Somogyi Hírlap, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

SOMOGYI HÍRLAP IV. évfolyam, 26. szám Ára: 13,80 Ft KÖZÉLETI NAPILAP 1993. február 1., hétfő Filléres gondok, vonakodó önkormányzatok Egyre több a csecsemő a bölcsődékben A bölcsődék most is kihasz­náltak, Kaposváron például 104 százalékra. Szabó Jó- zsefné a megyei módszertani bölcsőde vezetője szerint egyre inkább fontosak lesznek ezek az intézmények. — Kaposvár önkormány­zata a szociális ellátás miatt tartja fontosnak a bölcsődéket és nem is tervezi sem a he­lyek számának csökkentését, sem a bölcsődék bezárását. (Folytatás a 3. oldalon) Balatoni gyermekvilág a budapesti világkiállításra (Tudósítónktól) Az 1996-os budapesti világ- kiállításra 10-15 millió látoga­tót várnak. Feltételezhető, hogy a világkiállítás kapcsán mintegy két millió 8-16 év kö­zötti külföldi gyerek is ha­zánkba érkezik. Egy részük — kísérőkkel együtt — minden bizonnyal felkeresi a Balatont is. Egy jól szervezett gyerek­expóból tehát a Balaton sem maradhat ki, ahova az említett adatok szerint naponta 50- 100 ezer kiránduló érkezhet. (Folytatás a 2. oldalon) Kitty Hawk az iraki partoknál Riadó készültségben az amerikai Kitty Hawk repülőgép anyahajó. Az amerikaiak több alkalommal bombázták Irakot, miután nem hajtották végre az ENSZ határozatokat. (FEB Foto) Merénylet­kísérlet Jelcin ellen Prognózisok a parlamenti „lövészárokból” Négypárti vitafórum pártokról, parlamentről, közéletről Fiatal közgazdászok országos találkozója volt Salgótarjánban Tőkeszegény befektetők, gyorsított privatizáció A vállalatok fele elkelt — Nem lesz újabb válságkezelés A Radio Rosszii vasárnap délutáni, az Interfaxra hivat­kozó közlése szerint a 33 éves, habarovszki illetőségű Ivan Kiszlov őrnagy tett kísér­letet az orosz elnök meggyil­kolására. Kiszlov előbb pokol­géppel, majd késsel próbálko­zott eltenni láb alól Borisz Jel­cint. Arra azonban egyelőre nem sikerült magyarázatot ta­lálni, hogy Kiszlov miért éppen a városközpontban, a volt KGB székházától a Kremlhez vezető úton található kor­mányzati épületet választotta ki a merénylet színhelyéül, hi­szen az államfői hivatal a Kremlben található. Kiszlov egyébként a kormányzati ne­gyedet keresztülszelő lljinka utca egyik tatarozás alatt álló épületének padlásáról jutott át a kormányépületbe. (Folytatás a 2. oldalon) A Magyar Demokrata Fó­rum 1993-ban kiszámítható párt lesz, amelyet természe­tesen lehet támadni, de támo­gatni is — fogalmazott Szé­kelyhídi Ágoston szombaton Debrecenben azon a négy­párti vitafórumon, amelyen az MDF, az SZDSZ, a Fidesz és az MSZP vezető politikusai vá­laszoltak a jelenlevők kérdése­ire. A Demokrata Fórum or­szágos választmányának el­nöke a 6. országos gyűlésen történteket firtató kérdésre vá­laszolva kijelentette: a pártban nem lesz belső puccs! (Folytatás a 2. oldalon) Kiszorítja a pénzpiacról a vállalkozókat a hihetetlen hi­teligényeket támasztó költ­ségvetés, a likviditásbőség megfojtja a gazdaságot ahe­lyett, hogy élénkítené a vál­lalkozásokat. Erre Antal László mutatott rá a költségvetési deficit ha­tásait elemezve a fiatal köz­gazdászok Salgótarjánban tartott országos találkozójá­nak zárónapján, vasárnap. A Magyar Külkereskedelmi Bank főosztályvezetője ve­szélyes ideológiának ne­vezte a tőkeszegény hazai befektetők támogatását, mi­vel ez — nézete szerint — tőkehátteret nélkülöző be­fektetéseket generál. A privatizáció kétéves ta­pasztalatait Csépi Lajos összegezte: az elidegení­tésre kijelölt vállalatok több mint fele elkelt, miáltal 110 milliárd forint központi bevé­telhez jutottak, a bevétel to­vábbi 30 százaléka pedig a vállalati szférában kötött ki. (Folytatás a 2. oldalon) Tizenöt SZDSZ-javaslat a választásokig Öry Csaba a Liga elnöke Őry Csabát választotta a Liga új elnökévé a szakszer­vezeti szövetség III. küldött- gyűlése a szombati zárt ülé­sen. A küldöttek elfogadták az alapszabály lényeges pontjait, ami alanyi jogon le­hetőséget biztosít a kis- és nagy szakszervezetek szá­mára, hogy a Ligában képvi­seltessék magukat. Taxiengedélyek Új taxiengedélyhez és a hozzátartozó sárga színű rendszámtáblához mától juthatnak a személyszállító vállalkozók az illetékes köz­lekedésfelügyeletnél. Már­cius elseje után pedig, a tör­vény értelmében, csak sárga rendszámtáblájú járművel lehet taxizni. Egyházzenei kongresszus Tavaly ősszel alakult Bu­dapesten az a Magyar Egy­házzenei Társaság, feleke- zetkqzi szervezet, amelyet katolikus és protestáns ala­pítói nem az egyes feleke­zeti szerveződések helyett, hanem azok munkájának ki­egészítésére, a közös fel­adatok megoldására hozták létre. A társaság március 14-16-ig Budapesten meg­rendezi az I. magyar egy­házzenei kongresszust. Aki a rendezvényen részt kíván venni, február 10-ig jelezze szándékát a következő címen: Déri Balázs, 1093 Budapest, Lónyay u. 3. V. emelet. Az év legjobb sportolói Szombaton délután ünnepség színhelye volt a kaposvári városi sportcsarnok: Somogy legjobb felnőtt és ifjúsági sportolóit köszöntötték. Összeállításunk a 15. oldalon. (Fotó: Kovács Tibor) LOMBARD "V Személy­és tehergépkocsik, gépek, berendezések LÍZINGJE, kedvező feltételekkel, kárpótlási jegyek beszámításával. KÁRPÓTLÁSI JEGYEK VÁSÁRLÁSA KÉSZPÉNZÉRT LOMBARD Pénzügyi és Befektetési Rt Kaposvár, Széchenyi tér 8. 1/8. Telefon: 82/19-111, 17-765 15-055/1050 mellék (201226) A választásig hátralévő 15 hónapra 15 pontos javaslat- csomagot dolgozott ki az SZDSZ. A szabaddemokraták 15 pontja — szerzői szerint — nem kormányellenes, és ahogy Pető Iván pártelnök szombat délután újságírók előtt kifejtette, a koalíció akár feltétel nélkül is elfogadhatná, hiszen nem sérti érdekeit. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom