 033. Mernye,Tel: 82/385-312. Nagybajom, Tel: 357-145 (felnőtt), 357-150 (gyermek). Böhönye, Tel.: 85/322-021. Kadarkút, Fő u. 5/a, tel: 19. Igái, Farkas J. u. 4. Tel.: 82/372-053. Törökkoppány, Tel.: 377-702. Mosdós (tüdő­gyógyintézet). Tel.: 82/377-055. Andocs, Ady E. u. 50/a. Tel.: 372-507. Siófok, Semmelweis u. 1. Tel: 84/310-500. Fogorvos: 7- 13-ig. Balatonföldvár, Sza­badság tér 1. (rend.), Tel: 340- 113. Fogorvosi ügyelet: szomba­ton 8-13 óráig, a rendelőkben ki­függesztett helyen. Fonyód, tel: 85/360- 050. Marcali, Széchenyi u. 17. Tel: 11-851. Lengyeltóti, Tel.: 85/330-620. Somogyudvarhely, Tel.: 30- 563-032. Nagyatád, Koch u. з. Tel.: 82/351-854. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. Tel: 82/463- 178. Fogászat: 8-12—ig. Kő­röshegy, Petőfi u. 126. Tel.: 84/340-008. Tab, Kossuth u. 60. Tel.: 84/320-620. Balaton- boglár, Vikár Béla u. 4. Tel.: 85/351-419. Gyógyszertárak Kaposvár: „Korona” Kossuth tér 4. Tel: 82/311-222, páros hó­nap. „Arany Oroszlán” - Fő u. 19. Telefon: 82/314-331, párat­lan hónap. Barcs: „Megváltó” - Felszabadulás u. 5. Tel.: 82/463-716. Az alábbi négy gyógyszertár havonkénti váltásban: Bala- tonboglár: „Arany Kígyó” Gaál Gaszton u. 7. Tel.: 85/350-268. „Három Királyok” Szabadság u. 4. Tel.: 85/353- 922. Balatonlelle: „Mária” Móra F. u. 2. Tel.: 85/351-295. „Magyar Korona” Rákóczi u. 208/b. Tel.: 85/353-513. Csurgó: „Medicina” Csokonai и. 4.Tel.:82/471-017. Fonyód: „Isteni Gondviselés” Szent Ist­ván u. 31. Tel.: 85/361-322. Marcali: Páros hónap: „Nap­sugár” Rákóczi u. 6-12. Tel.: 85/310-065, páratlan hónap: „Hársfa”, Hársfa u. 25. Tel.: 85/311-286. Nagyatád: kéthe­tenkénti váltásban „Szent Ist­ván” Korányi S. u. 4. Tel.: 82/351 -004. „Aranyszarvas” Kossuth L. u. 9. Tel.: 82/351- 684. Siófok: váltott ügyelet: „Arany Kígyó Semmelweis u. 1. Tel.: 84/312-510. „Régi” Fő u. 202. Tel.: 84/310-041. „Főnix” Főu. 174-176. Tel.: 84/315-406. „Kiliti” Balatonkiliti, Honvéd u. 25. Tel.: 84/322-516. „Arany Kígyó” Semmelweis u. 1. Tel.: 84/312-510. Tab: „Arany- szarvas” Kossuth Lajos u. 65. Tel.: 84/320-042. Lengyeltóti: szabad- és munkaszüneti napo­kon: „Fehér Holló”, Rákóczi u. 14. Tel.: 85/330-440. Az alábbi négy gyógyszertár hetenkénti váltásban: Bala­tonföldvár: „Isteni Gondvise­lés” Petőfi u. 2. Tel.: 84/340- 091. Balatonszárszó: „Menta” Főu. 60. Tel.: 84/362- 925. Kőröshegy: „Calendula” Petőfi u. 102. Tel.: 84/340-037. Zamárdi: „F.G.H.” Kossuth u. 9. Tel.: 84/348-733. * Állatorvosi ügyelet Kaposvári kerület: dr. Kadlec András Kadarkút (tel.: 385-261), dr. Balázs Péter Ráksi (tel.. 372- 343 és 06/20/390-022, dr. Ko­vács Géza Baté (tel.: 376-385), dr. Papp Mária Somogyjád (tel.: 489-027). Marcali kerület: dr. Savanyó József Böhönye (tel.: 322-470), dr. Szűcs Gábor Buzsák (tel.: 330-191), dr. Fülöp Endre Marcali, Arad u. 4. (tel.: 312- 672), dr. Bódai József Fo­nyód, Szent István u. 40. (tel.: 361-953). Nagyatádi kerület: dr. Szula József Kutas (tel.: 385- 436), dr. Gál József Vízvár (tel.: 462-364), dr. Mándó István Barcs, Kis u. 13. (tel.: 463-663), dr. Hegyi Flórián Berzence (tel.: 446-021). Siófoki kerület: dr. Lövey László Balatonszárszó (tel.: 06/30/476-043), dr. Faze­kas Gábor Andocs (tel.. 372- 512), dr. Gaál Antal Balaton­lelle, Dobó K. u. 6. (tel.: 350- 419), dr. Kiss Pál Tab, Zichy u. 27. (tel.: 320-747). Az ügyelet 13-án reggel 8-tól 15-én reggel 8- ig tart. A kaposvári állatkórház szombaton 10-12 óra között tart nyitva. Ünnepelt a Kaposvár-Fonyód vasútvonal minden faluja IC-vonat a 100 éves pályán (Folytatás az 1- oldalról)- Ez egy álomvonat - mondta a somogyjádi Pellérdi Lajos bá­csi a tegnapi emlékvónat láttán. Neki pedig hinni kell, hiszen 72 évéből majd 40-et mozdonyo­kon szolgált, de még nem ada­tott meg neki, hogy IC-kocsi- ban suhanjon Kaposvár és Fo­nyód között. A tegnapi különvonat sok mindenben volt különleges. Ilyen még soha nem járt ezen a vonalon. Hosszan időzött az ál­lomásokon, hogy az ott élők műsorral köszöntsék az utasait és szalagot kössenek a moz­donyra jó vasutas szokás sze­rint. A régiek megsárgult fotó­kat vettek elő. Az egykori osz- topáni vasutas Pelőcz István kü­lönleges felvételt mutatott: Osztopán és Somogyjád között 1940-ben az eső elmosta a hi­dat. A vágányok szabályosan lógtak a levegőben - igazolja a fénykép. A vasúttörténet jó is­merőjétől dr. Majdán János egyetemei tanártól hallottam, hogy 100 éve a sínek eltűntek a lengyeltóti mocsárban. Törté­netek történeteket értek. A há­borús időkből, híres főnökökről mint az osztopáni Grabant Anti bácsi volt, aki minduntalan mo­torokat szerelt és ez okból a legritkábban ért haza. Sárái Gyula a MÁV Pécsi Üzletigazgatóságának vezetője egy kicsit haza is hozta az álomszerelvényt, hiszen Öreg­lakon született és Osztopánban töltötte az első szolgálatát. Most minden földijének meg­súgta, a 100 éves vonal még sok száz évet fog megélni: szó sem lehet a megszüntetéséről. A somogyjádi polgármeste­rasszonyt Lorinczné Kiss Ilonát alighanem megnyugtatták a hí­rek, hiszen nála jobban aligha aggódott valaki is két eszten­deje a Fonyód-Kaposvári vas­útért. Pásztohy András ország- gyűlési képviselő ritkán száll vonatra. Azt mondta utoljára főiskolás korában zakatolt a sí­neken a „kék azúrnak” elkresz- telt siófoki vonalon. Ennek el­lenére vasútpárti. Tőle hallot­tuk, hogy a parlament a közel­múltban fogadta el a közleke­déspolitikai koncepciót. Az Egyesült Európa üzenete a vas­úti közlekedés fejlődésére szó­lít fel bennünket. Olcsó és egy­szerre tömegeket képes elvinni a legtávolabbi pontokra. Éppen ezért a meglévő vonalak kor­szerűsítésén kell gondolkodni. Hogy milyen a korszerű vasút? Ilyen, mutatott az Inter- city-kocsikból álló szerel­vényre Sárdi Gyula. Tessék fel­szállni, ezúttal ingyen megyünk és estére visszajövünk. A kró­nikák szerint utoljára a 60-as években volt nagyobb korsze­rűsítés a fonyódi vonalon. Mos­tanság ismét ráférne a felújítás. A nagy kérdés persze az, hogy mi lesz a villamosítással? Sülé Ferenc az üzletigazgatóság ve­zetőjének általános helyettese azt mondja, ez nem is elérhetet­len álom. Lehet, hogy a 125. születésnapon a ma álomvona- nak tűnő szerelvény már múze­umi tárgy lesz? Nagy Jenő Mérőórákat gyújt a Dédász Ötvennyolc millió forinttal tartoznak a fogyasztók Június végéig 26,2 millió forin­tot nem fizetett be a lakosság a Dédász Rt Kaposvári Üzleti­gazgatóságának. A kisebb kö- zületek hátraléka 9,5 millió fo­rint volt, a nagyfogyasztók tar­tozása pedig csaknem 23 millió forintra rúgott. Köpfler Csaba értékesítési osztályvezető elmondta: a rendszertelenül fizetők elfelej­tik: miattuk hitelt kell felvennie a cégnek, és a pontosan fizetők is rosszul járnak, mivel a hátra­lék beépül a villamosenergia­árba. A renitens fizetők tartozá­sát még a kamatok is sújtják; ez alól csak a háztartási fogyasz­tók kivételek, ám várhatóan az ősztől már nekik is kell kamatot fizetniük a hátralék után. Többszöri felszólítás után a 90. napon kikapcsolhatja a Dé­dász az áramot. Ám, aki illegá­lisan visszaköti, átmenetileg el­búcsúzhat a villanyórájától. Havonta általában 30-50 fo­gyasztásmérőt gyűjtenek be, amit — ha kiegyenlítik a tarto­zást — természetesen újra visz- szaszerelnek. Néha — mint ahogy erre a napokban volt példa egy ka­posvári lakásban — jogtalanul kapcsolják ki az áramot a Dé­dász szakemberei. Ez általában adminisztrációs hibából adó­dik, amit mielőbb megpróbál­nak orvosolni. (Lőrincz) Fiatal vers- és prózaírók tanulják a mesterséget Toliforgatók az egyetemen A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság jóvoltából a PATE kaposvári Állattenyésztési Karának kollégiumában fiatal toliforgatók randevúznak. Az egyhetes alkotótábornak Takáts Gyula, Kolozsvári Papp László, Kelemen Lajos volt a vendége, de várják Tüskés Tibort és Gyurkovits Tibort is. Pénzes Tímea bölcsész-hallgató Érsekújvárról érkezett. — Én elsősorban a szlová­kiai magyar lapokat és írókat ismerem, de most az itt élőkkel is találkozhatok — mondta a fiatal lány, aki a Tiszavirág című folyóiratban publikál. — Akkor írok csak, amikor kény­szert érzek, hogy versben fejez­zem ki gondolataimat, állapo­tomat, a világhoz való viszo­nyomat. Remélem, a kaposvári élmények is ott lesznek követ­kező versemben. A székesfehérvári Árgusba, a nagykanizsai Pannon Tükörbe, a győri Műhelybe, s a Magyar Naplóba író tehetséges ifjak között van a kaposmérői Somo­gyi Gyula, akinek tárcái la­punkban és a Somogy című fo­lyóiratban is megjelentek már. — írásaimmal szeretném azt a hatást elérni, mint amit nekem jelent Bertha Bulcsú, Galgóczy Erzsébet vagy Kosztolányi mű­vészete. Azért veszem kezembe a tollat, hogy egyaránt szóljak az átlagpolgárhoz és a művé­szemberhez. A hagyományos próza érdekel. S hogy lehet-e tanulni az írást? Azt mondják: igen. Azért jöttek örömmel a Berzsenyi tár­saság szervezte műhelybe, hogy élő legendákkal találkoz­zanak, tanulják a mesterséget, s a szabad ég alatt beszéljenek az irodalom jövőjéről. A fiatalok azt tervezik, hogy a meghívott neves írók, költők munkáit és a táborban született, saját alkotásaikat megjelentetik egy antológiában. (Lőrincz) A Somogyi Hírlap kérdésstafétája Érzelmi értékteremtés Kása Sándor: a támogatáshoz elkötelezettség kell Dr. Vincze Károly a mell­kassebészeti osztály főor­vosa Kása Sándortól, a Klíma-Vili kft tulajdonosá­tól azt kérdezte: mi moti­válta abban, hogy első számú szponzorként támo­gassa a Kaposváron sorra kerülő lovastorna világbaj­nokságot? Hogy dönti el, mikor, mit támogat? — A támogatások oka min­den vállalkozó esetében más. Vagy érzelmi, vagy üzleti okok lehetnek a motiváló tényezők, esetleg együtt a kettő. Nálam ez utóbbi érvényes a lovastor­nára. Már gyerekkoromban el­jegyeztem magam a lovaglás­sal. Bár versenyző nem lettem, a szerelem megmaradt. Ez mo­tivált elsősorban, amikor meg­tehettem, hogy támogassak va­lamilyen sportot. Amióta a díj­lovagló világkupa-sorozatnak Kaposváron is van állomása, azóta szponzorálom azt is. Az üzlet ebben csupán annyi, hogy a kapcsolatépítésnek ez is egy formája, és úgy gondolom, a kapcsolatrendszer, az informá­ció ma az egyik legjövedelme­zőbb üzlet. — A Klíma-Vili kft, illetve az Inter-Cont Bt — aminek szintén Ön a tulajdonosa — támogatja a kaposvári birkó­zósportot, és a kosárlabdát is. Itt mi a motiváció? — A birkózásnál egyértel­műen az érzelem. Hosszú éve­kig birkóztam, példaképem ma is a feledhetetlen Szegfi László, az 1928-as és 32-es olimpiák somogyi reprezen­tánsa. Nagyon szeretem máig is ezt a sportot, és amikor a húskombinát megszüntette tá­mogatást, megkerestek, hogy segítsek. Úgy éreztem, ez köte­lességem, hisz különben meg­szűnt volna ez a sportág a vá­rosban. A kosárlabda támoga­tása egy baráti kapcsolatból in­dult, később egyre erősödött, mert úgy gondoltam, ennek reklámértéke is van. — Ahhoz, hogy egy vállal­kozás támogatásokat tudjon adni, azt a pénzt elő' is kell te­remteni. Mivel foglalkoznak a cégei? — A Klíma-Vili 1989 óta működik. Hőhasznosító beren­dezések telepítésével, szervize­lésével kezdte a pályafutását, később az építőipari tevékeny­ségbe is belekezdtünk. Állami beruházások fővállalkozói va­gyunk, olyan referenciamunká­ink vannak, mint a katolikus tábori püspöki hivatal épülete Budapesten, vagy a kecskeméti reptér hangárja, de mi építjük a Pannon egyetemen a lovasaka­démia lovardájának új, északi fejépületét is. Az Inter-Cont szintén építőiparral, ezen kívül műszaki kereskedelemmel és külkereskedelemmel foglalko­zik. Sikeresen működik mind­két cég, olyannyira, hogy meg­indulásuk óta minden évben sikerült megduplázni, meghá­romszorozni a teljesítményét. Csak ilyen háttérrel lehet sport­vagy bármilyen más támoga­tásra gondolni. — Azért Somogy megyé­ben is van több olyan cég is, aki megtehetné, mégsem te­szi. Önnek is lehetó'sége lenne saját vagyonát gyarapí­tania, ám mégis másra áldoz. Miért? — Ha a mostani pénzszűké­ben nem lennének támogató cégek, akkor olyan egyesületek szűnnének meg, ahol a fiatalok fizikailag és szellemileg egy­aránt fejlődhetnek, ahol a te­hetségek kibontakozhatnak. Ezt nem szabad megengedni, és aki teheti, annak erre áldozni kell. Persze ehhez kell egy bi­zonyos elkötelezettség is, de úgy érzem addig van jól, amíg vannak ilyen emberek, mert szerencsére vannak. — Említette: az Ön cége végzi a lovasakadémia építé­sét. Ennek van köze a már említett kapcsolati tőikének? — Gondolom igen, annak ellenére, hogy szabályos ver­senytárgyalás volt, ahol a mi ajánlatunk volt a legjobb. — Térjünk vissza az alap­kérdéshez. Mennyibe kerül egy lovastorna világbajnok­ság megrendezése? — Összeget nem szívesen említenék, biztosra veszem: szerény, de magas színvonalú világbajnokság lesz. Szeren­csére Kaposvár önkormány­zata is magáénak érzi a ver­senyt, és jelentős összeggel támogatja. Sajnos, a megyei közgyűlés elnökének támoga­tását nem sikerült megszerez­nünk. Remélem jól sikerül, mi mindent megteszünk, hisz az olimpia mellett ez lesz az egyetlen jelentős sportrendez­vény a világon július 25-28 kö­zött. Megtiszteltetés a két cég­nek, hogy bábáskodhat egy ki­csit felette. — Köszönöm, és kérem te­gye fel kérdését. — Kíváncsi volnék, mi fog­lalkoztatja manapság a kistele­pülések polgárait, vezetőit? Árvái Tibortól, Nemesvid polgármesterétől kérdezem, milyen fejlődési esélyeket lát ezekben az beruházás- és fej­lesztés-ínséges időkben saját településének, és a hozzá ha­sonló falvaknak? Varga Ottó Börtön a robbantóknak Azon a szeptember 20-i hajna­lon akkora robbanást hallottak a balatonlellei Y-diszkó kör­nyékén lakók, hogy Szaraje­vóban érezhették magukat. Ami azt illeti, a robbanó­anyagnak — az M75-ÖS kézi­gránátnak — volt is némi köze ahhoz a térséghez. Ugyanis ezt a típust a jugoszláv néphadse­regben rendszeresítették. Csak az oroszlányi Hőgyes Csaba (21) és Kujbus Róbert ((24), valamint az esztergomi Ma­tyók Attila (26) tudott erről, no meg a robbanás céljáról. Az utóbbi töviről hegyire tisztá­zódott a Fonyódi Városi Bíró­ságon, amely február 28-án mindhármukat bűnösnek mondta ki. „Robbanóanyaggal vagy robbanószerrel való visz­szaélés bűntette és rongálás vétsége” miatt a büntetett előé­letű Hőgyes Csabát — mint tettest — 2 évi börtönre; Ma­tyók Attilát —1 mint felbujtót — 1 évi és 6 hónapi börtönre ítélte. Ugyanezekért, valamint másutt társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletéért (megszüntetve a tatabányai bíróság próbára bo­csátását) Kujbus Róbert — mint bűnsegéd — 1 évi, 2 hó­napi börtönt kapott. A bűncselekményre az adott okot, hogy a Matyók Attlia ál­tal kibérelt, és Military néven üzemeltetett fonyódi Sirály ét­terem nem bizonyult gazdasá­gosnak. Matyók a konkurens diszkók üzleti életből történő időleges kikapcsolásával akarta fellendíteni a szórako­zóhelyet. Először úgy gon­dolta: verekedések kiprovoká- lásával elérheti, hogy a vendé­gek távol maradjanak a konku­rensektől. Mivel ezt 60 ezer forintért se vállalta senki, megszületett a robbantás öt­lete. Matyók harmincezer fo­rintot adott kézigránát beszer­zésére Hőgyesnek, aki a pia­con már 4000 forintért hozzá­jutott az M75-höz. Szeptember hajnalán Hőgyes Csaba és Kujbus Róbert 200 méterre megközelítették az Y-diszkót, majd Hőgyes — még közelebb kerülve — a kibiztosított grá­nátot a bejárati ajtóhoz dobta. A szórakozóhelyen 28 ezer fo­rint kár keletkezett. Az ügy enyhítésért felleb­bezéssel került a Somogy Me­gyei Bíróság dr. Mózes Gábor tanácsa elé. Kujbus Róbert másodrendű vádlott sírással küszködve kérte a bíróságot, hogy függessze fel a kiszabott szabadságvesztés végrehajtá­sát. Úgymond: őt rászedték. Csak az események végén tudta meg, mibe keveredett. A megyei bíróság megállapí­totta: az elsőfokú bíróság nem túlozta el a büntetést, ám — tekintve, hogy Kujbus Róbert bűnsegédi tevékenysége eléggé szűkkörű volt — az ő szabadságvesztés büntetését 3 évi próbaidőre felfüggesz­tette, és 30 ezer forint pénz­bírsággal sújtotta. Egyebek­ben helybenhagyta az ítéle­tet. (Szegedi) Szedik, veszik és eszik Siófokon 420 hektárnyi fát gondoz a Siófoki Állami Gazdaság Ba- latonszéplak-Felsőn. Folya­matosan szedik az érett gyü­mölcsöt, amit ipari áruként, üdítő italnak valónak adnak el, illetve a legmosolygósab- bakat Ausztriába exportálják. Mivel a betakarítás a termelés egyik legköltségesebb fázisa, a lakosság segítségét is igénybe veszik ehhez. A Szedd Magad! akcióban ráa­dásul azonnal készpénzhez jutnak. Sárga avagy kajsziba­rackból a családok eddig 100, meggyből és cseresznyéből 40, szilvából 30 mázsányit szedtek és vettek, a piacinál lényegesen alacsonyabb áron. Az őszibarack szedése ma kezdődik. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom