Somogyi Hírlap, 1992. szeptember (3. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-11 / 215. szám

1992. szeptember 11., péntek SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 Röplabdázók a Vállalkozói kupáért Alpok-Adria verseny két sportágban A kosarasok után legjobb férfi és női röplabdásaink veszik igénybe most a kaposvári sport- csarnokot. Mától vasárnapig bo­nyolítják le a Vállalkozói Kkupa nemzetközi tornát. A hármas fel­adatra készülő bajnokcsapa­tunknak fontos felkészülési állo­mása ez a rendezvény. S most lássuk kikkel is csatázik majd a Somogy SC! Ellenfelei közül a TC, Ziraat Bankasi, a török baj­nokság ötödik helyezettje ígér­kezik a legerősebbnek. Két orosz és négy török válogatottal érkez­tek meg. Érdekességként említ­jük, hogy ebben a csapatban ját­szik már a Nyíregyháza csapa­tában nálunk is feltűnést keltő Abdrahmanov, akit a kontinens legjobbjai között említenek. Nagybánya a másik résztvevő, a román szuper liga bronzérmét nyerték legutóbb; a kaposváriak új szerzeményének, Bucuresta- nunak anyaegyesülete ez a klub. Itt lesz Szlovénia bajnoka, a Ma­ribor együttese is. A hazai élme­zőnyből az egykori sokszoros magyar bajnok Csepel SC is tagja a mezőnynek, csapatában új szerzeményükkel, a Törökor­szágot is megjárt Szabó Kál­mánnal. A női mezőnyben a Szolnoki MÁV ismert együttes. A szereplést lemondó Miskolci VSC helyett az Eszék II osztályú csapatát hívták meg. A kupasorozat ma 13 órakor a Csepel-Nagybánya találkozóval kezdődik. Mindkét nemnél kör­mérkőzéseket játszanak, s így alakul ki a végleges sorrend. Á részletes programot sportműso­runkban közöljük. * * * Az Alpok-Adria sporttalálkozók keretében két esemény is zajlik e hét végén Kaposváron. A Tán­csics gimnázium új tornacsarno­kában már tegnap elkezdődött és szombatig tart az az RSG-verseny, amely tíz ország versenyzőit vonzotta Somogy székhelyére. Az Ipari Szakközép- iskola tornatermében nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózóver­senyt rendeznek szombaton ■ olasz, osztrák, horvát, szlovén és régióhoz tartozó öt hazai megye birkózóinak részvételével. * * * Vasárnap ismét benépesül a cserénfai krosszcentrum. Ezútal a rallikrossz képviselői lesznek a főszereplők. Az országos baj­nokság utolsó futamát rendezik. Legalább harminc résztvevőt várnak a rendezők, köztük a már országos bajnoki cimet nyert Nagy Sándort. Vasárnap 8 óra­kor kezdődnek az edzések, míg a versenyre 11,30-tól kerül sor. Munka­ajánlat! A Vadászkúria Kft az alábbi munkákat ajánlja kivitelezésre: 28 m2 alapterületű szivattyúház építése kisméretű téglából Onduline hullámlemez tetővel, meglevő lemezalapra 117 fm kerítés 2 méter magas­ságban, kisméretű téglából, 12 cm vastagságban, 38/38 cm-es erősítő pillérekkel, 2 db ácsolt fakapuval, komplett Tervek és információ a helyszínen. Korrekt árat, I. osztályú minő­séget és rövid határidőt kérünk a hirdetés megjelenésétől számított 5 napon belül! Vadászkúria Kft Hencse, Kossuth u. 1. Tel./fax: 82/51-444 (218424) Először a Szuper Ligában A hazai bajnokságra koncentrál a KKC Fennállása óta már ötödik néven vág neki a küzdelemso­rozatnak a Kaposvári Kosár­labda Club. A mostanihoz ha­sonló nagy fába még nem vágták a fejszéjüket. A szuper­ligás szereplés komoly kihívás a szakvezetésnek és a játéko­soknak egyaránt. Ismeretes, hogy a Bp. Honvéd és a Tungsram SC fúziója miatt felszabadult helyre úgy osztot­ták be a kaposváriakat, hogy a bajnokságban előttük végző szolnokiak nem vállalták a nemzetközi megméretést. A vasárnap induló sorozatban megtudhatjuk, hogy ezen a porondon milyen produkcióra képes a somogyi együttes. így fest a