Somogyi Néplap, 1989. február (45. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-21 / 44. szám

Somogyi Néplap 1989. február 21., kedd SPORTÉ Hegyei rangadó, Honvéd-győzelem Kosárlabda NB II Táncsics SE—Sió AG Medosz 98-73 (51-39) Siófok, 100 néző. Táncsics SE: Hajnics (7), Szekeres (14), Blaumann (15), Horváth L. (17), Szi­getvári (15). Csere: Mihálo- vics (4), Bőzsöny (5), Huszár (4), Márton (5), Bujdosó (12). Edző: Ékes Tamás. Sió ÁG Medosz: Antal (15), Juhos (26), Pomucz (2), Kerekes (14), Kelemen (2). Csere: Hajnal (6), Kasza (4). Ketsák (4), Nagy. Edző: Pe­tőfi Lajos. A mérkőzésnek elsősor­ban a hazaiak szempontjá­ból volt jelentősége, mert esetleges győzelmükkel még esélyük lett volna az első hat közé kerülésre. A hig­gadtan játszó honvédcsapat kezdettől fogva vezetett, igaz sokáig tíz pontnál job­ban nem tudott megugrani. A Táncsics a mérkőzés nagy részében cseresorát játszat­ta, de győzelme egy pilla­natig sem forgott veszély­ben. Jók: Horváth, Blau- mann, Szekeres, Bujdosó, Szigetvári, illetve Antal, Ju­hos, Kerekes. Kaposvári Gazdász— Péti NTE 98-80 (45-35) K. Gazdász: Magyar (26), Szabó T. (11), Műdig (2), Bodor (22), Farkas (18). Cse­re: Szabó G. (2), Borovszky (2), Sós (8), Tóth Z. (8). Ed­ző: Klenovics Endre. Az első félidő elején ma­Jelenet a Siófok (csíkosban)—Táncsics mérkőzésről. Juhos szerez meg egy lepattanó labdát gához ragadta a kezdemé­nyezést a hazai csapat, pil­lanatok alatt 10 pontos előnyhöz jutott, s ezt a fél­idő végéig tartani tudta. A második félidőben fo­kozta az iramot a Gazdász és a végén biztosan győzött. Jók: Magyar A., Bodor, Far­kas. 3ővő héttőn kezdődik a debreceni tárgyalás A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűt­len kezelés bűntette és más bűncselekmény miatt Ne­mes László és 19 társa el­len folyamatban lévő — a közvélemény körében egyes sportvezetők és labdarúgók bundabotrámyaként ismert — büntetőügyben február 27-én, jövő hétfőn kezdi meg a tárgyalást. A bíró­ság Kemecseiné dr. Hárs­falvi Klára elnökletével tár­gyalja a debreceni veszté­getési ügyet. A megyei fő­ügyészség az 1986. április •26-i DMVSC—Bp. Honvéd, valamint az. 1986. május 18-i DMVSC—Kaposvár mér­kőzések ügyében emelt vá­dat. Asztalitenisz NB II FÉRFIMÉRKÖZÉS Balatonszárszó—Győri Elektromos II. 14-11 Sorrendben harmadik győ­zelmét aratta a szárszói csa­pat. A leszerelt Balázs II. Próbázók figyelmébe Kaposváron idén is foly­tatódik a teljesítménypró­báik sorozata. A márciusi gyalogtúra előtt a rendezők szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket és örömmel vesznek minden, e témával kapcsolatos javaslatot. A megbeszélésen szívesen látnak mindenkit március 2-án 17.30-kcr a városi sportcsarnok I. emeleti ta­nácstermében. * * * * A Kaposvár városi KISZ- bizottság rendezésében zaj­ló Silány kupa teremfoci- döntőjének sorsolására feb­ruár 22-é;n, szerdán kerül sor a városi KlSZ-bizottsá- g:on. Totónyeremények A Sportfogadási és Lot­tóigazgatóság közlése sze­rint a 7 játékhéten 13+1 ta- lálbaitos szelvény 4 darab volt, nyereményük egyen­ként 1 050 065 forint. A 13-asok (65 darab) 155 565, a 12-esek (2148 da­rab) 3331, a 11-esek (23 083 darab) 310, a 10-esek (141 515 darab) 76 forintot • érnek. kitűnően kezdett, de jól ját­szott Milos és Sáhó is. Gy.: Balázs II. 5, Milos, Sáhó 4—4, Limbek 1. NŐI MÉRKŐZÉS Győri Bercsényi— Balatonszárszó 11-5 Az első hely- szempontjá­ból fontos mérkőzésen a szárszóiaknak a döntetlen is elég lett volna. A csapat el­ső vereségét szenvedte el. Gy.: Auguszt, Marosi 2—2, Garbóczi 1. így búcsúzott el a Bázis KKK Hódmezővásárhely— Bázis KKK 90-81 (45-35) Hódmezővásárhely, 600 néző. V.: Weidinger, dr. Va- lovics. Bázis: Kostencki (11), Monok (21), Kovács (16), Gosztonyi (14), Nagy (6). Csere: Pestality (11), Stic­kel (2), iMichalik. Edző: Ma­gyar András. Az elején 5-0-ra elhúztak a hazaiak, s bár egyenlített a Bázis, de centerei révén ismét a vásárhelyiek jutot­tak előnyhöz (11-5). Űjabb döbópárbaj következett, melynek végén 29 -28-ra módosult az állás. Ezután újabb triplákkal növelték előnyüket az otthoniak és a félidő végére tíz pont lett az előnyük. Szünet után eh­hez még újabb négy pontot „tettek” hozzá. Ezt követő­en a Bázis áttért az egész­pályás letámadásra, s Mo­nok és Kovács révén a 10. percre kiegyenlített (61-61). Szétesett a Hódmezővásár- ' hely, de a lélektani perce­ket a Bázis képtelen volt kihasználni, mert játékosai egyénieskedői kezdtek, s mindenki maga akarta el­dönteni á mérkőzés sorsát. A távoli, elhamarkodott dobá­sok rendre célt tévesztettek. Magára talált a hazai gárda, és újra átvette a vezetést (76-65), s bár a cseréként" pályáira lépő Pestality jó­voltából sikerült ötpontnyi­ra megközelíteni újra az el­lenfelet, a hajrában az ele­mében levő Dragin dobá­saival megpecsételődött a Bázis sorsa. A kaposvári VDN-kupa A Barcs SC a B csoport győztese Befejeződtek a csoport- mérkőzések a Vasárnapi Du­nántúli Napló kupában. A B-csoport küzdelmei somogyi szempontból . kellemes meg­lepetéssel zárultak. A Rákó­czi helyett az utolsó pilla­natban beugró Barcs SC megszerezte a csoportelső­séget és szombaton a Bóly- lyal a VDN-kupa elnyeré­séért játszhat. A Táncsics a 4. helyen zárta a sorozatot. A záró forduló mérkőzései. Barcs—Komló 1-1 (1-0) Barcs, 300 néző. V. Fodor. Barcs: Kótai — Rengel, lványi, Mangusz, Horváth (Sántha), Kovács J. — Ke­mény (Németh L.), Nagy G., (Szigecsány). Tóth, Je­lenő (Bolhái), Hosszú. Edző: Csordás István. Nem tisztelte NB Il-es el­lenfelét a barcsi gárda. Igaz a bányászok végig többet támadtak, de csak az egyen­lítés sikerült nekik. Góllö­vök: Hosszú, illetve Katona. Táncsics SE—Sellye 3-0 (1-0) Sellye, 50 néző. V.: Hor­váth J. Táncsics SE: Házi—Király (Németh), Horváth, Lakner, Darabos — Szlama (Magyar), Stróber, Szántó, Bertus (Lli­kacs) — Ferenczi, Eckert (Gyulatonovics). Edző: Kö­ves László.- A kaposvári együttes ide­genben is bátran kezdemé­nyezett és nagy technikai fölényét gólokra váltotta. Góllövök: Eckert, Szántó, Magyar. A B csoport végeredménye: 1. Barcs 7 5 1 1 12-9 11 2. Komló 7 3 4 — 17-4 10 3. D. Vasas 7 3 3 1 14-5 9 4. K. Honvéd 7 2 5 — 11-6 9 5. Siklós 7 2 3 2 12-8 7 6. P. Atom 7 2 1 4 15-12 5 7. Szigetvár 7 1 3 3 7-11 5 8. Sellye 7 — — 7 2-35 — KOSÁRLABDA NB I együttesből csak Gosztonyi küzdeni tudási és- Monok szünet utáni iá téka emelhe­tő ki. x Szabó Gábor Tegnap reggel nHg lép­tem be szerkesztőségi szo­bámba, máris csörrsnc a telefon. Az - illaw udvaria­san bemutatkozott és ezt mondta: „uram, én olvastam a mai újságot, ide most sze­retnék nem hinni a sze­memnek. Kérem, nyugtas­son (meg, hogy tévesen kö­zölték a kosárlabda-ered­ményt”. Ha valamikor, hát ezúttal szívesen magyarázkodtam volna a sajtóhiba miatt, de sajnos nem tehettem. Az eredmény hiteles, vasárna­pi vereségével valóban ki­esett a J3ázis csapata az NB 1-ből. 1983-ban ünnepeltük az akkori SÁEV-et első fel­jutása alkalmábót. Igaz, voltak nehéz évek, de azért mindig sikerült a megka­paszkodás. Ebben a bajnok­ságban pedig már nagyon komoly célt tűzött maga elé a csapat. Ügy érezték, hogy megpályázhatják az A cso­portot. És mi lett a vége7 A szomorú tény, a szomorú, de annál figyelemre mél­tóbb tanulságaival. Mert akadnak bőven. Az önvizs­gálódást nem ia mi felada­tunk elvégezni. A klub ve­zetésére vár ez, szembenéz­ni a tényekkel és fényt de­ríteni arra, hol és mikor történtek a hibák, amelyek végül is e helyrehozhatatlan kudarchoz vezettek. A né­hány év alatt méltán nép­szerűvé vált kosárlabda- sport keserű napjai ezek Kaposváron. Most az a leg­fontosabb, hogy mielőbb rendeződjenek a sorok és si­kerüljön érzelmektől men­tesen úgy alakítani min­dent, hogy az önbizalmát vesztett gárda ráleljen a he­lyes útra. A kiesés feletti bánat múlandó, de a tanul­ság örök. J. R. Közmi molt a meglepetés Teke NB II K. Közút—Dombóvári Spartacus 4:4 (2495:2503) A múlt évben még NB I- es dombóváriak ellen érett a meglepetés: mindössze ki­lenc fán múlott. Izgalmas, mindvégig szoros volt a küzdelem. A hazaiak jó át­lagot dobtak, de az egvet- len 400 alatti teljesítmény gátja lett a győzelemnél:. Ezúttal Schleining volt a lt geredményesébb dobó. A Közút eredményei: Schlei- ninig 431, Varga 427, Ládo- nvi 421, Illyés 419, Lőnzi 414, Fenyvesi 383. Kaposmérői Spartacus— MOFÉM Vasas 5:3 (2483: 2437) Fárasztó utazás után nagy csatát vívott . idegenben a Kiss Lajos a hazai győzelemhez 428 tavai járult hozza mérői együttes. ■ Végig szo­rosan alakult az eredmény, és végül az utolsó pár küz­delme döntött. Ekkor a ha­zai versenyző sokat hibá­zott, míg Hász remekül haj­rázott. A mérőiek eredmé­nyei : Kiss 428, Hász 426, ifj. Horváth 415, Mucsi 410, Szé'kelyi 409. Horváth 395. Á Tabi HSC nyerte a Tanács-kupát Vasárnap a döntőkkel vé­get ért az idei Tanács-ku­pa. A legnagyobb figyelem a Homokszentgvörgy—Tab mérkőzést kísérte, hisz ez a kilencven perc volt hivatva eldönteni az elsőséget. Nos, nem érvényesült a hazai pálya előnye; ha némi sze­rencsével is, de nyert a Tab és ezzel a Tanács-kupa győztese lett. A harmadik hely sorsa Nagyatádon dőlt el, ahol a Siófoki Bányász tartalékgárdája vendéges­kedett. A harmadik ~helyért folyó mérkőzésen még a hosszab­bítás sem hozott döntést, végül is tizenegyesrúgások következtek, így lett har­madik a Siófok. Tabi MSC—Homokszent- györgy 1-0 (0-0) Homokszentgyörgy, 300 néző. V.: d}'. Csapó. Tabi MSC: Gróf — Rei­chert (Horváth), Tóth (Ba­lázs), Szabó J., Kurucz, Ko­vács, Barczi, Szabó Zs., Né­meth, Majkó, Takács. Edző: Nagy Károly. Homokszentgyörgy: Pintér — Gölöncsér (Tischlér), Ihá- rosi, Gömöri, Bencsik, Meis­ter, Otártics (Egyed), Tóth, Récsei (Schmidt), Hautek (Hoffer), Kiss. Edző: Strub- lics József. A két jól felkészült csapat mindvégig nagy iramú mér­kőzést vívott. Már az első félidőben is több helyzete volt a hazaiaknak, de azo­kat elpuskázták. A szünet után tovább fokozta az ira­mot a Homokszentgyörgy, teljesen beszorította ellen­felét, de a góllövés ekkor sem ment, sőt, egy ellentá­madás ve^gén a 75. percben kapu előtti kavarodásból a kupa sorsát eldöntő gólt is megszerezték a vendégek. Góllövő: Németh. Jók: Gróf, -Kurucz, Kovács, Németh^ Majkó, illetve Bencsik, Mes­ter, Tóth. Boros László Siófoki Bányász tartalék— Nagyatád 1-1 (1-0, 1-1) 11-esekkel 6-5 Nagyatád, 200 néző. V.: Fodor Gy. Siófoki B.: Patak —- Bu- zsáki, Tatár, Szabadi, Ta­kács (Zeiski) — Gruber (Elő), Győrfi (Valentin), Szentmártoni (Frida) — Farkas, Hegyi, Viszti. Edző: Túli Lajos. Nagyatád: Tóth — Czim- balek (Kulcsár), Maróti, De- kanics, Czink — Mohácsi, Kiss Novák — Kovács, Kocsis, Tátrai. Edző: Fodor Csaba. Szentmártoni góljával gyorsan vezetéshez jutott a siófoki csapat, az atádiak pedig keménységgel igye­keztek tekintélyt szerezni^ Az egyenlítést követően No­vák megrúgta Szentmárto- nit, s a siófoki játékost kór­házba szállították. A hosz- szabbítás sem hozott dön­tést, és tizenegyesrúgások következtek és ebben a ven­dégek jobbnak bizonyultak. Nagy Jenő Akik játszhatnak, s akik nem Győrött már befejeződött a labdarúgó vesztegetési ügyben a bírósági tárgyalás. Pécsett elkezdődött, ds elna­polták, Debrecenben és Bé­késcsabán 'csak a közeli jö­vőben kerül erre sor. Ez a helyzet 1989. február 20-án, hétfőn. Tárgyalás ide, tár­gyalás oda, 25-én, szombaton folytatódik a labdarúgó NB I küzdelemsorozata, a 16. for­dulóban lépnek pályára a csapatok. Az MTI „névsóía-” a vesz­tegetési ügy hétfői állásáról: Visszakapta játékjogát: Bérczv Balázs, Bodnár László, Czérna Sándor, Cseh András, Gáspár József, Kó­nya Mihály, Lovász Ferenc, Lőrincz Sándor, Megyeri Ká­roly, Melis Béla, Szekeres József, Túri Zsolt. Eltiltottak: Balázs Zsolt, Brezniczkv Sándor, Lutz Ja­kab, Ráfi Gábor, Torna Ár­pád. Akiknek a játékjoga . to­vábbra is fel van függeszt­ve: Andrus eh József, Bíró Antal, Deákvári Antal, Do­hány Lajos, Fitos József, Fodor Imre, Gróf Attila, Hanoi eh Péter, Hegedűs Pé­ter, Kerepecaky György, Ko­vács Kálmán, László István, Leboniczky Imre, Melasz Gyula, Mező József, Pásztor József, Preszellet Tamás, Rász László, Sallai László, Sallai Sándor, Sikesdi Gá­bor, Steigerwald Zoltán, Sza­bó László, Varga János. Edzőmérkőzés Ma délután a Rákóczi sta­dionban: Rákóczi FC—Sári- sáp (NB III) előkészületi labdarúgó-mérkőzés lesz. Kezdési idő: 14:30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom