Somogyi Hírlap, 1991. július (2. évfolyam, 151-177. szám)

1991-07-09 / 159. szám (158. szám)

4 SOMOGYI HÍRLAP — SPORT 1991. július 9., kedd Egynaposra tervezték - majdnem kétnapos lett J Rallycross Ádándon Kilenc magyar érem „éjszakai” Karate EB-n A -57 kg-osok döntője: támad (és győz) a svéd Diggel Hanna, védekezik az ezüstér­met nyert magyar Molnár Viktória. ’ A -60 kg-os súlycsoportban a svéd színek­ben versenyző Kha Trang Troung (szem­ben) szerezte meg az aranyérmet. Kovács Tibor felvételei Tegnapi számunkban már beszámoltunk arról, hogy a Kaposváron zajló lil. Ka- rate-do Goju-kai Európa Baj­nokságon a magyar verseny­zők hat bronzérmet szereztek; a -57 kg-ban Harsányi Ildikó, a +57 kg-ban Kovács Margit, a -65 kg-ban Harsányi László, a -70 kg-ban Horváth István, a -75 kg-ban Kiss Zoltán és a magyar férfi kumite csapat lett bronzérmes, Molnár Viktória pedig a döntőbe került. Nos, ami a legfontosabb: a magyar válogatott tagjai újabb érme­ket szereztek! A -57kg-osok súlycsoportjában Molnár Vik­tória ezüstérmes lett. Ugyan­csak a dobogó második fokára állhatott fel a női kata csapat, bunkaiban pedig a magyar kettős bronzérmet szerzett. No de haladjunk sorjában! Este először a kata, azaz a formagyakorlatok döntőit ren­dezték meg. A magyar női együttes úgy lett második, hogy nem sokkal maradt el a győztes svéd válogatottól. Ez­után újabb magyar éremnek tapsolhattunk, hiszen bunkai­ban'egy újabb bronzérem ju­tott válogatottunknak. Már este, valamikor nyolc óra után kezdődhetett csak a kumite, a küzdelem. Mindjárt elsőként a -57kg-os súlycso­port két döntősét szólították. Molnár Viktória jól kezdett ugyan, de aztán meg kellett hajolnia a tapasztaltabb svéd Diggel Hanna nagyobb tudása előtt. Ezüstérme minden­esetre így is nagyszerű ered­ménynek számít. Egyébként amint az várható volt, az Európa Bajnokságon a svéd és a svájci versenyzők játszották a főszerepet. Hogy mennyire az EB meghatározói voltak, arról csak annyit, hogy a 14 számból mindössze egyetlen aranyérmet enged­tek át a franciáknak. A svédek nyolc, a svájciak pedig öt el­sőséggel büszkélkedhetnek. Dicséretes a magyar váloga­tott remek szereplése: a meg­szerzett két ezüst és hét bron­zérmük önmagáért beszél. (Csak emlékeztetőül: két év­vel ezelőtt, a hollandiai EB-n két bronzérem jutott a magyar versenyzőknek.) Öt érmet gyűjtöttek be az angolok, míg hármat a franciák. Az olasz, a norvég és a holland válogatott egy-egy EB érmet mondhat a magáénak. Az Európa Bajnokságon ügyeletet teljesítő orvos, dr. Néber Árpád egyáltalán nem volt irigylésre méltó helyzet­ben. Szinte minden percben akadt valamilyen dolga. Saj­nos, egy súlyosnak tűnő sérü­lés is történt. A férfi csapatok­nál a Magyarország - Hollan­dia harmadik helyet eldöntő mérkőzésen Bóka Györgyöt kellett azonnal a kórházba szállítani. A szimpatikus magyar ver­senyzőnek Bruihof egyik kó­sza ütése nyomán három he­lyen is eltörött az arccsontja, s meg kellett műteni. Az esti döntők egyébként alaposan elhúzódtak; valami­kor csak éjfél előtt ért véget a III. Karate-do Európa Bajnok­ság Kaposváron. A III. KARATE-DO GOJU-KAI EUROPA-BAJNOKSAG VÉGEREDMÉNYE Női egyéni kata (11 induló): 1. Nordgen Maria (Svédor­szág), 2. Irene Bumbagher (Svájc), 3. Sabine Kraushar (Németország). Férfi egyéni kata (22 in­duló): 1. Horst Baumgürtner (Svájc), 2. Patric Güntensber- ger (Svájc), 3. Nelander Björn (Svédország). Női csapat kata (2 csapat indult): 1. Svédország, 2. Ma­gyarország. Férfi kata csapat (8 csapat indult): 1. Svédország, 2. Ang­lia, 3. Olaszország. Bunkai (8 páros indult): 1. Svájc, 2. Anglia, 3. Magyaro. Kumite. Nők, -57 kg (8 in­duló): 1. Diggel Hanna (Svéd­ország), 2. Molnár Viktória (Magyarország), 3. Harsányi Ildikó (Magyarország) és Lin Eli (Norvégia). +57 kg (10 induló): 1. Sai- dane Selma (Franciaország), 2. Pavlldrach Anette (Svédor­szág), 3. Kovács Margit (Ma­gyarország) és Anna Kosima (Svájc). Férfiak. -60 kg (6 induló): 1. Kha Trang Troung (Svédor­szág), 2. Jesper Hobqvist (Svédország), 3. Christian Ramirez (Svájc).-65 kg (12 induló): 1. Gün­terberger (Svájc), 2. Benőit (Franciaország), 3. Harsányi László (Magyarország) és Childst (Anglia).-70 kg (14 induló): 1. Sla- visa Javanovic < Svédország), 2. Kertang Mustafa (Svédor­szág), 3. Horváth István (Ma­gyarország) és Adrian Meibi (Svájc).-75 kg (12 induló): 1. Pirti- nen (Svédország), 2. Johann- Süderland (Svédország), 3. Kiss Zoltán (Magyarország) és Conolly (Anglia). +80 kg (15 induló): 1. Ba- umgörtel (Svájc), 2. Kruper- sen, 3. Broinhof (Hollandia). Abszolút (20 induló): 1. Ba- umgörtel (Svájc), 2. Conelli (Anglia), 3. Stefan Krisping (Svédország). Férfi csapat kumite (9 csa­pat indult): 1. Svédország, 2. &Svájc, 3. Magyarország, xxx Az Európa Bajnokság végét követően egy hétig — július 12-ig — együttmaradnak a versenyzők egy közös nem­zetközi edzőtábor keretében. Ide nemcsak európai, hanem japán és afrikai versenyzőket is várnak. Fenyő Gábor Maruzsi és ifjabb Tóth nyert Fanatikus „autóőrültnek” kell lenni ahhoz, hogy valaki a Balatontól néhány kilométerre a remek strandidőben az egész napos pornyelést és a benzingőzt válassza. A ral­lycross országos bajnokság ötödik futamát rendezték ugyanis vasárnap Ádándon. A rekkenő hőségben né­hány száz érdeklődő előtt 41 versenyző iratkozott fel a rajt­listára a két kategóriában. El­sősorban a divízió l.-ben volt kilátás izgalmas küzdelemre Maruzsi és a rallyeból átrán- dult siófoki Dudás között. Ez a párharc aztán kis híján elma­radt, hiszen Maruzsi 350 lóe­rős Fordját még az első selej­tező futam alatt is bütykölték a szerelők. De talán ez volt a csel, mert aztán remekül re- pesztett a Maruzsi Team rep­rezentánsa. Annyiszor nyert, ahányszor rajthoz állt. így volt ez a döntőben is, ki mást, mint Dudást utasítva maga mögé. A divízió II.-ben ifjabb Tóth János abszolút favorit volt. Előzetesen is, és aztán a „por­tengerben” is. Úgy nyerte fu­tamait, hogy - egy kis túlzás­sal persze - akár egy Bala- ton-parti kerülővel sem került volna hátrányba... A fiatal zamárdi autóst a döntőben sem tudták megszo­rítani. Nem volt elég ehhez a zalaegerszegi Szabó és a most debütáló, de talán leglát­ványosabban versenyző lan- ciás Sziklai minden igyekezete sem. Aki kilátogatott az egyetlen csehszlovák indulóval nem­zetközivé bővült versenyre, végül is nem unatkozott. Még az sem csalatkozhatott, aki egy kis látványos borulásra várt, hisz Kis Róbert (Vajvoda Autósport) akkorát bukfence­zett Skodájával, amekkorát e szakágban nemigen szokás. Azon viszont feltétlenül jó volna elgondolkodni, nem érné-e meg az ádándi „cross-centert” esti világítás­sal továbbfejleszteni? Bizo­nyos, hogy a balatoni fürdő­zést követően remek kiegé­szítő program lehetne...! Az ádándi rallyecross or­szágos bajnokság ötödik fu­tamának végeredménye: Divízió /.; 1. Maruzsi László (Maruzsi Team, Ford RS 500), 2. Dudás (Hungária Biztosító ASE, BMW M3), 3. Póré (Pó­ker Racing Club, Ford Escort). Maruzsi László: - Remek versenyt vívtunk Kokóval, azaz Dudással. Sajnos, még csak 180 kilométert autóztam ezzel az új kocsival, főleg a rajtot kell még gyakorolnom vele. Élveztem a párviadalt, azt, hogy végig a nyomomban volt vetélytársam. Nagy fantá­zia van még ebben a párharc­ban! Divízió II.: 1. ifjabb Tóth Já­nos (Vidimpex SE, BMW 325 IX), 2. Szabó (Zalaegerszegi AMSC, VW Golf Q.), 3. Sziklai (Vulkán TSE Invenex, Lancia Delta). Ifjabb Tóth János: - Legna­gyobb ellenfelem, a Porschés Fodor kiesett a döntőben, így simán nyertem. Sokat kö­szönhetek szponzoraimnak — a fő támogató Vidimpexnek, aztán a Walthamnak, a Hun­gária Biztosító Rt.-nek, az Ika­rusnak és a Videoton Rt.-nek —, hogy sikerült megjavíta­nunk autónkat erre a ver­senyre. Fónai Imre TOTÓ A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a Totó 27. já­tékhetére 2 356 561 darab szelvény érkezett be. A nyeremények; 13 plusz egy találatos és 13 találatos szelvény nem volt. A 12-esek (14 db) 503 631, a 11-esek (237 db) 11 900, a 10-esek (2600 db) 1627 forin­tot érnek. xxx A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatja a fogadókat, hogy az 1991. évi 28. heti totószel­vényről törölte a 12. számú Essen - Botev mérkőzést. Mathesz Imre a Rákóczi edzője Korábban már hírül ad­tuk: a Kaposvári Rákóczi FC-nek és (volt) edzőjének, Bőzsöny Jánosnak szétvál­nak az útjai. Tegnap Szabó György, a Rákóczi elnöke tájékoztatott bennünket, hogy Mathesz Imre szemé­lyében megtalálták Bő­zsöny utódját. A kaposvári klub egyéves szerződést kötött a korábban a Rákó­czinál már sikeresen tevé­kenykedő szakemberrel. Néhány szó az EB-ről... ... amelynek rendezése egyáltalán nem volt EB szintű. Úgy látszik, még a reggel nyolc órai kezdés is túl későn volt ahhoz, hogy a tervek szerint időben befeje­ződjön az Európa Bajnokság küzdelemsorozata. Talán va­lamikor hajnalban kellett volna kezdeni... Minden­esetre ahhoz képest, hogy este kilenc órakor kellett volna véget érnie a viadal­nak, valamivel éjfél előtt sze­rencsésen sikerült is befe­jezni. Több mint 15 órán (!) át tartott a verseny. Aztán nem ártott volna esetleg néha magyar nyelven (is) tájékoz­tatni a közönséget, hogy tu­lajdonképpen most mit is lát. Az egyszerű szemlélődőnek fogalma sem volt arról, hogy most éppen mi van, így hát kénytelen volt találgatni. Egyébként talán nem is akadt olyan néző, aki meg­várta volna az EB végét. A kitartóbbak még kihúzták va­lahogy este 9-10 óráig, de aztán már ők sem bírták to­vább. A verseny végére nem is maradt más, mint maguk a versenyzők, a hozzátarto­zók, a versenybírók és a szolgálatukat teljesítő újságí­rók. Az igazi csúcsot pedig az jelentette, amikor 11 óra felé a férfi csapatdöntőnél nemes egyszerűséggel _ elkezdett csöpögni a víz. Állítólag a klímaberendezés romlott el. Nem volt mit tenni, rövid ta­nakodás után mindenki odébb költözött, hogy lehes­sen folytatni a döntőt. Tudom, hogy a Magyar Karate-szövetségnek na­gyon kevés a pénze, s ala­posan meg kell gondolnia, hogy minden fillérjét mire és miképpen használja fel. De meggyőződésem, hogy így versenyt — pláne világver­senyt — nem szabad ren­dezni. Mindenesetre vasárnap — mármint nappal és éjszaka — remek példáját láttuk an­nak, hogy hogyan lehet egy sportágtól elriasztani az ér­deklődő embereket. Mert nem nagyon hiszem, hogy ez lett volna az EB célja... BERN • BUDAPEST ■ GENF PÁRATLAN AJÁNLAT A ro/fflex,^ francia mmm NAPELLENZŐK 50761 Ft. HELYETT MÁR 22500 Ft -ÉRT, AMÍG A KÉSZLET TART! Bemutatóterem: ROLLFLEX Stúdió 1013 Budapest Lánchíd u. 9 T.: 201-9591

Next

/
Oldalképek
Tartalom