Szuper Liga Új formában bonyolítják le ebben a bajnoki évben a szu­per ligát. Áz előző évi me­zőnyhöz — amelyben négy­négy magyar, osztrák és csehszlovák együttes szere­pelt — ugyanennyi csapattal most a szlovének is csatlakoz­tak. A Szuper Ligában két nyolcas csoportot alakítottak ki. A mi águnkon a ZTE-He- raklith a másik magyar részt­vevő. Ausztriát a , Basket Flyers és az UKI SÜBA St. Pölten, a Cseh és Szlovák SZK-t a Bánik Cigel Prievidza és a BVC Brno, Szlovéniát pedig a KK Optimizem Pos- tojna és a Helios-Domzale képviseli. A kaposváriak ide­genben játsszák első két mér­kőzésüket. Szombaton a Prie­vidza vendége lesz a KKC, majd a következő vasárnap Bécsben vendégszerepei. Az idén tizennégy ligamér­kőzés vár a kaposváriakra, majd a küzdelemsorozat ja­nuárban folytatódik. Az oda-vissza lejátszott mérkő­zések után az első négy és az 5-8. helyeken végzők újabb két csoportban folytatják, majd •váüi* "Vf , Simon Károly miután kialakul a csoportokon belüli sorrend, a másik csoport azonos helyezettjei küzdenek a végső sorrendért. Február­ban ér véget a Szuper Liga, s utána a hazai bajnokságba kapcsolódnak be csapataink. Új arcok, és akiket nem láthatunk A kaposváriak július 20-án kezdték meg a felkészülésü­ket a kettős feladatra. Az előző évi keret változott. Stettner Zsolt mellett végle­gessé vált Gosztonyi Gábor távozása is. A csapat egyik legrégebbi, saját nevelésű já­tékosa Monokot követte a Vi­deotonba. Az igazi erősítést két kosaras érkezése jelenti. Igor Kolicsev és Hoffmann» Zoltán — mindketten bedobok — már sikeresen bemutatkoz­tak új csapatukban. Továbbra is élvezi az edző bizalmát a két saját nevelésű ifista, Gu­lyás Róbert és Vörös Gábor. Az edző szemével Simon Károlyt arról kérde­zem, hogy milyen tapasztala­tokat hozott a felkészülés, mindenekelőtt a három kupa­sorozat. Véleménye szerint együttese fejlődött, az egyé­ves közös munkának látható jelei vannak. Gördüléke­nyebbé vált a csapatjáték és stabilabbá a védekezés. Arra törekedtek, hogy magassági hátrányuk ellensúlyozására felgyorsítsák játékukat, így kí­vánják elkerülni a felállt véde­lem elleni küzdelmet. Bár ez kockázatos, de vállalniuk kell. Egyébként ez utóbbi csiszolá­sát tekintették egyik fő felada­tuknak az elmúlt hónapokban. A Gunaras és a Göcsej Kupa után a hazai Balaton Füszért Kupa sorozaton már kibontakoztak a körvonalai az edző által megálmodott csa­patjátéknak. A szakvezető nem is annyira a második he­lyet, mint inkább a hozzá ve­zető utat értékelte s tartotta biztatónak. Továbbra is csa­pata Achilles-sarkának tartja a center posztot. Erre a fel­adatra egy nyúlánk játékos nagyon elkelne csapatában! Mint hallottuk, van is kiszemelt kosarasuk erre a posztra és, még nem mondtak le végle­gesen a megszerzéséről. Mire is számíthatunk a Szu­per Ligában? Simon Károly szerint valószínűbb, hogy a második körben az 5-8. he­lyekért küzdhet tovább a csa­pat. Fontosabb lesz ennél, hogy majd a hazai bajnokság­ban harcba indulhassanak a legjobb négy közé kerülésért. Erről így vélekedett: — Bízom abban, hogy a li­gasorozatban szerzett tapasz­talatainkat hasznosítani tudjuk itthon. Főként ezért is vállaltuk ezt a sorozatot. Jó lenne be­törni a ZTE, Körmend, Honvéd hármas mögé! Ehhez viszont olyan erényekre lesz szüksé­günk, melyek segítségével az említetteket a hazai pályán képesek leszünk legyőzni, vagy megszorítani. Jutási Róbert Luxemburg-Magyarország 0-3 Sikerült a javítóvizsga Se vereség, se döntetlen, hanem a kötelességszerű győzelem — ez a nagyher­cegség fővárosában játszott második vb-selejtező örömteli végkifejlete. Nyugodt erő, va­lahogy így jellemezhető a szerda esti magyar forma. Paul Philipp luxemburgi szö­vetségi kapitány ugyan bírói melléfogásokkal magyarázta a vereséget, ám a tény inkább az, hogy a hazaiak a magyar válogatott hibáiból próbáltak megélni, sikertelenül. Igaz, Petry Zsoltnak akadt két-há- rom jelentős védése, ily mó­don megnyugtató volt jelen­léte, és formájáról (Détárit és Lőrinczet emelte még ki) di­csérő hangon szólt Jenei Imre. — A három gól ellenére elégedetlen vagyok, nem volt olyan folyamatos a csapat­munka, ahogyan azt szeret­tem volna — summázott a ka­pitány. — Bosszantó hibák csúsztak az összjátékba, ezek miatt jutottunk el szerintem kevés alkalommal. a hazai kápu elé. Luxemburgot na­gyobb arányban is verhettük volna, de a két pont volt a lé­nyeg, ne legyünk utólag telhe­tetlenek. — Élete nagy szégyenének nevezte az Izland elleni 1-2-őt. Ez a fájó emlék most már a múlté! — Aligha. 1994-ért, vb-dön- tős helyért küzdünk, az Izland elleni két pont nagyon hiány­zik, hiányozni is fog. Messze van még az Egyesült Államok, nagy lépések megtétele vár ránk. Az az álmom, hogy ne kelljen tovább kísérletezget­nem, állandó összetételű csa­pattal menetelhessek tovább. Ritmikus sportgimnasztika Megkezdődött az Alpok-Adria Kupa Még két hete sincs, hogy átadták Kaposváron a Tán­csics Mihály Gimnázium új impozáns tornacsarnokát, máris nemzetközi versenynek ad otthont. Három napon ke­resztül itt rendezik meg ugyanis a Alpok-Adria Kupa nemzetközi ritmikus sportgim­nasztika versenyt. Az ünnepélyes megnyitón három ország öt csapata (egy-egy szlovén és szlovák, illetve a magyar színek képvi­seletében a Kapos RSG SC, a Paksi SE és a Csepel SC) so­rakozott fel 21 versenyzővel. A legnépesebb „küldöttséget” — négy-négy junior és felnőtt versenyzőt — a házigazda Kapos RSG SC indítja. Tegnap két-két szerrel mu­tatkozott be a junior és a fel­nőtt mezőny. Az első ver­senynapot követően a junio­roknál kilenc induló közül Ba­logh Orsolya vezet klubtársa, Békési Zsanett előtt. Horváth Andrea a negyedik, Kenyér Klára pedig a hatodik helyen áll. A felnőtteknél (12 induló) a legnagyobb esélyes a barce­lonai olimpiát megjárt Szalay Andrea. Rá leginkább a szlo­vének kitűnősége, Erika Ra- kusa lehet veszélyes. A felnőt­teknél Szalay mellett még Hol- jevicz Eszter, Kocsis Gabriella és Szikszay Andrea lép a pon- tozóbírák elé a Kapos RSG SC színeiben. (Fenyő) SPORTMŰSOR PÉNTEK Röplabda „Vállalkozói Kupa” nemzet­közi (női és férfi) röplabda­torna. Kaposvár, városi sportcsar­nok. Mérkőzések: Csepel SC- Nagybánya (férfi) 13 órakor, TC Ziraat Bankasi-Maribor (férfi) 14.30-kor, Kaposvári Somogy SC-Csepel SC (férfi) 17-kor, Nagybánya-TC Ziraat Bankasi (férfi) 18.30-kor. Ritmikus sportgimnasztika Alpok-Adria Kupa nemzet­közi ritmikus sportgimnasztika verseny (10 ország verseny­zőinek a részvételével). Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnoka. 16 órától összetett verseny. Kézilabda NB II, férfi mérkőzés: Kaposvári Kézilabda Egye- sület-Celldömölk. Kaposvár, 503. sz. Ipari Szakmunkás- képző Intézet sportpályája, 17 óra. Kispályás labdarúgás Barcsi városi kispályás lab­darúgó-bajnokság. Barcs, 18 órától. SZOMBAT Röplabda „Vállalkozói Kupa” nemzet­közi (női és férfi) röplabda­torna. Kaposvár, városi sportcsar­nok. Mérkőzések: Kaposvári Tungsram SC-Szolnoki VM (női) 10 órakor, Csepel SC- Maribor (férfi) 11.30-kor, Ka­posvári Somogy SC-Nagybá- nya (férfi) 13-kor, Szolnoki VM-Eszék (női) 14.30-kor, Csepel SC-TC Ziraat Bankasi (férfi) 16-kor, Kaposvári So­mogy SC-Maribor (férfi) 17.30-kor. Kosárlabda Szuper Liga: Bánik Cigel Prievidza-Kaposvári KC. Pri­evidza, 18 óra. Ritmikus sportgimnasztika Alpok-Adria Kupa Nemzet­közi ritmikus sportgimnasztika verseny (10 ország verseny­zőinek a részvételével). Kaposvár, Táncsics Mihály Gimnázium tornacsarnoka. 