Somogyi Hírlap, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-04 / 131. szám

1992. június 4., csütörtök SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 15 Kosárlabda NB 1,1991-92 Megnőtt a tekintélye a Kaposcukornak LABDARÚGÓ VB-SELEJTEZÖ Magyarország-Izland __________________1-2 (1-0)_________________ Bene és Újpest „Én szeretem a szakmát, szeretem a játékot, és nem vagyok türelmetlen. Talán eljön az én időm Is. ” Simon Károly (Fotó: Csobod Péter) Nagy változásokon ment keresztül a múlt évi bajnokság befejeztével a Kaposcukor kosárlabdacsapata. A kilen­cedik helyen végzett gárdától távozott Magyar András edző és öt meghatározó játékos. Elment a két csehszlovák ide­genlégiós Michalik és Kristinik, a Videotonba igazolt Monok Tibor, a Kaposvári Honvédhoz került Kovács Nándor, Stickel Péter pedig befejezte az aktív játékot. Új edző, új játékosok érkez­tek. Simon Károly öt év után foglalta vissza helyét a kapos­vári kispadon. Két litván kosa­rast igazoltak (ők korábban a PVSK-ban játszottak), Mono­kért cserébe jött a válogatottat is megjárt Kovács László. Kiss Sándor Hódmezővásárhelyről került a gárdához, Stettner Zsolt pedig leszerelése után került vissza korábbi egyesü­letéhez. Ők csatlakoztak a megma­radt Bognár, Gosztonyi, Nagy /., Nagy L, Vojvoda ötöshöz. Célként az A-csoport 1-4. he­lyének egyikét tűzték ki, ami nyolcadiknál rosszabb helyet már nem jelenthetett a végel­számolásnál. Kitűnő rajt, gyenge folytatás A jó rajt rendkívül fontos az átalakulóban lévő csapat számára — nyilatkozta a baj­nokság előtt Simon Károly. Ennek megfelelően nagyon Ddafigyeltek az elején, sorra szerezték a győzelmeket. A december végi szünetben tíz győzelem mellett három vere­séget szenvedtek, s ezzel a 3p. Honvéd mögött a második telyen álltak. A folytatásban is biztosan őrizték ezt a helye­zést, így az első négybe való kerülésük egy pillanatig sem forgott veszélyben. A bajnok­ság e szakaszában tizenhat mérkőzést nyertek, hatot vesztettek. Utóbbiak közül a Videoton elleni hazai és a DEKO otthonában játszott meccset lehetett volna még hozni. Összességében jó tel­jesítményt nyújtva elérte a csapat a kitűzött célt. Három győzelmet és három vereséget vitt magával a Ka­poscukor a bajnokság máso­dik szakaszába, ahol nyolc mérkőzést kellett szinte villám­tempóban játszani. A szerda­szombati találkozók gyors rit­musát nem bírta az együttes. Hozzájárult ehhez az is, hogy amit szerettek volna, azt már elérték. Nem sikerült ráhan­golni a játékosokat ezekre a meccsekre, nyolcból hetet el­vesztettek. Az ellenfelek között itt már nem volt gyenge csapat, s ke­véssé hitték a fiúk, hogy győz­hetnek ellenük. A jövőre nézve rendkívül tanulságos ez az időszak, az itt mutatott tel­jesítményen kell javítani ah­hoz, hogy még szebb ered­ményt érhessenek el. Hatodik hely _ és kupabravúr A befejező szakaszban már ismét magára talált a gárda. Kétszer is legyőzték a későbbi bajnok zalaegerszegi gárdát, majd a Csepel elleni siker már a biztos hatodik helyet jelen­tette. Ez kis híján még jobb is lett, de Szolnokon nem sike­rült a bravúr. A megszerzett hatodik helyezés a kaposvári kosárlabdasport eddigi leg­jobb helyezése. A Magyar Kupában a leg­jobb nyolcig jutott a Kaposcu­kor, kiütve az akkor csúcsfor­mában játszó Tungsram együttesét. A négyes döntőbe kerüléshez pedig egyetlen ko­sár hiányzott a ZTE ellen, amelyet harmadszor Is legyőz­tek a visszavágón. Mérlegen a játékosok Simon Károly edző a pá­lyára lépőket posztonként ér­tékelte. A centerek közül Bognár Ti­bor nagyon jól kezdett az alapbajnokságban, a további­akban azonban visszaesett a teljesítménye. Vojvoda György és Kiss Sándor pedig éppen fordítottan szerepelt, ők a rájátszásban lendültek iga­zán játékba. Az irányító szerepkörben Kovács László kapta a legtöbb lehetőséget. Ő többnyire élt is ezzel, jól oldotta meg felada­tát, bár akadtak gyengébb meccsei is. Gosztonyi Gábor jól kezdett, de sérülése után hullámvölgybe került. A haj­rára ismét magára talált. Nagy László — aki inkább bedobó poszton játszott — jó képes­ségű kosaras, de egyénies já­tékát jobban a csapat szolgá­latába kellene állítania. Irá­nyító poszton kevéssé bíztak benne. A bedobok közül Venclovas remekül kezdett, végig jól ját­szott az alapbajnokságban. A rájátszás gyengébbre sikerült neki. Grigas az első szakasz végétől lendült igazán játékba, onnantól kezdve viszont — egy-két meccset leszámítva — kitűnőt nyújtott. Nagy Imre ritkán lépett pályára, de akkor nem okozott csalódást. Végig jól dolgozott, de a két litván já­tékos kapta a több lehetősé­get. Szerepelt még Stettner, Gulyás, Balogh és Vörös. Jovore még feljebb? A következő idényre való­színűleg együtt marad a gárda. Egyedül Stettnerre! nem kötnek újabb szerződést. Kovács László jelenleg még tárgyal az újabb megállapo­dásról, vélhetően Kaposváron marad. Akárcsak Simon edző, akinek szintén lejárt a szerző­dése, de minden bizonnyal hosszabbít. Elmondta: az új bajnokságban megpróbálnak még feljebb lépni. Ehhez jó húzóerőt adhat a Somogy SC röplabdásainak idei szerep­lése. Kele János Utánpótlás? Az elmúlt pontvadásza­ton már minden vetély- társnak számolnia kellett a Kaposcukor együttesé­vel. A Bp. Honvéd kivéte­lével valamennyi ellenfelet sikerült legyőzni, senki nem mehetett ellenük biz­tosra. De míg az ellenfelek legtöbbje a saját utánpót­lására épít, addig a ka­posváriaknak a tíz éves élvonalbeli szereplésük alatt egyetlen saját neve­lésű játékosuk sem vált meghatározó emberré. Mára már visszavonultak, eltávoztak a hajdani ka- posi kosárzsonglőrök, csak egy helyi kosaras (Gosztonyi) maradt stabil emberként hírmondónak a gárdában. Ő azonban már annak idején az NB ll-ben is játszott. Azóta nem akadt akkora tehetség, aki gyökeret tudott volna ereszteni a gárdában. Ugyanakkor a bajnoki dön­tőbe jutott ZTE és Kör­mend együttesében lega­lább a fél csapat ott hely­ben kezdte pályafutását. Pedig utánpótlás-csapa­tunk most is van szép számmal, érnek is el ki- sebb-nagyobb eredmé­nyeket. Am az igazi ered­mény az lenne, ha végre kaposvári srácokat is lát­nánk a pályán, s nem csak néhány másodpercre. A fentieket Bene Ferenc mondta a múlt év novemberé­ben vele készített interjúban, amikor megkérdeztem tőle, hogy edzőként miért nem si­került eddig úgy igazából be­futnia. Mert tény és való, hogy minden egyebet elért már a futballban. Hetvenhat váloga­tottsága mellett, vitrinjében a nyolc bajnoki arany között megtalálható az olimpiai ara­nyérem is. Ötszörös magyar gólkirály, szerepelt vb-n, és együtt játszhatott bemutatót a világ legjobbjaival. Aktív játékospályafutása be­fejeztével sem szakadt el a labdarúgástól és Újpesttől. Kaposvárról távozta óta — le­számítva a rövid külföldi pro- fiskodást — már harminckét éve szolgálja hűséggel a lila-fehér egyesületet. Volt technikai vezető, utánpót- lás-és pályaedző, de az első csapatnál önálló feladattal Kedden barátságos mérkő­zést vívott egymással a Rá­kóczi FC és Kaposvár testvér- városának, Glindének a lab­darúgócsapata. 4-0-ás félidő Szeged adott otthont a tol- laslabdázók diákolimpiái or­szágos döntőjének. Erről nem hiányozhattak a legjobb so­mogyi versenyzők sem. A leá­nyoknál a segesdi általános iskola tanulója, Illés Henrietta (edzői Lábodi László és Fu- csák József) 29 induló közül szerezte meg az előkelő har­madik helyet. Iskolatársa, Ba­még egyszer sem bízták meg. Ki tudja, miért mellőzték vele szemben a bizalmat, melyet most végre talán megkaphat. Kedden délután ülésezett az UTE labdarúgó-szakosztá­lya és egységesen úgy döntöt­tek, hogy Bene Ferencet java­solják vezetőedzőnek. A bol­dogító igent a klub elnökségé­nek kell majd kimondania. Mi, somogyiak, most ismét szur­kolunk Benének s reméljük, hogy ez a megbízatás nem marad el. Ha valaki, hát ő iga­zán megérdemli. Párját ritkító sportmúltja mellett szakmai hozzáértését sem igen kérdő­jelezhetik meg. A labdarúgást és klubját rajongásig szerető sportember 47 évesen végre talán eljuthat arra az újabb magaslatra, amelyről oly sokat álmodott. Ő eddig is mindig meghá­lálta a bizalmat.- jur ­után 7-2-re a kaposváriak nyerték a találkozót. A Rá­kóczi góljait Király (2), Ha- nusz, Fenusz, Pammer, Zsirai és Soós szerezték. ranyai Diána és Kapitány Il­dikó (Kaposvár, Honvéd Utcai Általános Iskola) a nyolc közé jutásért folyó mérkőzésen bú­csúzott el a további küzdel­mektől. A fiúknál — itt 32-en indultak — a segesdi Bazsika Tamás a legjobb nyolc közé jutásért szenvedett vereséget a második helyen kiemelt ver­senyzőtől. Rákóczi-győzelem Glinde ellen Illés Henrietta bronzérmes Magyar szankciók Jugoszlávia ellen Gallov Rezső államtitkár, az OTSH elnöke körlevélben fordult 'alamennyi országos sportszövetséghez. Az OTSH elnöke felhívta a szövetségi vezetőket, hogy a .portág területén mondják fel, illetve ne kezdeményezzenek a (is-Jugoszlávia hivatalos sportszervezeteivel magyarországi .porttalálkozókat. A nemzetközi szövetségek által lebonyolított endezvények esetében — így a körlevél — mindenkor kérjék ki ! nemzetközi szövetség állásfoglalását a jugoszláv részvétellel apcsolatban. Végül arról is szó van a levélben, hogy Horvátországra, Szlo- éniára és Boszniára, valamint a vajdasági magyarság sport- zervezeteire az embargó természetesen nem vonatkozik. A magyar sportszövetségek közül elsőnek az asztalitenisze- ők léptek: nem járultak hozzá a jugoszláv sportolók indulásá- oz a két hét múlva Győrben sorra kerülő nemzetközi ifjúsági ajnokságon. Veress negyedik győzelme „Repülö-duatlon” Kaposújlakon (Fotó: Kovács Tibor) Hatodik állomásához érke- ett a kaposvári Móricz Zsig- íond Művelődési Ház által zervezett sakk-villámver- eny-sorozat. Ezúttal huszon- égyen indultak, s győzelmet ;mét — immáron negyedszer - Veress Róbert szerezte leg, aki az összetett ver- enyben is vezet. A végeredmény: 1. Veress Róbert (Somogy SC) 6 pont, 2. Horváth Tamás (Somogy SC) 5,5, 3. Molnár Aurél (Tab) 5,5, 4. Kele János (Somogy SC) 5, 5. Bárány Gyula (So­mogy SC) 5, 6. Vass László (Móricz Műv. Ház) 4,5. Az összetett verseny állása: 1. Veress 40 pont, 2. Horváth T. 34, 3. Ronga 14, 4. Bárány 12, 5. Molnár és Csiki 10-10. A kaposújlaki repülőtéren a gyermeknapi kavalkád kere­tében rendezte meg a Kapos­vári Császár Károly Sportre­pülő Egyesület és a Somogyi Triatlonisták Szövetsége a „repülő-duatlont”. A versenyen több mint százan — pontosan 37 hölgy és 71 férfi — álltak rajthoz. A kategóriák résztve­vőire két kilométer futás, nyolc kilométer kerékpározás és egy kilométer futás várt. A kaposújlaki „repülő-duat- lon’j győztesei. Újoncok. Leányok (14 in­duló): Simon Kornélia (Kapos­vár). Fiúk (20 induló): Esküdt Roland (Kaposvár, Furlan SC). Gyermekek. Leányok (5 in­duló): Szunyogh Tímea (Ná- gocs). Fiúk (15 induló): Szabó Gergely (Kaposvár, Németh István iskola). Serdülők. Leányok (6 in­duló): Csutorás Nikoletta (Ná- gocs). Fiúk (12 induló): Bajzik Péter (Kaposvár, Vitái TSC). Ifjúságiak. Leányok (3 in­duló): Bajzik Szilvia (Kapos­vár). Fiúk (13 induló): Rothmer Balázs (Kaposvár, Furlan SC). Juniorok. Leányok (2 in­duló): Francz Mónika (Siófok). Fiúk (7 induló): Dómján Tibor (Kaposvár, Furlan SC). Felnőttek. Nők '(3 induló): Fekete Beáta (Kaposvár). Fér­fiak (3 induló): dr. Pap Imre (Nágocs). Szeniorok. Nők (4 induló): Palkovicsné Nagy Ilona (Ka­posvár). Férfiak (1 induló): Csutorás József (Kaposvár, Vitái TSC).

Next

/
Oldalképek
Tartalom