Somogyi Hírlap, 1993. december (4. évfolyam, 280-306. szám)

1993-12-01 / 280. szám

SOMOGYI HÍRLAP ^____________ •• A ____ I V. évfolyam, 280. szám Ára: 16,30 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. december 1., szerda Szigorítást hoz a jubileumi döntés Módosították az adózás rendjéről szóló törvényt Dr. IIkei Csaba: A somogyiakat ismét aggodalommal tölti el a drávai vízi erőmű megépítésének terve Hódömping úton-útfélen Tűzoltók húzták ki a mentőt — Hóakadályokba ütköztek a szemétszállítók is — Répabetakarítás méteres hóban — A polgári védelem is mentette az úton rekedteket Balatonszentgyörgy határában árokban kötött ki az üzemanyagszállító Fotó: Török Anett Az országgyűlés tegnap, néhány perccel 12 óra előtt elfogadta az adózás rendjéről szóló törvény módosítását. A jogszabály szélesíti az adóhatóság jogkörét, szigo­rítja az adózás szabályait. A képviselők közül 151-en sza­A hirtelen érkezett tél — úgy tűnik — nem érte váratlanul a somogyi oktatási intézménye­ket. Bármilyen is az iskolák­ban működő tüzelési rend­Szász Endre Munkácsy-díjas festőművész festményeinek hamisított alkotásainak áruba- bocsátása ügyében hozott első fokon ítéletet a kaposvári bíró­vaztak a törvény elfogadása mellett, 94-en voksoltak nemmel és hatan tartózkodtak a szavazástól. Ezzel, amint azt az elnöklő Szűrös Mátyás taps kíséretében bejelentette, a 100. törvényt alkotta meg az idén a Tisztelt Ház. (Folytatás a 2. oldalon) szer, mindenütt meleg van a tantermekben, a folyosókon; olykor még az ablakot is ki kell nyitni a hőség miatt. (Folytatás a 3. oldalon) ság. Tarr József bíró hozott íté­letet az ügyben. Bárány István elsőrendű vádlottat bűnösnek mondták ki egy rendbeli csalás büntette, egy rendbeli folytató­Komlósd közelében tegnap hajnalban a síkos úton meg- pördült egy mentőautó, s az árokba csúszott. A barcsi tűz­oltók mentették ki a járművet. A legnagyobb fennakadások tegnap is Marcali térségében voltak. 20-50 perces késéssel közlekedtek az autóbuszok. Somogysámson és Sávoly kö­zött leállt gépjárműforgalom. lagosan elkövetett csalás bűn­tette, egy rendbeli nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás büntette miatt. (Folytatás a 12. oldalon) Több települést nem tudtak érinteni a járatok a reggeli órákban. Kaposvár környékén 10-40 perccel később indultak a buszok, ám Kaposdadára és Felsőmocsolád-felsőre nem tudtak bemenni. A Babócsáról Nagyatádra induló járat 75 percet késett, a Kaposvárról Szombathelyre tartó 100 perc­cel később érkezett. A szom­A korai tél sok tervet, szándékot húzott át, és ennél is több „fejfájást” okoz ott, ahol még kinn van a határ­ban a keservesen megter­melt érték. Minden bizonnyal immár a végleges veszteség listájára (Budapesti tudósítónktól) Az Agrárszövetség is beik­tatta választási kampányprog­ramjába a falusi-tanyai-vidéki zöld vendégfogadás támoga­tását, csatlakozva ezzel a Magyar Falusi-Tanyai Ven­dégfogadók Szövetségének felhívásához, amelyet a vá­lasztásra készülő pártokhoz A BKV tervei szerint egyes járatokon este nyolc óra után csak negyven forintért lehet majd jegyet venni a buszve­zetőktől. Az áremelés, ame­lyet egyelőre kísérleti jelleg­gel vezetnének be, az illeté­bathely-pécsi gyors 130 percet késett. A szemétszállítók munkáját is nehezítette a hó, holott a köztisztasági rendelet szerint a tulajdonosok, illetve a házmesterek kötelessége a szemetes tartályok körüli terü­let megtisztítása. (A somogyi hóhelyzetről szóló helyszíni beszámolónk a 3. oldalon.) kell írni azt az ötven-hatvan hektár burgonyát, ami benn maradt a földben. Pedig ez is számított volna egy olyan évben, amikor az átlagter­més alig több mint 133 má­zsa lett. (Folytatás a 4. oldalon) intézett. Az Agrászövetség sajtótájékoztatóján dr. Csáky Csaba, a vendégfogadó szö­vetség elnöke emlékeztetett arra, hogy Magyarországon sok évtizedes hagyományai vannak a falusi-tanyai turiz­musnak, amely napjainkra újabb reneszánszát éli. (Folytatás a 2. oldalon) kesek szerint arra ösztönzi majd az utazókat, hogy ne a járműveken, hanem még uta­zás előtt vásárolják meg je­gyeiket. A hasonló vidéki kí­sérletek — úgymond — sike­resnek bizonyultak. Göncz Árpád Hannoverben Göncz Árpád köztársasági elnök tegnap Hannoverbe utazott, ahol december 1-jén részt vesz és beszédet mond a Római Klub 25. évfordulós konferenciájának nyitóülésén. Katasztrófa­tanácskozás Nemzeti Katasztrófa Ta­nács felállítását javasolta a Magyar Honvédség fősebé­sze a katasztrófák felszámo­lásában való együttműködés­ről tegnap rendezett tudomá­nyos konferencián. A Magyar Katonai Katasztrófaorvostani Társaság szervezte tanács­kozáson többek között a tűzol­tóság és a polgári védelem vezetői is részt vettek. Nagy Imre Társaság Borsodban Miskolcon megalakult a Nagy Imre Társaság Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete. A megyei szerve­zet hozzá kíván járulni az 1956-os forradalom és sza­badságharc, valamint a név­adó, Nagy Imre emlékének tiszta, torzításmentes megőr­zéséhez, ápolásához. Az ala­kuló ülésen a forradalom me­gyei résztvevői idézték fel em­lékeiket. Kétezer AIDS- beteg hazánkban Magyarországon eddig 81-en haltak meg AIDS-ben, a betegek száma 140, az ismert fertőzötteké pedig 360 — kö­zölték a Népjóléti Minisztéri­umban tartott sajtótájékozta­tón az AIDS világnap alkal­mából. Szó volt arról is, hogy becsült adatok alapján lega­lább 2 ezer HÍV pozitív — köz­tük számos külföldi — él ha­zánkban. Elmondták azt is, hogy Németországból HIV-ví- russal fertőzött vérplazmából készített gyógyszerek érkez­tek Magyarországra. Ezeket azonban a hatóságok azonnal lefoglalták. Stagnál az államadósság Hazánk nettó külső állama­dóssága az 1989-es szint óta gyakorlatilag nem változott — nyilatkozta Hárshegyi Frigyes, az MNB alelnöke. Augusztus végén a külső államadósság 15,3 milliárd dollárt ért el. A rendszerváltás időszaka óta ez annyival emelkedett, amennyivel devizatartalékaink növekedtek. A devizatartalé­kok az 1989-es év végén 1,7 milliárd dollár körül voltak, és jelenleg 6 milliárd dolláros szinten állnak. Nacionalizmus ellenes magyar álláspont Magyarország támogatásá­ról biztosította az agresszív nacionalizmus elleni közös fel­lépésre vonatkozó tervet Je­szenszky Géza külügyminisz­ter az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet tegnap Rómában megkezdő­dött külügyminiszteri tanács­ülésén. A 12. hónapban 13. havi bér A közalkalmazotti törvény alapján kifizetendő 13. havi illetmény bérszámfejtését végzi Kaposváron a megyei területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálat. A megye 25 000 közalkalmazottjának december, illetve január havi bérét dolgozzák fel szá­mítógépen. Fotó: Lang Róbert Megyeszerte melegek a tantermek Nem fáznak a nebulók Kazánok és cserépkályhák — Diákok pólóban — Gyakran még az ablakot is ki kell nyitni A művész utánzója nem bűnös, csak a festmények eladója A „Szász-képek ” hamisak, de nívósak 41 ál-alkotás kelt el, 36-ot elkobozott a rendőrség A búza „örül”, a répa „bánkódik” Több mint tizenötezer hektáron még kinn van a termés a földeken Falusi turizmus, mint választási program 25 ezer szálláshely 96-ig BKV-jegy 40-ért...

Next

/
Oldalképek
Tartalom