10 órától szerenkénti döntők. Birkózás Alpok-Adria Kupa nemzet­közi ifjúsági kötöttfogású bir­kózóverseny. Kaposvár, Ipari Szakközép- iskola tornaterme, 11 órától. Ökölvívás Somogy-Baranya barátsá­gos ökölvívó mérkőzés. Somogytúr, művelődési ház, 16 órától. Tájfutás Somogy Kupa tájfutóver­seny. Kaposvár, Gyertyánosvölgyi túristaház, 12 órától. Kézilabda NB II, női mérkőzések: Csurgó-Konzol-Tengélic. Csurgó, 15.15 óra. Fonyódi Petőfi SE-Bágyog- szovát. Fonyód, sportcsarnok, 16 óra. NB II, férfi mérkőzés: Csurgói Kézilabda Klub- Vonyarcvashegy. Csurgó, 17 óra. Megyei kézilabda-bajnok­ság: Női mérkőzések (Kőröshe­gyen): Kőröshegy-Zamárdi 14 órakor, Zamárdi-Siófok 15.30-kor, Kőröshegy-Siófok 17-kor. Férfi mérkőzés: Zamárdi- Csurgó II. Zamárdi, 11 óra. Labdarúgás NB I: Békéscsabai Előre FC-Siófoki Bányász. Békés­csaba, 16.30 óra. V.: Varga L. (Szabó J., Bájkai J.). Tarta­lékmérkőzés: 14.30 óra (a já­tékvezetőt Csongrád megye küldi). NB l-es serdülő mérkőzés: Siófoki Bányász-Békéscsabai Előre FC. Siófok, 9 óra. NB l-es ifjúsági mérkőzés: Siófoki Bányász-Békéscsabai Előre FC. Siófok, 10.30 óra óra. (Játékvezetők: Miskei, Or- lovics, Antal.) NB III: Kaposvári Honvéd- Bólyi Medosz. Kaposvár, Cseri-pálya, 15.30 óra. (V.: Petki.) VASÁRNAP Röplabda „Vállalkozói Kupa” nemzet­közi (női és férfi) röplabda­torna. Kaposvár, városi sportcsar­nok. Mérkőzések: Kaposvári Tungsram SC-Eszék (női) 9 órakor, Nagybánya-Maribor (férfi) 10.30-kor, Kaposvári Somogy SC-TC Ziraat Ban­kasi (férfi) 12-kor. Kosárlabda NB I, „B”-csoport: Kaposvári Honvéd-Dunai Kőolaj. Ka­posvár, városi sportcsarnok, 17 óra. Ifjúsági mérkőzés: 15 óra. Siófoki Azulev Kerámia KE- Miskolci EAFC. Siófok, Foki-hegyi iskola tornacsar­noka, 11 óra. Ralikrossz Ralikrossz OB-futam. Cserénfa, krosszcentrum. Edzések: 8 órától,. Verseny: 11.30 órától. Ünnepélyes eredményhirdetés várhatóan 16 óra körül. Tájfutás Zselic Kupa országos rang­sorverseny. Kaposvár, Arany úti sportte­lep (városi sportcsarnok), 12 órától. Kézilabda Megyei kézilabda-bajnok­ság. Férfi mérkőzés: Kéthely- BBSC. Kéthely, 10.30 óra. Lábtenisz Országos nyílt lábtenisz­bajnokság (egyéni és páros). Kaposvár, Iszák utcai te­niszcentrum. Nevezés a hely­színen 8.30 óráig. Verseny 8.30 órától. Labdarúgás NB II: Kaposvári Rákóczi FC-Dunaferr SE. Kaposvár, Rákóczi-stadion, 16.30 óra. V.: Molnár I. J. (Sóthy A., Dra- vecz T.). NB III {az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kezdési idő 15.30 óra): Barcs SC-Marcali VSE (Fazekas), Fonyódi Petőfi SE-Nagyatádi VSE (Szőke), Balatonlelle SE-Kaposvári Építők SC (a játékvezetőt Zala megye küldi). Megyei I.osztály (az elöl álló csapatok a pályaválasztók, a kezdési idő 15.30 óra): Juta-Somogytarnóca (Bóna), Csokonyavisonta- Szulok (Kalangya), Balaton- szentgyörgy-Csurgó (Cser­völgyi T.), Nagybajom-Len- gyeltóti (Král), Tab-Somogy- szob (Joó), Taszár-Balaton- szárszó (Salamon), Balatoni Vasas-Somogysárd (Orlo- vics), Balatonföldvár-Balaton- keresztúr (Polecsák). Megyei II. osztály (az elöl álló csapatok a pályaválasz­tókba kezdési idő 15.30 óra). Északi csoport: Balatonbe- rény-Szőlősgyörök, Öreglak- Toponár, Táska-Somogyvár, Andocs-Kaposvári Gazdász, Kéthely-Zamárdi, Nágocs- Mernye, Zimány-Balatonsza- badi. Déli csoport: Bélavár-Víz- vár, Somogyudvarhely-Ber- zence, Lábod-lnke, Kaposz- szerdahely-Lakócsa, Kasté- lyosdombó-Kadarkút, Bol­hás-Gyékényes, Kaposmérő- Homokszentgyörgy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom