Somogyi Néplap, 1989. január (45. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-23 / 19. szám

Somogyi Néplap 1989. január 23., hétfő HSPORTg Szakági értekezletek és díjkiosztó Tavasszal is jól szerepelni A kaposvári díjkiosztót megelőzően a ralli és a gyorsasági versenyzésben érdekelt szakosztályok veze­tői, a versenyzőik képviselői és az elnökségek Itartottak értekezletet. Bármily furcsa, ennek a fontos fórumnak nincs hatásköre, így aztán legfeljebb megvitathatták a szövetségi döntéseket, javas­latot tehettek azok megvál­toztatására. Míg eddig a rallisok a kevés versenyle­hetőség miatt panaszkodtak, .-most fordult a kocka: idén nyolc elsőosztályú nallit vettek fel a naptárba, ami még a tehetősebb szakosztá- • lyok lehetőségeivel sem áll arányban. Mondják: ennyi pénz még nem volt az au­tósportban, de ilyen drága­ság sem. A nevezési díjakat például négyszeresére emel­ték. Egyhangú javaslat volt, hogy a nyolc fordulóból év végén öt kerüljön értékelés­re, így ki-ki megválaszthat­ja, hol induljon. A másik nemtetszésre okol adó döntés a B-csoportos Ladák (VFTS) csapatértéke­lésből való száműzetése volt. Való igaz, a nemzet­közi szövetség kitiltotta a ralliból az 5—600 lóerős B- csoportos szörnyetegeket, de azért ezt mi ne tegyük a szerény 120—140 lóerős La­dával, a KGST egyetlen ko­molyabb versenyautójával, amikor egy-egy nyugati szé­riakocsi motorjába 250 „lo­vat szorítanak” bele. A versenyzőik kérték tehát a rehabilitációt, 1991-ig,. amíg a szovjet gyártó érvé­nyes típusként jelentette be az autót. Sok bírálat érte a sajtót is, mert még mindig mostohagyerekként kezeli a magyar autósportot. Ez rész­ben igaz is. A gondokon túl­menően vannak jó jelék is, mert a Magyar Autó- és Motorsport Szövetség is vá­lasztásokkal, demokratikus elveken, alulról felfelé épít­kezve áll majd össze. A ké­ső délutánba nyúlt tanács­kozás után következett a díjkiosztás, és a hajnalig tar­tó folytatás fehér asztal mellett. A somogyi eredmé­nyek ismertek. A díjazott egységek szóvivői, a sofőrök Hideg János és Kecskeméti Zoltán veszi át a díjat Zsein- bery Jenőtől, a MAMSZ elnökségének tagjától adtak rövid önértékelést és szóltak terveikről: Hideg János, a legjobb rallisunk és „másodállás­ban” a Volán-Surján szak­osztályvezetője : — Megfelelő feltételekkel vágtunk néki az 1988-as év­adnak, bázisszervünk és tá­mogatóink jóvoltából. A pá­lyán elért eredménnyel elé­gedették vagyunk. Sikerült visszatérnem a Béke és Ba­rátság Kupa élmezőnyébe is az ötödik és hetedik he­lyemmel. Bosszant, hogy az NDK-beli futamon jó pozí­cióban nagyot estünk egy alattomos olajfölton, a Mik­ron raliin pedig, az utolsó gyors célja előtt 300 méter­rel kényszerültünk búcsúra vezető helyről. Ez a 20 pont hiányzott a B-csoportos baj­noksághoz! Csapattársai­mat, Sipos Kálmánt és Ba- rócsi Pétert sem fogadta ke­gyeibe Fortuna, mert ők kétszer kényszerülték kiállni vezető helyről. Negyedik he­lyüket megfelelőnek tartom. Több éves jó teljesítményük elismeréséként egyesületi edzőautót kaptak, ami nagy segítség a felkészülésben. Idén idehaza a nagyhan­gú B-csoportos, a Mitrópa- kupában pedig a szerényebb AS-sal indulunk. Célunk ter­mészetesen a B-s bajnokság megnyerése, amihez tovább­ra is élvezem a Medikémia, a Hungária Biztosító, a Ka- hyb és' a többi sponzorom támogatását. Túri Tamás (Elastic) 1987-ben és tavaly is har­madik volt az A/9-ben. —•_ Szerettünk volna előbb­re lépni, de ez több okból nem sikerült — mondja a fiatal reménység. — A dup- laszorzós Salgó raliin saját hibánkból nem tudtunk el­indulni. Ez az én bűnöm. Ügy érzem, nem voltak meg a megfelelő feltételek a jobb eredmény eléréséhez, mivel a manaps>fé nélkülöz­hetetlen pályagumit nem kaptam meg egyesületemtől. Az egyesületi autóval utcai gumikkal nyertem meg a pesti versenyt, a pécsire pe­dig a rajt előtti éjszaka tud­tam szerezni négy Michelin PB-t, amikkel sikerült a győzelem. Tavalyelőtt is a két utolsó raliin végeztem az élen. Szeretném, ha idén már az évad elején meglen­ne minden a versenyautó­hoz mert akkor talán az el­ső kettő fordulón is össze­jön a hiányzó 9-9 pont, és az év végén valóra válhat nagy álmom, egy bajnokság az elsőosztályban is. Az Elastic másik idegen- légiósa, a szintén miskolci Vojcsik Sándor sem örült maradéktalanul: — Egy év kihagyás után, az első háromba kerülést tűztük ki célként — mond­ja. — Ez a második hellyel meg is valósult. Menet köz­ben megismertük ellenfele­inket, sikerült a kétéves autónkat elfogadható álla­potba hoznunk, megjött a harci kedvünk is, és az eredmények sem maradtak el. Mi is egyesületi autóval versenyzünk, de pályagumit csak más autóján láthat­tunk, pontosabban az utol­só rallira sikerült szerez­nem négy kopottat, amivel istenkísértés volt a vizes, csúszós utakon a Mecsek szerpentinjein autózni. Ha itt nyerünk, és nem máso­dikak vagyunk, akkor most aranyat vehettünk volna át. Idén a nyugati kocsik meg­jelenéséivel új világ lesz. Kí­váncsian várom a márciusi versenyt. Nekünk, „egysze­rű halaknak” cápák ellen kell versenyt úsznunk majd. Idén, remélhetőleg új kocsi­val — legalábbis kevésbé öreggel — és talán megfele­lő gumikkal, kivárásos tak­tikával ismét a dobogó a cél. A versenyzőkön kívül egy szakvezetőt is díjaztak: Szántó László, az Elastic szakosztályvezetője, a MAIMSZ emlékplakettjét vette át a kaposvári ralli kiváló rendezéséért. Dr. Kaponya István TOTÓ A totó 3. heti játékszel­vényén szereplő mérkőzések eredményei: 1, x, 1, 1, 2, x, 1, 2, x, x, x, x, 1 -f x Az esélyesek kötött a Balatonszentgyörgy A megyei labdarúgó-baj­nokság őszi meglepetéscsa­pata kétségkívül a Balaton­szentgyörgyi Érdért volt. Ti­zenöt forduló után a veze­tő Barcstól egy pontra le­szakadva álil a második he­lyen, s várja a tavaszi ny!- tányit. Persze, nem' tétlenül: Tavasszal is szeretnének jól szerepelni, de annyival talán nehezebb dolguk lesz, mint eddig, hogy most már az erős csapatok között tartják számon az ellenfelek, így jobban összpontosítanak is ellenük. Három hete kezdődött az alapozás, heti öt edzést tar­tanak. Ebből három torna­termi foglalkozás, Balaton- berényben. A játékosállo­mányban változás, hogy le­szerelt a tehetséges beállós, Horváth Tamás, ugyanak­kor elképzelhető, hogy a kapus Németh János bevo­nul. Az együttes indult a Táncsics-kupában, a máso­dik csoportba került, a Ba- latonföldvár, a Siófok tar­talék és a Kaposvári Építők SC társaságában. A legnagyobb gond je­lenleg Balatonszentgyör- gyön, hogy a pálya tovább­ra is alkalmatlan a játékra, így néhány mérkőzésen ta­vasszal otthon is idegenben lesz a csapat. ASZTALITENISZ Salgótarján adott otthont az elsősosztályú serdülő és újonc ranglistaversenynek. A Kaposplast férfiszakosz- tájya hét sportolóját indítot­ta az erőpróbán. A serdülők között szép si­kert ért el Berdár Norbert. A 140 fős mezőnyben a má­sodik helyét szerezte meg. A döntőben a KSI-s Erdőssel szemben maradt alul. Frá- nyó Péter és Okos Balázs a főtáblára jutásért vívott ta­lálkozón esett ki. Az újonc versenyen Je- zerniczky Balázs, Fránya Tamás és Zsigmond Olivér is egy győzelmet szerzett a csoportos körmérkőzések so­rán, így korán elbúcsúztak a küzdelemtől. Ribli-győzelem, Sax-döotetleo A hollandiai Wijk-aan- Zee-ben. a Hoogovens nem­zetközi sakkemlékverseny 7. fordulójában mindkét magyar nagymester, Sax Gyula és Ribíi Zoltán is a sötét bábukat vezette. A helyzeti hátrány ellenére Ribli győzött, Sax döntetle­nül végzett. — Eredmények: Nagymesterek „A” csoport, 7. forduló: I. Szokolov (jugoszláv)— Sax döntetlen, Douven. (hol­land)—Ribli 0:1, Nikolics (jugoszláv)—Piket (holland) 1:0, Anand (indiai)—van der Wiel (holland) 0:1, Benjámin (amerikai)—Granda Zuniga (perui) döntetlen, Miles (brit)—Vaganjan (szovjet) 1:0. A 6. forduló függő mérkő­zése: Vaganjan—Douven 1:0. Az állás: Cseszkovszkij 5. Ribli 4,5, Nikolics és Vagan­jan 4—4, Anand, Benjamin, Sax, Szokolov 3,5, Douven, Georgiev, Miles, Piket és van der Wiel 3—3, Granda Zuniga 2,5 pont. 16 Játékkal biztos győzelem A búcsúzó edző: Jerzy Frolow hosszú idő óta csöndben ülő dombóvári szurkolók ismét megszólaltak, de ezúttal már edzőcserét sürgetve. Az eredményjelző táblán a vendégjátékosok számai mellett lassan kirajzolódott egy karácsonyfa, annyi sze­mélyi hibát gyűjtöttek be. Persze, ez később nem vált előnyükre a védekezésben, csak tétova kísérleteket tet­tek arra nézve, hogy meg­akadályozzák a kaposvária­kat a kosárszerzésben. Ács ugyan szorgalmasan szórta a triplákat, de a hazaiak­nál ezúttal több „nemecsek” is volt, így nem lehetett vi­tás, hogy ki lesz a győztes. Jó játékkal, magabiztos tel­jesítményt nyújtva, fölénye­sen nyert a Bázis Kapos­vár KK. A hazaiak közül Michalik, Kostencki, Gosztonyi és Pestality teljesítménye emelhető ki, míg a dombó­váriaknál Ács (25), és He­rényi (16) jeleskedett. Berzeviczy Zsolt A nyugatnémet Claudia Leistner (középen) nyerte a nők versenyét január 21-én a birminghami műkorcsolya és jég­tánc Európa-bajnokságon. Balról a szovjet Natalja Lebe- gyeva ezüst, jobbról a nyugatnémet Patrícia Neske bronz­érmes Meglepő biztonsággal A Dzsavabarlal Nehru nemzetközi labdarúgótornán résztvevő magyar csapat va­sárnap lejátszotta második mérkőzését az indiai Mar- gaonban. A Videotonra épü­lő válogatott valósággal ki­ütötte ismeretlen összeállí­tású lengyel ellenfelét: a mérkőzést 5:1 (2:0 arányban nyerte meg. A helyszíni be­számolók szerint a magya­rok végig fölényben voltak. A játékukra a szervezettség, az olajozott összhang és a pontos adogatás volt a jel­lemző. Az ellenfélnek időn­ként az is gondot okozott, hogy a labdához érjen. ÚJABB KIÜTÉSES GYŐZELEM Nem egészen 17 órával a' 45:9-es magyar győzelem után zárult első mérkőzés után vasárnap délelőtt ,a Fáy utcai sportcsarnokban lejátszották a Vasas—Athi- naikosz Athén női kézilab­da KEK nyolcaddöntő visz- szavágóját. Vasas—Athinaikosz Athén (görög) 42:13 (19:6) A Vasas kettős győzelem­mel, 87:22-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé. Bázis Kaposvár KK— Dombóvári VMSE 103:86 (55:36) Kaposvár, városi sport- csarnok, 1100 néző. V.: Elmauer, Major L. Bázis KKK: Kostencki (15), Monok (18), Michalik (31), Gosztonyi (21), Pesta­Pestality szerez kosarat Elhibázott dombóvári do­básokkal kezdődött a játék, ugyanakkor ellenfele hibáit gondosan kihasználva a ka­posvári csapat, elsősorban gyors indításainak köszön­hetően, 8:2-re megugrott az első percekben. Valamelyest javult a vendégek teljesít­ménye, s 12:10-re módosult az állás. Lengyel vendég- munkásuk, a dobógép Mied- zik azonban teljesen for­mán kívül játszott, ám ez sem zavarta abban, hogy többször is kísérletet tegyen a kosárszerzésre. Nem járt sok sikerrel, így előbb 16:10, majd a nyolcadik percben már 22:12 lett az eredmény. A DVMSE korán összegyűj­tötte a hét csapatszemélyit, többnyire csak szabálytala­nul tudták szerelni a ha­zaiakat. A Bázis játéka egy­re inkább meggyőzővé vált, s tetemes előnnyel -térhet­tek a félidőben pihenőre Monokék. A szünet után a szom­szédvár gárdája kezdett jobban, de az első percek után kipukkadt a csapat. , Olyannyira, hogy a már lity (10). Csere: Magyar fi (—), Nagy (—), Varga (—), Stickel (6), Kovács (2). Edző: Magyar András. Már a mérkőzés megkez­dése előtt remek hangulat uralkodott a nézőtéren, a kaposvári és a dombóvári szurkolók is próbára tették hangszálaikat. Az első vas­tapsot a búcsúzó Jerzy Frolow kapta. A szakosztály nevében Kováts Imre kö­szönte meg „Jurek” ötéves kaposvári munkáját, a já­tékosok képviseletében pe­dig Monok Tibor csapatka­pitány ajándékozta meg a távozó edzőt egy horgász- bottal, de a desedai halak­nak ettől már nem kell tar­taniuk. A Kaposvári Hon­véd Táncsics SE ajándékát Ékes Tamás edző adta át. KOSÁRLABDA NB I

Next

/
Oldalképek
Tartalom